Politicians Should Represent Their Constituents Better

Politicians Should Represent Their Constituents Better
paly

This Delpr (presumably a written piece) from December 1st, 2011 argues that politicians should give more consideration to the millions of people they represent. The writer

About Politicians Should Represent Their Constituents Better

PowerPoint presentation about 'Politicians Should Represent Their Constituents Better'. This presentation describes the topic on This Delpr (presumably a written piece) from December 1st, 2011 argues that politicians should give more consideration to the millions of people they represent. The writer. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Delprøve 1, december 2011

Slide2A1• Politicians should give more consideration to the millions of people which they represent • Politicians should give more consideration to the millions of people  whom  they represent • Når det henførende stedord står som et andet led end grundled, bruges formen  whom  om person (hvis der på dansk kun kan bruges  som  og ikke  der bruges  whom  på engelsk)

Slide3A2• He is tremendous found of reading and writing but rarely finds the time to pursue his hobby • He is  tremendously  found of reading an writing but rarely finds the time to pursue his hobby • Tremendous lægger sig op ad udsagnsordet  fond og skal derfor stå i biordsform.

Slide4A3• They normally fulfilled their childrens’ wishes, but in this particular case they had to say no • They normally fulfilled their  children’s  wishes, but in this particular case they had to say no • Fejl i ejefald:  the children  betyder i sig selv børnene,  s  er altså i denne sammenhæng ikke et flertals-s men simpelthen  s  fra s-ejefald    children’s

Slide5A4• Health officials warn that anyone who look directly at the sun during a eclipse may put his sight at risk • Health officials warn that anyone who  looks directly at the sun during a eclipse may put his sight at risk • Alle ord der ender på –one og –thing regnes grammatisk som 3.person ental    anyone looks

Slide6A5• The novel is about a man which 90th birthday is approaching • The novel is about a man  whose  90th birthday is approaching • Whose  er ejefald af who og that (på dansk hvis )

Slide7A6• In Obama’s ”State of the Union Address” no American was left in doubt about that the USA has suffered another Sputnik shock • In Obama’s ”State of the Union Address” no American was left in doubt  about the fact/ ---  that the USA has suffered another Sputnik shock • På engelsk har man ikke forholdsord + at (about that). Dette kan løses på følgende måder: 1. Udelad forholdsordet (her  about ) 2. Indsæt  the fact  mellem forholdsord og that (her doubt about the fact that… )

Slide8A7• If the icecap melts, even London cannot avoid to be flooded due to rising tides. • If the icecap melts, even London cannot avoid flooding  due to rising tides. • Nogle udsagnsordet kan kun følges af ing-form og ikke af navnemåde –  avoid  er et af disse udsagnsord

Slide9BHvilke typer verber/udsagnsord er der tale om? Mådeudsagnsord / modalverber 1) May ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ 2) May ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

Slide103) Must_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 4) Can _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 5) Will _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

Slide11C Tekstens virkemidler

Slide12D1a. Matt Groening er den amerikanske skaber af tegnefilmene om familien Simpson. 1b.  Matt Groening is the American creator of the cartoons on the Simpsons 2a. Seriens hovedperson er Homer, familiens overhoved 2b.  The main character of the serie is Homer, the head of the family.

Slide133a. Homer har sagt mange væsentlige ting, foreksempel: ”Intet problem er så stort, at man ikke kan ignorere det.” 3b.  Homer has said many important things e.g., ”No problem is so big 4. Sætningen virker uansvarlig, men på den anden side er livet for kort og værdifuldt til, at vi kan bekymre os om ting, vi ikke har indflydelse på.

Slide145. Hvordan kan en tegneserie reflekterefilosofiske ideer? 6. Det skyldes, at tegnefilmen passer til vores tidsalder, hvis vigtigste træk er en fornemmelse for det absurde.