WERKEN OP HOOGTE .


135 views
Uploaded on:
Category: Product / Service
Description
WERKEN Operation HOOGTE. WERKEN Operation HOOGTE. Hoogte ? 2m Specifieke maatregelen Vb. van werken operation hoogte Werken operation een dak, een dakrand of een open verdieping Werken in de buurt van een vloer-of wandopening Werken operation steigers of stellingen
Transcripts
Slide 1

WERKEN OP HOOGTE

Slide 2

WERKEN OP Hoogte ≥ 2m Specifieke maatregelen Vb. van werken operation hoogte Werken operation een dak, een dakrand of een open verdieping Werken in de buurt van een vloer-of wandopening Werken operation steigers of stellingen Bestijgen van of lichte werkzaamheden uitvoeren operation een stepping stool

Slide 3

WERKEN OP HOOGTE Maatregelen Afhankelijk van de situatie en het gebruikte hulpmiddel Voorbeelden Hekwerk, leuningen of gelijksoortige voorzieningen Loopplanken plaatsen operation daken Vloeropeningen dichtleggen Veilige steigers gebruiken Randbeveiliging voorzien rond een werkplatform in de hoogte

Slide 4

WERKEN OP HOOGTE Goede randbeveiliging Leuning Tussenleuning Plint Of constructie met een evenwaardige beveiliging Randbeveiliging verplicht bij Vaste stellingen Werken in de buurt van openingen Bij hoogwerkers Bij werkplatformen

Slide 5

LADDERS WERKZAAMHEDEN Beperkte mogelijkheden Naar hoger of ale gelegen vlak gaan Inspectie of controle Overbruggen van een hoogtevershil Lichte en kortdurende werkzaamheden binnen armbereik Vb. schilderwerken, light vervangen

Slide 6

LADDERS SOORTEN CONSTRUCTIE Enkel Dubbel Opsteekladders Schuifladders Trapladders Omvormbare stepping stools

Slide 7

LADDERS SOORTEN Materiaal Hout Aluminum Kunststof GEBRUIK STEEDS DE LADDER WELKE AANGEPAST IS AAN HET UIT TE VOEREN WERK

Slide 8

LADDERS - OVERZICHT

Slide 9

LADDERS - AANDACHTSPUNTEN Metalen steps Elektrisch geleidend Minimaal 2,5m verwijderd van ongeïsoleerde onder traversing staande delen Opstelling

Slide 10

LADDERS GEBRUIK (1) Ladder in goede staat Ladder nooit zelf repareren deskundige Ladders moeten regelmatig gekeurd worden step voorzien van name Opstellen en verplaatsen van hoge stepping stool steeds met 2 personen Ladder opstellen operation stevige en vlakke onder-grond onder hoek van 65° tot 75°

Slide 11

LADDERS GEBRUIK (2) Ladder moet minstens 1m uitsteken boven de plaats waartoe bite the dust toegang geeft Werkzaamheden operation max. armlengte afstand Maximaal 4 tot 5 sporten van boven

Slide 12

LADDERS GEBRUIK (3) Ladder bestijgen, dalen of operation werken steeds met gezicht naar de stepping stool en best de sporten vasthouden Onderhoud is heel belangrijk Boven windkracht6 of 50km/u is het gebruik van stepping stools verboden

Slide 13

STEIGERS = STELLINGEN Nodig voor het uitvoeren van werken operation hoogte Onderhoud, schoonmaak, herstelwerkzaamheden Mogen alleen entryway specialisten opgesteld worden

Slide 14

STEIGERS Als steiger gereed is hangt de stellingbouwer een "steigerkaart" of "scafftag" aan. Groen= goed, mag gebruikt worden Rood= niet gereed Tijdens de duur van de werken is een bevoegd persoon aangesteld bite the dust steeds aanwezig is

Slide 15

STAANDE STEIGERS Verander nooit iets aan de constructie Laat geen materiaal of gereedschap operation de vloer van de steiger liggen Gladde vloerplanken zijn levensgevaarlijk Als vet of olie operation de vloerplanken liggen verwijder dit met absorptiemateriaal

Slide 16

STAANDE STEIGERS Werk nooit operation een trap of stepping stool kick the bucket operation een steiger is geplaatst gebruik een hulpsteiger Steiger nooit zwaarder belasten als vermeld operation de steigerkaart Steigers zijn geen hulpmiddel bij het takelen of hijsen Steigers worden ingedeeld in functie van de toelaatbare belasting

Slide 17

HANGSTEIGERS Hebben geen verankeringspunten operation de grond Werking moet eerst getest worden Hangsteiger mag niet onbeheerd achtergelaten worden

