Higienas prasibas majra - PowerPoint PPT Presentation

slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Higienas prasibas majra PowerPoint Presentation
Higienas prasibas majra

play fullscreen
1 / 63
Download Presentation
ziv
Views
Download Presentation

Higienas prasibas majra

Presentation Transcript

 1. Higiēnas prasības mājražošanas uzņēmumiem.Linda Uglanova PVD Ziemeļvidzemes pārvalde tel.29328444,64207931

 2. Kā klasificē • Svaigi augļi un dārzeņi –primārais ražotājs • Griezti, skābēti, marinēti augļi vai dārzeņi-pārstrādātājs vai mājražotājs (atkarībā no veida kur tos realizēs) • Piena ,gaļas u.c. dzīvnieku izcelsmes produkti-mājražotājs vai pārstrādātājs (atkarībā no veida kur tos realizēs) • Svaigpiena vai olu realizācija mazos apjomos (tirgos vai veikalos)-jāsaņem svaigpiena vai olu realizācijas atļauja PVD.

 3. Reģistrācija PVD • Ja vēlas savu produkciju primārais ražotājs realizēt tirgū, mazumtirdzniecībā, sabiedriskā ēdināšanā mazos apjomos-tad nav nepieciešama reģistrācija PVD. • Ja vēlas savu produkciju primārais ražotājs realizēt pārstrādes uzņēmumam ir nepieciešama reģistrācija PVD.

 4. Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Galvenās atšķirības no ražotāja: Nav jāievēro HACCP principi Ir jāievēro labas higiēnas prakses norādījumi (vadlīnijas) Nav prasības apdarei,kanalizācijai,ventilācijai Nav obligāti jāveic produktu analīzes Dokumentus var kārtot citas personas Jautājums par veselību Nav higiēnas minimuma apmācība (MK 409), ( bet vispārīgu apmācību vajag)

 5. Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem • Telpas-tīras (higiēniski apstākļi) 852/2004 1.pielikums • Audzēšanas vieta-(“nē”bijušo izgāztuvju, lopu kapsētu, atkritumu poligonu vietās ,500m no pesticīdu noliktavām, 20 m no lielceļiem) • Šķirošanas /saiņošanas vieta • Noliktava/glabātuve-(durvju priekša līdzena, netiek grauzēji) • Sanitārais mezgls (līdz 1000 m2 -1,var būt sausā , bet iespēja dezinficēt rokas, mazākās saimniecībās –mājās)

 6. Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem • Telpas-852/2004 1.pielikums • Apgaismojums-pietiekams • Kurtuve atdalīta • Tehnika –citur, vai vismaz 10-15 m attālumā • Degviela, smērvielas pesticīdi –ne tuvumā • Grīda, sienas –viegli tīrāmi • Ventilācija (kondensāts->pelējums) • Dezinfekcija vismaz reizi gadā pirms ražas

 7. Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem • Ierīces , konteineri-tīri dezinfekcija pēc nepieciešamības • Nē rūsainiem nažiem • Spali košā krāsā • Kastes tiras (īpaši kas nāk no veikaliem) • Konteinerus dezinficē vismaz reizi gadā pirms ražas • Ūdens-tekošs/auksts ūdens (rokām), roku žāvēšana-vismaz netālu no šķirošanas • Dārzeņu mazgāšanai auksts ūdens atsevišķi no rokām

 8. Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem • Mēslošana/augu aizsardzības līdzekļi: Nedrīkst lietot notekūdeņus (m/b piesārņojums) Nav vēlama mēslošana papildmēslošana ar vircu tiem dārzeņiem, kam ēd virszemes daļas Augu aizsardzības līdzekļus glabā atsevišķi slēgti, oriģinālā iepakojumā Darbības dokumentētas (nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums 8. pants

 9. Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem • Marķējums (vispārīgais- MK 964 + kvalitātes -Reg. 1580/2007) • Mazgātiem –derīguma termiņš Kam standarti –jāievēro • Izsekojamība-kas, cik daudz , kad ienācis, -uz kurieni aizgājis. (Reg.178/2002 18.pants)

