UNDANG-UNDANG PERATURAN TANAH .


121 views
Uploaded on:
Description
UNDANG-UNDANG & PERATURAN TANAH. C 3347 TEORI :30 JAM. TUJUAN MODUL :. Mengetahui latar belakang dan sejarah perundangan tanah di Semenanjung Malaysia Memahami fungsi Jabatan Ukur, Pejabat Tanah & Galian Mengetahui undang-undang hakmilik tanah dan pentadbiran tanah di Semenanjung Malaysia.
Transcripts
Slide 1

UNDANG-UNDANG & PERATURAN TANAH C 3347 TEORI :30 JAM by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 2

TUJUAN MODUL : Mengetahui latar belakang dan sejarah perundangan tanah di Semenanjung Malaysia Memahami fungsi Jabatan Ukur, Pejabat Tanah & Galian Mengetahui undang-undang hakmilik tanah dan pentadbiran tanah di Semenanjung Malaysia by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 3

TOPIK UTAMA : 1. Pentadbiran Tanah di Semenanjung Malaysia Sebelum dan Selepas Kanun Tanah Negara (KTN) 2. Pelupusan Tanah Dengan Cara Pemberimilikan dan Selain Dari Pemberimilikan 3. Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 4

4. Urusan dan Urusniaga Tanah 5. Simpanan Melayu – Enakmen Simpanan Melayu F.M.S Cap. 142 6. Pengambilan Tanah – Akta Pengambilan Tanah 34/1960-Pindaan 1990 by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 5

1.0 PENTADBIRAN TANAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA SEBELUM & SELEPAS KANUN TANAH NEGARA (KTN) by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 6

1.1. SISTEM PENTADBIRAN TANAH DI MALAYSIA Kanun Tanah Negara(KTN) - Undang-undang bertulis/peraturan formal yang digunakan untuk mentadbir tanah di Semenanjung Malaysia Dikuatkuasakan pada 1 Januari 1966 Sebelum menggunakan KTN, semua negeri di Sem.Malaysia menggunakan 2 undang 2 yang berbeza : by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 7

i) NNS (P.Pinang, Melaka) - undang 2 pindahak/pemilikan tanah berdasarkan undang 2 tanah Inggeris ii) NNMB (Perak, Selangor, Pahang) – Sistem Torrens/sistem pendaftaran hakmilik Undang 2 diseragam keseluruhannya apabila KTN diperkenalkan by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 8

Sejarah Perkembangan Sistem Pentadbiran Tanah Sebelum 1890 Pentadbirannya mengikut undang2 tidak bertulis/tidak formal 2 undang 2 adat & tradisi orang Melayu yang digunakan : i) Adat Temenggung-percampuran adat Hindu & hukum 2 undg 2 Islam - lebih kpd susur galur warisan kepada lelaki ii) Adat Perpatih – diamalkan diMinangkabau - keutamaan kepada wanita by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 9

Pemilikan tanah lebih bergantung kepada konsep usaha : siapa yang mengusahakan tanah itu, dialah yang layak memilikinya Pentadbirannya byk dipengaruhi oleh adat Hindu(Sistem Tithe)- sebahagian atau 1/10 daripada hasil yang diperolehi mesti diserahkan kepada Raja yang memerintah. Peraturan ini digunakan bagi urusan cukai tanah Sistem Feudal-semua tanah dipunyai oleh Raja & pemilikan tanah diperturunkan kpd wakilnya(penghulu,penggawa,ketua kampung,PBN) by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 10

Perkembangan Antara 1890-1926 1870-a sistem undang 2 tanah (perlombongan & perladangan)diperkenalkan dgn termeterainya perj.antara NNMB(Perak,Selangor,Phg) dgn pihak Ingg : -Rules of Disposal of Land in Selangor (1877) - Pahang Mining Regulation(1889) - Selangor Land Code(1897) 1890-an undg 2 berdsrkan Sistem Torrens diperkenalkan by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 11

