History of Orduya General Knowledge and the Establishment of Orduya Sanayi

History of Orduya General Knowledge and the Establishment of Orduya Sanayi
paly

Orduya Sanayi Anonim Şirketi was established on a 103-acre land on October 20, 1957

  • Uploaded on | 5 Views
  • ayla ayla

About History of Orduya General Knowledge and the Establishment of Orduya Sanayi

PowerPoint presentation about 'History of Orduya General Knowledge and the Establishment of Orduya Sanayi'. This presentation describes the topic on Orduya Sanayi Anonim Şirketi was established on a 103-acre land on October 20, 1957. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ Gülen Fındık

Slide2Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ GENEL  BİLGİ Ordu  Yağ  Sanayi  Anonim  Şirketi  (ORDUYAĞ)  Sümerbank tarafından  20.10.1957  tarihinde  103  dönüm  arazi  üzerinde kurulmuştur.  Bu  dönemde  ilde  üretilen  ve  ülke  üretiminin  %70 ini  oluşturan  soyanın,  işlenerek  pazara  sunulmasıyla  üreticiye destek  sağlanmış,  23  Ocak  1987  tarihinde  müessesenin şirkete  dönüştürülmesi  ve  diğer  bazı  Tarım  Satış  Birlikleri  ile Fiskobirlik’in  de  ortaklığıyla  bugünlerin  temeli  atılmıştır. Türkiye’nin  ilk  500,  Anadolu  nun  ilk  250  sanayi  kuruluşu arasında  yer  alan  ORDUYAĞ;  öncelikle  KARADENİZ  de üretilen  FINDIK,  SOYA,  MISIR  ve  AYÇİÇEK  gibi  tarım ürünlerini  hammadde  olarak  kullanıp,  bölge  insanını  tarıma teşvik  etmeyi  amaç  edinmiş,  daima  ilklere  ve  yeniliklere  imza atmıştır. ÇOTANAK ÜRETİCİ  ve  TÜKETİCİ  yi  ortak  faydada  birleştirme  ilkesini kendine  hedef  alan  ORDUYAĞ,  tüketicinin  gözünde, ÇOTANAK   markasıyla  “GÜVEN,  KALİTE  ve  YENİLİKÇİLİK”  ile özdeşleşmiş  durumdadır.  Şirketin  sahibi  aslında  fındık üreticisidir.  Dolayısıyla  kamusal  hizmet  anlayışının benimsendiği  şirkette,  salt  kar  amaçlı  üretimden  ziyade,  tarıma ve  üreticiye  destek  olacak  şekilde  sağlıklı  ve  güvenli  ürünlerin imalatı  yapılmakta  ve  en  uygun  şartlarda  tüketiciye sunulmaktadır.  Firmanın  sahibi  olan  fındık  üreticisi  aynı zamanda  firma  ürünlerinin  tüketicisi  de  olduğundan,  sürekli etkin  denetim  söz  konusudur  ve  kalite  kaçınılmazdır. 1

