Department of Physical Education, Academy of Physical Education in Wrocław

Department of Physical Education, Academy of Physical Education in Wrocław
paly

The Department of Physical Education at the Academy of Physical Education in Wrocław has two units, the Department of Anatomy and the Department of Anthropokinetics, with

About Department of Physical Education, Academy of Physical Education in Wrocław

PowerPoint presentation about 'Department of Physical Education, Academy of Physical Education in Wrocław'. This presentation describes the topic on The Department of Physical Education at the Academy of Physical Education in Wrocław has two units, the Department of Anatomy and the Department of Anthropokinetics, with. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Wydział Wychowania FizycznegoAkademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Zakład Anatomii Zakład Antropokinetyki Pracownia Badań Biokinetyki

Slide2sekretariat (krystyna nowińska): pok. 145, budynek P2Telefon: + 48 71 347 33 61 Fax: + 48 71 347 30 34 E-mail:  katedra.biostruktury@awf.wroc.pl E-mail pracowników:  imie.nazwisko@awf.wroc.pl

Slide3prof. dr hab. Zofia Ignasiak (Kierownik Katedry)pok. 145 prof. dr hab. Teresa Sławińska – Ochla pok. 147 dr hab. Grzegorz Żurek pok. 149 dr Kamila Czajka pok. 149 dr Jarosław Domaradzki pok. 148 dr Jarosław Fugiel pok. 144 dr Katarzyna Kochan–Jacheć pok. 148 dr Paweł Posłuszny pok. 144 dr Jakub Pokrywka pok. 259 dr inż. Małgorzata Kołodziej                                       pok. 259 mgr Anna Sebastjan                                      pok. 163

Slide41. Rozwój  morfofunkcjonalny   człowieka  w  ontogenezie. 2.  Modulatory  środowiskowe  a  rozwój  somatyczny  i motoryczny człowieka. 3.  Poziom  rozwoju  fizycznego  człowieka  w  świetle  wybranych elementów  stylu  i jakości  życia. 4.  Morfologiczne  uwarunkowania  aktywności  i  sprawności  fizycznej. 5.  Wpływ  wczesnej  specjalizacji  sportowej  na  rozwój  biologiczny człowieka. 6.  Wady  postawy  ciała,  a  sprawność  fizyczna  dzieci  i  młodzieży o  różnym  stopniu  usportowienia. 7.  Zmiany  międzypokoleniowe  cech  somatycznych  i sprawności fizycznej  dzieci  i młodzieży. 8.  Aktywność  fizyczna  różnych  grup  społecznych.

Slide5Zainteresowania naukowe:   środowiskowe modulatory zdrowia i rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży z terenów przemysłowych, zmiany inwolucyjne organizmu w okresie dojrzałości i starości, uwarunkowania jakości życia i sprawności fizycznej seniorów, międzypokoleniowe zmiany  kondycji biologicznej populacji polskiej Staże  naukowe :  Belgia,  Chiny,  Czechy,  Korea  Płd.,  USA Działalność  organizacyjna :   Prorektor  ds.  Nauki  i  Badań  Naukowych Publikacje :   http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p/ Hobby :  beletrystyka,  malarstwo,  spacery  z  psami,  narciarstwo

Slide6Zainteresowania naukowe :   środowiskowe  modulatory  rozwoju morfofunkcjonalnego  dzieci  i  młodzieży,  dynamika  zmian  inwolucyjnych w  okresie  dojrzałości  i  starości,  roli  aktywność  ruchowej  i  sprawność fizyczna  w  utrzymaniu  zdrowia  oraz  międzypokoleniowe  zmiany kondycji  biologicznej  populacji  polskiej Staże  naukowe :  Słowacja,  Czechy,  USA Działalność  organizacyjna :   Prodziekan  ds.  Nauki  (Wydział  WF) Publikacje :   http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p/ Hobby :  turystyka,  fotografia

Slide7Zainteresowania naukowe :   czynniki  wpływające  na sprawność  procesów  poznawczych  i  uczenia  się  populacji w  różnym  wieku,  jakość  życia  i  sprawność  fizyczna  seniorów Staże  naukowe :  USA,  Niemcy,  Holandia,  Włochy,  Słowenia, Czechy, Działalność  organizacyjna :  dyrektor  KS  AZS  AWF  Wrocław Publikacje : http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p/ Hobby :  bieganie,  historia

Slide8Zainteresowania naukowe:   regulacja  masy  ciała  u  dzieci i  młodzieży,  rozwój  morfofunkcjonalny  dziecka  w  okresie przedszkolnym,  aktywność  i  sprawność  fizyczna  dzieci i  młodzieży Staże  naukowe :  Czechy   (2010,  2011,  2012,  2013) Działalność  organizacyjna :   Wydziałowa  Komisja  Oceniająca Publikacje : http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p/ Hobby :  bieganie,  muzyka,  fotografia

Slide9Zainteresowania naukowe:   wyznaczniki  sytuacji  społeczno- ekonomicznej  rodziny  a  stan  rozwoju  morfofunkcjonalnego  dzieci i  młodzieży,  procesy  inwolucji  w  okresie  starzenia  się  (układ  ruchu, nerwowymi  i  krążeniowo-oddechowy  a  przejawami  motoryczności) Staże  naukowe :  Portugalia,  Niemcy,  Czechy Działalność  organizacyjna :  Wydziałowa  Komisja  Jakości  Kształcenia Publikacje :  http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p/ Hobby :  wspinaczka skałkowa, ćwiczenia siłowe, fotografia, programowanie i grafika komputerowa

Slide10Zainteresowania naukowe:   wady postawy ciała dzieci i młodzieży, uwarunkowania koordynacji ruchów  osób w różnym wieku, rozwój motoryczny populacji z różnych środowisk bytowych Staże  naukowe :  Słowenia,  Czechy Działalność  organizacyjna :   pełnomocnik  Rektora  ds.  konkursu prac  magisterskich  ,,Wrocławska  Magnolia” Publikacje : http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p/ Hobby :  lekkoatletyka,  promocja  zdrowia

Slide11Zainteresowania naukowe :   rozwój  morfofunkcjonalny i  postawa  ciała  osób  w  różnym  wieku  a  styl  życia  i  warunki społeczno-ekonomiczne,  morfometria  kręgosłupa  w  ontogenezie a  sprawność  motoryczna,  aktywność  fizyczna  oraz  czynniki środowiskowe Staże  naukowe :   Czechy   (2010,  2011,  2012,  2013) Publikacje : http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p/ Hobby :  fotografia,   turystyka  rowerowa,  łyżwiarstwo  rolkowe, jazda  konna,  gra  na  pianinie,   beletrystyka

Slide12Zainteresowania naukowe :   postawa  ciała  oraz  jej  zmiany i  uwarunkowania  w  ontogenezie,  skład  ciała,  czynniki wpływające  na  równowagę  ciała,  ocena  chodu Staże  naukowe :  Słowenia,  Portugalia Publikacje : http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p/ Hobby :  narciarstwo  biegowe,  weiqi  (baduk),  wypalanie  kawy,               kultura  i  sztuka  Japonii

Slide13ZAPRASZAMYDO WSPÓŁPRACY

Related