Babblarnas Stompalång Tut Pling-sång & Den reviderade läroplanen för Förskolan i Sverige - Språk och lärande

Babblarnas Stompalång Tut Pling-sång & Den reviderade läroplanen för Förskolan i Sverige - Språk och lärande
paly

This video features the popular children

  • Uploaded on | 1 Views
  • jobst jobst

About Babblarnas Stompalång Tut Pling-sång & Den reviderade läroplanen för Förskolan i Sverige - Språk och lärande

PowerPoint presentation about 'Babblarnas Stompalång Tut Pling-sång & Den reviderade läroplanen för Förskolan i Sverige - Språk och lärande'. This presentation describes the topic on This video features the popular children. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1http://www.youtube.com/watch?v=ffNfr_ZAFjM Hämtad från Youtube

Slide2Babblarnas Stompalång Tut Pling sång ‬ http://www.youtube.com/watch?v=v3sznytoS CY Hämtad från Youtube

Slide3http://www.hattenforlag.se/index.asp?mainId=107&cat1=238&show=238 Så här säger den reviderade läroplanen för Förskolan i Sverige (Lpfö 98) ... språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. … förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 
 … alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 
 … verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. 
 … förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 
 … förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, 
 … förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation, Hämtat från www.hattenförlag.se

Related