Slide3Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ ORDUYAĞ,  sektörde  kabul  görmüş  ve  önemli  ilklere  imza  atmıştır.  Örneğin; dünya  üzerinde  kurulan  “ALFA  LAVAL”  teknolojisi  ile  rafinaj  yapan  İlk  rafineri  sistemine sahip  olması,  oleik  asit  ve  linoleik  asit  değerlerinin  harmanlanmasıyla,  Fındık  ve Ayçiçeğinin  birleşiminden  oluşan,  ideal  yağ  asiti  ve  besin  değerlerine  sahip,  “ÇOTANAK İDEAL”  markalı  yemeklik  sıvı  yağın  üretilmesi  gibi.  ORDUYAĞ’ın  1997  yılında  “ÇOTANAK” markası  ile  ilk  yemeklik  fındık  yağını  piyasaya  sürmesiyle  birlikte,  insan  vücudu  için  en sağlıklı  yağ  olduğunu  bilimsel  araştırmaların  da  ortaya  koyduğu  “Fındık  Yağı”,  Türk  ve Dünya  mutfaklarındaki  yerini  almıştır. Hemen  hemen  bütün  bitkisel  yağlık  tohumları  işleyerek  yemeklik  rafine  vinterize  yağ haline  getirme  imkanına  sahip  olan  ve  aynı  zamanda  temizlik  ürünleri  de  imal  eden  şirket;  ayda, 4.500–5.000  ton/26gün,  yılda  55-60.000  ton  yağlı  tohumdan  ham  yağ  elde  etme,  ayrıca  ayda 3.200  –  3.500  ton  /  26  gün  yılda   38  -  42.000  ton  fındık  ham  yağını  rafine  etme  kapasitesine Genel Bilgi 2 2 sahiptir.  Ayrıca  tesisin,  13.000-15.000  ton  iç fındık,  600  ton  küspe,  7.000  ton  ham  yağ  ve 600  ton  rafine  yağ  depolama  kapasitesi bulunmaktadır.

Slide4Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ 3 ORDUYAĞ’ın 2007 dönem net satış hasılatı 100.555.000YTL dir. Bu rakamın 3.300.000YTL si (1.850 Ton karşılığı) Yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 2000-2006 dönemlerinde de bütün ürün guruplarının toplamında 7.000 Ton karşılığı 12.000.000 YTL İhracat yapılmıştır. Yurt dışı satışlar başta  Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkelerine yapılmaktadır. Ordu Yağ sanayi fındık dışındaki sıvı yağ pazarının toplam  % 3 lük bir bölümüne hakim olup, % 95 lik payla fındık yağı pazarının tek hakimi konumundadır. Fındık dışı pazardaki % 3’lük pazar payının daha da yukarılara çıkarılması en önemli hedeflerdendir. Genel Bilgi 3

Slide5Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ 4 ÜRETİM Bütün  üretimler,  TSE  standartları  ile  ISO  ve  HACCP  kalite  yeterlilikleri çerçevesinde  yürütülmektedir.  İç  fındık  yağ  oranı  Fındığın  menşei  ve  kalitesine  göre  %  55- 60  oranlarında  seyretmekte  olup  bu  oranın  yaklaşık  %  2  si  küspede,  ham  yağ  olarak  (  TS 323’e  göre  küspede  kalabilecek  yağ  oranı  maksimum  %3  dür),  %  1-2  si  de,  depolama süresi  ile  doğru  orantılı  olarak,  fındık  ham  yağında,  tortu  olarak  kalmakta,  böylelikle  ham yağ  aşamasında  ortalama  %  3-4  zayiat  oluşmaktadır.  İç  fındığın  ihtiva  ettiği  yabancı  madde ve  rutubet  miktarı  da  zayiat  oranlarını  etkileyen  önemli  faktörlerdir.  Rafinasyon aşamasında  ise  ham  yağın  ihtiva  ettiği  serbest  yağ  asidi  (  F.F.A)  ve  tortu  en  önemli  zayiat sebepleridir. Serbest  yağ  asidi  miktarı  ile  doğru orantılı  olmak  üzere,  sistemde  kullanılan kimyasallar  ile  yapılan  işlemler  sırasında sistemden  sürüklenmeler  sonucunda  yağ kayıpları  olmaktadır.  Serbest  yağ  asidinin azami  %  2  tortunun  da  azami  %  1  olduğu kabul  edilirse  işletme  zayiatı  %  4-5  olmaktadır. Oranlar  arttıkça  zayiat  artacaktır. Fabrikada  üretim   5  ünitede  yapılmaktadır; Fabrikada  üretim   5  ünitede  yapılmaktadır;

