integration af genetiske og kliniske data

Integration af genetiske og kliniske data – et fundament for fremtidens sundhedsvæ sen? Integration of genetic and clinical data – a basis for future heath care systems? - PDF Document

Presentation Transcript