International Mobility of School Personnel within Institutional Project

International Mobility of School Personnel within Institutional Project
paly

The project aims to improve the quality of education by implementing an effective system for the education and development of teachers within the framework of the Operational Program Human Capital, Priority III: High Quality of

About International Mobility of School Personnel within Institutional Project

PowerPoint presentation about 'International Mobility of School Personnel within Institutional Project'. This presentation describes the topic on The project aims to improve the quality of education by implementing an effective system for the education and development of teachers within the framework of the Operational Program Human Capital, Priority III: High Quality of. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide2Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnejw ramach projektów instytucjonalnych. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1.  Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe.

Slide3„Jakość w edukacji - dobre praktykii wymiana doświadczeń hiszpańskich i polskich nauczycieli.” Nr projektu 2013-2-PL1-EFS03-43115

Slide4w projekcie uczestniczyło 11 nauczycieli, którzy poznali system kształceniana poziomie szkoły średniej w Hiszpanii, co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły w następujących obszarach: - zarządzanie placówką, - oferta edukacyjna szkoły i promocja w środowisku lokalnym, - efekty kształcenia - analiza porównawcza stosowanych metod nauczania   i wyników, - egzaminów, wyboru podręczników, sposobu oceniania w czasie lekcji, - współpraca szkoły z pracodawcami i doradztwo zawodowe.

Slide5grupa  nauczycieli  biorących  udział  w  projekciE

Slide6staż odbywał się w północnej części  hiszpanii w galicji, w prowincjiA Coruna w mieście Ferrol, gdzie nauczyciele zostali zakwaterowani w luksusowym hotelu „ Suizo”, który mieści się w zabytkowym budynku z 1909 roku.

Slide7grupa została ugoszczona przez hiszpańskich nauczycieliz Instituto de Ensechanza Sekundanta de Fene. W ramach programu polscy nauczyciele mieli  możliwość dokładnego zapoznania się z systemem oświaty  i szkolnictwa zawodowego w Hiszpanii.

Slide8podczas debaty, którą przygotowali hiszpańscy nauczyciele, przedstawionoprezentacje promujące szkoły w Hiszpanii i w Polsce, a następnie podczas dyskusji, starano się znaleźć wspólne cechy łączące szkoły hiszpańskie i polskie, a także występujące różnice .

Slide9grupa polskich nauczycieli uczestniczyła również w zajęciach z matematykiprowadzonych w języku hiszpańskim i angielskim, w zajęciach praktycznych (dział mechaniczny, spawalniczy, mechaniki pojazdów samochodowych ). Czas wolny poświęcony był na poznanie kultury, obyczajów, kuchni i zabytków regionu. Nauczyciele mogli poznać historię miasta Ferrol, zwiedzić park przyrody, Mosteiro de Caaveiro, przejść uliczkami miasteczka Pontedeume. Dzięki zaangażowaniu hiszpańskich nauczycieli, grupa miała możliwość zwiedzenia katedry św. Jakuba w Santiago de Compostella oraz podziwiania uroków Oceanu Atlantyckiego .

Slide11grupa miała możliwość spotkania  z burmistrzem gumersindo Galego Fealoraz osobami związanymi z miastem. W drodze powrotnej polscy nauczyciele zwiedzili stolicę Hiszpanii – Madryt.

Slide12nauczyciele uczestniczący w projekcie zdobyli nową wiedzę i doświadczenie.Wyjazd przyczynił się do: - podniesienia kompetencji zawodowych uczestników oraz umożliwił im wykorzystanie nowych rozwiązań w pracy nauczyciela; - zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego; - rozwoju osobistego uczestników; - doskonalenia warsztatu pracy poprzez udział w kursach, studiach podyplomowych, warsztatach, szkoleniach; - podniesienia i ciągłego doskonalenia kwalifikacji językowych.

Slide14Uczestnicy projektu otrzymali Certyfikaty pobytuoraz EUROPASS – MOBILNOŚĆ. Otrzymane dokumenty podnoszą kwalifikacje zawodowe, zdobyte doświadczenie na międzynarodowym rynku pracy.

Related