Funkční vyšetření plic – základy, indikace a interpretace

Funkční vyšetření plic – základy, indikace a interpretace
paly

Prof. MUDr. A. Zapletal, DrSc. z Pediatrické kliniky FN

About Funkční vyšetření plic – základy, indikace a interpretace

PowerPoint presentation about 'Funkční vyšetření plic – základy, indikace a interpretace'. This presentation describes the topic on Prof. MUDr. A. Zapletal, DrSc. z Pediatrické kliniky FN. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Funkční vyšetření plic u dětízáklady, indikace a interpretace Funkční vyšetření plic u dětí základy, indikace a interpretace Prof. MUDr. A. Zapletal, DrSc. Pediatrická klinika, FN Motol, Praha

Slide2Proč vyšetření funkce plic ?Proč vyšetření funkce plic ?   pomáhá stanovit diagnózu   slouží k posouzení léčby   slouží k monitorování průběhu nemoci

Slide3Indikace k funkčnímu vyšetření plic u dětí :Indikace k funkčnímu vyšetření plic u dětí :                                       

Slide4Kontraindikace vyšetření :Kontraindikace vyšetření :   akutní stav   těžký chronický stav

Slide5Vyšetření funkce plic u dětí :Vyšetření funkce plic u dětí :      

Slide6Jak lze rozdělit funkci plic ?Jak lze rozdělit funkci plic ?   na ventilaci plic   distribuci plynů dýchacími cestami   přenos plynů alveolo-kapilární membránou   plicní cirkulací Cíl : zajistit přívod kyslíku do tkání a odvod CO 2  z nich

Slide7Podle etap funkce plic základní metodyvyš. funkce plic měří : Podle etap funkce plic základní metody vyš. funkce plic měří :                     

Slide8Metody vyš. funkce plicz hlediska diagnostického postupu : Metody vyš. funkce plic z hlediska diagnostického postupu :      

Slide9Měření plicních objemů a kapacit :Měření plicních objemů a kapacit :               

Slide20 Měření průchodnosti dýchacích cest :(nutné k posouzení obstrukce dých. cest)  Měření průchodnosti dýchacích cest : (nutné k posouzení obstrukce dých. cest)               

Slide21Křivka průtok-objem (schéma) Křivka průtok-objem  (schéma) A ex  (L 2 .s -1 ) Měření parametrů

Slide2464 2 0 3  křivky FVC (2  litry ) FVC (2  litry ) K.E., 10  let   dívka ,  výška : 137 cm,  zdravá 4  křivky V (l/s) Maximální výdechová křivka průtok-objem : (reproducibilita) Maximální výdechová křivka průtok-objem : (reproducibilita)

Slide2617 let, dívka, dg: Bronchiris rec.Bronchokinematografie - levý hlavní bronchus : Bronchokinematografie - levý hlavní bronchus :

Slide32B.E. dívka, 12 let, výška: 151 cm, dg: bronchiální astma n.h. pre % Hi 0.75mg post % % post/pre FVC l 2.73 2.68 98 2.54 93 -5 FEV1 l 2.33 2.58 111 2.06 88 -20 PEF l/s 5.39 5.70 106 5.01 93 -12 MEF75 l/s 4.76 5.67 119 4.66 98 -18 MEF50 l/s 3.37 4.18 124 2.25 67 -46 MEF25 l/s 1.73 2.10 121 0.86 50 -59 Aex l*l/s 7.36 9.30 126 5.85 79 -37 PD 20 Aex = 0,5 mg histaminu  velmi těžký st. BHR PD 20  FEV 1  = -20%     mírný st. BHR Bronchokonstrikční test po inhalaci 1% histaminu : Bronchokonstrikční test po inhalaci 1% histaminu :

Slide33% změny3.0 Dávka: histamin mg Berodual 2 vdechy Křivka dávka - odpověď : Křivka dávka - odpověď : D.J. dívka,  12 let, výška: 148 cm, dg: bronchiální astma (klidové období)

Slide34n.h.pre % Hi 2.2mg post % % post/pre FVC l 2.94 3.23 110 2.97 101 -8 FEV1 l 2.50 2.64 105 2.22 88 -16 PEF l/s 5.73 5.47 96 4.27 75 -22 MEF75 l/s 5.03 4.31 86 3.35 67 -22 MEF50 l/s 3.56 2.75 77 2.14 60 -22 MEF25 l/s 1.83 1.30 71 0.86 47 -34 Aex l*l/s 8.15 8.72 98 5.95 71 -28 PD 20 Aex = 1,7 mg histaminu  středně těžký st. BHR PD 20  FEV 1  = -16%      BHR negativní Bronchokonstrikční test po inhalaci 1% histaminu : Bronchokonstrikční test po inhalaci 1% histaminu : K.D. dívka,  16 let, výška: 155 cm, dg: bronchiální astma

Slide40n.h.pre % Berodual 2vd.post % % post/pre FVC l 4,29 4,04 94 4,04 94 0 FEV1 l 3,55 3,14 89 3,49 98 11 PEF l/s 7,21 7,38 102 8,27 115 12 MEF75 l/s 6,22 5,13 83 6,48 104 26 MEF50 l/s 4,41 2,87 65 3,98 90 39 MEF25 l/s 2,28 1,38 60 1,89 83 38 Aex l*l/s 15,47 12,50 81 15,92 103 27 Závěr: Středně těžká obstrukce perif. dých. cest, ústup po 2vd. Berodualu za 30 minut . V(l) V(l/s) 2 4 0 4 8 H.M. chlapec,  13 let, výška: 171 cm, dg: bronchiální astma Bronchodilatační test Berodualem : Bronchodilatační test Berodualem :

Slide41n.h.pre % Ventolin 4vd.post % % post/pre FVC l 5,07 4,68 92 5,11 101 9 FEV1 l 4,18 3,27 78 4,19 100 28 PEF l/s 8,24 7,92 96 9,05 110 14 MEF75 l/s 7,03 4,32 62 7,76 110 80 MEF50 l/s 4,99 2,50 50 4,32 86 73 MEF25 l/s 2,58 1,40 54 2,08 81 49 Aex l*l/s 20,88 13,85 66 23,03 110 66 Závěr: Středně těžká obstrukce perif. dých. cest, ústup po 4vd. Ventolinu za 30 minut . V(l) V(l/s) 2 4 0 4 8 P.F. chlapec,  15 let, výška: 181 cm, dg: bronchiální astma Bronchodilatační test Ventolinem : Bronchodilatační test Ventolinem :

Slide54Měření plicní pružnosti :Měření plicní pružnosti :      

Slide66Měření plynové výměny v plicích :Měření plynové výměny v plicích :                  

Slide70Přínos vyš. funkce plic v diagnosticerespir. onemocnění v praxi : Přínos vyš. funkce plic v diagnostice respir. onemocnění v praxi :                           

Related