Suomen Lions liitto ry Rahastonhoitaja 2010

Suomen Lions liitto ry Rahastonhoitaja 2010
paly

The document titled "Suomen Lions liitto ry Rahastonhoitaja 2010" consists of three sections. The first section states the appointment of

About Suomen Lions liitto ry Rahastonhoitaja 2010

PowerPoint presentation about 'Suomen Lions liitto ry Rahastonhoitaja 2010'. This presentation describes the topic on The document titled "Suomen Lions liitto ry Rahastonhoitaja 2010" consists of three sections. The first section states the appointment of. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide115.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 1 KLUBIN RAHASTONHOITAJA

Slide215.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 2 KOULUTUKSEN TAVOITE: •  Tiedät tehtäväsi tärkeyden •  Tiedät siihen kuuluvan ’byrokratian’

Slide315.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 3 Rahastonhoitaja on klubin talouspäällikkö •  Toimii klubin presidentin ja hallituksen valvonnan    alaisena klubin talous- ja raha-asiain hoitajana.

Slide415.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 4 Rahastonhoitajan tehtävät •  Hoitaa klubin rahaliikenteen, -varat ja kirjanpidon •  Pitää hallinto- ja aktiviteettitilit erillään kirjanpidossa •  Hoitaa maksut ja velvoitteiden perimiset •  Hoitaa jäsenmaksujen perimiset •  Huolehtii erääntyvien maksujen suorituksista luvan saatuaan •  Huolehtii tulo- ja menoarvion tekemisestä •  Vastaa klubin maksuvalmiudesta (myös seuraavan   toimintakauden alusta) •  Antaa kuukausittain tiliraportin hallitukselle   (Huom! Aktiviteetti- ja hallintotitilit  erillään!) •  Huolehtii, että hallitus on tietoinen maksuvalmiudesta   määrätessään osanottajat matkakustannuksia tai muita kuluja   aiheuttaviin Lions-tilaisuuksiin •  Päättää toimintavuoden tilit säädetyssä ajassa

Slide515.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 5 Klubin maksuvelvoitteet Vuosittain 1. Klubin oma jäsenmaksu  Päätetään klubin vuosikokouksessa  Peritään kerralla tai kahdessa erässä 2. Liiton jäsenmaksu   Jäsenmaksun suuruus päätetään aina liiton vuosikokouksessa Maksetaan yhdessä erässä laskun mukaan elokuussa 3. Kansainvälinen jäsenmaksu  Maksetaan laskun mukaan kahdessa erässä: * 1. erä heinäkuussa ja 2. erä tammikuussa *  jäsenmaksut voi maksaa Suomen Lions- liiton kautta (katso ohje Lions-vuosikirjasta)

Slide615.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 6 Klubin maksuvelvoitteet Kertamaksuna 1. Kansainvälinen liittymismaksu maksetaan uudesta jäsenestä 2.   Kansainvälinen perustajajäsenmaksu koskee uusia klubeja Huom! Klubin äänioikeus edellyttää jäsenmaksujen suorittamista ajoissa! Jäsenmaksut määrätään  Kuukauden jäsenilmoituksessa ilmoitetun jäsenmäärän perusteella.

Slide715.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 7 Kuukausittain •  hoitaa laskut ja perimiset •  kirjanpidon pitäminen - hallinto- ja aktiviteettitilit erillään kirjanpidossa •  rahatilanteen raportointi hallitukselle/kuukausikokoukselle •  tarkistaa päämajan tiliotteen yhdessä sihteerin kanssa •  jäsenmaksujen ”karhuaminen”. Uusien jäsenten jäsen- ja   liittymismaksut päämajaan ja Suomen Lions-liittoon laskujen perusteella •  piirin vuosikokouksen päätösten mukaisten maksujen maksaminen •   järjestää ja organisoi erilaisten tilaisuuksien rahavarojen käsittelyn •  vastaa klubin maksuvalmiudesta, myös seuraavalle toimintakaudelle Kuukausittain suoritettavat tehtävät

Slide815.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 8 Heinäkuu •  kansainvälisen jäsenmaksun 1. erä.   •  tarkista jäsenmäärän oikeellisuus yhdessä sihteerin kanssa.   Maksuohje vuosikirjassa kohdassa ”Toimintaohjeita presidentille,   sihteerille ja rahastonhoitajalle”. Ohje löytyy myös kotisivuiltamme    www.lions.fi  – Jäsenkeskus – Tietoluola – Ohjeita – Maksuohjeita. •  tilinpäätöksen laatiminen. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen on   oltava valmiina 4 kk:n kuluttua tilikauden päättymisestä. Kun työ on   tehty ajoissa, se ei enää rasita tekemättömyydellään. Kuukausittain suoritettavat tehtävät

