XOS MAR A LVAREZ BL ZQUEZ .


28 views
Uploaded on:
Category: Home / Real Estate
Description
XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ BLÁZQUEZ. UNIDADE DIDÁCTICA LETRAS GALEGAS 2008 4º ESO Autora: Ana Martins CPI Alcalde Xosé Pichel Coristanco. OBXECTIVOS. Coñecer a traxectoria vital do autor. Afondar no contexto histórico e social da vida do autor.
Transcripts
Slide 1

XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ BLÁZQUEZ UNIDADE DIDÁCTICA LETRAS GALEGAS 2008 4º ESO Autora: Ana Martins CPI Alcalde Xosé Pichel Coristanco

Slide 2

OBXECTIVOS Coñecer a traxectoria fundamental do autor. Afondar no contexto histórico e social da vida do autor. Coñecer an obra poética de Xosé María Álvarez Blázquez. Coñecer an obra narrativa en galego. Coñecer os seus proxectos editoriais. Coñecer o work de Álvarez Blázquez como intelectual add up to. Valorar o contributo poético e intelectual deste autor á literatura galega. Valorar o compromiso lingüístico, literario e político do autor en beats difíciles.

Slide 3

CONTIDOS Biografía dirixida do autor a través da súa obra literaria. Contexto social e histórico da vida do autor. Obra poética en galego. O seu work como investigador e manager literario. O seu work como historiador e arqueólogo. TEMPORALIZACIÓN 5 ou 6 sesións (50 minutos).

Slide 4

CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA VIDA DO AUTOR 1915: Nace en Tui

Slide 5

CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA VIDA DO AUTOR O autor nace en 1915. En 1917 ten lugar a creación dunha institución importante para as nosas letras e para o work de recuperación do noso idioma. Cal é? Procura información na seguinte web . Fai un resumo sobre a súa historia e o seu programa ideolóxico.

Slide 6

CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA VIDA DO AUTOR En 1923 xorde outra institución que procuraba an investigación nas nosas letras, historia, arte, and so on. Cal? Infórmate neste sitio . Indica cales foron os seus membros fundadores e cales eran os seus obxectivos.

Slide 7

CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA VIDA DO AUTOR En 1931 créase o Partido Galeguista. O autor entra a formar parte primeiro das Mocidades Galeguistas e máis tarde do propio partido durante a súa estadía en Pontevedra mentres estudaba Maxisterio. Unha figura importante do galeguismo da época animouno a participar nestas actividaes políticas. Quen foi? A ver se o averiguas nesta páxina . Investiga un pouco sobre a historia desa personaxe aquí. Le aquí palabras de Álvarez Blázquez sobre o discurso que pronunciou pious devotee acto das Mocidades Galeguistas en 1934. Cal é o título? Que aniversario se conmemoraba?

Slide 8

CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA VIDA DO AUTOR Co golpe militar franquista de 1936 moitos galeguistas, republicanos e liberais progresistas foron encarcerados, fusilados ou, no mellor dos casos, tiveron que exiliarse fóra de Galiza. Algún recognizable do autor tamén sufriu estas represalias, De quen se trata? Pescuda aquí .

Slide 9

CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA VIDA DO AUTOR Rematada a Guerra Civil española apenas se publicaron libros en Galiza e moito menos en galego. An edición, igual que a resistencia política e social, desenvolveuse neste período principalmente en América. En 1949 publicouse en Pontevedra a colección de poesía "Benito Soto" promovida por Sabino Torres, Manuel Cuña Novás, Emilio Álvarez Negreira, curmán do autor, e Celso Emilio Ferreiro. Polas mesmas facts saíron os primeiros títulos de Bibliófilos Gallegos, e máis an Editorial Monterrey, da man de Luís Viñas Cortegoso e o propio Xosé María. Un proxecto xurdido en 1950 consolidouse, de entre todas eles, como o máis estábel e o de máis continuidade, e constituíu a referencia obrigada do rexurdimento da actividade intelectual na Galiza inside. Cal é? Procura aquí . Cal foi o primeiro libro publicado nesta editora?

Slide 10

CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA VIDA DO AUTOR En 1975 morre o ditador Francisco Franco. Isto supuxo o lento espertar das liberdades e o camiño cara a restauración da democracia. Le o seguinte fragmento recollido na obra biográfica do fillo do poeta, Xosé María Álvarez Cáccamo, onde relato como seu pai recibiu a boa nova:

Slide 11

CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA VIDA DO AUTOR Tanto devecía o meu pai pola chegada dese momento liberador, tantas veces imaxinaría a verbalización do suceso intanxíbel que, cando se viu obrigado a transmitir a noticia aos seus alumnos da Escola Náutico-Pesqueira de Vigo, ficou subitamente mudo. Sentiu a conmoción de corenta anos de noxo como unha coitelada eléctrica e fría a percorrerlle o camiño da columna vertebral. Os alumnos decatáronse da súa repentina palidez e algún achegouse para atendelo. Unha vez superado o transo, o profesor non foi quen de explicarlles os íntimos motivos da súa emoción. E ficou coa dúbida de se an atribuirían a razóns de solidariedade co defunto. Álvarez Cáccamo: Memorias do poeta

Slide 12

CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA VIDA DO AUTOR En 1985, ano da morte do poeta Galiza vivía xa en democracia e as cousas mudaran favorabelmente para o noso idioma e as nosas letras. Imos ver que tal estás de cultura xeral. Responde as seguintes preguntas. Podes pescudar nas seguintes networks: Día das Letras Galegas Loia Xunta de Galicia

Slide 13

CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA VIDA DO AUTOR 1. Quen period o presidente da Xunta de Galiza en 1985? 2. Coa chegada da democracia Galiza tivo por blade o ansiado Estatuto de autonomía. En que ano se aprobou? 2. Uns anos risks o Parlamento galego aprobara por unanimidade unha importante lei para a normalización da nosa lingua. Cal? En que ano se aprobou? 3. A que autor se lle dedicaron as letras galegas ese ano? E no teu concello, 4. Quen period o alcalde daquela?