 10. Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Iepakojums-tīrs ,derīgs pārtikai (852/2004 1.pielikums) • Nedrīkst izmantot minerālmēslu maisus, cukura un miltu maisi īslaicīgi (jo vide m/o vairošanai) Transports-tīrs Atkritumi-izvāc katru dienu, marķēti konteineri, izgāztuve vai kompostēšana

 11. Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Tīrīšana-dezinfekcija (852/2004 1.pielikums = MK 203) • Balsināšana ar krītu, +2 % vara vitriols, • Menno Florades • Glabājas slēgti • Var izmantot sadzīves mazgāšanas līdzekļus Deratizācija • mehāniski/fiziski aizsardzības līdzekļi • Invāzijai nelabvēlīgi apstākļi • Deratizācijas plāns (lamatu skaits, plāns) • Līgums , ja paši netiek galā

 12. Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem • Darbinieki (852/2004 1.pielikums) Bez medicīniskās grāmatiņas bet veseli (nav akūtas zarnu /kuņģa infekcijas, caureja, atklātas inficētas brūces) “nē” ēšanai, smēķēšanai, košļāšanai Brūces ar košu plāksteri Kopti nagi Salātiem, garšaugiem ieteicami cimdi Apmācība-darba drošība, higiēna –instruktāža, paraksts

 13. Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem • Dokumenti Uzskaite par tīrīšanas, dezinfekcijas, deratizācijas pasākumiem. Savi un citu veiktie laboratoriskie izmeklējumi Lauka vēsture Augu aizsardzības līdzekļu uzskaite Produkcijas uzskaite Personāla instruktāža Galvenais uzsvars: tīrība, izsekojamība, izvairīšanās no piesārņojuma, minimāla uzskaite, veseli darbinieki)

 14. Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu pārstrādātājiem Papildus nosacījumi, (ja mizo, marinē, sāla, skābē, griež): Sienas 1,8-2 m augstumā mazgājamas Ūdens monitorings-kārtējais MK 235 Vienreiz lietojamais iepakojamais materiāls Plastmasas spainīši-rūpīga dezinfekcija Mizoto/rīvēto dārzeņu uzglabāšanas temp.- 0 0C, ražošanas telpā +12 0C, izplatīšanas posmā +4 +8 0 C Elektroniskie svari jāverificē reizi gadā E. Coli (īpaši bioloģiskajiem), Salmonella (dārzeņu salātiem), Leptospira interrogans (stirpās glabātiem) Pārtikas piedevas MK noteikumi Nr.146/2010 Attiecas HACCP principi

 15. Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu pārstrādātājiem Elektroniskie svari jāverificē reizi gadā E. Coli (īpaši bioloģiskajiem), Salmonella (dārzeņu salātiem), Leptospira interrogans (stirpās glabātiem) Pārtikas piedevas MK noteikumi Nr.146/2010 Attiecas HACCP principi

 16. Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu pārstrādātājiem Papildus nosacījumi, (ja mizo, marinē, sāla, skābē, griež): Darbiniekiem sanitārās grāmatiņas Personālam minimālās higiēnas prasības Marķējums-tirdzniecības nosaukums,neto masa, sastāvadaļas , sulfīti, ja to daudzums vairāk kā 10 mg/kg, derīguma termiņš, ražotāja nosaukums un adrese.

 17. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem • Mājražotājs-uzņēmējs, kas produkciju ražo telpās, ko galvenokārt izmanto kā privātmājas, bet kur regulāri laišanai tirgū tiek gatavota pārtika. Saražoto produkciju uzņēmējs pārdod ražošanas vietā vai tirgos un gadatirgos.(Pārtikas uzraudzības likuma 4.pants 6.punkts) • Prasības telpām saskaņā ar EK Regulas 852/2004 2.pielikuma 3.nodaļu • Prasības svaigpienam saskaņā ar EK Regulas 853/2004 3.pielikuma 9.sadaļas prasībām.

