POLYTRAUMA: Diagnosis, Complications, and Treatment

POLYTRAUMA: Diagnosis, Complications, and Treatment
paly

This article discusses the diagnosis, complications, and treatment of polytrauma at Traumacentrum FN in Plze from 2008 to 2010. It explores the impact of injuries on multiple organ systems and how to manage such cases to save the patient's life.

About POLYTRAUMA: Diagnosis, Complications, and Treatment

PowerPoint presentation about 'POLYTRAUMA: Diagnosis, Complications, and Treatment'. This presentation describes the topic on This article discusses the diagnosis, complications, and treatment of polytrauma at Traumacentrum FN in Plze from 2008 to 2010. It explores the impact of injuries on multiple organ systems and how to manage such cases to save the patient's life.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. POLYTRAUMA diagnostika, lba,komplikace Traumacentrum FN Plze 2008-2010 POLYTRAUMA diagnostika, lba,komplikace Traumacentrum FN Plze 2008-2010 Kleka J., imnek V. Kleka J., imnek V. Chirurgick klinika FN Plze, Chirurgick klinika FN Plze, pednosta prof. MUDr. Vl. Teka, DrSc. pednosta prof. MUDr. Vl. Teka, DrSc.

2. Polytrauma Polytrauma porann dvou a vce orgnovch systm, piem porann nejmn jednoho z nich ohrouje ivot pacienta porann dvou a vce orgnovch systm, piem porann nejmn jednoho z nich ohrouje ivot pacienta

3. Epidemiologie Epidemiologie nejastj pinou mrt ve vku do 40 let, incidence mrt spojen s traumaty ve vysplch zemch je 60 80/100 000 obyvatel nejastj pinou mrt ve vku do 40 let, incidence mrt spojen s traumaty ve vysplch zemch je 60 80/100 000 obyvatel dopravn nehody dopravn nehody

4. Rozdlen mrt Rozdlen mrt Bezprostedn 50 % v prbhu prvnch 30 min. zvan porann mozku, ptee, srdce nebo velkch cv - s ivotem nesluiteln Bezprostedn 50 % v prbhu prvnch 30 min. zvan porann mozku, ptee, srdce nebo velkch cv - s ivotem nesluiteln asn 30 % v prvnch 4 hodinch obstrukce DC, nedostaten ventilace, hemopneumotorax - potenciln odvratiteln asn 30 % v prvnch 4 hodinch obstrukce DC, nedostaten ventilace, hemopneumotorax - potenciln odvratiteln Pozdn 20 % ARDS, MOF, sepse, plicn embolizace - potenciln odvratiteln Pozdn 20 % ARDS, MOF, sepse, plicn embolizace - potenciln odvratiteln

5. Mechanismus razu Mechanismus razu srky vozidel ve vysok rychlosti srky vozidel ve vysok rychlosti pd z vce ne 4 metr pd z vce ne 4 metr vbuch vbuch zasypn zasypn

6. Typick razov mechanismy zpsobuj typick zrann Typick razov mechanismy zpsobuj typick zrann eln nraz pm porann hlavy, krn ptee, dolnch konetin, pnve a hrudnku eln nraz pm porann hlavy, krn ptee, dolnch konetin, pnve a hrudnku pd z vky zlomeniny DK, fraktury baze lebn, trauma ptee, pnve, porann vnitnch orgn pd z vky zlomeniny DK, fraktury baze lebn, trauma ptee, pnve, porann vnitnch orgn zasypn crush syndrom, pokozen vnitnch orgn zasypn crush syndrom, pokozen vnitnch orgn vbuch trauma hrudnku, konetin, bicha, blast syndrom porann tlakovou vlnou vbuch trauma hrudnku, konetin, bicha, blast syndrom porann tlakovou vlnou