1.2 SISTEM TANAH TRADISI MELAYU Sebelum ada surat-menyurat, cara pemilikan tanah pada waktu itu ialah berdasarkan pendudukan seseorang di atas sesuatu tanah itu 1. Tanah Mati Tanah yang telah ditinggalkan dan tiada satu pokok atau tanaman kekal di atas tanah 2. Tanah Hidup Tanah yang dipunyai oleh seseorang sama ada dengan cara mendudukinya atau dengan cara menanam tanaman di antaranya by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 12

i) Tanah Kampung Tanah yang ditanami dengan pokok buah-buahan dan hak pemilikan ke atasnya berlaku selama tanah itu diduduki dan selepasnya asalkan ia ditanam dengan pokok buah-buahan ii) Tanah Bendang/Sawah Tanah yang berair dan ditanami dengan padi. Hak pemilikannya berlaku selama mana tanah itu diduduki atau sepanjang 3 tahun selepasnya. by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 13

iii) Tanah Huma/Ladang Tanah bukit yang biasanya digunakan untuk bercucuk tanam, tanaman yang tidak kekal. Hak pemilikan ke atas tanah ini berlaku selama mana tanah ini diduduki yang biasanya selama satu musim Pemilikan tanah mengikut Sistem Tanah Tradisi Melayu ini sangatlah longgar. Sesiapa sahaja boleh memilikinya dengan syarat sanggup membersihkan tanah hutan, beragama Islam dan tidak menceroboh tanah orang lain. by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 14

Tanah pada asasnya dianggap sebagai milik Sultan dan baginda mempunyai hak-hak untuk mengutip hasil tanah, hasil cukai dan menjual tanah usang di samping mempunyai hak untuk mengurniakan tanah kepada sesiapa sahaja yang disukai oleh baginda by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 15

1.3 SISTEM AKTA PEJABAT Diperkenalkan oleh pihak Inggeris pada thn 1880 berdasarkan English Land Law Pemilikan tanah berdasarkan pemberian tanah oleh kerajaan-mulut/bertulis(atas kertas) Jika berlaku pindahmilik, tuan tanah baru hanya mendapat surat ikatan(bukti pemilikan beliau ke atas tanah tsbt) by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 16

Keburukan H/milik tidak dijamin oleh kerajaan Pendaftaran u/niaga tidak diwajibkan Pembeli tidak dapat jaminan h/milik Jualbeli hanya menggunakan surat ikatan Penyemakan h/m yang sah dibuat di hadapan peguam(belanja besar) by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 17

1.4 SISTEM TORRENS Berasal dari Australia Selatan,diperkenal oleh Sir Robert Torrens(1858) Jaminan & kesenangan segala urusan tanah-h/milik sbg bukti H/milik yg sah memerlukan pengukuran sempadan yang tepat-dpt elakkan pertikaian sempadan& h/milik tidak boleh disangkal by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 18

Tujuan Utama : i) Untuk mewujudkan sistem pendaftaran tanah yang menjamin hak persendirian. ii) Menyediakan rangka formal bagi urusniaga yang menjamin hak dan kepentingan. iii) Mewujudkan undang-undang bagi pindah milik berdaftar by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 19

Ciri-ciri Sistem Torrens : i) Memberi jaminan dan kesenangan kepada segala urusan tanah. Hakmilik adalah bukti muktamad bahawa orang yang disebut di dalamnya adalah tuan punya tanah tersebut. ii) Hakmilik-hakmilik tanah yang sah memerlukan sempadan-sempadan ditentukan dengan tepat melalui pengukuran. Dengan adanya pengukuran sempadan yang tepat, kemungkinan berlakunya pertikaian sempadan boleh dielakkan dan hakmilik itu tidak boleh disangkal dari segala segi. by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 20

Kebaikan Setiap organization yg memiliki tanah akan memegang satu dokumen h/milik yg jelas,dijamin oleh kerajaan(dokumen ini mengandungi syarat & kepentingan lain) Boleh memperniagakan tanah secara pendaftaran H/milik tanah tidak boleh disangkal by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 21