Slide915.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 9 Elokuu •  Suomen Lions-liiton jäsenmaksu erääntyy Kuukausittain suoritettavat tehtävät

Slide1015.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 10 Syyskuu •  PNAT-kokouksen osallistumisvelvollisuus, yhdessä presidentin ja   sihteerin kanssa Kuukausittain suoritettavat tehtävät

Slide1115.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 11 11 Lokakuu •  edellisen toimintakauden tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen   klubin vuosikokoukselle •  toimintakauden jäsenmaksulaskutus klubin jäsenille Kuukausittain suoritettavat tehtävät

Slide1215.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 12 Marras-joulukuu •  PNAT-kokouksen osallistumisvelvollisuus, yhdessä presidentin ja   sihteerin kanssa Kuukausittain suoritettavat tehtävät

Slide1315.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 13 Tammikuu •  kansainvälisen jäsenmaksun 2. erä •  tarkista jäsenmäärän oikeellisuus yhdessä sihteerin kanssa. •  maksuohje vuosikirjassa kohdassa ”Toimintaohjeita presidentille,   sihteerille ja rahastonhoitajalle”. Ohje löytyy myös kotisivuiltamme    www.lions.fi  – Jäsenkeskus – Tietoluola – Ohjeita – Maksuohjeita. Kuukausittain suoritettavat tehtävät

Slide1415.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 14 Helmi-maaliskuu •  PNAT-kokouksen osallistumisvelvollisuus •  klubin jäsenmaksun 2. erä Kuukausittain suoritettavat tehtävät

Slide1515.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 15 Huhtikuu •  osallistuminen piirin vuosikokoukseen •  vaalikokouksen yhteydessä vahvistetaan talousarvio seuraavaa toimintakautta varten • Jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle •  kannusta seuraavan toimintakauden rahastonhoitajaa   osallistumaan piirin järjestämään virkailijakoulutukseen Kuukausittain suoritettavat tehtävät

Slide1615.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 16 Kesäkuu •  osallistuminen Suomen Lions-liiton vuosikokoukseen Kuukausittain suoritettavat tehtävät

Slide1715.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 17 Klubin kv. maksuliikenne Maksaminen Suomen Lions-liiton kautta 1. Maksu suoritetaan Lions-liiton pankkitilille Nordea 208418-27933 2. Merkitse tilisiirtolomakkeen viestikenttään EHDOTTOMASTI klubin    10-numeroinen kansainvälinen numero (löytyy laskusta tai     Lions-vuosikirjasta) 3. Merkitse maksajaksi lionsklubin nimi (esim LC Forssa) 4. Lisää laskun loppusummaan 4,20 euroa toimituskuluja

Slide1815.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 18 Klubin kv. maksuliikenne Melvin Jones –jäsenyyden maksaminen LCIF:n tilille • Katso ohje Lions-liiton vuosikirjasta kohdasta ”Lions Clubs International  Foundation (LCIF)” • Muista ottaa kopiot lähettämästäsi aineistosta kirjanpitoa varten

Slide1915.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 19 Kirjanpito Kirjanpito Lionsklubi on rekisteröity yhdistys (= ry). Tästä johtuen se on kirjanpitolain säännösten mukaan kirjanpitovelvollinen ja sen on noudatettava kirjanpitolain säännöksiä ja hyvää kirjanpitotapaa. Klubi voi käytännössä esittää tilinpäätöksensä kirjanpitoasetuksessa olevien pienkirjanpitovelvollisia koskevien säännösten nojalla suppeampana kuin muut kirjanpitovelvolliset. Koska kirjanpito on ”ammattilaisen tehtävä” suosittelemme, että rahastonhoitaja hoitaa tehtäväänsä useamman toimintakauden ajan. On myös mahdollista, että rahastonhoitaja hoitaa ns. juoksevat asiat ja tilit hoidetaan toisen henkilön tai yhteisön toimesta.