 18. Informācija zm.gov.lv Pārtika un veterinārija Pārtikas nozaru labas higiēnas prakses vadlīnijas Labas higiēnas prakses vadlīnijas pārtikas ražošanai mājas apstākļos

 19. Informācija pvd.gov.lv informācija iedzīvotājiem un uzņēmējiem pārtikas produktu mājražotājiem

 20. Labas higiēnas prakses vadlīnijas pārtikas ražošanai mājas apstākļos Graudaugi, eļļas augi, pākšaugi Dārzeņi Augļi , ogas Ēdināšana atklāta un slēgta tipa Maize, konditorija Mājražotāji-gaļa, piens,maize Svaigpiens Zvejas produkti Biškopības produkti u.c

 21. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Izejviela • Mājražotāji pārsvarā izmanto pašu ražotas izejvielas un produkta sastāvdaļas, tomēr, atkarībā no ražoto produktu veida un sortimenta, daļu no produkcijas sastāvdaļām iepērk, piemēram, ieraugu, sāli, garšvielas u.c. Pārtikas, tajā skaitā izejvielu, sastāvdaļu un materiālu piegādei vai iepirkšanai izvēlas zināmus un drošus piegādātājus. • Produkcijas ražošanā izmantojot savā saimniecībā iegūto svaigpienu vadās pēc Labas higiēnas prakses vadlīnijām piena ieguvei un pirmapstrādei.

 22. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Izejviela Prasības pārstrādei paredzētam svaigpienam: Neapstrādātam govs pienam jāatbilst šādiem kritērijiem: • Dzīvotspējīgo šūnu skaits (baktēriju kopskaits) novērtējums 30 0 C temperatūrā 1 ml <=100 000* • Somatisko šūnu skaita novērtējums (uz 1 ml) <=400 000 ** *vidējais ģeometriskais lielums divos mēnešos , ņemot vismaz divus paraugus mēnesī **vidējais ģeometriskais lielums trīs mēnešos, ņemot vismaz vienu paraugu mēnesī. (EK Regula 853/2004) • Nedrīkst saturēt inhibitorus (vielas, kas palēnina vai aptur ķimiskas reakcijas norisi, mikrofloras attīstību, nomāc fermentu darbību, tajā skaitā mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi) • Atbilstošam organoleptiskām īpašībām (bez citām garšām, smaržām, piemaisījumiem)

 23. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Izejviela • Produkcijas ražošanai svaigpienu izlieto tūlīt pēc slaukšanas vai, ja apstrādi neuzsāk 2 stundu laikā, atdzesē līdz temperatūrai, kas nav augstāka par +8ºC, ja pienu izmanto tajā pašā dienā, vai līdz temperatūrai ne augstākai kā +6ºC, ja pienu paredzēts apstrādāt nākošajā dienā un uzglabā šādā temperatūrā, līdz tā apstrādei; • Neapstrādātu govs pienu drīkst izmantot piena produktu ražošanai no termiski neapstrādāta piena, taču īpaša uzmanība jāpievērš piena kvalitātei.

 24. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Pārtikas aprites telpu higiēna • Ciktāl praktiski iespējams, telpas un tirdzniecības automāti jānovieto, jāprojektē, jāveido un jāuztur tīri un labā kārtībā un tādā stāvoklī, lai izvairītos no piesārņojuma riska, jo īpaši tā, ko rada dzīvnieki un kaitēkļi. (EK Regula 852/2004 2.pielikums 3.nodaļa)

 25. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Pārtikas aprites telpu higiēna Tā var būt mājas virtuve vai atsevišķa telpa, bet bez kondensāta un bez pelējuma. Apdares materiālu izvēlas saimnieks, bet tādu, lai telpas varētu uzturēt tīras un arī mazgāt vismaz darba virsmu augstumā. Logiem nepieciešams kukaiņu aizsargtīkls. Ja ražošana notiek virtuvē, tad nedrīkst vienlaicīgi gatavot maltīti, mazgāt veļu u.tml. Jāpievērš uzmanība skapīšu un atvilkņu higiēnai.