7. Chirurgick a neurologick skrovn polytraumat Chirurgick a neurologick skrovn polytraumat Abbreviated Injury Scale - AIS Abbreviated Injury Scale - AIS Jednotliv porann jsou hodnocena podle zvanosti stupni od 1 do 6 od nejlehho 1, po nejt (inoperabiln) 6. Jednotliv porann jsou hodnocena podle zvanosti stupni od 1 do 6 od nejlehho 1, po nejt (inoperabiln) 6. Injury Severity Score -ISS Injury Severity Score -ISS Jednotliv zrann jsou ohodnocena stupni dle stupnice AIS a rozdlena do esti oblast (hlava, obliej, hrudnk, bicho, konetiny vetn pnve, zevn porann) ISS nabv hodnot od 0 do 75. Jednotliv zrann jsou ohodnocena stupni dle stupnice AIS a rozdlena do esti oblast (hlava, obliej, hrudnk, bicho, konetiny vetn pnve, zevn porann) ISS nabv hodnot od 0 do 75. GCS /Glasgow Coma Scale / -neurologick skorovac systm pro uren stupn pokozen CNS GCS /Glasgow Coma Scale / -neurologick skorovac systm pro uren stupn pokozen CNS

8. Algorytmus postupu o pednemocnin i nemocnin fze Algorytmus postupu o pednemocnin i nemocnin fze A Airway zajitn prchodnosti dchacch cest (!Pozor na trauma ptee). A Airway zajitn prchodnosti dchacch cest (!Pozor na trauma ptee). B Breathing zhodnocen dchn, frekvence,pohled, pohmat, poslech (porann hrudnku, deviace trachey, pneumotorax) a z toho vyplvajc opaten dchn maskou, punkce hrudnku atd. B Breathing zhodnocen dchn, frekvence,pohled, pohmat, poslech (porann hrudnku, deviace trachey, pneumotorax) a z toho vyplvajc opaten dchn maskou, punkce hrudnku atd. C Circulation Palpace pulsu pokud je nehmatn zahajujeme neodkladnou resuscitaci, pokud je tep hmatn zmme puls, tlak vkony stavn krvcen, zajitn ilnho vstupu, doplnn volumu, odbr krve na KO, HTK. C Circulation Palpace pulsu pokud je nehmatn zahajujeme neodkladnou resuscitaci, pokud je tep hmatn zmme puls, tlak vkony stavn krvcen, zajitn ilnho vstupu, doplnn volumu, odbr krve na KO, HTK. D Disability orientan neurologick vyeten trauma hlavy, velikost zornic, stav vdom GCS. D Disability orientan neurologick vyeten trauma hlavy, velikost zornic, stav vdom GCS. E Examination Orientan vyeten ostatnch tlnch systm hrudnk, bicho, konetiny. E Examination Orientan vyeten ostatnch tlnch systm hrudnk, bicho, konetiny. T termo management, transport a dokumentace T termo management, transport a dokumentace

9. Struktura trauma protokolu ATLS (Advanced Trauma Live Support) Struktura trauma protokolu ATLS (Advanced Trauma Live Support) Krtk celkov zhodnocen Krtk celkov zhodnocen hrub orientace, anamnza. hrub orientace, anamnza. Primrn zhodnocen- kontrola A, B, C, D, E ppadn resuscitace, dle pak: odstrojen, iln vstupy 2 kanyly minimln 14G, TK, TF, saturace O2. Primrn zhodnocen- kontrola A, B, C, D, E ppadn resuscitace, dle pak: odstrojen, iln vstupy 2 kanyly minimln 14G, TK, TF, saturace O2. Sekundrn zhodnocen Sekundrn zhodnocen nsleduje po stabilizaci vitlnch funkc. Klinick vy, RTG, hrudn dren, CVK, moov katetr, UZ bicha, CT ptee a lebky, arteriln pstup, CT hlavy. Definitivn oeten. nsleduje po stabilizaci vitlnch funkc. Klinick vy, RTG, hrudn dren, CVK, moov katetr, UZ bicha, CT ptee a lebky, arteriln pstup, CT hlavy. Definitivn oeten. Definitivn oeten Definitivn oeten

10. Oeten zvanch porann Oeten zvanch porann Urgentn pjem + ivot zachraujc vkony. Urgentn pjem + ivot zachraujc vkony. Prvn fze diagnostick do 30 minut. Prvn fze diagnostick do 30 minut. Stabilizace porann a stabilizujc operan vkony 1-2 hodiny (nezbytn nutn k stabilizaci pacienta) Damage control surgery, ortopedics Stabilizace porann a stabilizujc operan vkony 1-2 hodiny (nezbytn nutn k stabilizaci pacienta) Damage control surgery, ortopedics Druh diagnostick fze + definitivn stabilizace 710 den. Druh diagnostick fze + definitivn stabilizace 710 den. Rekonvalescence Rekonvalescence