Slide6Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ 5 Ünite olarak gelen, hammaddelerin işletmeye kabul bölümü olup hammaddenin çeşidine göre içinde bulunabilecek yabancı maddelerin ayrılması, kurutulması, depolanması ve işletmeye verilecek olan hammaddenin işletme rutubetine getirilmesi, yumuşak kabukluların kabuklarının kırılarak ayrılması ve işletmeye verilmesi bu ünitede yapılmaktadır. Ünitede 13 adet hammadde silosu, 3 adet yer deposu mevcuttur. 1-Hamyağ Ünitesi   Yağlık  Fındık  tohumu;  pres  ünitesinde  hammadde kırıcılarda  parçalandıktan  sonra  tavlama  tavalarına  gelir. Burada  80-100ºC  de  tavlandıktan  sonra  preslere  verilir. Preslerden  geçen  hammaddeden  ayrılan  ham  yağ,  niagara filtresinden  süzüldükten  sonra  tartımı  yapılarak  ham  yağ silolarında  stoklanır.  Preslerde  ön  ezme  işleminden  sonra  bir miktar  yağ  ihtiva  eden  keyk  (yağlı  küspe)  kırıcılarda parçalanıp  pullandırma  valslerinde  işletmenin  akışına  göre ayarlanan  kalınlıkta  pul  haline  getirilerek  ekstraksiyon ünitesine  gönderilir.    a)Silo-Operasyon Ünitesi  : b)Pres Ünitesi :

Slide7Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ       Ekstraksiyon  ünitesine  gelen  bir  miktar  yağ ihtiva  eden  pul  haline  getirilmiş  yağlı  küsbe solvent  (hekzan)  ile  ekstraktörde  yıkanmak suretiyle  yağı  alınır.  Pres  ünitesinde  yağ  alma işlemi  mekanik  iken  ekstraksiyon  ünitesinde kimyasaldır.  Hekzan-Yağ  karışımı  olan  misella distile  edilerek  hekzan  sisteme  tekrar kazandırılarak  devreye  verilir.  Küspedeki  hekzan toasterdan  (küspe  kurutucu)  geçirilerek ayrıştırılıp,  küspe  silolarında  depolanır.  Pres  ve ekstraksiyon  ünitelerinden  elde  edilen  hamyağ, hamyağ  silolarında  depolanır.  Küspe  ise  yan ürün  olarak  değerlendirilir. 6 c)Ekstraksiyon Ünitesi :  Rafineri ünitesi; hem fiziksel hem de kimyasal rafine yemeklik yağ üretimi yapan Türkiye'deki nadir tesislerdendir. Mevcut  PLC sistem, tam otomatik, continue sistem olup insan eli değmeden ‘Yemeklik Rafine Yağ’ üretimi yapabilmektedir. Hamyağın rafinasyon işlemi  nötralizasyon, ağartma, vinterizasyon ve deodorizasyon  olmak üzere 4 ana işlemden oluşmaktadır. 2-Rafineri Ünitesi

Slide8Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ   Hammaddelerin olgunlaşma evrelerinde, depolama sırasında ve  ham yağın üretim sürecinde, çeşitli etkenlere bağlı olarak serbest yağ asitleri yükselmektedir. Dolayısı ile ham yağların yemeklik yağ olarak tüketilebilmesi için bünyesinde bulunan serbest yağ asitlerinin uzaklaştırılması gerekmekte ve bu  işleme nötralizasyon denmektedir. Proses; Serbest yağ asitlerinin alkalilerle (NaOH) reaksiyona girmesi sağlanarak sabun oluşturulup ve oluşan sabunun (soap stock) seperatörler yardımıyla yağdan ayrılması şeklinde işler. Nötralizasyon (Asitsizleştirme); 7 veren bileşenleri de içermektedir. Bu renklerin açılması için kullanılan en yaygın yöntem adsorbantlarla tutulup, daha sonra adsorbantların filtrasyon ile yağdan uzaklaştırılmasıdır. Kullanılan bu adsorbantlar yüksek aktivasyonlu ağartma topraklarıdır. Bu işlem yüksek sıcaklıkta vakum altında gerçekleştirilir. hamyağların kendilerine özgü yaygın renk  veren maddeleri alfa ve beta karoten, ksantofil ve klorofildir. Uygun şartlarda depolanmayan düşük kaliteli hammaddelerden elde edilen yağlar, doğal renk maddeleri yanında oksidadif tepkimeler sonucu oluşan ve yağa koyu renk Ağartma (Renk açma);