 26. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Iekārtas un aprīkojums • Virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku, jābūt labā stāvoklī, un tām jābūt viegli tīrāmām un vajadzības gadījumā dezinficējamām. Tāpēc jāizmanto gludi, mazgājami, pret koroziju izturīgi un netoksiski materiāli. • atbilstoši jāparedz darba instrumentu un aprīkojuma tīrīšana un vajadzības gadījumā dezinfekcija; (EK Regula 852/2004 2.pielikums )

 27. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Iekārtas un aprīkojums Ledusskapis pietiekami ietilpīgs Emaljētie trauki nelūp Skābētiem produktiem –nē emaljētiem produktiem Marķējums, ka trauki derīgi pārtikai Koka inventārs-bez skabargām Dzīvnieku izcelsmes produktiem –ierīces instrumentu dezinficēšanai ar 82 0C karstu ūdeni vai līdzvērtīga sistēma. Īpaši uzraudzīsim rotējošas iekārtas

 28. Ūdens apgāde • „Dzeramais ūdens” ir ūdens , kas atbilst obligātajām nekaitīguma prasībām (Prasības noteiktas MK 235/2003 1.pielikumā) • Dzeramā ūdens piegādātāji un uzņēmēji katru gadu izstrādā monitoringa programmu. Ūdens piegādātāji un uzņēmēji to saskaņo ar Sabiedrības veselības aģentūru. (MK 833/2009 28.punkts) Mājražotājiem nevajag auditmonitoringu, ja ražo miltus, eļļu, citus produktus, kam ūdens nav sastāvdaļa. Kārtējo monitoringu veic vienu reizi divos gados.

 29. Ūdens apgāde • Jābūt atbilstošai dzeramā ūdens apgādei, silts un auksts ūdens , kas jāizmanto vajadzības gadījumā, lai nodrošinātu, ka pārtikas produkti nav piesārņoti; • Pārstrādātais ūdens, ko izmanto apstrādē vai kā sastāvdaļu, nedrīkst radīt piesārņojuma risku. • Ja viena izlietne -darbu secība, nemazgā rokas, ja izlietnē ir darbarīki, uzmanīgi ar jēliem produktiem.

 30. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Tehnoloģisko procesu ievērošana • Pārtikas uzņēmumiem ir jāievēro dokumentēts pasākumu komplekss, kas nodrošina higiēnas un ražošanas atbilstību ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām. (LR Pārtikas aprites uzraudzības likums) • Visos pārtikas ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos pārtikai jābūt pasargātai no jebkāda piesārņojuma, kas varētu padarīt pārtiku nederīgu cilvēku uzturam, kaitīgu veselībai vai piesārņotu tādā veidā, ka nebūtu saprātīgi domāt, ka to varētu patērēt tādā stāvoklī. (EK Regula 852/2004 2.pielikums )

 31. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Tehnoloģisko procesu ievērošana Tehnoloģisko procesu nosaka mājražotājs, bet nepieciešama receptūra un procesa apraksts. Vadlīniju 4.nodaļā aprakstīta trauku sagatavošana, ievārījumu, svaigi spiestu sulu un sīrupu gatavošana, kā arī produktu glabāšana. Ierobežojums produktu gatavošanai hermētiski slēgtos traukos. Attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem ieteicam izmantot „Labas higiēnas prakses vadlīnijas mājas apstākļos ražotiem piena, zvejas un gaļas produktiem”, kurās ir aprakstītas higiēnas prasības ražošanas procesiem.

 32. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Pārtikas temperatūras režīmi • Izejmateriāli un visas sastāvdaļas, ko uzglabā pārtikas uzņēmumā, jāuztur attiecīgos apstākļos, lai novērstu kaitīgu pasliktināšanos un lai aizsargātu tās no piesārņojuma. • Izejmateriālus, sastāvdaļas, starpproduktus un gatavus produktus, kas varētu sekmēt patogēnu mikroorganismu vairošanos vai toksīnu veidošanos, nedrīkst uzglabāt temperatūrās, kas varētu radīt draudus veselībai. Nedrīkst pārtraukt aukstuma ķēdi. Tomēr var atļaut ierobežotus periodus ārpus temperatūras kontroles, lai nokārtotu apstrādes praktiskos aspektus sagatavojot, pārvadājot, uzglabājot, izstādot un pasniedzot pārtiku, ja tas nerada draudus veselībai. Pārtikas aprites uzņēmumiem, kas ražo, apstrādā un iesaiņo pārstrādātus pārtikas produktus, jābūt piemērotām telpām, kas ir pietiekami lielas izejmateriālu un pārstrādātu materiālu atsevišķai glabāšanai, un pietiekamai dzesēšanas zonai. (EK Regula 852/2004 2.pielikums )