11. Tri ohroen ivota - tri pozitivita Tri ohroen ivota - tri pozitivita systm urujc stupe razovho postien resp. ohroen - indikujc pacienta pro transport do Traumacentra systm urujc stupe razovho postien resp. ohroen - indikujc pacienta pro transport do Traumacentra posln TRAUMACENTER komplexn pe nejvyho stupn pedevm o POLYTRAUMATA v regionu 1-2 mil.obyvatel posln TRAUMACENTER komplexn pe nejvyho stupn pedevm o POLYTRAUMATA v regionu 1-2 mil.obyvatel

12. Kriteria trie Kriteria trie I.Fyziologick ukazatele : III. Mechanismus porann I.Fyziologick ukazatele : III. Mechanismus porann GCS mn 13 Pd u ve vce jak 6 m GCS mn 13 Pd u ve vce jak 6 m TK syst. Mn 90mmHg Pejet vozidlem TK syst. Mn 90mmHg Pejet vozidlem DF mn10, vce29/min Sraen vozidlem rychlost nad 35 km DF mn10, vce29/min Sraen vozidlem rychlost nad 35 km II.Anatomick porann Katapult II.Anatomick porann Katapult Pronikajc kraniocerebr . Zaklnn ve vozidle Pronikajc kraniocerebr . Zaklnn ve vozidle Nestab.hrudn stna Smrt spolujezdce Nestab.hrudn stna Smrt spolujezdce Pronikajc hrudn porann Pronikajc hrudn porann Pronikajc bin porann IV.Pomocn kriteria Pronikajc bin porann IV.Pomocn kriteria Nestabiln pnevn kruh Vk pod 6 a nad 60 let Nestabiln pnevn kruh Vk pod 6 a nad 60 let Fr. dvou a vce dlouhch kost Komorbidita kardiopulmonln Fr. dvou a vce dlouhch kost Komorbidita kardiopulmonln

13. Definitivn oeten Definitivn oeten Definitivn oeten zahrnuje veker speciln diagnostick a terapeutick postupy potebn pro vyeen danho typu porann. Z hlediska posloupnosti je poad operanch vkon nsledujc: Definitivn oeten zahrnuje veker speciln diagnostick a terapeutick postupy potebn pro vyeen danho typu porann. Z hlediska posloupnosti je poad operanch vkon nsledujc: 1. Zvan krvcen do hrudnku nebo srden tamponda 1. Zvan krvcen do hrudnku nebo srden tamponda 2. Zvan bin krvcen 2. Zvan bin krvcen 3. Krvcen pi porann oblasti pnve 3. Krvcen pi porann oblasti pnve 4. Krvcen z konetin 4. Krvcen z konetin 5. Nitrolebn porann 5. Nitrolebn porann 6. Porann mchy 6. Porann mchy

14. Traumacentrum FN Plze 2008 -2010 Traumacentrum FN Plze 2008 -2010

15. Traumacentrum FN Plze 2008 -2010 Traumacentrum FN Plze 2008 -2010

16. Traumacentrum FN Plze 2008 -2010 Traumacentrum FN Plze 2008 -2010

17. Traumacentrum FN Plze 2008 -2010 Traumacentrum FN Plze 2008 -2010

18. Komplikace - mrt Komplikace - mrt r. 2010 18 zemelch ze 77 chirurgickch polytraumat r. 2010 18 zemelch ze 77 chirurgickch polytraumat tj. 23,2 % mortalita tj. 23,2 % mortalita 13 mu 72%, 5 en 18 % 13 mu 72%, 5 en 18 %

19. Piny mrt Piny mrt pohmodn mozku 10 pohmodn mozku 10 traumatick ok 6 traumatick ok 6 akutn infarkt myokardu 1 akutn infarkt myokardu 1 bronchopneumonie 1 bronchopneumonie 1

20. daje ze soudnho odd.LF z paralelnho obdob daje ze soudnho odd.LF z paralelnho obdob 2008 2009 2010 2008 2009 2010 N-74 N-75 N-56 N-74 N-75 N-56 DN 66 89,2% N 68 90,7% N- 51 91% DN 66 89,2% N 68 90,7% N- 51 91% Pd 8 - 10,8% N 7 - 9,3 % N 5 - 9% Pd 8 - 10,8% N 7 - 9,3 % N 5 - 9%