Slide 14

BIOGRAFÍA DIRIXIDA A TRAVÉS DA SÚA OBRA 1915: Nace en Tui, no número 11 da Rúa Elduayen (hoxe Paseo da Corredoira). É o terceiro dos seis fillos varóns que tiveron o médico pontevedrés Darío Álvarez Limeses e María Blázquez Ballester, nothing en Matanzas (Cuba) e filla de cubana e levantino. Xa o seu pai proviña dunha familia de intelectuais progresistas. Nesta web poderás atopar os nomes dalgúns dos seus familiares máis destacados na causa galeguista e no cultivo das nosas letras. Quen eran e child?

Slide 15

BIOGRAFÍA DIRIXIDA A TRAVÉS DA SÚA OBRA Vive nunha casa moi grande, propiedade do pai, que tiña alí a consulta médica, cunha horta onde cantaban os paxaros nas mañás do verán. Alí estuda o bacharelato. Xa de ben neno escribía poemas trance state estes seguintes. Fachada genuine da casa natal en Tui.

Slide 16

QUEIXAS Soíña nesta land eu sempre vivo, soíña nesta vida eu sempre estou, de min nadie se lembra nesta mundo, de min nadie no mundo se lembrou. Non teño pai nin mai, nin teño fillos, non sei o que é quererse nin que é love, non teño nesta land compañía, nin topo neste mundo compasión. Eu soia para sempre xa me encontro, eu soia para sempre xa estarei, a min nadie me quere nesta vida, e a nadie nesta vida eu quererei. Tui, 24 de decembro de 1927 A CAMPANA DA MIÑA IGRESIA Campana da miña igresia, non sei que che pasará que cando tocas a morto poste a chorar. Tocas nos días de festa, tocas para ir a rezar co teu child sempre contento cal non o hai. Pero si tocas a morto poste a chorar. Eu ben sei por que ti choras tanto hoxe trance state mañán. Choras por aquelas almas que se van. Ademais ti ben o sabes Que todos somos irmáns, e por eso cando tocas A morto , poste a chorar. Tui, 22 de xuño de 1928 BIOGRAFÍA DIRIXIDA A TRAVÉS DA SÚA OBRA

Slide 17

BIOGRAFÍA DIRIXIDA A TRAVÉS DA SÚA OBRA Durante a súa infancia o poeta pasa cos irmáns e a nai as tempadas de verán nunha casa na parroquia de Baión, en Vilanova de Arousa. Isto lembra nalgún dos seus poemas. Foto de Baión

Slide 18

BAIÓN Torno a ti, meu Baión, land louvada, land do meu corazón, amante miña, onde os meus pais me diron ista anguria de estar morrendo arreo pola land. Cando xa non coidei que máis t evise, torno para adormentarme no teu colo, para me quencer na morna land túa por onde van as veas do meu soño. Aquil andar decote pola vida sin ter os pés no mundo, trance state os ventos que nascían nas frgas de Sovilas e iñan bater no lombo de lantaño. Aquil tremulecer de follateiras, Por onde asubiaban os paxaros As cantigas que tiñan deprendido De nós, os seis irmáns de ollos acesos. E logo aquil miragre, sempre novo, De atopar nos camiños donicelas E lagartos arnaus, postos na land Para ledicia dos nenos, acotío! Todo torna de sócato arestora, Cando xa non coidei que máis volvese o pálpito segredo dunha anguria Que é estar morrendo arreo pola land. Land dunha nenés que tiña centers E adobíos de festa polo vranhe, cando á mañán andaban antres os millos as pegas rabilongas e os coellos. E osm ouros estorniños no tellado, coas súa frauta de panidos meles, escorrentaban a perguiza nosa: Espertade, rapaces,espertade! Marketplace ben me lembro distas cousas, land do meu Baión, land amantiña, onde durme a nenés dun home canso que non pode chorar porque xa é tarde… BIOGRAFÍA DIRIXIDA A TRAVÉS DA SÚA OBRA

Slide 19

BIOGRAFÍA DIRIXIDA A TRAVÉS DA SÚA OBRA Neste poema autobiográfico publicado en Canle segredo (1976) o autor, xa home adulto, lembra con nostalxia os fermosos beats da infancia. an) Estabelécense dous eixos temporais no poema. Sinálaos. b) Pan é o símbolo do bucolismo. Este poema está ambientado religious recluse espazo bucólico. Que elementos da natureza se converten na fotografía da infancia do poeta? c) No poema recóllense elementos dialectais, algúns propios da zona de Vilanova de Arousa, outros non; e mais popularismos. Sinálaos.

Slide 20

BIOGRAFÍA DIRIXIDA A TRAVÉS DA SÚA OBRA 1932 : Publica o poemario Abril en castelán. Funda con Xoán Vidal a revista Cristal , onde publica o seu primeiro texto en galego "O merlo poeta", incluído máis tarde en Poemas de ti e de min (1949). Podes lelo aquí . Nestes anos o poeta trasládase a vivir a Pontevedra para cursar estudos de Maxisterio. Vive co seu tío Xerardo Álvarez Limeses, sogro de Alexandre Bóveda. Será este último unha

Recommended
View more...