Slide9Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ 8 Yağın  soğukta  kristalleştirilerek  yağa  bulanıklık  veren  yüksek  erime  noktalı doymuş  gliseridler,  wakslar  (  uzun  zincirli  yağ  alkolleri),  stearinlerin  uzaklaştırılması  amacı ile  uygulanmaktadır.  Yağın  cinsine  bağlı  olarak  düşük  sıcaklıkta  (5ºC),  yavaş  bir  karıştırma eşliğinde  bekletilerek,  oluşturulan  kristaller  filtreler  yardımıyla  yağdan  uzaklaştırılır. Vinterizasyon  işleminde  büyük  kristallerin  oluşmasını  sağlamak  için  filtre  toprağı kullanılmaktadır.  Cold  degumming  (  gumların  uzaklaştırılması  )  denilen  sistemiyle vinterizasyondaki  yağ  kayıpları  minimuma  indirgenmektedir. Vinterizasyon (kışlandırma, stearinsizleştirme, soğutma); Deodorizasyon  işleminde  "  Soft  Column"  ( Yumuşak  işleme-  distilasyon  )   sistemi  sayesinde  yağın kokudan  arındırılma  işlemi  daha  kısa  zamanda yapılmaktadır.  Böylece  gençleştirici  E  vitamini  ve mineraller  uçmayıp  yağın  içinde  kalmaktadır.  Trans  yağ asitleri  oluşumu  önlenmektedir. Rafineri  Ünitesinde  pamuk  yağı  haricinde  tüm bitkisel  yağlar  işlenebilmektedir.  Şu  anda  üretimi  yapılan Fındık  Yağı,  Ayçiçeği  Yağı,  Mısır  Yağı,  Soya  Yağı  rafine edilirken  elde  edilen  asit  yağı  sabun  hammaddesi  olarak temizlik  ürünleri  imalatında  kullanılmaktadır. Deodorizasyon  (Koku  giderme);  kimyasal  rafinasyonun  son  aşaması  olup  yağa istenmeyen  tat  ve  koku  veren  maddelerin  yüksek  sıcaklıkta  yağdan  ayrıştırılması  için uygulanır.  Bunların  yanında  sabunlaşan  maddeler,  sabunlaşmayan  maddeler,  oksidatif tepkimeler  sonucu  oluşan  ürünler     (  aldehitler,  ketonlar,  peroksitler)  de  yağdan uzaklaştırılır.

Slide10Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ Yemeklik yağların ambalajlanması bu ünitede yapılır. Ünitede 4 adet dolum hattı mevcut olup 250, 500, 1000 cc cam, 1, 2, 5, 10 lt pet ve 5, 10, l8 lt teneke dolumu yapılabilmektedir. 1lt, 2lt, 5 lt ve 10 lt lik pet ambalajların üretimi fabrikamızda yapılabilmektedir. 3- Dolum Ünitesi 9

