Logistics Platforms for Improved Strategic Flexibility

Logistics Platforms for Improved Strategic Flexibility
paly

This literature seminar discusses the article "Logistics Platforms for Improved Strategic Flexibility" by Abrahamsson, Aldin, and Stahre. The purpose is to explore how organizations can structure and organize their logistics, with a focus on distribution and an internal perspective.

About Logistics Platforms for Improved Strategic Flexibility

PowerPoint presentation about 'Logistics Platforms for Improved Strategic Flexibility'. This presentation describes the topic on This literature seminar discusses the article "Logistics Platforms for Improved Strategic Flexibility" by Abrahamsson, Aldin, and Stahre. The purpose is to explore how organizations can structure and organize their logistics, with a focus on distribution and an internal perspective.. The key topics included in this slideshow are logistics, strategic flexibility, distribution, organization, internal perspective,. Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Litteraturseminarium 2013-10-31 Grupp 6 Sandra Aggemo Patricia Bengtson Sofia Gut Mikaela Wahlund LOGISTICS PLATFORMS FOR IMPROVED STRATEGIC FLEXIBILITY Abrahamsson, M, Aldin, N och Stahre, F (2003), "Logistics Platforms for Improved Strategic Flexibility", International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 6, No. 3

2. Hur kan organisationer strukturera och organisera sin logistik? SYFTE

3. Fokus p distribution, tar inte upp hela logistiksystemet. Internt perspektiv. AVGRNSNING

4. Typ 1: Decentraliserad logistik ansluten till produktion och marknadsfring. Typ 2: Centraliserad logistik och direkt distribution. Typ 3: Logistikplattformar som en resursbas fr marknadsutveckling. TRE TYPER AV LOGISTIK

5. Huvudfokus: Optimering av logistikaktiviteter. Prioritet inom logistik: Intern effektivitet och resursutnyttjande. Kundservice relaterad till geografiskdistans till kunder. Struktur och organisation: Logistik tight kopplad till produktion och frsljning. Decentraliserat. Flexibilitet: Operationell flexibilitet. Lokal expertis Marknadsfokus. Risk fr suboptimering. TYP 1: DECENTRALISERAD LOGISTIK ANSLUTEN TILL PRODUKTION OCH MARKNADSFRING

6. Direkt distribution Orderledtid Produkttillgnglighet. Internt fokus med lg interaktion i supply chain. Huvudfokus: Logistikstruktur. Prioritet i logistik: Minimera kostnader skalfrdelar. Kundservice relaterad till tid till kunder och tillgnglighet. Struktur och organisation: Centraliserad logistik och centraliserat beslutsfattande. Flexibilitet: Operationell flexibilitet frn frmgan att bemta unika kundkrav. TYP 2: CENTRALISERAD LOGISTIK OCH DIREKT DISTRIBUTION

7. Externa relationer och kat kundfokus. Hantera lyhrdhet viktigare n kostnadsminimering och korta ledtider. Huvudfokus: Dynamiska frmgor. Prioritet i logistik: Logistik som en resursbas fr nya marknadspositioner och marknadsstrategier. Utveckla nya erbjudanden till nyckelkunder. Struktur och organisation: Centraliserad logistik och standardiserade processer med anpassningar till marknadssegment. Flexibilitet: Strategisk flexibilitet. Frmga att ompositionera sig p marknaden snabbare och mer kostnadseffektivt n konkurrenterna. TYP 3: LOGISTIKPLATTFORMAR SOM EN RESURSBAS FR MARKNADSUTVECKLING

8. En mer dynamisk omvrld krver att fretag har strategiska valmjligheter och strategisk flexibilitet. Logistikplattformar ska sttta strategier som: - Bredda sortimentet - Nya marknadskanaler - Geografisk expansion - Tillgodose globala kunders behov s vl som lokala - Frvrv - Nedskrningar nr det behvs LOGIKEN BAKOM LOGISTIKPLATTFORMAR

9. Leverantr av verktyg och maskiner. r transaktionsintensivt (hanterar 20,000 orderrader per dag frn ett sortiment p 120,000 produkter). Typ 1: - Lokala, sjlvstndiga och kostnadsrationaliserande distributionscenter. - Lnga ledtider och dlig tillgnglighet. Typ 2: - kade krav frn marknaden. - Mer centraliserat logistiksystem. - IT-system. Typ 3: - Kunderna har starkare inflytande. - Olika segment och olika marknader krver flexibilitet. - Toolstore. - Typ 3 r inte tillfullo implementerad. THE LUNA/BERGMAN & BEVING TOOLS CASE

10. FLEXIBEL KAPACITET Kapacitet Kapacitet Fast kapacitet Flexibel ledtid Ledtid Ledtid Fast ledtid Flexibel kapacitet Figur 2. Fast jmfrt med flexibel kapacitet (Modifierad)

11. FLEXIBILITETSKRAV OCH STRUKTUR Decentraliserat logistiskt ansvar relaterat till logistisk verksamhet Decentraliserat logistiskt ansvar relaterat till logistiskt system Centraliserat logistiskt ansvar relaterat till affrssystem TYP 1 TYP 2 TYP 3

12. GRNSSNITT MELLAN PRODUKTION- LOGISTIK-MARKNADSFRING Typ 1 Typ 3 Typ 2 Produktion Produktion Marknadsfring Marknadsfring Logistik Logistik Produktion Marknadsfring Statisk kontext Dynamisk kontext Mindre dynamisk kontext Figur 4. Grnssnitt mellan produktion -logistik-marknadsfring (Modifierad)

13. Dyrt Kostnader hga p.g.a. flexibel resursbas VRIO Svrimiterbar Vrdeskapande Integrerad approach Logistikstruktur integrerad i stragetiskt arbete Valmjligheter Riskreducera Survival of the fittest REFLEKTIONER KRING LOGISTISKA PLATTFORMAR

14. Frgor? TACK FR OSS!