 33. temperatūra Ražotājs pats nosaka vai un kāpēc, cik bieži jāmērī temperatūras līmenis un ko darīs, ja mērījums nebūs atbilstošs vēlamajam. Ja mērījumi jāveic, tad tie ir jāpieraksta. Tā varētu būt temperatūra ogu uzglabāšanā, trauku sagatavošanā, blanšēšanā, vārīšanā, gatavā produkta glabāšanā u.tml. Temperatūras un laika mērījumus var fiksēt vienkopus. Dzīvnieku izcelsmes produktu temperatūrai un tās mērījumiem ir jāatbilst Regulas 853/2004 prasībām.

 34. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Pārtikas temperatūras režīmi • Produkta iekšējās temperatūras mērīšanai izmanto “adatas” tipa termometru. • Termometru , atkarībā no termometra tipa regulāri kalibrē jeb pārbauda • Transportējot jānodrošina temperatūras režīms (aukstuma somas, saldētas ar ūdeni pildītas pudeles u.c) • Ievēro katra produkta specifiskās prasības transportēšanas laikā • Lai novērstu šķerspiesārņojuma rašanos , dažāda veida produktus transportē dažādās somas/kastes vietās.

 35. Specifiskie ražošanas procesi Skābēti Kāposti /gurķi Kāpostu skābēšanā jāparedz atsevišķas telpas sekojošu darbību veikšanai: a)Izejvielu izkraušana, sagatavošana , mazgāšana b)Mucu mazgāšana un dezinfekcija c)Kāpostu smalcināšana, mucu pildīšana d)Kāpostu skābēšana(pienskābā fermentācija) e)Kāpostu uzglabāšana f)gatavā produkta fasēšana, saiņošana

 36. Specifiskie ražošanas procesi Skābēti Kāposti /gurķi • Telpu skaits var būt mazāks pie nosacījuma, ka darbības a),b),c) un f) netiek veiktas vienlaikus, tos var veikt vienā telpā bet pēc kārtas, atsevišķā laikā. Procesiem d) un e) –skābēšana un uzglabāšana, nepieciešamas atsevišķas telpas, jo tas saistīts ar atšķirīgām temperatūras prasībām. • Nelielās saimniecībās ir iespējams strādāt tikai divās telpās, veicot visus sagatavošanas un pēc tam fasēšanas darbus vienā telpā, bet skābēšanu un uzglabāšanu otrā.

 37. Specifiskie procesi • Botrytis cinerea (pelēkā puve)-cilvēkiem nav bīstams, bet traucē pienskābos fermentēšanas procesus-tādēļ pievēŗš uzmanību izejvielai • Erwinia sp.(bakteriālā puve)-kāposti kļūst mīksti un slikti uzglabājas • E.coli-no inficēta ūdens vai personāla • Salmonella spp- no inficēta ūdens, personāla • Leptospira interrogans-no grauzējiem un inficēta ūdens • Listeria monocytogenes skābētiem kāpostiem un gurķiem nav aktuāls( jo skābā vidē nevairojas) , citos produktos no inficētas augsnes, ūdens, piena un gaļas produktiem

 38. Specifiskie ražošanas procesi Gaļas produkti Aukstā kūpināšana(+12+220C) 1līdz 14 diennaktis. Karstā kūpināšana (+41+60 0C) 30 min līdz 2 stundas. Karsti kūpinātus vistu izstrādājumus kūpina +100 +110 0C 1,5 -2,0 stundas, līdz temperatūra iekšienē sasniedz +73 0C . Atdzesēšana-vēsā vietā veic tā, ka 2 stundu laikā sasniedz +21 Oc iekšējo temperatūru un tālākā dzesēšanas procesā +5 0C sasniedz 4 stundu laikā. Kopumā dzesēšanas process nepārsniedz 6 stundas. Pēc atdzesēšanas kūpinājumus novieto ledusskapī + 4 0C temperatūrā.