21. Dal pozoruhodn data Dal pozoruhodn data prmrn nklad na polytr. 475 000 K prmrn nklad na polytr. 475 000 K nejni nklad cca 150 000, nejvy 2,5 mil nejni nklad cca 150 000, nejvy 2,5 mil v r. 2010 pro FN deficit 42 mil K. v r. 2010 pro FN deficit 42 mil K. dlka hospitalisace u bnho traumatu 6,5 dne dlka hospitalisace u bnho traumatu 6,5 dne u polytraumatu 17 dn u polytraumatu 17 dn

22. Kazuistika Kazuistika ena 45 let , suicidln pokus. ena 45 let , suicidln pokus. skok do vtahov achty ze 7. poschod Vznik polytraumatu-Vet dg. skok do vtahov achty ze 7. poschod Vznik polytraumatu-Vet dg. T07 Polytrauma T07 Polytrauma R579 Traumatick ok R579 Traumatick ok S3200 Nestabiln zlomenina Th12/ L1, propagace fragment a 14 mmm do ptenho kanlu s vznamnou stenozou kanlu, abrupce pnch vbk L1,2 vlevo S3200 Nestabiln zlomenina Th12/ L1, propagace fragment a 14 mmm do ptenho kanlu s vznamnou stenozou kanlu, abrupce pnch vbk L1,2 vlevo St.p. laminektomii L1, sutue dury, zadn mezitlov dza kost. tpy Th12-L1 zprava, repozice, transpedikulrn fixace Th12-L2 fixtorem USS - 3.12.2010 St.p. laminektomii L1, sutue dury, zadn mezitlov dza kost. tpy Th12-L1 zprava, repozice, transpedikulrn fixace Th12-L2 fixtorem USS - 3.12.2010 S3620 Trn zhmodn pankreatu. S3620 Trn zhmodn pankreatu. St.p. laparoskopii, konverzi (subkostln ez ), uzvru defektu dorsln plochy pankreatu na rozhrann hlavy a tla Rouxovou klikou retrokolicky dne 19.11.2010 St.p. laparoskopii, konverzi (subkostln ez ), uzvru defektu dorsln plochy pankreatu na rozhrann hlavy a tla Rouxovou klikou retrokolicky dne 19.11.2010 S3680 Retroperitoneln hematom 12 x 7 x 5,2 cm S3680 Retroperitoneln hematom 12 x 7 x 5,2 cm T792 Krvcen z retroperitonea T792 Krvcen z retroperitonea K810 Akutn gangrenozn cholecystitis , st.p. Revize dutiny bin a retroperitonea, cholecystektomie, lav luovch cest, cholangiografie. K810 Akutn gangrenozn cholecystitis , st.p. Revize dutiny bin a retroperitonea, cholecystektomie, lav luovch cest, cholangiografie. K250 Ulcerace tla aludku , stanoven gastroskopicky 22.11 K250 Ulcerace tla aludku , stanoven gastroskopicky 22.11

23. Kazuistika Kazuistika S0290 V.s. fissura tln kosti zasahujc do foramen magnum S0290 V.s. fissura tln kosti zasahujc do foramen magnum S1210 Fissura v oblasti dentu C2 S1210 Fissura v oblasti dentu C2 J90 Pohrudnin vpotky bilat, st.p. punkci dne 2.12.2010 J90 Pohrudnin vpotky bilat, st.p. punkci dne 2.12.2010 Hrudn dren bilat, v VIII. mz mezi stedn a zadn axil. arou - Portex 32 F. dne 7.12.2010 Hrudn dren bilat, v VIII. mz mezi stedn a zadn axil. arou - Portex 32 F. dne 7.12.2010 S2240 Zlomeniny eber 7+8 - zaven vlevo S2240 Zlomeniny eber 7+8 - zaven vlevo S2200 Zlomenina hrudnho obratle - zaven Th 11- abrupce pednho okraje. S2200 Zlomenina hrudnho obratle - zaven Th 11- abrupce pednho okraje. S3210 Fr. kostre a doln poloviny kosti kov S3210 Fr. kostre a doln poloviny kosti kov S3230 Abrupce spina iliaca ant.sup. vpravo S3230 Abrupce spina iliaca ant.sup. vpravo S310 Trn rna bedern krajiny, S310 Trn rna bedern krajiny, S015 Trn rna jazyka S015 Trn rna jazyka S8201 Zlomenina ky - fractura patellae - oteven vlevo, st.p. sutue S8201 Zlomenina ky - fractura patellae - oteven vlevo, st.p. sutue S9200 Zlomenina patn kosti - fractura ossis calcanei - zaven vlevo S9200 Zlomenina patn kosti - fractura ossis calcanei - zaven vlevo S9201 Zlomenina patn kosti - fractura ossis calcanei - oteven vpravo, st.p. sutue trn rny dne 18.11.2010 S9201 Zlomenina patn kosti - fractura ossis calcanei - oteven vpravo, st.p. sutue trn rny dne 18.11.2010 S602 Kontuze prav ruky S602 Kontuze prav ruky T009 Mnohoetn exkoriace T009 Mnohoetn exkoriace F329 Depresivn syndrom F329 Depresivn syndrom Z930 Tracheostomie - 3.12.2010 Z930 Tracheostomie - 3.12.2010 I808 Trombosa v .jugul. int. dx. I808 Trombosa v .jugul. int. dx.

