Isoprenoids and Terpenes

Isoprenoids and Terpenes
paly

Learn about the organic compounds derived from isoprene, found in plants and animals. Isoprenoids include terpenes which consist of multiple isoprenoid units and can form cyclic structures.

About Isoprenoids and Terpenes

PowerPoint presentation about 'Isoprenoids and Terpenes'. This presentation describes the topic on Learn about the organic compounds derived from isoprene, found in plants and animals. Isoprenoids include terpenes which consist of multiple isoprenoid units and can form cyclic structures.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


2. ISOPRENOIDY Mgr. Radovan Sloup Gymnzium Suice Tento materil byl vytvoen v rmci projektu Gymnzium Suice Brna vzdlvn II CH-2 Organick chemie, DUM . 19 septima osmiletho gymnzia

3. organick sloueniny rostlinnho (ivoinho) pvodu odvozeny od isoprenu (2-methyl-1,3-butadien), pesnji jeho zbytku, adme je mezi sekundrn metabolity, vznikaj jen v Uritch tknch a organismech vtinou rostlinnch CH 2 = C CH = CH 2 2-methyl-buta-1,3-dien nebo 2-methyl-1,3-butadien Isoprenoidy obsahuj dv a vce celch isoprenovch jednotek, kter se spojuj do etzc a mohou tvoit i rzn cyklick struktury, obecn vzorec (C 5 H 8 )n CH 3 Isoprenoidy - Terpeny

4. isoprenoidy napi reakci polymerace dvou isoprenovch jednotek: npovda: vzpome si na isoprenov kauuk 2 CH 2 = C CH = CH 2 CH 3 isoprenov jednotky vtinou vytvo cyklus, ve kterm jsou dvojn vazby, nap:

5. zskvaj se destilac silic a pryskyic vodn parou zdroje: silice (terick oleje) vonc tkav kapaliny (hlavn kvty a plody rostlin) pryskyice tuh lepkav ltky, zahvnm mknou, nerozpustn ve vod, vznikaj oxidac silic v mstech poruen kry jehlinan, specifick vn balzmy polotekut smsi silic a pryskyic z chemickho hlediska jsou isoprenoidy uhlovodky nebo kyslkat derivty uhlovodk (alkoholy, aldehydy, ketony nebo karboxylov kyseliny) isoprenoidy

6. Dlen podle potu isoprenovch jednotek: pozor!!! n zev skupiny terpen poet isoprenovch jednotek poet uhl kovch atom v molekule monoterpeny 2 10 seskviterpeny 3 15 diterpeny 4 20 triterpeny 6 30 tetraterpeny 8 40 polyterpeny n 5n isoprenoidy

7. Monoterpeny tvoeny 2 izoprenovmi jednotkami (10 atom C) tkav, vonn ltky, obsaeny v silicch limonen v citrusovch plodech isoprenoidy

8. Monoterpeny tvoeny 2 izoprenovmi jednotkami (10 atom C) tkav, vonn ltky, obsaeny v silicch mentol v mtov silici isoprenoidy

9. Monoterpeny tvoeny 2 izoprenovmi jednotkami (10 atom C) tkav, vonn ltky, obsaeny v silicch kafr ze deva kafrovnku kafrovnk isoprenoidy

10. Monoterpeny tvoeny 2 izoprenovmi jednotkami (10 atom C) tkav, vonn ltky, obsaeny v silicch geraniol v rovm oleji isoprenoidy

11. Monoterpeny tvoeny 2 izoprenovmi jednotkami (10 atom C) tkav, vonn ltky, obsaeny v silicch pinen v terpentnov silici pinus = borovice isoprenoidy

12. Monoterpeny tvoeny 2 izoprenovmi jednotkami (10 atom C) tkav, vonn ltky, obsaeny v silicch citral v silici citronu isoprenoidy

13. Monoterpeny tvoeny 2 izoprenovmi jednotkami (10 atom C) tkav, vonn ltky, obsaeny v silicch myrcen v silici vavnu isoprenoidy

14. Kolik monoterpen bylo v tomto pehledu? Kolik z tchto monoterpen pat mezi uhlovodky? 7 3 Kter? Kolik z tchto monoterpen pat mezi alkoholy a kter? limonen, pinen, myrcen 2, geraniol a mentol Byl mezi nimi keton? A kter? byl to kafr

15. ISOPRENOIDY Vytvoeno v rmci projektu Gymnzium Suice - Brna vzdlvn II Autor: Mgr. Radovan Sloup, Gymnzium Suice Pedmt: Chemie (Organick chemie) Tda: Sedm ronk osmiletho gymnzia Oznaen : VY_32_INOVACE_Ch-2_19 Datum vytvoen: kvten 2013 Anotace a metodick poznmky Isoprenoidy (terpeny) jsou ltky zajmav a bn v kadodennm pouit a potebch lovka. Jejich chemick struktura nen sloit, i kdy tak na prvn pohled vypad. Tato prezentace se zamuje na zkladn charakteristiku terpen, jejich rozdlen a zdroje. Draz je kladen na monoterpeny, jejich vzorce a strukturu. V zvru je cvien na posteh a zkladn orientaci v tmatu. Pouit materily: Honza, J.; Mareek, A.; Chemie pro tylet gymnzia (3.dl). Olomouc, 2000;ISBN 80-7182-057-1 rsky, J. a kol.; Chemie pro 4. ronk gymnzi. SPN, Praha, 1986 Obrzky a fotografie jsou dlem autora prezentace. Ve je vytvoeno pomoc nstroj Power Point 2003, ZonerPhotoStudio 14, Malovn. ChemSketch Materily jsou ureny pro bezplatn pouvn pro poteby vuky a vzdlvn na vech typech kol a kolskch zazen. Jakkoliv dal vyuit podlh autorskmu zkonu.

Related


No related presentations.