Slide11Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ YAĞ  SEKTÖRÜNDEKİ  KONUMU  VE  PROBLEMLER Fındık  yağı,  bitkisel  yemeklik  yağ  sektöründeki  diğer  yemeklik  yağlara  göre  üretim ve  tüketim  açısından  fazla  bir  pay  alamamaktadır.  Bunun  nedeni;  diğer  yemeklik  yağların,  bu amaçla  üretilen  yağlık  tohumlardan  elde  edilmesi,  oysa  Yemeklik  Fındık  Yağı  ve  sanayide kullanılan  fındık  ham  yağı  için  gerekli  olan  hammaddenin  daha  çok  arz  fazlası  fındıkların yağlığa  ayrılmasıyla  elde  edilmesidir.   Fındık  çok  hassas  bir  üründür,  diğer  yağlık  tohumlara göre  en  çok  yağ  içeren  (%  60)   kuru  yemiştir.  Olumsuz  şartlar  (havaların  çok  soğuk  gitmesi, yağışın  olmaması,  aşırı  kurak  ve  sıcaklık,  vb.)  rekoltenin  düşük  olmasına  neden  olabilmekte, üretim,  dünya  fındık  tüketimini  karşılamayabilmektedir.  Bu  da  yağlığa  ayrılacak  fındığın olmaması  demektir.  Şartların  uygun  gitmesi  ise  rekoltenin  dünya  tüketiminin  üzerine çıkmasına  sebep  olabilmekte.  zaman  içerisinde  arz  talep  dengesinin  kurulması  ve  üreticinin korunması  amacıyla  bir  şekilde  piyasadan  çekilerek  stoklarda  bekletilen  üretim  fazlası fındıklar,  dönemler  itibariyle  değişen  miktarlarda  olmak  kaydıyla,  yağlık  olarak değerlendirilebilmektedir.  Fındık  yağı  için  gerekli  olan  yağlık  fındık  (hammadde)  miktarı, diğer  yağlık  tohumlardaki  gibi  stabil  olmayıp  değişkenlik  göstermekte  ve  bu  nedenle  üretim açısından  sıkıntı  çekilmektedir. Bu  nedenle,  gerek  mutfaklarda gerekse  sanayide  geniş  bir  tüketici  kesimine ulaşılamamaktadır.  Ayrıca  fındık  hammaddesi diğer  yağlık  tohumlara  göre  daha  pahalı olduğundan,  fındık  yağı  yemeklik  yağ  olarak rekabet  açısından  dezavantajlı  konumda görünmektedir. 10

Slide12Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ YAĞ  SEKTÖRÜNDEKİ  KONUMU  VE  PROBLEMLER- 2 11 ÜRÜN YILI ALIM MİKTAR  (kab/ kg) YAĞLIK KIRIM MİKTARI (kab / kg) 1998 143.803.785 84.000.000 1989 307.814.679 157.000.000 1990 129.590.523 22.000.000 1991 85.144.586 58.000.000 1992 186.216.245 6.880.000 1993 2.220.734 10.000 1994 62.691.391 40.578.680 1995 34.291.525 1.620.000 1996 105.095.298 72.654.708 1997 64.663.746 63.843.628 1998 238.781.732 215.125.992 1999 142.386.896 137.919.155 2000 91.648.052 32.414.120 2001 128.863.552 8.505.036 2002 48.487.706 115.613 2003 8.168.912 0 2004 16.921.921 0 2005 51.138.184 1.395.180   *2006 44.931.675 0 * 2001 yılı ürünü fındıklardan yağlık olarak belirtilen miktar Ordu Yağ San. A.Ş.’ne satılmıştır. *2002 yılı ürünü fındıklardan yağlık olarak belirtilen miktar Hazine Müst. onaylanıp imha edilmiştir. *2005 yılı ürünü fındıklardan Fatsa Koop. Çıkan yangın sonucunda yağlık olarak kırımı yapılarak   Ordu Yağ San. A.Ş.’ye satılmıştır. FİSKOBİRLİK’çe alımı yapılan ve yağlığa tahsis edilen kabuklu fındıkların listesi