24. Vet operanch vkon Vet operanch vkon Tamponda peritonea a retroperitonea dne 18.11.2010 Tamponda peritonea a retroperitonea dne 18.11.2010 Uzvr defektu dorsln plochy pankreatu na rozhrann hlavy a tla Rouxovou klikou retrokolicky dne 19.11.2010 Uzvr defektu dorsln plochy pankreatu na rozhrann hlavy a tla Rouxovou klikou retrokolicky dne 19.11.2010 Odstrann tampondy dne 22.11.2010 Odstrann tampondy dne 22.11.2010 Sekundrn sutura rny dne 29.11.2010 Sekundrn sutura rny dne 29.11.2010 Tracheostomie - 3.12.2010 Tracheostomie - 3.12.2010 Laminektomiie L1, sutura dury, zadn mezitlov dza kost. tpy Th12-L1 zprava, repozice, transpedikulrn fixace Th12-L2 fixtorem USS - 3.12.2010 Laminektomiie L1, sutura dury, zadn mezitlov dza kost. tpy Th12-L1 zprava, repozice, transpedikulrn fixace Th12-L2 fixtorem USS - 3.12.2010 cholecystektomie, lav luovch cest, cholangiografie. Dren dutiny bin a retroperitonea, doasn uzvr dutiny bin dne 7.12.2010 a second look operaci s definitivnm uzvrem dutiny bindne 9.12.2010 cholecystektomie, lav luovch cest, cholangiografie. Dren dutiny bin a retroperitonea, doasn uzvr dutiny bin dne 7.12.2010 a second look operaci s definitivnm uzvrem dutiny bindne 9.12.2010 Pohrudnin vpotky bilat, st.p. punkci dne 2.12.2010 Pohrudnin vpotky bilat, st.p. punkci dne 2.12.2010 Hrudn dren bilat, 7.12.2010 Hrudn dren bilat, 7.12.2010 Tracheostomie - 3.12.2010 Tracheostomie - 3.12.2010

25. Kazuistika Kazuistika Dlka pobytu 33 dn, peklad na ARO nem. KT pak chirurgick odd tamt. Nsledn ortopedie Bulovka- operace patnch kost. Nyn pobyt v rehabilitanm stavu Kladruby Dlka pobytu 33 dn, peklad na ARO nem. KT pak chirurgick odd tamt. Nsledn ortopedie Bulovka- operace patnch kost. Nyn pobyt v rehabilitanm stavu Kladruby Nklady na pobyt 1.881 676,00 K Nklady na pobyt 1.881 676,00 K

26. Zvr Zvr polytrauma - pedstavuje mimodn zvan socioekonomick problm polytrauma - pedstavuje mimodn zvan socioekonomick problm zaten vysokou morbiditou a mortalitou. zaten vysokou morbiditou a mortalitou. je nutn tsn, pesn a promylen spoluprce ady obor. je nutn tsn, pesn a promylen spoluprce ady obor. vhodn je pesn dodrovn obecn pijatch protokol /ATLS/ vhodn je pesn dodrovn obecn pijatch protokol /ATLS/ pe o traumata je jednm z nejrychleji se rozvjejcm odvtvm medicny pe o traumata je jednm z nejrychleji se rozvjejcm odvtvm medicny

27. Dkujeme za pozornost Dkujeme za pozornost

Related