UNIVERZITET U BANJOJ LUCI MEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA BANJA LUKA TINEA CRURIS SE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI MEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA BANJA LUKA TINEA CRURIS SE PowerPoint Presentation
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI MEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA BANJA LUKA TINEA CRURIS SE

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
ivan-cunningham
Views
Download Presentation

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI MEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA BANJA LUKA TINEA CRURIS SE

Presentation Transcript

  1. UNIVERZITET U BANJOJ LUCIMEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKABANJA LUKA TINEA CRURIS SEMINARSKI RADTanjaŠuljak

  2. Tinea crurisTineacruris je gljivičnainfekcijaingvinalnogpredela, glutealneregije a ponekadiskrotumakodmuškaraca.Češće se javljakodmuškaracanegokodžena. 

  3. UzroknastankaUzročnicisugljiviceizgrupeDermatofitaNajčešćiuzročnicisu TrichophytonrubrumiEpidermophytonfloccosumFaktorisredine(toplota, vlažnost, gumenazatvorenaobuća, zanimanje...), Faktoruzročnika(količinavitalnihspora u patogenommaterijalu, virulencija, dužinaneposrednogkontaktasazaraženimmaterijalom).Faktordomaćina(imunološkii ne imunološki: integritietepiderma, brzinaproliferacijebazalnihćelija, zasićenemasnekiselinenapovršinikože, životnodoba, pol, genetskiirasnifaktori, endokriniimetaboličkifaktori, udruženebakterijskeinfekcije).

  4. KliničkaslikaPromene se lokalizuju u ingvinokruralnimiinterglutealnimpredjelima u viduvelikihidobroograničenihploča s eritemomideskvamacijom. Ivicaovihploča je uzdignutaiobičnovezikulozna, dok papule mogubitirasutepocijelojpovršini. Subjektivno je prisutanpruritus.Tokmožebitiakutanepidermopyitomfloccosumilihroničantrychophitonrubrum

  5. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZASličnepromjene u velikimpregibimamožedatikandida , kontaktnialergijskidermatitis,iinverznioblikpsorijazeEritrazmaobičnonematakoinflamovanizgled.DIJAGNOZAPostavlja se naosnovuanamneze, kliničkeslike, dokazauzročnika. Dijagnoza se potvrđujelaboratorijskimispitivanjemmikroskopomilikulturom

  6. LJEČENJELokalno:Na promene se posipapuder 2—3 putadnevnonazahvaćenipredeo. Bolesnakoža se premazujeantigljivičnimpreparatima (klotrimazol, mikonazol, ketokonazol, ekokonazol, terbinafiniliciklopiroks-olaminskakrema) najmanje do dvaputadnevno. Preparat se premazujeinazdravuokolnukožu u promerunajmanje do 1 cm.Opštelječenje : Kodupornihinfekcijatrebauzimatilekove per os. Itrakonazol 200mg dnevno 7 danaterbinafin 250mg dnevno 14 dana

  7. Učestalost oboljena Tinea cruris ima svjetsku distribuciju, ali je oboljenje više uobičajeno u vrućim i zemljama sa vlažnom klimom.U Americi od svih dermatoloških oboljenja dermatofiti su zastupljeni 10 do 20% Mortalitet / MorbiditetNema direktno povezane smrtnost sa tineom cruris. Međutim sekundarne promjene nastale češanjem ,uslijed lihenifikacije kože, sekundarne bakterijske infekcije, i nadražujući i alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan topikalnom primjenom lijekova dovode do smrtnosti u određenom broju slučajeva.PolTinea cruris je 3 puta češća u muškaraca nego u žena. DobOdrasli su pogođeni tineom cruris mnogo češće nego što su djeca. Međutim, učestalost nekoliko faktora rizika za tineu cruris, kao što su pretilost i dijabetes, u značajnom je porastu među adolescentima.

  8. LITERATURA1.KNJIGEDermatovenerologija sa propedevtikomLalević –Vasić Bosiljka,Ljiljana Medenica,Miloš NikolićSavremena administracija Beograd 2002PatologijaMirjana Atanacković i saradnici,Medicinski fakultet Beograd,20032.INTERNET STRANICE http://emedicine.medscape.comwww.wikipedia.comwww.stetoskop. Info. Comments. htm.