Microsoft Enterprise Services Pro Partners Tomas Hlinka and Robert Hernady Represent Main Capability for Microsoft Platform Services

Microsoft Enterprise Services Pro Partners Tomas Hlinka and Robert Hernady Represent Main Capability for Microsoft Platform Services
paly

As part of the Microsoft Enterprise Services Pro Partners program, Tomas Hlinka and Robert Hernady serve as the services lead and

About Microsoft Enterprise Services Pro Partners Tomas Hlinka and Robert Hernady Represent Main Capability for Microsoft Platform Services

PowerPoint presentation about 'Microsoft Enterprise Services Pro Partners Tomas Hlinka and Robert Hernady Represent Main Capability for Microsoft Platform Services'. This presentation describes the topic on As part of the Microsoft Enterprise Services Pro Partners program, Tomas Hlinka and Robert Hernady serve as the services lead and. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Nabídka Microsoft Enterprise Services pro partneryTomas Hlinka – Services Lead Robert Hernady – Solution Architect

Slide2Enterprise Services• Partneři reprezentují hlavní kapacitu služeb pro platformu Microsoft • Microsoft Services nemají a neplánují budovat další kapacity odpovídající požadavkům trhu • Mircosoft Services a partneři nejsou v nepřátelském stavu • Program „Services Ready“ – Program pro sdílení „ Microsoft Services’ global best practices “ s  partner y – Přístup k  MCS Offering ům ,  školení a   společným projektům – Od partnerů se očekává  transparen tnost  a  předvídatelnost – http://microsoft.com/servicesready • Microsoft Services vyvinuly sadu „balíčků“ (ES Offerings) jako bezpečných a otestovaných „stavebních“ kamenů pro projekty partnerů. Využívejte je !!!

Slide3Enterprise Services – FY10 Organization ChartServices  Lead Services  Lead Services  Sales Services  Sales Public  Sector Public  Sector Consulting  Delivery Management Consulting  Delivery Management Premier  Delivery Management Premier  Delivery Management Commercial  Sector Commercial  Sector Consulting  Delivery Management Consulting  Delivery Management Premier  Delivery Management Premier  Delivery Management Consulting Pool Consulting Pool

Slide5DefiniceBalíček řešení se skládá z kombinace  zkušeností, specializovaných řešení a odborných znalostí konzultantů MCS v jasně definovaném obsahu a rozsahu • Balíčky řeší oblasti, které jsou celosvětově opakovatelné a  jednoznačně definovatelné pro široký okruh zákazníků Balíčky řešení doplňují standardní konzultační služby MCS Balíčky po „odpilotování“ v ES budou k dispozici partnerům

Slide6Prodej balíčku koncovému zákazníkovi partneremExpertní služba ES partnerovi – on boarding Pevná cena pro partnera Přítomnost partnera při dodávce – know how transfer

Slide7Podpora prodeje balíčkůDatasheet • Popis potřeb zákazníka • Nástin technického řešení • Popis služby • Hlavní přínosy řešení Obchodní prezentace • vč. referencí Scope of Work

Slide8Struktura balíčkuKonkrétní rozsah prací • Pevně stanovené činnosti • Definovaná pracnost • Formalizované výstupy a výsledky balíčku • Pevně daná cena balíčku Fixed scope, fixed time, fixed price

Slide9SLNázev balíčku Typ činností Délka ITAP Problematika algoritmu SHA-2 Workshop 1 den Revize IT projektů Workshop 15 dnů APO Microsoft Business Inteligence Studie 4 týdny Optimalizace procesu vývoje softwaru na platformě .NET Workshop 2 dny SQL Server 2008 Upgrade Workshop Workshop 5 dnů Řízení životního cyklu aplikací - Team Foundation Server Implementace, workshop 12 dnů CORE IO Microsoft Aplikační Virtualizace Demo / Proof-of-Concept 1 až 5 týdnů Centralizace prostředí desktopu Analýza, návrh konceptu, podpora PoC 11 týdnů Ověření bezpečnostní konfigurace Workshop (5 serverů) 3 dny Vysoká dostupnost Exchange Server 2007 Workshop, návrh řešení vysoké dostupnosti 3 týdny Workshop System Center Configuration Manager 2007 R2 Workshop 3 dny BPIO Nasazení Office Communication Server 2007 Workshop, studie / implementace 3 týdny / 7 týdnů Synchronizace Microsoft Outlook – Siebel CRM Analýza, návrh, implementace 10 týdnů Přehled balíčků