 39. Specifiskie ražošanas procesi, piens • Pienu pasterizē vismaz 72 0 C temperatūrā izturot ne mazāk kā 15 sekundes, vai izmantojot citi temperatūras un laika kombināciju, kur pasterizācijas efekts ir līdzvērtīgs (63 0 C izturot 30 minūtes) • Krējumu pasterizē augstākā temperatūrā nekā pienu, jo augstāka tauku satura dēļ nepieciešama augstāka temperatūra lai likvidētu mikroorganismus un inaktivētu fermentus: lipāzi un peroksidāzi, kas var izraisīt krējuma bojāšanos.( virs 800C) • Skābpiena dzērienu ražošanā izmato paaugstinātus pasterizācijas režimus(+85 0 C - +87 0 C/10 -15 minūtes) , šādi pasterizācijas režīmi rada labvēlīgus apstākļus ieraugu mikrofloras attīstībai un pagarina produkta uzglabāšanas ilgumu. • Siera ražošanas procesā pievienojot recēšanas fermentus iespējama kaitīgo baktēriju nokļūšana pienā. Nogatavināšnas laikā nevēlamie pelējumi un raugi var producēt mikotoksīnus-vielas ar kancerogenām īpašībām.

 40. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Pārtikas izsekojamība • Visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos ir nodrošināts, ka pārtiku, barību, produktīvos dzīvniekus un jebkuras citas vielas, ko paredzēts pievienot vai ko varētu pievienot pārtikai vai barībai, varizsekot. • Pārtiku vai barību, ko laiž tirgū pienācīgi marķē vai identificē, lai atvieglotu tās izsekojamību, izmantojot atbilstīgus dokumentus vai informāciju saskaņā ar attiecīgāmkonkrētāku noteikumu prasībām. (EK Regula 178/2002) Jāparedz nekvalitatīvas produkcijas atsaukšanas procedūra

 41. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Pārtikas izsekojamība Jāsaglabā ziņas: kas, kad, kur, cik daudz, no kurienes iepirkts, kādos produktos iestrādāts, kad, cik daudz, uz kurieni nogādāts. Pamēģiniet ar šādu piemēru – paņem pēc kāda laika gatavā produkta vienu burku, iedomāties, ka tajā atrastas pesticīdu atliekas, un mēģināt sameklēt, no kurām ogām ievārījums gatavots, pēc tam noskaidrot, kādos produktos vēl šīs ogas ieliktas un uz kurieni savukārt šie produkti piegādāti. Vai varēsit identificēt produktus un pircējus un informēt, lai nelieto uzturā?

 42. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Iepakojamais materiāls • Iesaiņošanas materiāli nedrīkst radīt piesārņojumu. • Iesaiņošanas materiāli jāuzglabā tā, lai tie netiktu pakļauti piesārņojuma riskam. • Iesaiņošana jāveic tā, lai izvairītos no produktu piesārņojuma. Vajadzības gadījumā, jo īpaši, izmantojot kārbas un stikla burkas, jānodrošina iepakojuma konstrukcijas izturība un tā tīrība. • Atkārtoti lietojamiem pārtikas produktu iesaiņošanas materiāliem jābūt viegli tīrāmiem un vajadzības gadījumā dezinficējamiem.

 43. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Iepakojamais materiāls • Tam jābūt derīgam saskarei ar pārtiku (marķējumā glāzīte un dakšiņa, ja nav, tad jābūt dokumentam par atbilstību Regulai 1935/2004). Ja lieto otrreiz izmantojamu taru, tad īpaša uzmanība jāpievērš dezinfekcijai.

