Effective Communication with Patients and their Families

Effective Communication with Patients and their Families
paly

Effective communication involves mutual respect, active listening, and understanding. To achieve this, both the healthcare provider and the patient's family members need to have a shared experience. The wider the experience the better the communication will be. The goal is to convey a message to the other person in a way that will elicit the expected response.

About Effective Communication with Patients and their Families

PowerPoint presentation about 'Effective Communication with Patients and their Families'. This presentation describes the topic on Effective communication involves mutual respect, active listening, and understanding. To achieve this, both the healthcare provider and the patient's family members need to have a shared experience. The wider the experience the better the communication will be. The goal is to convey a message to the other person in a way that will elicit the expected response.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. NURAY TAL

2. Hasta ve Hasta Yaknlar le Etkili letiim: Etkili iletiim kiilerin birbirlerine nem vermesi, sayg duymas; kiilerin birbirini dinlemesi ve anlamaya almas ile olur. Etkili iletiim olabilmesi i in verici ile alcnn ortak tecr be alannn kesimesi gerekir. Ortak tecr be alan ne kadar genise iletiim o kadar etkili olur. Ekili iletiimin amac :letmek istediimizi karmzdaki kiiye ama ladmz bi imde iletebilmek, isteneni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluturmaktr.

3. Etkili iletiimde; Uygun dil se mek ve ses tonu salk personeli ok yksek ya da anlalmayacak kadar alak olmayan bir ses tonuyla nemli noktalar vurgulamasn bilmeli. Ses tonu karlkl olarak huzur ve gven vermelidir. A k ve doru mesaj vermek Sayg duymak, g ven vermek Hastann ve salk personelinin karlkl olarak nazik, a k ve d r st davranmas yaplacak ileri kolaylatrr. B ylece hastann ve salk personelinin birbirini dinleme olasl artar, karlkl olarak bilgi daha kolay aktarlr G z temas salamak Beden diline dikkat etmek Salk personelinin hasta ile etkili bir iletiim kurabilmesi i in g z temas ve ba hareketi ile dinlediini belli etmeli. ki y nl iletiim kurmak Geri bildirimde bulunmak

4. Geri bildirim ; Tanmlayc olmal Olaya zg olmal Yapc olmal Dorulanabilir olmal htiyalara cevap verebilmeli Dzeltilebilecek konulara odaklanmal Uygun dille sylenmeli Zamannda olmal ki ynl iletiim halinde olmal

5. Dinlemeyi renmek Dinleme bir sanattr, ger ek dinleme konumaktan daha zordur, gayret ve disiplin gerektirir. Salk personeli-hasta iletiiminde karlkl etkin dinleme ok nemlidir. Etkin dinleme sayesinde tehis ve tedavi aamalar daha kolay alabilir. yi dinleyiciler Dikkat ve ilgi ile dinler S zlerin i erii kadar duygular da dinler Sabrldr, duygularn kontrol edebilir Etkili Dinleme; Dinleyen konuann s ylediklerini a arak geri verir Anlamad eyleri sorar Anladndan emin olmak i in s yleneni kendi ifadeleri ile tekrar eder Konuan dinleyenin ne anladn renir

6. Y BR DNLEYC OLMAK N TEMEL LKELER Susun Konuan rahatlatn Dinlemek istediinizi g sterin Dikkat datc eleri uzaklatrn Karnzdaki kiiye empati g sterin Zaman tanyn fke ve olumsuz duygularnz kontrol edin Soru sorun, geribildirimde bulunun Yarglayc olmayn

7. Empati kurmak Kiinin kendisini dierinin yerine koyarak ne hissettiini anlamaya almasdr. Kiinin, dierinin duygularnn younluunu ve anlatmn alglama ve anlama yeteneidir. Kendisini karsndakinin yerine koyma; olaylara onun bak a syla bakabilme, kiinin rol nde ksa bir s re kalabilmeyi i erir. 2.Duygu / d ncelerini doru anlama /hissetme; onun ne d nd n anlayabilme (bilisel y n ) ,kardakinin hissettiklerinin aynsn hissedebilme (duygusal y n ) 3.Empatik anlayn, kardaki kiiye iletilmesi; Y z /bedeni kullanma, s zl olarak onu anladn ifade etmeyi i erir.

8. Salk alanlar ile hasta ve hasta yaknlar arasnda ilikinin nasl kurulmas gerekir? Tbbi sekreter, hemire,salk destek personeli, kapdaki g venlik g revlisi, bir laboratuar teknisyeni, yada bir hekim olabiliriz. Nerede olursak olalm, hangi konumda olursak olalm kapmz alan ve bizden bir ey istemek i in, yardm almak i in gelen herkese uygulamamz gereken davran bi imi yledir:

9. selamlama, g l mseme, g z temas, yer g sterme, fiziksel ve psikolojik olarak hastay rahatlatma, tanma, onu dinleme ve sorularla onun talebini doru olarak alglama, onu yaplacak olan ilem hakknda bilgilendirme, endielerini giderme ve ardndan onunla ibirlii halinde gerekli ilemi yapma aamalardr.

10. T m bunlar dorultusunda; Hastanza ayrdnz zaman az da olsa onun tamamn hastaya ayrn! Hastann s yleneni anlayp anlamadndan emin olun! Hastanza ismiyle hitap edin! Kolaylatrc olun Gerektiinde espri yapn Gerektiinde hastanzn st ne gidin A k u lu sorular sorun Sonu c mlesi kullann TEEKKRLER

Related