Slide13Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ YAĞ  SEKTÖRÜNDEKİ  KONUMU  ve  PROBLEMLER-  3 Zayiatlar  düşüldükten  sonra,  elde  edilebilecek  en  yüksek  oranlardan,  %  56  yağ oranı  üzerinden  hareket  edildiğinde,  yaklaşık  1,8  kg  iç   3,6  kg  kabuklu  fındıktan  1  kg  fındık ham  yağı  elde  edilmektedir.   Kabuklu  fındığın  serbest  piyasa  fiyatları  4,00  YTL  civarındadır. Yukarıda  belirtilen  sebeplerle  fiyat  ve  miktar  açısından  hammadde  tedarik  problemi yaşanan  fındık  yağının  en  önemli  arz  aktörü  ORDUYAĞ’dır.  Zaman  içerisinde,  arz  talep dengesi  çerçevesinde  doğal  olarak  fındık  yağının  da  arzı  arttıkça  fiyatı  düşmüş,  azaldıkça fiyatı  artmıştır. Şirketimiz,1998  yılından  2007  yılına  kadar  sırasıyla;  2.500  (98),  9.000  (99),  13.000 (00),  15.000  (01),  18.000  (02),  40.000  (03),  8.500  (04),  2.000  (05),  2.000  (06),  2.000  (07)  ton fındık  yağını  çoğunluğu  ambalajlı  olmak  üzere  satmıştır.  Piyasaya  yoğun  olarak  arz  edildiği dönemlerde  fiyat  ayçiçek  yağı  seviyelerinde  oluşmuş,  arzın  daraldığı  dönemlerde  ise  fiyat ayçiçek  yağının  5  katına  varan  seviyelerde  oluşmuştur.  Ancak  bu  tespiti  yaparken,  fındık yağının  şimdiye  kadar  yeterince  anlatılmadığının  göz  önünde  bulundurulması  gerekmektedir. Kalite,  lezzet  ve  sağlığa  fayda  ölçütleri  açısından  zeytin  yağından  dahi  üstün  bir  konumda olan  fındık  yağının  yeterince  tanıtılmamasının  ve duyurulmamasının  başlıca  sebebi  de  hammadde tedarikindeki  bahsedilen  problemler  ve  devamlılık kaygısıdır. En  önemli  çözüm;  gittikçe genişleyen  dikim  alanları  ve  artan  rekolte sebebiyle  problem  yaşanan  fındık  tarımı sektöründe,  zaten  var  olan  2844  sayılı  kanunun işletilerek,  en  azından  yasayla  sınırlandırılan alanların  dışındaki  fındık  üretiminin  yağlık  ola rak  yapılmasının  zeminini  hazırlamaktır. 12

Slide14Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ 13 Fiskobirlik iştiraki olan ORDUYAĞ ilk olarak Kasım ayı 1996 yılında yemeklik olarak ürettiği fındık yağını 1997 yılında piyasaya sürerek, Fiskobirlik’in depoladığı fındıkları, ÇOTANAK markasıyla yemeklik yağ olarak mutfaklara sokmuş ve ülke ekonomisine kazandırmıştır. Zeytin yağı gibi geçmişi çok eskilere dayanmamasına rağmen içerdiği spektler bakımından oldukça değerli bir yağ olan ve insan vücudu için en sağlıklı yağ olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanan Yemeklik Fındık Yağı Türk ve dünya mutfaklarında yerini almıştır. Daha ziyade sağlığını düşünen bilinçli tüketiciye hitap eden bir yağ olarak hak ettiği yere doğru yol almıştır YAĞ SEKTÖRÜNDEKİ KONUMU ve PROBLEMLER- 4           Dünyadaki petrol rezervlerinin azalması, petrol türevi yakıtların yanması sonucu açığa çıkan CO2 ’nin yol açtığı global ısınma vb. sorunlar insanlığı dizel motorlar için alternatif enerji kaynakları aramaya yönlendirmiştir. Bu konuda düşünülen önemli bir enerji kaynağı da bitkisel yağlar olup fındıktan elde edilen yağ da bu anlamda önemli bitkisel yağlardan biridir. Yapılan araştırmalar; fındık yağının, petrol türevi yakıtlara bir alternatif olabileceğini göstermiştir. Fındık yağının viskozitesi (akışkanlığa karşı direnci), petroyakıtların viskozitesinden 11 kat daha fazla olduğu için fındıktan elde edilen yakıt, içten yanmalı motorlar için petrolün yerine geçebilecek önemli bir alternatif olarak görülmektedir. Fındık yağı gıda sektörü dışında ilaç, deri, boya, sabun ve kozmetik sektörlerinde de kullanılmaktadır. Fındığın yağlık olarak işlenmesinden elde edilen fındık küspesi de yan ürün olarak kullanılmaktadır. Fındık, besin maddesinden öte bir ürün olup, Zaman geçtikçe yeni kullanım alanları ve uygulamaları da ortaya çıkmaktadır.

