T.


76 views
Uploaded on:
Description
T
Transcripts
Slide 1

TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI

Slide 2

TÜRKİYE (SİYASİ)

Slide 3

TÜRKİYE (FİZİKİ)

Slide 4

TÜRKİYE İKLİMLERİ

Slide 5

BÖLGELER

Slide 7

MARMARA

Slide 9

*** Ortalama yükseltinin en az olduğu bölgedir. ** Ekili-Dikili arazi oranı %30 ile 1.sıradadır. ** Türkiye iklimlerinin hepsi bu bölgede görülür.* Ürün çeşitliliği bakımından 1.dir. * Nüfus , nüfus yoğunluğu, göç alma ve şehirleşme açısından 1.sıradadır. Sanayi tesisleri %80 ve enerji tüketimi bakımından 1.sıradadır.

Slide 10

** Turizm gelirleri en yüksek bölgemizdir %48. ** Ayçiçeği ve ipek kozası üretiminde 1.\'dir. ** Kümes hayvancılığı , ipek böcekçiliği ve ahır hayvancılığında 1.\'dir. ** Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgedir, bu yüzden endüstri kuruluşları da burada yoğunluk gösterir.

Slide 11

Marmara denizinin özellikleri: Tamamı Türkiye sınırları içinde kalan bir iç denizdir. Kuzey kıyıları sadedir. Güney kıyıları girintili çıkıntılıdır. Körfezleri: Izmit, Gemlik, Erdek ve Bandırma. Yarımadalar: Armutlu ve Kapıdağ.

Slide 12

Türkiye\'de kümes hayvancılığının birinci olduğu yer neden Marmara Bölgesidir? A. Ulaşım kolay olduğundan B. Haberleşme kolay olduğundan C. Tüketici fazla olduğundan D. Iklimi müsait olduğundan E. Yatırım imkanları iyi olduğundan

Slide 13

Türkiye\'de kümes hayvancılığının birinci olduğu yer neden Marmara Bölgesidir? A. Ulaşım kolay olduğundan B. Haberleşme kolay olduğundan C. Tüketici fazla olduğundan D. Iklimi müsait olduğundan E. Yatırım imkanları iyi olduğundan

Slide 14

Aşağıdaki bölgelerden hangisi enerji tüketiminde birinci sıradadır? A. Ege B. Marmara C. Akdeniz D. Doğu Anadolu E. G.Doğu Anadolu

Slide 15

Aşağıdaki bölgelerden hangisi enerji tüketiminde birinci sıradadır? A. Ege B. Marmara C. Akdeniz D. Doğu Anadolu E. G.Doğu Anadolu

Slide 16

Enerji tüketimi, endüstri(sanayi)nin gelişmiş olmasına bağlıdır. Bu durumda enerji tüketimi fazla olan bir ülke blah bölge GELİŞMİŞ bir yerdir.

Slide 17

EGE

Slide 20

PAMUKKALE D E N I Z L I

Slide 21

**Dağlar denize dik uzanır. Buna enine kıyı tipi denir. * Kıta sahanlığı geniştir. Bunun sonucunda kıyılar girintili çıkıntılı olmuştur. **Ege kıyıları kuş uçuşu olarak en kısa fakat girinti çıkıntıdan dolayı en uzun kıyıdır. (2593km).

Slide 22

**Krom ve Linyit üretiminde 1.sırada. *En önemli Ihraç limanı Izmir \'dir. **Turizm gelirlerinde 2.dir. Izmir Aliağa \'da Petrol Rafinerisi vardır. *** Dağlar denize dik uzandığı için Nemli hava iç kesimlere kadar rahatlıkla girebilmektedir. Iç bölgeler ile kıyı arasında ticaret ve ulaşım gelişmiştir. ***TARIM: ZÜHTİ

Slide 24

Büyük Menderes ve Aydın Dağları

Slide 25

PETROL RAFİNERİSİ

Slide 26

Ege kıyılarının özellikleri: Kıta sahanlığı geniştir. Çok sayıda ada vardır. Sadece Gökçeada ve Bozcaada Türkiye\'ye aittir. Girinti çıkıntı fazla olduğu için gerçek uzunluğu en uzun olan kıyımızdır.

Slide 28

Ege Bölgesi Linyit madeni açısından Türkiye\'de birincidir. Buna bağlı olarak Ege Bölgesi\'nde gelişen diğer durum nedir? A. Termik santraller B. Sanayi C. Fabrika D. Tekstil E. Madencilik

Slide 29

Ege Bölgesi Linyit madeni açısından Türkiye\'de birincidir. Buna bağlı olarak Ege Bölgesi\'nde gelişen diğer durum nedir? A. Termik santraller B. Sanayi C. Fabrika D. Tekstil E. Madencilik

Slide 30

AKDENİZ

Slide 31

AKDENİZ

Slide 32

BOYUNA KIYI TİPİ

Slide 35

** Toros lardan dolayı iç kesimler ile ulaşım Çubuk, Belen, Sertavul, Gülek geçitleri ile sağlanır. ** Göller yöresi bu bölgededir. ** Yer altı sularının aşınım ve birikim şekilleri en çok bu bölgede görülür. ***Yılda birden fazla ürün alınır. *** Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu bölgedir.

Slide 36

**Mersin, Iskenderun, Antalya önemli liman larıdır. ** Seracılık ve Turfanda sebze meyve üretiminin en yaygın olduğu bölgedir (Seracılık). *** Nüfusun %70\'i Adana bölümündedir. ( Tarım ve Sanayi ). ***Muz, Gül, Yer fıstığı, Turunçgiller, Soya Fasulyesi, Anason üretiminde 1.\'dir.

