Konference let eGovernmentu v ČR

Konference let eGovernmentu v ČR
paly

Konference se konala v Praze v Senátu ČR a více se zaměřovala na vznik eGON, Czech POINT, KIVS, eGovernment Act a jejich důležitost pro elektronizaci státních služeb.

About Konference let eGovernmentu v ČR

PowerPoint presentation about 'Konference let eGovernmentu v ČR'. This presentation describes the topic on Konference se konala v Praze v Senátu ČR a více se zaměřovala na vznik eGON, Czech POINT, KIVS, eGovernment Act a jejich důležitost pro elektronizaci státních služeb.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Konference 10 let eGovernmentu v R Ivan Langer Praha, Sent Parlamentu R, 8. dubna 2010

2. Zrodil se eGON Czech POINT KIVS eGovernment Act Zkladn registry veejn sprvy

3. Czech POINT Poet pracovi: 5774 Poet vydanch vstup: 3,012.823 (k 6. 4. 2010) Co poskytuje Czech POINT: - vpis z Katastru nemovitost, vpis z Obchodnho rejstku, vpis z ivnostenskho rejstku, vpis z Rejstku trest, pijet podn podle ivnostenskho zkona ( 72), dost o vpis nebo opis z Rejstku trest podle zkona . 124/2008 Sb, vpis z bodovho hodnocen idie, vydn ovenho vstupu ze Seznamu kvalifikovanch dodavatel, podn do registru astnk provozu modulu autovrak ISOH, vpis z insolvennho rejstku, datov schrnky, autorizovan konverze dokument, centrln loit ovovacch doloek, schovna systmu Czech POINT, CzechPOINT@office, Czech POINT E-SHOP - vpisy potou

4. eGovernment Act Statistiky (k 4. dubnu 2010): Datovch schrnek 353.992 zzeno ze zkona, 25.849 na dost Datovch zprv odeslno 8,846.390; z toho 96% dorueno pihlenm, zbytek fikc, jen miziv st byla nedoruiteln denn poslno na 100 tisc datovch zprv

5. Komunikan infrastruktura veejn sprvy - KIVS Primrnm clem zavdn KIVS bylo vytvoen jednotn datov st, kter poskytne bezpen pipojen a vysok standard nabzench slueb Druhm clem bylo odstrann monopolu poskytovatel datovch slueb Pnosem KIVSu je tedy jak zefektivnn slueb, tak vrazn spory Ji za krtkou dobu realizace projektu KIVS pinesl systm spory v hodnot vce ne 250 milion K

6. Zkladn registry veejn sprvy 4 zkladn registry, kter sjednot mnostv dosavadnch nejednotnch databz veejn sprvy: a) Registr obyvatel (ROB) b) Registr prv a povinnost (RPP) c) Registr osob (ROS) d) Registr zemn identifikace, adres a nemovitost (RUIAN) V souasn dob odloeno sputn ostrho provozu registr na 1. ervence 2012 (elektronick obansk prkazy od 1. ledna 2012) Uzavena 2 ze 3 vbrovch zen spadajcch pod MV (na ROB a RPP)

7. Dkuji za pozornost!

Related


No related presentations.