Slide15Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ 14 SAĞLIĞA FAYDALARI Yağların, organizmaya enerji sağlamalarının yanı sıra vücut ısısının korunması, dış etkenlere karşı korunma ve yağda eriyen vitaminlerin taşınması gibi önemli fonksiyonları vardır. Ayrıca yağların bileşiminde organizmamız için çeşitli görev ve yararları olan faydalı yağ asitleri bulunmaktadır. Fındık yağının yağ asitleri bileşiminde % 71-91 oranında oleik asit bulunur. Tekli doymamış yağ asidi olan oleik asidin ( omega 9 ) yapılan araştırmalar da yüksek tansiyon riskini azalttığı, kötü kolestrolü düşürerek kolestrolü engellediği, kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahip olduğu, diyabetli hastaların insülin ihtiyacını azalttığı ve en önemlisi de günümüzün korkunç hastalıklardan kansere karşı koruyucu etki yaptığı yönünde bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. Ayrıca Fındık yağı %2-21 oranında linoleik asit içermektedir. Çoklu doymamış yağ asidi olan linoleik asit ( omega 6 ) ve linolenik asit ( omega 3 ) insan vücudunda sentez edilemediği için elzem olan yağ asitlerii olup mutlaka dışardan yani gıdalarla alınması gerekir. Yetersizliğinde büyümede gecikme, üreme fonksiyonlarında bozulma, karaciğer ve böbrekte ise patolojik değişikler görüldüğü araştırmalarda bulunmuştur. Ayrıca bu yağ asitleri yağın damarda akıcılığını sağlar.

Slide16Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ 15 SAĞLIĞA FAYDALARI-2 Fındık  yağında  bol  miktarda  kalsiyum  ve  E  vitamini  bulunmaktadır.  Kalsiyum özellikle  çocukların  kemik  ve  diş  oluşumuna,  yaralanmalardan  sonra  kanın  pıhtılaşmasına yardımcı  olur.  Normal  kas  ve  sinir  aktiviteleri  için  gereklidir.  Ayrıca  Fındık  yağındaki kalsiyum  kemikler  üzerindeki  güçlendirici  etkisi  ile  menopoz  sonrası  kemik  erimesini  de yavaşlatır.  E  vitamini  açısından  zengin  olan  fındık  yağı,  üreme  sisteminin  normal çalışmasını  sağlar  ve  alyuvarların  parçalanmasını  azaltarak  kansızlığa  karşı  koruyucu  etki yapar.  Fındık  yağı  vücut  hücrelerini  koruyarak  yaşlanmayı  önler.  Fındık  yağının  en  büyük özelliklerinden  bir  tanesi  de  yanma  noktasının  diğer  yağlara  oranla  çok  yüksek  olmasıdır. Yanma  ısısı  230-240  derece  arasındadır  ki  bu  da  trans  yağların  oluşumunu  engeller. Fındık  yağı  1573  ppm  sterol  içerir.  %  78.51’i  β  – sitosterol  dür.  Bitki  sterollerinin  plazma kolesterolünü  düşürücü  etkileri  vardır.  Bunlar insan  hücreleri  tarafından  çok  az  emilirler  ve barsak  mukoza  hücre  mebranlarında kolesterolerinin  bağlanmasının  yarışmalı  olarak bozulması  suretiyle  kolesterolün  bağırsaktan emilimini  engelleyebilirler.  Bitki  sterollerinin kolesterol  düşürücü  etkisi  ile  ilgili  iki  muhtemel mekanizma  vardır.  Bunlardan  ilki  barsak çözeltisindeki  sterol  komposizyonun  artmasına bağlı  olarak  kolesterolün  çözünürlüğünün  azalıp çökmesine  dayanır  ki  bu  çökmüş  kristal  haldeki kolesterol  emilemez.

