Herkes İndir

Herkes İndir
paly

These poems reflect on the experiences of being alone, forgotten, and struggling to connect with others.

About Herkes İndir

PowerPoint presentation about 'Herkes İndir'. This presentation describes the topic on These poems reflect on the experiences of being alone, forgotten, and struggling to connect with others.. The key topics included in this slideshow are Alone, Forgotten, Poetry, Reflection, Struggle,. Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. H H e e r r k k e e s s V V e e B B i i r r k k a a K K i i i i

2. Yamur Herkese Yaar Gne Istr Herkesi Mevsimler Herkes indir Yalnz Altnda Kalan Sele Kaplan Her Zaman Birka Kii.

3. Herkes indir Ak Da, Ayrlk Da Yalnzca Birka Kii lr Acdan Eskiden lmle Tartlrd Ayrlk Kiminin Hayat Yalnzca Unutkanlktan.

4. Her ey, Herkes in Deildir, Oysa Kimi Hi birey grenmez Karanlktan Yalnzl Kullanmay Bilmez Kimi Kimi Ayrlamaz Karanlktan.

5. Yamur Herkese Yaar Ama ok Az nsan Tutar Yamurun Ellerini. Onca ark, Onca Film, Onca Roman Ama Sevmeye Yetmez Herkesin Kalbi.

6. A l t n d a K a l a n S e l e K a p l a n A k t a n V e A c d a n l e n B i r k a K i i

7. Dnyay Baka Bir Yer Yapmaya Yeter Aslnda Onlarn Hikayesidir Anlatlan Dierleri Dinler, Seyreder, Geer Gider. Geer Gider Herkes; Hikayelerdir Geriye Kalan. M u r a t h a n M u n g a n

Related


No related presentations.