Slide2015.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 20 Kirjanpitolaki ei edellytä klubille tehtäväksi kirjallista kirjaussuunnitelmaa. Klubin kirjanpidon tililuettelon (tilikartan) tärkein tehtävä on pitää erillään hallinnon ja aktiviteettien tulot, menot, varat, velat ja oma pääoma. Hallinto- ja aktiviteettitoiminta katsotaan eri toiminnonaloiksi, sen vuoksi myöskin tililuettelosta tulee löytyä omat tulo- ja menotilinsä. Tililuettelon rakenne määräytyy KPA 1 luvun 3 §:n tuloslaskelmakaavan (= aatteelliseen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma) sekä 6 §:n tasekaavan perusteella. Tililuettelo tehdään tuloslaskelman ja taseen tarpeellisten nimikkeiden mukaisesti. Kirjaussuunnitelma Kirjanpito

Slide2115.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 21 Hallinto-  ja  aktiviteettivarat Hallinto-  ja  aktiviteettivarat Hallinnollisilla ja aktiviteettivaroilla voi olla yksi yhteinen pankkitili. Vaikka käytetäänkin vain yhtä pankkitiliä, kirjanpidossa nämä kaksi asiaa käsitellään selvästi erikseen. Kirjanpito

Slide2215.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 22 •  jäsenmaksut •  ”sakkomaksut” •  sisäiset arpajais- ja Bingo-tuotot •  jäsenten klubin hyväksi tehdystä omasta työstä saadut   palkkiot: metsänraivaus, tienvarsisiivous- ym. talkoot maksua   vastaan yms. •  vakuutusasioimiston palkkiot •  omat sisäiset juhlat ja tilaisuudet •  yms. Hallintotilille kirjattavia eriä Kirjanpito

Slide2315.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 23 •  yleisöltä kerätyt varat LC-tunnuksen merkeissä: •  talviriehat •  markkinat •  varainkeräykset •  erilaiset veikkaukset •  yleisötapahtumat •  kirpputorit •  yms. Aktiviteettitilille kirjattavia eriä Kirjanpito

Slide2415.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 24 Aktiviteettien nettotuotto on käytettävä aina ja kokonaisuudessaan ilmoitettuun tarkoitukseen. Tilille kirjataan aina tuotto bruttona ja kulut vähennetään sen jälkeen. Aktiviteettivarat tulee pääsääntöisesti luovuttaa saajilleen sinä toimintakautena kuin ne on kerättykin. Muista siirtää jakamattomat aktiviteettivarat tilinpäätöksessä taseeseen vieraaseen lyhytaikaiseen pääomaan. Aktiviteettivaroista riittää tuloslaskelmassa yksi summa sekä tulo- että menopuolella. Tarkempi erittely tuloslaskelman erittelyissä. Aktiviteettitilille kirjattavia eriä (jatkuu) Kirjanpito

Slide2515.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 25 Yllämainitut toiminnot ovat osa klubin toimintaa. Niiden tilitapahtumat tulee sisällyttää klubin kirjanpitoon. Tilinpäätöksen yhteydessä puoliso- ja leotoimintojen tuloslaskelma ja tase yhdistetään kirjanpitoon ja sitä kautta tilinpäätökseen. Puoliso- ja leo-toiminnan rahaliikenne ja -varat Kirjanpito

Slide2615.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 26 Lionsklubin tuloslaskelma- ja tasekaavat löytyvät Lions- vuosikirjasta kohdasta ”Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje”. Tuloslaskelma- ja tasekaava Kirjanpito

Slide2715.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 27 Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu, että tilinpäätös kootaan tasekirjaksi, jonka sivut numeroidaan juoksevasti. Klubin tilintarkastajien tulee valvoa, että tasekirja sidotaan. Tasekirjan sisällys voi olla seuraavaa: •  toimintakertomus (käsitellään tilinpäätöksen osana) •  tuloslaskelma, rinnalle myös edellisen toimintakauden luvut •  tase, rinnalle myös edellisen toimintakauden luvut •  taseen ja tuloslaskelman erittelyt •  luettelo käytetyistä tilikirjoista •  päiväys ja allekirjoitukset •  tase-erittelyt eivät kuulu tilinpäätökseen, mutta voidaan   sisällyttää tasekirjaan. Tilinpäätös Kirjanpito