Slide17Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ 16 SAĞLIĞA FAYDALARI-3 İkinci mekanizma ise bitki sterollerinin ve benzer yapıdaki kolesterol gibi maddelerin bağırsaktan emilmek için kendi aralarında rekabete girmesine dayanır ki bitki sterollerinin miktarının artması sonucu daha az kolesterol karışım içinde yer alır. Böylece kolesterolun emilimi azalır. Bitki sterollerinin plazma kolesterol düşürücü etkisi yanında anti bakteriyel, antifungal, antiülser ve antitümör etkileri de bilinmektedir. En eski ve en çok bilinen bitkisel sıvı yağ olması sebebiyle, yıllardır zeytin yağının en kaliteli yağ olduğu iddia edilmiş. Ancak,son dönemlerde yapılan araştırmalar, fındık yağının en az zeytin yağı kadar kaliteli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Örneğin; New Foundland Üniversitesi’nden  Prof. Dr. Fereidoon Shahidi  ve Lincoln Üniversitesi Öğretim Görevlisi ayni zamanda Tubitak Marmara Araştırma Merkezi Başuzmanı  Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar’ın  birlikte yaptıkları “Fındıkta Fitokimyasal Maddeler” konulu çalışma, fındık ve onun yan ürünlerinin insan sağlığının gelişmesinde ve hastalıkların önlenmesinde çok önemli rol oynayabileceğini göstermektedir.

Slide18Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ 17 SAĞLIĞA FAYDALARI-4 Ayrıca,  Alman  Bild  Gazetesi   Yaşam  için  en  sağlıklı yağların  bilimsel  verilerine  yer  vererek  konuyla  ilgili geniş açıklamalar  yayımlamıştır.  Buna  göre  fındık  yağı, insan  vücuduna  en  yararlı  yağ  olarak  belirtilmiştir. Haberde,  fındık  yağının  insan  vücuduna  en  faydalı,  iyi kolesterolü  yükselten  ve  en  hızlı  enerjiye  dönüştürülen  yağ olarak  birinci  sırada  yer  aldığı  vurgulanmış  .  İkinci  sırada badem  yağı,  üçüncü  sırada  yer  fıstığı  yağı,  dördüncü sırada  zeytinyağı,  beşinci  sırada  soya  yağı,  altıncı  sırada ise  mısır  yağı  yer  almış,  ayçiçek  yağına  ise  çok  alt sıralarda  yer  verilmiştir. Öte yandan, Columbia üniversitesi profesörlerinden Dünyaca ünlü kalp damar cerrahı  Mehmet Öz  de kalp ve vücut sağlığı açısından fındık ve fındık yağı tüketmenin yararlı olduğunu belirtmiş, Fındığın içerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller açısından son derece zengin bir ürün olduğunu ifade etmiş, bu üründen elde edilen Fındık yağının da vücut sağlığı açısından önemli olduğunu kaydetmiştir. Bu konuda bir çok örnek mevcut olup, başlatılmış bir çok araştırma da devam etmektedir. Yakın gelecek te fındık yağının antikolesterol ajanı olarak ilan edilmesi muhtemeldir. Kaynak: maksimum.com,sabah.com

Slide19Ordu Yağ Sanayi A.ŞORDUYAĞ 18    SAYGILARIMIZLA    SAYGILARIMIZLA   ORDUYAĞ   ORDUYAĞ Yemeklik bitkisel sıvı yağ grubu

Related