Инсталиране на Windows XP Professional.


47 views
Uploaded on:
Category: Sports / Games
Description
Инсталиране на Windows XP Professional. На нов компютър При нова версия на ОС При възникване на компютърен проблем. 0800 1 5555. Какво е операционна система ( ОС ) ?. Основен софтуер, който управлява ресурсите на компютъра Среда за изпълнение и работа на приложните програми.
Transcripts
Slide 1

Инсталиране на Windows XP Professional На нов компютър При нова версия на Ос При възникване на компютърен проблем 0800 1 5555

Slide 2

Какво е операционна система ( Ос ) ? Основен софтуер, който управлява ресурсите на компютъра Среда за изпълнение и работа на приложните програми

Slide 3

Основни функции на Ос Управлява заявките за използване на ресурсите (CPU, памет, периферни устройства ) и разпределя достъпа до тях Предоставя достъп до хардуера и контролира взаимодействието между хардуер и софтуер, т.е. предоставя на софтуера подходящ начин да работи с хардуера.

Slide 4

Минимални изисквания към хардуера на Windows XP Professional Компонент Минимални изисквания Ако се добавя и Office XP Professional Ако се добавя и Office XP Professional CPU ( до два ) Pentium 2, 233 MHz или еквивалентен Pentium 2, 300 MHz или еквивалентен Pentium 3 или еквивалентен RAM ( минимум и максимум ) 64 MB/4 GB 128 MB/4 GB 128 MB + 8 MB за всяко паралелно работещо копие на Office приложение Размер на системния дял ( мин. и макс. ) 2 GB/2 TB 2 GB/2 TB Допълнителни 115 MB на системния дял

Slide 5

Минимални изисквания към хардуера на Windows XP Professional Компонент Минимални изисквания Ако се добавя и Office XP Professional Ако се добавя и Office XP Professional Свободно дисково пространство 1.5 GB 2 GB Допълнителни 245 MB за основната инсталация Монитор VGA или по-висока резолюция VGA или по-висока резолюция Super VGA или по-добра За инсталация от CD-ROM 12 x или по-бързо CD - ROM устройство 12 x или по-бързо CD - ROM устройство

Slide 6

Установяване съвместимостта между хардуера и софтуера HCL (Hardware Compatibility List) - списък на съвместим с Microsoft Windows XP хардуер Windows XP Professional CD - файл hcl . txt , директория bolster Microsoft страницата в интернет www . Microsoft . com/hcl . Генериране отчет за съвместимостта на хардуера и софтуера

Slide 7

Информация от msinfo32 Start - > Run , msinfo32 [OK] [ + ] Components File - > Export < име на файла > [Save]

Slide 8

Отчет за съвместимостта от Readiness Analyzer Readiness Analyzer проверява наличния хардуер и софтуер за компоненти, които не може да разпознае . От папка I386 на инсталационния диск: Winnt 32/checkupgradeonly Изходен файл: update . txt , в папка Windows на локалния диск Пример : E:\I386\Winnt32/checkupgradeonly

Slide 9

Планиране на дяловете Файлова система: - FAT ( document assignment table ), - FAT 32 или - NTFS Дялът, на който ще бъде инсталиран Windows XP Professional – мин. 650 MB свободно пространство, препоръчително 2 GB.

Slide 10

Планиране на дяловете Създаване на нов дял на диск, който не е разделен Създаване на нов дял на диск, който вече е разделен на дялове Инсталиране в съществуващ дял Изтриване на съществуващ дял

Slide 11

Планиране на файловата система NTFS - Нива на сигурност за файлове и папки - Компресиране на файлове - Квота за използване на диска - Криптиране на файлове FAT и FAT32 - не предлагат нива на сигурност - FAT не поддържа дялове по-големи от 2 GB - достъп на други Ос до дяловете

Slide 12

Планиране вида на инсталация Нова инсталация - Всички стари и ненужни данни се изтриват - Не се пренасят проблемите от предишната инсталация - Дисковото пространство в дяла се използва по-ефективно Надграждане (overhaul) - не е необходимо да преинсталирате повечето програми - не е необходимо да задавате наново настройките - трябва да запазите инсталирано приложение, но нямате инсталационните

Slide 13

Files and Settings Transfer Wizard На новия компютър влизате в системата с името и паролата на мигриращия потребител, отваряте Files and Transfer Settings Wizard и създавате диск с програмата Files and Transfer Settings Wizard На стария компютър влизате в системата с името и паролата на мигриращия потребител и използвате диска, за да стартирате Files and Transfer Settings Wizard . Запазвате състоянието на потребител На новия компютър довършвате работата с Files and Transfer Settings Wizard като прехвърляте състоянието на потребителя

Recommended
View more...