Slide2815.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 28 Tilinpäätöksen allekirjoittaa allekirjoitushetkellä istuva hallitus, koska se päättää myös kaikista muista klubiin liittyvistä asioista klubin sääntöjen mukaan. Tasekirjat, tase-erittelyt ja muut kirjanpitoon liittyvät tilikirjat on säilytettävä kymmenen (10) vuotta. Tositteet, tilipuitteet ja tilitapahtumia koskeva kirjeenvaihto on säilytettävä kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta lukien, jolloin tilikausi on päättynyt. Tilinpäätös (jatkuu) Kirjanpito

Slide2915.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 29 Budjetointi Budjetointi •  Talousarvio laaditaan tilikauden suunniteltujen ja   ennakoitujen maksujen ja tulojen perusteella. •  Talousarvion rakenne seuraa tuloslaskelman rakennetta. •  Koska talousarvio perustuu maksuihin, se ei sisällä poistoja. •  Suoritukset saamisista ja velkojen lyhennyksistä sisältyvät   talousarvioon. Talousarvio

Slide3015.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 30 Taloushallinto Taloushallinto Laki ennakkoperintärekisteristä tuli voimaan 1.3.1995. Jokainen yhdistys tarvitsee ko rekisteriotetta esim. muussa kuin liiketoiminnan muodossa harjoittamastaan tulonhankkimistoiminnasta, kuten esim. verovapaasta talkootoiminnasta, jota yhdistyksen jäsenet tekevät yhdistyksen lukuun. Ennakkoperintälain mukaan ennakonpidätys on toimitettava toiselle tehdystä työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettavasta korvauksesta, vaikka suoritusta ei olekaan pidettävä palkkana, mikäli maksun saajaa ei ole merkitty ennakonpidätysrekisteriin. Ennakkoperintärekisteri

Slide3115.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 31 Ennakkoperintärekisterissä oleville voidaan lähettää veroilmoitus. Veroilmoitus tulee palauttaa veroviranomaisille takaisin merkinnällä: Klubi ei harjoita liiketoimintaa. Mikäli klubiasi ei ole merkitty ennakonpidätysrekisteriin, hoida asia niin, että se on siellä. Lomakkeen saa internetissä sivulta  www.ytj.fi  ja sieltä Y- lomakkeet (yhdistystoiminta) Ennakkoperintärekisteri (jatkuu) Taloushallinto

Slide3215.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 32 Arvonlisävero säätää kaiken liiketoiminnan muodossa harjoitetun tavaroiden ja palvelujen myynnin verolliseksi, ellei laista löydy poikkeussäännöstä, jonka nojalla toiminta olisi verotonta. Pääsäännön mukaan tuloverolaissa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään tuloverolain mukaan yhteisön veronalaisena elinkeinotulona. Mikäli yhteisön liikevaihto on  kalenterivuodessa enintään n. 8 410 euroa , ei arvonlisäveroa tarvitse suorittaa. Kysy näistä asioista Suomen Lions-liiton toimistosta. Arvonlisävero Taloushallinto

Slide3315.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 33 Lääninhallitukset ja poliisiviranomaiset neuvovat arpajaisten järjestämiseen ja arpajaismenettelyyn liittyvissä kysymyksissä. Arpajaisverotusta koskevia ohjeita antavat lääninverovirastot. Verohallitus on julkaissut maksuttomia oppaita arpajaisverotuksesta. Näitä kannattaa tilata, mikäli klubi aikoo harjoittaa arpajaistoimintaa. Arpajaisvero Taloushallinto

Slide3415.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 34 Piirin LCIF-johtajalta voi pyytää ohjeita: - LCIF-varojen tilittäminen - Melvin Jones -jäsenyyksien maksaminen Ohjeet löytyvät myös päämajan www-sivuilta ja liiton sivuilta •  F-piirillä ei ole omaa LCIF-tiliä, tilinumero annettu yleensä kutakin keräyskohdetta koskevassa tiedotteessa yms. LCIF-maksut Taloushallinto

Slide3515.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 35 Varat tilitetään suoraan säätiön tilille Nordea-pankkiin (ohjeita vuosikirjassa). Pidäthän huolta siitä, että klubillasi on aina varastossa riittävä määrä Arne Ritari -säätiön adresseja niin suruun kuin iloonkin. Piirin AR-toimikunnan puheenjohtaja antaa toimintakaudellaan selventävät ohjeet säätiön toiminnasta. Arne Ritari -säätiö Taloushallinto

Slide3615.4.2010 • Suomen Lions-liitto ry/rahastonhoitaja 2010 • 36

Related