Diagnostiek van tension en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking - PowerPoint PPT Presentation

diagnostiek van angst en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diagnostiek van tension en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking PowerPoint Presentation
Diagnostiek van tension en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
hanae-barron
Views
Download Presentation

Diagnostiek van tension en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Presentation Transcript

 1. Diagnostiek van angst en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking Drs. A.C. Pruijssers

 2. GZ-Psycholoog De Rotonde / Esdégé-Reigersdaal Lid van lectoraat GGZ Verpleegkunde INHOLLAND Gatekeeper CCE

 3. Inhoud Resultaat Aanleiding Werkwijze / onderzoeksmethode Achtergrond Model Richtlijn

 4. Resultaat Richtlijn “Gedragsproblemen door Angst” Training Train de Trainer training

 5. Aanleiding • Veel cliënten met angst en gedragsproblemen • Handelingsverlegenheid • Problemen in de diagnostiek • Geen passende behandeling

 6. Werkwijze Literatuuronderzoek Kwalitatieve analyse Ontwikkeling van model Operationaliseren van model Richtlijn toetsen op bruikbaarheid en toepasbaarheid Vervolgonderzoek naar effectiviteit

 7. Achtergrond Angst • Wat is angst? • Hoe vaakkomt het voor? • Waarherken je het aan? • Specifiekbijmensen met eenverstandelijkebeperking

 8. Achtergrond Problemen met diagnostiek • Communicatieproblemen • Diagnostic overshadowing • Atypischekenmerken • Tekort aan diagnostischeinstrumenten • Te kort aan kennispsychopathologie

 9. Model Multidimensionele aanpak Ontwikkelingsdynamische theorie

 10. Gevolgschade Multidimensionele diagnostiek Omgeving Integratieve diagnose Psychisch Psycho-sociaal Biologisch /fysiologisch Behandeladvies Angst Gedragsproblemen

 11. Richtlijn Doel Opbouw Aanbevelingen

 12. Richtlijn Stap 1: Beschrijving probleemgebieden Stap 2: Probleemanalyse Stap 3: Onderzoeksfase Stap 4: Diagnose + behandeladvies Stap 5: Adviesgesprek

 13. Casus Marco Stap 1 Probleemgebieden Gevolgschade Beschermende factoren

 14. Marco Stap 2 Probleemanalyse Hypotheses Acties toetsen van hypotheses

 15. Marco Stap 3 Onderzoeksfase

 16. Marco Stap 4 Integratieve diagnose Behandeladvies

 17. Marco Stap 5 Adviesgesprek

 18. Gevolgschade Multidimensionele diagnostiek Omgeving Integratieve diagnose Psychisch Psycho-sociaal Biologisch /fysiologisch Behandeladvies Angst Gedragsproblemen Marco

 19. Relevantie De richtlijn is nu klaar, denkjijdat je ermeekunt / wilt werkenbinnenjouworganisatie? Welkemogelijkheden of belemmeringenzie je t.a.v. de toepassing in de praktijk?

 20. Afronding Vervolgonderzoek

 21. Voor informatie: addy.pruijssers@inholland.nl