Slide 37

Akdeniz\'in özellikleri: En tuzlu denizimizdir. Teke yarımadası, Taşeli platosu ve Çukurova başlıca çıkıntıları, Antalya, Iskenderun ve Mersin başlıca girintileridir. Kıyı dik ve falezlidir. Kıta sahanlığı dardır.

Slide 38

DEFNE (Keçiboynuzu) KARAÇAM

Slide 39

Akdeniz\'de dağların denize paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir ? A. Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor B. Iklim farklılıkları belirgin C. Karasal şartlarda görülür D. Falezli kıyılar görülür E. Akdeniz iklimi geniş yer kaplar

Slide 40

Akdeniz\'de dağların denize paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir ? A. Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor B. Iklim farklılıkları belirgin C. Karasal şartlarda görülür D. Falezli kıyılar görülür E. Akdeniz iklimi geniş yer kaplar

Slide 41

KARADENİZ

Slide 42

KARADENİZ BÖLGESİ

Slide 43

BOYUNA KIYI TİPİ

Slide 44

**Dağlık bir bölgedir. Dağları kıyıya paraleldir, bunun sonucu olarak kıta sahanlığı dardır ve yamaç yağışları görülür. ** Orman yönünden en zengin bölgedir(%27). 2430mm yağış ile D.Karadeniz( Rize ) en yağışlı yerdir. *** Yağışlara bağlı olarak Kimyasal Çözülmenin en çok görüldüğü bölgemizdir. *** Türkiye balıkçılığının %80\'i bu bölge kıyılarında yapılmakta.

Slide 45

**En fazla göç gönderen bölgedir. ** Taşkömürü ve Bakır üretiminde 1.sıradadır. **Batı Karadeniz göç alır, D.Karadeniz göç verir. Akarsu rejiminin düzenli olduğu tek bölgemizdir. *** Çay, Fındık, Keten, Kenevir üretiminde 1.sıradadır. **Yer şekillerinin engebeli olması tarımda makineleşmeyi sınırlandırmıştır. **Doğu Karadeniz bölümünde arıcılık yapılmaktadır. *** Büyük baş hayvancılıkta 2.\'dir. ***Geçitler; Kalkanlı (zigana), Kop.

Slide 46

Karadeniz\'in özellikleri: Yağış ın fazla, buharlaşmanın az, denize çok sayıda akarsuyun karışması nedeniyle tuzluluk oranı düşüktür. 200m derinlikten sonra zehirli gaz sebebiyle yaşam yoktur. Balık miktarının en çok olduğu denizimizdir.

Slide 47

Karadeniz kıyılarının özellikleri: Dağların denize paralel uzanması nedeniyle boyuna kıyı tipi özelliği gösterir. Girinti çıkıntı azdır. Falez çoktur. Sinop dışında doğal limanı yoktur. Kıyı önünde birkaç kayalık dışında ada yoktur. Kıta sahanlığı dardır.

Slide 50

Iç ANADOLU

Slide 53

*** Ova ve Platoların en yaygın olduğu bölgedir. *** En az yağış alan Tuz Gölü ve çevresi bu bölgededir. ***5 önemli sönmüş volkan dağı vardır. *** Kuzeyi ve Güneyi yüksek dağlarla çevrili olduğundan, deniz etkisine kapalı (nemi az) olan bir bölgedir. *** Step iklimi görülür ve kuraklık önemli bir özelliğidir.

Slide 54

***Evler kerpiçten yapılır. *** Eğim fazla olmadığı için ulaşım kolay ve yaygındır. *** Sulama yetersizliğinden dolayı toprakların bir kısmı Nadas a bırakılır. *** Yeşil mercimek, Şekerpancarı, Arpa, Buğday, Elma ve Patates üretiminde 1. sıradadır. *** Küçükbaş hayvancılıkta 1.sıradadır.

Slide 56

GÜNEY DOĞU ANADOLU

Slide 57

GÜNEY DOĞU ANADOLU

Slide 58

**Türkiye\'nin en küçük ve en az nüfuslu bölgesidir. ** En yüksek yaz sıcaklığı bu bölgededir. * Petrol çıkarılan tek bölgedir. ** Orman yönünden en fakir bölgedir. Platolar geniş yer kaplar. En yüksek dağı, sönmüş bir volkanik dağ olan Karacadağ " dır. ** Samyeli rüzgarları sıcaklığı arttırır. ** Buharlaşma ve yıllık sıcaklık farkı oldukça yüksektir. **Verimli topraklar vardır fakat sulama en önemli sorundur. Bunu çözmek içinde GAP Projesi yapılmıştır (baraj, kanal, tünel).

Slide 59

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, GAP projesi ile sulamanın artması sonucu PAMUK üretiminde 1.sırayı almaya başlamıştır.

Slide 61

DOĞU ANADOLU

Slide 63

** En büyük ve en yüksek (2220m) bölgedir. ***En yüksek dağ Ağrı \'dır (5165m). *** En düşük ortalama sıcaklığa sahiptir. *** Ekili dikili alan oranı en az olan bölgedir (%10). **En büyük göl Van gölü ve en büyük baraj Keban bu bölgededir. **Tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı bölgedir. ***Hayvancılık yaygındır, büyük baş hayvancılıkta 1.sıradadır. ***Nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir. Maden çeşitliliği en fazla olan bölgedir.

Recommended
View more...