Profilaktyka raka piersi - promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

Profilaktyka raka piersi - promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.
paly

Mgr Anna Skiba z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie prowadzi działania profilaktyczne, aby zwiększyć świadomość kobiet na temat raka piersi i zachęcić do regularnych badań.

About Profilaktyka raka piersi - promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

PowerPoint presentation about 'Profilaktyka raka piersi - promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.'. This presentation describes the topic on Mgr Anna Skiba z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie prowadzi działania profilaktyczne, aby zwiększyć świadomość kobiet na temat raka piersi i zachęcić do regularnych badań.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. PROFILAKTYKA RAKA PIERSI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrdzie Promocja Zdrowia i Owiaty Zdrowotnej mgr Anna Skiba PROFILAKTYKA RAKA PIERSI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrdzie Promocja Zdrowia i Owiaty Zdrowotnej mgr Anna Skiba

2. R ak piersi, pierwszy najczciej wystpujcy R ak piersi, pierwszy najczciej wystpujcy rak u modych E urope jek rak u modych E urope jek Europ a , kobiety (1544 lat ) N owe zachorowania na raka (2002): 128,550 NOWOTWR PIERSI

3. R ak piersi, pierwszy najczciej wystpujcy rak u modych E urope jek R ak piersi, pierwszy najczciej wystpujcy rak u modych E urope jek Rak piersi jest najczstszym w Polsce kobiecym nowotworem zoliwym (blisko 22% wszystkich zachorowa na nowotwory zoliwe). Stanowi gwn przyczyn zgonw kobiet z powodu chorb nowotworowych (13% wszystkich zgonw pacjentek onkologicznych). Wedug Krajowego Rejestru Nowotworw w 2008 roku stwierdzono w Polsce 14 576 nowych zachorowa na raka piersi. Od pocztku lat 60. obserwuje si w naszym kraju rosnc zachorowalno na ten nowotwr. W 2008 roku zarejestrowano 5 362 zgony z powodu tego nowotworu. W Polsce daoby si uratowa rocznie dwa i p tysica kobiet. Za to, e tak si nie dzieje, w 80% przypadkw odpowiada zbyt pna diagnoza. Rak piersi jest najczciej wystpujcym nowotworem zoliwym u kobiet w Polsce, u mczyzn stanowi rzadko. Wedug Krajowego Rejestru Nowotworw Zoliwych w 2004 zarejestrowano 106 mczyzn z tym nowotworem i ponad 12 000 nowych zachorowa wrd kobiet (standaryzowany wspczynnik zachorowalnoci - 40,7/100000).

4. SAMOBADANIE PIERSI Wykonywa je powinny wszystkie kobiety - bez wzgldu na wiek ! Regularnie co miesic najlepiej 2-3 dnia po zakoczeniu miesiczki. Kobiety, ktre ju nie miesiczkuj lub s w ciy regularnie w wybrany dzie miesica.

5. Podczas badania ocenie naley podda : symetri i ksztat piersi skr otoczk brodawki brodawk misz piersi

6. SAMOBADANIE PIERSI skada si z dwch etapw : - ogldania stanu piersi w pozycji stojcej - badania dotykowego w pozycji stojcej i lecej

7. Ogldanie stanu piersi Sta przed lustrem, dokadnie obejrzyj piersi trzymajc rce opuszczone wzdu ciaa.

8. Ogldanie stanu piersi Powtrz ogldziny, trzymajc rce uniesione do gry lub splecione za gow. Dobrze obejrzyj piersi take z profilu.

9. Ogldanie stanu piersi Obejrzyj piersi trzymajc rce mocno wsparte na biodrach.

10. Ogldanie stanu piersi Pochyl si do przodu.

11. Ogldanie stanu piersi Naley zwrci uwag m.in. na: - zmiany ksztatu lub pooenia piersi; - zmarszczenia, uwypuklenia, wcignicia, zaczerwienienia lub zasinienia skry (take otoczki brodawki sutkowej); - skrk pomaraczy, znamiona, naczyniaki itp.; - zmian ksztatu, wielkoci, zaczerwienienie, owrzodzenie lub wcignicie brodawki sutkowej, wyciek z brodawki;

12. Badanie dotykowe Zasady przeprowadzania badania : - rozpoczyna je zawsze w tym samym miejscu; - skry piersi dotyka ca dugoci palcw, a bada opuszkami; - zawsze wykonywa pene badanie tzn. obejmujce piersi , okolice pachowe, okolice nad- i podobojczykowe.

13. Badanie dotykowe Pooy rk za/pod gow. Przeprowadzi dokadne badanie drug rk. Zwraca uwag na: stwardnienia, zgrubienia i guzki w miszu piersi; powikszenie wzw chonnych.

14. Sposoby badania piersi Ruchy w ksztacie koncentrycznych okrgw Badanie rozpoczyna si od zatoczenia najwikszego koa po obwodzie piersi, wykonujc przy tym mae kka prostopadle do kierunku ruchu, i przesuwajc si ruchem spiralnym zgodnie z ruchem wskazwek zegara a do brodawki.

15. Sposoby badania piersi Ruchy promieniste Naley podzieli pier podobnie do tarczy zegara i przesuwa do od brodawki w kierunku godziny 12, a nastpnie 1, 2, 3 itd., zataczajc niewielkie koa a zostanie zbadana caa pier.

16. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek z w/w objaww lub innych niepokojcych kobiet zmian, naley niezwocznie skonsultowa si z lekarzem.

17. Dzi kuj za uwag !!! Pami ta nale y o przyczynach nowotworw piersi i nie zaniedbaniu systematycznych bada - mog one uratowa ycie. Pami ta nale y o przyczynach nowotworw piersi i nie zaniedbaniu systematycznych bada - mog one uratowa ycie. www.mammo.pl

Related


No related presentations.