Slide10Balíček plný NEJ

Slide11Workshop k problematice SHA-2Ministerstvo vnitra ČR vyhláškou předepsalo používání algoritmu SHA-2 v oblasti elektronického podpisu od 1. 1. 2010. Zároveň je od uvedeného data stanovena minimální přípustná délka kryptografického klíče pro algoritmus RSA na 2048 bitů. Popis problematiky zavedení hash algoritmů SHA-2 v různých verzích operačních systémů Microsoft Windows

Slide12PřínosySeznámení s nezbytnými kroky pro zavedení předepsaných algoritmů Orientace v problematice na různých platformách Windows (XP, 2003, Vista, 7, 2008) • Kdy a proč je nutné provádět upgrade? • Jak upravit aplikace?

Slide13Aplikační VirtualizaceMicrosoft Aplikační Virtualizace (App-V) přináší prostředí pro provoz aplikací na pracovních stanicích a terminal serverech s operačním systémem Windows bez nutnosti jejich instalace • Minimalizace aplikačních konfliktů a opakovaného testování • Rychlé poskytování aplikací bez nutnosti instalace Nabídka služeb Microsoft Services • Varianta Demo v testovacím prostředí, rozsah 1-2 týdny • Ukázka virtualizace jedné obecně známé aplikace • Varianta PoC v testovacím prostředí, rozsah 2-3 týdny • Spolu se zákazníkem, vytipování 4 aplikací pro virtualizaci (problematické aplikace z pohledu bezobslužných instalací, konfliktní aplikace) • Varianta PoC v produkčním prostředí, rozsah 4-5 týdnů • Spolu se zákazníkem, virtualizce těchto 6 vybraných aplikací • Ověření jejich funkčnosti v produkčním prostředí Flexibilní poskytování aplikací s minimálními nároky

Slide14SCCM workshopMicrosoft SCCM 2007 R2 pomůže zákazníkům zvýšit efektivitu procesů a snížit celkové náklady na správu systémů Obsah workshopu Microsoft Services: • Základní seznámení s produktem SCCM • Distribuce softwarových aktualizací • Asset inteligence • Ověřování konfigurací (DCM) • Distribuce operačního systému • Další možnosti produktu Součástí workshopu jsou příklady (hands-on labs) vytvořené v prostředí Virtual PC a Virtual Serveru Tištěné materiály v českém nebo anglickém jazyce

Slide15Centralizace prostředí desktopuSnížení nákladů na údržbu, podporu a provoz desktop prostředí pomocí aplikace moderních metod a technologií pro standardizaci, centralizaci a virtualizaci desktopu Služby Microsoft Services obsažené v tomto balíčku zahrnují zejména následující oblasti: • Analýza stávajícího prostředí desktopu z uživatelských, provozních a technických pohledů • Analýza stávající struktury nákladů na stávající prostředí desktopu (služby, HW a SW) • Návrh nejvhodnějšího způsobu centralizace desktopu • Analýza nákladů a dopadů implementace zvoleného konceptu do prostředí zákazníka • Analýza finančních i nefinančních přínosů implementace zvoleného konceptu do prostředí zákazníka a příprava ROI potenciálního projektu • Příprava a podpora realizace Proof Of Concept zvoleného způsobu řešení Formálním výstupem tohoto balíčku služeb je: • dokument Studie proveditelnosti, který zahrnuje výsledky analýzy stávajícího prostředí a nákladů, konceptuální návrh řešení centralizace desktopu, analýzu nákladů a přínosů (ROI) a analýzu nákladů a rizik • příprava prostředí PoC a dokument vyhodnocení PoC

Slide16KontaktPro bližší informace o řešeních vč. SOW (detailní popis rozsahu a ceny řešení), nás, prosím, neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese • cons-cz@microsoft.com

Slide17©  2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,  Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentations. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. Děkujeme za pozornost

Related