 44. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Pārtikas derīguma termiņito pamatojums • Pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām. • Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas, ražotājs vai izplatītājs pārtiku atzīst par nederīgu, ja tai ir beidzies derīguma termiņš. (LR Pārtikas aprites uzraudzības likums)

 45. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Pārtikas derīguma termiņito pamatojums • To nosaka pats saimnieks, tomēr izprotot, ka glabāšanās laikā tas var sabojāties, piemēram, ievārījums var pelēt. Tāpēc konkrētus rādītājus nosaka laboratorijā pēc saražošanas, tad ik pa laikam glabāšanas periodā un plānotā derīguma termiņa beigās. Rādītājus vai nu salīdzina ar normatīvajos aktos noteiktajām maksimālajām robežām, vai, ja tādu nav, salīdzina ar standartiem, iepriekš izmantotiem datiem, konsultējas ar asociācijas speciālistiem u.tml.

 46. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Pārtikas piedevu lietošana • Pārtikas piedevas lieto patērētāja interesēs, un to lietošanas iemesli ir šādi: lai saglabātu pārtikas uzturvērtību. Pārtikas uzturvērtības samazināšana ir attaisnojama tikai tad, ja šī pārtika neveido ievērojamu normālas diētas daļu vai pārtika tiek ražota patērētāju grupām ar īpašām diētiskām prasībām; lai nodrošinātu ar pārtiku patērētāju grupas ar īpašām diētiskām prasībām; lai saglabātu pārtikas kvalitāti un stabilitāti vai uzlabotu pārtikas organoleptiskās īpašības - ar nosacījumu, ka netiek mainīts pārtikas saturs un īpašības tādā veidā, ka tiek maldināts patērētājs; lai nodrošinātu pārtikas ražošanu, apstrādi, sagatavošanu, iesaiņošanu, transportēšanu un uzglabāšanu. ( MK 146/2010 noteikumi par pārtikas piedevām)

 47. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Pārtikas piedevu lietošana • Pārtikas piedevu neizmanto, lai slēptu bojātu izejmateriālu vai nevēlamu (piemēram, nehigiēnisku) darba paņēmienu izmantošanu pārtikas ražošanas, apstrādes, sagatavošanas, iesaiņošanas, transportēšanas vai uzglabāšanas procesā. • Pārtikas piedevu lietošana ir atļauta tikai tad, ja: ir pamatota to lietošanas tehnoloģiskā nepieciešamība un šo mērķi nevar sasniegt ar citiem ekonomiski un tehnoloģiski iespējamiem līdzekļiem; ir zinātniski pierādījumi, ka lietotajā daudzumā pārtikas piedeva nerada draudus patērētāja veselībai; netiek maldināts patērētājs. ( MK 146/2010 noteikumi par pārtikas piedevām)

 48. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Pārtikas piedevu lietošana • Jābūt pamatojumam, kāpēc to dara, un vai mērķi nevar sasniegt citiem līdzekļiem (piemēram, ja ievārījumā ir augsts cukura saturs, tad kādēļ vēl likt konservantu?). Stingri jāievēro piedevas lietošanas instrukcija, svēršanā izmanto tikai verificētus svarus vai mērglāzi, piedevas jānorāda marķējumā, obligāti jāveic pieraksti par piedevu izlietojumu.

 49. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -Obligātās veselības pārbaudes personīgās higiēnas ievērošana. • Obligāto pirmreizējo veselības pārbaudi un obligātās periodiskās veselības pārbaudes veic personām, kuru darbs (mācību prakse) ir tieši saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai ( MK 494 /2001 Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm) Personīgās higiēnas noteikumi (apģērbs,mati,nagi, rotas, smaržas, ēšana, košļāšana, garšošana ar pirkstiem) Saslimuši nestrādā Aptieciņa-dezinfekcijas , pretapdeguma līdzeklis, necaurlaidīgs materiāls (ne ādas un ne produkta krāsā)

 50. Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem -HACCP( paškontroles) procedūras • Pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki ievieš, īsteno unsaglabā saskaņā ar HACCP principiem izveidotu pastāvīgu procedūruvai procedūras. • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - apdraudējumu jeb bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti) sistēmas galvenais uzdevums ir īstenot uzņēmumā tādu darbības un uzraudzības mehānismu, kas nodrošina patērētāja veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgu un derīgu pārtikas produktu ražošanu un izplatīšanu. (EK Regula 852/2004 5.pants)