ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNICKIH INFEKCIJA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNICKIH INFEKCIJA PowerPoint Presentation
ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNICKIH INFEKCIJA

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
bien
Views
Download Presentation

ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNICKIH INFEKCIJA

Presentation Transcript

 1. ORGANIZACIJA STUDIJE PREVALENCIJE NA NACIONALNOM NIVOUZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI BOLNIČKIH INFEKCIJA Dr Jelena Obrenović Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti Institut za javno zdravlje Srbije oktobar, 2010.

 2. ORAGANIZACIJA STUDIJE • Ministar zdravlja uputio poziv zdravstvenim ustanovama • kliničkim centrima • opštim bolnicama • kliničko-bolničkim centrima

 3. ORGANIZACIJA STUDIJE • Republička stručna komisija za nadzor nad bolničkim infekcijama • Koordinator za unapređenje kvaliteta u projektima Ministarstva zdravlja • Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” • Mreža zavoda/instituta • Bolničke ustanove na teritoriji RS • Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova

 4. NADZOR NAD SPROVOĐENJEM STUDIJE I KOORDINACIJA • Nacionalni koordinator za bolničke infekcije • Regionalni koordinatori • AP Vojvodina • Beograd • Centralna Srbija • Jugoistočni region • Zapadni region • Vojne bolnice

 5. STUDIJE PREVALENCIJE • 1999 godine • 24 bolnice • 7115 pacijenata • 2005 godine • 56 bolnica • 16 512 pacijenata • 2010 godine • 60 bolnica

 6. ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Sl.gl.RS 125/04) • sprovođenje stručnih, organizacionih i drugih mera radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja i suzbijanja bolničkih infekcija • obrazovanje komisije za zaštitu od bolničkih infekcija

 7. UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Sl.gl. RS 29/02) Mere na nivou bolnice komisija najmanje 3 sastanka/god. program, plan rada i izveštaj zavodu/institutu sestra za sprovođenje programa za sprečavanje isuzbijanje BI tim za BI sprovođenje opštih mera za sprečavanje i suzbijanje BI 7

 8. UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Sl.gl. RS 29/02) Mere na međuokružnom i okružnom nivou organizaciona jedinica za zaštitu od BI koja vrši epidemiološki nadzor za celu bolnicu studija prevalencije na 3 godine sanitarno-higijenski nadzor studija incidencije na odeljenjima sa povećanim rizikom prikupljanje podataka o bakterijama rezistentnimna antibiotike reno otkrivanje i suzbijanje epidemije 8

 9. UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Sl.gl. RS 29/02) Mere na centralnom nivou Predlog programa i metodologije za sprčavanje i suzbijanje BI Republička komisija za BI-mišljenje na predlog programa i mera za suzbijanje BI 9

 10. ODLUKA O MERAMA ZA ZAŠTITU OD ŠIRENJA ZARAZNIH BOLESTI UNUTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI VRŠE ZDRAVSTVENU DELATNOST (Sl.list SRJ, br.27/97) opšte mere posebne mere mere po kliničkim i epidemiološkim indikacijama komisija za zaštitu odkućnih infekcija Program, plan i stručnometodološko uputstvo obrazac za epidemiološki nadzor nad BI 10

 11. Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti i drugih slučajeva utvrđenih zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(Sl.gl.RS br. 98/05) • obrazac prijave BI • prijavu (obrazac br.7) popunjava doktor medicine • prijava se podnosi komisiji za zaštitu od BI • komisija prijavu dostavlja regionalno naležnom zavodu/institutu u roku od 3 dana

 12. Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite • Zakon o zdravstvenoj zaštiti(Sl.gl.RS 107/05) • kvalitet zdravstvene zaštite, provera kvaliteta stručnog rada i akreditacija – čl. 203 – 218 • Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite (Sl.gl. RS, 57/07; IZMENE) • Bezbednost pacijenta • na nivou zavoda/instituta • na nivou bolnica • na nivou instituta za javno zdravlje Srbije???

 13. PRAVILNIK KOJI ĆE REGULISATI OBLAST BOLNIČKIH INFEKCIJA • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti/ NACRT • 13 podzakonskih akata (Pravilnici)/NACRT

 14. ŠTA JE NEOPHODNO DA BI STUDIJA USPELA?DA SVI POLAZNICI EDUKACIJE UZMU AKTIVNO UČEŠĆE I OPRAVDAJU POVERENJE KOJE IM JE UKAZANO