2.0 PENTADBIRAN TANAH 2.1 Definisi Tanah mukabumi & semua benda yang menjadikan mukabumi itu Tanah di bwh mukabumi & semua benda yg terkandung di dalamnya Semua tumbuhan & lain 2 keluaran semulajadi samada yg diusahakan untuk pengeluarannya/tidak & samada di atas ataupun di bwh mukabumi itu Semua benda yg terlekat pd bumi/yg dilekatkan selama-lamanya pd apa 2 benda yg terlekat pd bumi, samada di atas/di bwh mukabumi itu Tanah di bwh permukaan air sek 5 by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 22

2.2 JENIS TANAH 1. Tanah yang lebih tinggi daripada pinggir laut, iaitu tanah bandar, tanah pekan dan tanah desa. 2. Tepi pantai dan dasar laut. i) Tanah Bandar dan Tanah Pekan Tanah yang diisytiharkan sebagai Bandar atau Pekan menurut seksyen 11 by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 23

ii) Tanah Desa Semua tanah yang lebih tinggi daripada pinggir laut selain daripada Tanah Bandar dan Tanah Pekan iii) Pinggir Laut Tikas air pasang biasa. iv) Tepi Pantai Semua tanah di antara pinggir laut dan tikas air surut by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 24

2.3 KUMPULAN TANAH 1. Tanah Kerajaan Semua tanah di dalam negeri itu termasuk dasar mana-mana sungai dan tepi pantai dan dasar laut, selain daripada Tanah Milik, Tanah Rizab, Tanah Lombong dan Tanah Hutan Simpan by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 25

2. Tanah Milik Mana-mana tanah termasuk mana-mana petak bangunan yang pecah sempadan, yang telah didaftarkan hakmilik sama ada tetap atau sementara, sama ada untuk selama-lamanya atau bertempoh berapa tahun, dan sama ada diberi milik di bawah Akta Kanun Tanah Negara atau di bawah Undang-undang Tanah terdahulu, tetapi tidak termasuk Tanah Lombong by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 26

3. Tanah Rizab Tanah yang pada masa itu dirizabkan untuk maksud awam di bawah seksyen 62 KTN atau Undang-undang Tanah terdahulu 4. Tanah Rizab Hutan Mana-mana tanah yang dirizabkan sebagai Rizab Hutan di bawah undang-undang perhutanan 5. Tanah Lombong Tanah yang telah dikeluarkan pajakan lombong atau sijil lombong di bawah undang-undang bertulis mengenai perlombongan yang terpakai pada masa itu. by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 27

2.4 KEPADA SIAPA TANAH BOLEH DILUPUSKAN i) Manusia biasa yang berumur 18 tahun ke atas. Perbadanan-perbadanan yang diberi kuasa oleh perlembagaannya untuk memegang tanah. Raja pemerintah, kerajaan, organisasi dan lain-lain orang yang diberi kuasa memegang tanah di bawah "Political and Consular Privileges Ordinance" by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 28

Badan-badan yang diberi kuasa secara nyata untuk memegang tanah di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang lain * Perbadanan-perbadanan yang tidak diberi kuasa untuk memegang tanah juga boleh memohon dan diberi grant untuk mengeluarkan, mengalih dan mengangkut bahan batuan. by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 29

2.5 KUASA PENTADBIRAN TANAH Segala hal yang berkaitan dengan pentadbiran tanah di dalam sesuatu negeri adalah dalam bidang kuasa negeri berkenaan Kuasa ini disebut sebagai Pihak Berkuasa Negeri (PBN), iaitu Raja atau Yang Di Pertua Negeri by: Nazirah Mohamad Abdullah

Slide 30

Kuasa-kuasa PBN: i) Membahagikan negeri kepada daerah-daerah, ii) Membahagikan mana-mana daerah kepada daerah-daerah kecil, Membahagikan mana-mana daerah atau daerah kecil kepada mukim-mukim

Recommended
View more...