Slide 18

HANGSTEIGERS Als er geen of beperkt oogcontact is moeten er bijkomende hulpmiddelen gebruikt worden Bij putting away moet iedereen de hangsteiger verlaten De mensen in de hangsteiger moeten een harnasgordel dragen dat aan een speciaal bevestigingspunt is vastgemaakt

Slide 19

HANGSTEIGERS De max belasting niet overschrijden Omgeving afzetten met build up of hekken Boven windkracht 6 of 50km/h niet gebruiken

Slide 20

ROLSTEIGER Staat operation Wielen blokkeren vooraleer te beklimmen Steeds van binnenuit beklimmen Materiaal en gereedschap niet zelf meenemen maar met touw naar boven hijsen

Slide 21

ROLSTEIGER Zorg voor een opgeruimde vloer Niet operation de schoren staan Verplaatsen steeds operation een veilige manier en met 2 personen Rolsteiger > 8m mag niet verreden worden Bij verplaatsen mag er niemand operation de steiger staan Stabilisatoren zonder wieltjes zo dicht mogelijk bij de grond houden

Slide 22

ROLSTEIGER Zorg voor een vlakke ondergrond tijdens het verrijden Gebruik verboden bij windkracht 6 (>50km/h)

Slide 23

HOOGWERKERS Meestal gebruikt daar waar het bouwen van een steiger onmogelijk of ongewenst is

Slide 24

HOOGWERKERS Is een hefwerktuig keuring verplicht Moet horizontaal staan operation vlakke grond Alleen opgeleid personeel Uitvoerders in werkbak duidelijke instructies Hoogte > 25m is portofoon verplicht Nooit operation hoogte uitstappen Harnasgorde verplicht + verankeren

Slide 25

HOOGWERKERS In fabriek verrijden: begeleider operation de grond aanwezig zijn Verrijden met ingeklapte steunen, arm naar beneden en bak in neutraalstand Overschrijd het max toegelaten gewicht niet Gebruik afgeraden vanaf windkracht 6 (>50km/h)

Slide 26

WERKBAKKEN Alleen toegelaten als stepping stools, steigers of hoogwerkers onmogelijk zijn EN voor korte periodes

Slide 27

WERKBAKKEN Regels van hangsteigers zijn hier ook van toepassing Kraanmachinist en personen in hangbak moeten mekaar kunnen zien EN verstaan Harnasgordel + verankering Betreden en verlaten als de bak operation vlakke grond staat

Slide 28

SPECIFIEKE WERKSITUATIES WERKEN OP DAKEN Dakrandbeveiliging voorzien Controle van sterkte dakbedekking Eventueel loopplanken gebruiken Schuine daken: loopplanken met dwarslatten Bij grote openingen in het dak: vangnetten niet mogelijk: harnasgordel

Slide 29

SPECIFIEKE WERKSITUATIES WAND-EN VLOEROPENINGEN Afdekken met stevig materiaal Afzetten met een deugdelijke afzetting: niet mogelijk risico markeren met kleur of geschreven waarschuwing PERSOONLIJKE VALBESCHERMING Wordt besproken in een afzonderlijk hoofdstuk

Slide 30

VOORBEELDVRAAG 1 Onder welke hoek moet je een stepping stool opstellen om deze veilig te kunnen gebruiken? a) tussen 55 en 65° b) tussen 65 en 75° c) tussen 75 en 85° Antwoord: b

Slide 31

VOORBEELDVRAAG 2 Waarvoor dient een "scafftag" of steigerkaart? an) om aan te geven wanneer de stelling of steiger zal gekeurd worden b) om aan te duiden of de steigerbouwer een opleiding genoten heeft c) om aan te geven of de steiger mag betreden worden of niet Antwoord: c

Slide 32

VOORBEELDVRAAG 3 Onder welke weersomstandigheden mag geen gebruik gemaakt worden van rolsteigers? a) bij vrieskoude (wielen kunnen doorglijden) b) bij zeer warm weer (uitzetten en blokkeren van de wielen) c) bij een hoge windkracht (meer dan windkracht 6) Antwoord: c

Slide 33

VOORBEELDVRAAG 4 Waarvoor wordt een hoogwerker gebruikt? an) als hijswerktuig om materiaal naar een hoger gelegen werkplatform te brengen b) als lift om personen naar een hoger gelegen werkplatform te brengen c) als werkplatform om werk operation hoogte uit te voeren Antwoord: c

Slide 34

VOORBEELDVRAAG 5 Hoe moeten vloeropeningen worden afgeschermd? an) aanduiden met gekleurde markering b) afdekken met een doorzichtig dekzeil c) bedekken met een stevig materiaal Antwoord: c

Recommended
View more...