"Kara i nagroda – jak rozmawiać z dzieckiem"

paly

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Sanoku, prowadzona przez mgr Barbarę Kocur i mgr Zofię Jadczyszyn, oferuje poradnictwo w zakresie wychowania. Jednym z tematów, na której specjaliści się skupiają, jest jak skutecznie korzystać z kar i nagród w procesie wychowawczym i jak o tym rozmawiać z dzieckiem.

  • Uploaded on | 0 Views
  • kayla kayla

About "Kara i nagroda – jak rozmawiać z dzieckiem"

PowerPoint presentation about '"Kara i nagroda – jak rozmawiać z dzieckiem"'. This presentation describes the topic on Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Sanoku, prowadzona przez mgr Barbarę Kocur i mgr Zofię Jadczyszyn, oferuje poradnictwo w zakresie wychowania. Jednym z tematów, na której specjaliści się skupiają, jest jak skutecznie korzystać z kar i nagród w procesie wychowawczym i jak o tym rozmawiać z dzieckiem.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Jak rozmawiać z dzieckiem? Kary i nagrody w wychowaniu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna W Sanoku mgr Barbara Kocur mgr Zofia Jadczyszyn mgr Renata Kobiałka

2. Rozmowa to podstawa dobrych kontaktów. Jak powinna wyglądać dobra komunikacja z dzieckiem?

3. Jak słuchać, żeby usłyszeć dziecko? Aktywnie i uważnie Z zaangażowaniem Bez lekceważenie i ignorowania jego problemów Ze zrozumieniem Z cierpliwością, wytrzymałością i rodzicielską miłością

4. Brak komunikacji prowadzi do powstawania wielu problemów: w zachowaniu w nauce szkolnej w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi w budowaniu pozytywnego obrazu siebie

5. Jak rozmawiać? zawsze, wszędzie i o wszystkim; codziennie znaleźć czas na rozmowę; nie bagatelizować problemów dziecka; znaleźć czas, gdy dziecko chce się podzielić swoją radością i sukcesem; dostrzegać sygnały, gdy dziecko nas potrzebuje; stwarzać warunki do luźnej rozmowy; okazywać zainteresowanie sprawami dziecka; zadbać o to, by nie było tematów tabu.

6. Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, a podstawą rozmowy jest uważne słuchanie

7. Kara i nagroda Czy są one skuteczne?

8. NAGRODA- wzmocnienie pozytywne RODZAJE NAGRÓD: pochwała i uznanie sprawianie przyjemności (np. wspólny spacer) darzenie zaufaniem nagrody rzeczowe (książka, płyta, zabawka, gra itp.)

9. NAGRODA- wzmocnienie pozytywne Wartość nagrody polega również na tym, że dostarcza nagradzanemu pozytywnych przeżyć uczuciowych, które korzystnie wpływają na jego osobowość. Dobre samopoczucie i radość powinny wypełniać całe dzieciństwo.

10. KARA- wzmocnienie negatywne RODZAJE KAR: kary cielesne (fizyczne)- poniżają godność, upokarzają, wywołują nienawiść i chęć odwetu straszenie dziecka- powoduje urazy psychiczne: nerwice lękowe, fobie, objawy somatyczne wyzwiska krzyk izolacja dziecka

11. KARA- wzmocnienie negatywne RODZAJE KAR NIE PONIŻAJĄCYCH GODNOŚCI DZIECKA, LECZ POPRAWĘ ZACHOWANIA: kara naturalna tłumaczenia i wyjaśnienia pozbawienie przywilejów dezaprobata słowna i upomnienie wymówka lub nagana ograniczenie praw (np. korzystanie z komputera)

12. Podstawowe zasady prawidłowego stosowania kar: nie wolno karać w gniewie czy w przypływie złego humoru nie należy karać zbyt ostro za błahe lub jednorazowe przewinienie karać tylko wtedy, gdy dziecko jest świadome popełnionego czynu nie wolno karać bez wysłuchania wyjaśnień przy czym skrucha powinna wpłynąć na złagodzenie kary kara nie powinna poniżać dziecka , ani godzić w jego ambicję i godność osobistą 

13. Należy pamiętać, że w Polsce obowiązuje zakaz stosowania przemocy wobec dzieci (w tym kar cielesnych). Powinniśmy wychowywać dzieci w szacunku do drugiego człowieka, w tym do samego siebie. KARA- wzmocnienie negatywne

14. BĄDŹ PRZYKŁADEM DLA SWOJEGO DZIECKA! Nie wystarczy karać i nagradzać, pouczać i tłumaczyć. Dzieci uczą się przede wszystkim przez naśladownictwo .

15. Dziękujemy za uwagę!

Related


No related presentations.