The Saintly Residents and Chapels of Raciborz

The Saintly Residents and Chapels of Raciborz
paly

Learn about Heilige Eufemia Piast wna, the most saintly resident of Raciborz, and the castle chapel of St. Thomas Becket, built in London in 1118 and located in Canterbury.

About The Saintly Residents and Chapels of Raciborz

PowerPoint presentation about 'The Saintly Residents and Chapels of Raciborz'. This presentation describes the topic on Learn about Heilige Eufemia Piast wna, the most saintly resident of Raciborz, and the castle chapel of St. Thomas Becket, built in London in 1118 and located in Canterbury.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1     http://www.sp5-raciborz.pl

Slide2The most saintly resident of RacibórzHeilige Eufemia Piastówna- Ratibors meistgottgefällige Einwohnerin Św. Eufemia Piastówna- najbardziej świątobliwa mieszkanka Raciborza

Slide3The st. Thomas Becket's castle chapelSc hlosskapelle des heiligen Thomas Becketa Kaplica św. Tomasza Becketa ur. 1118 w Londynie, zm. 1170 Canterbery

Slide4The egiptian mummy in the museum of Racibórz.Dżet- Amonet- ius- anach – ägyptische Mumie in  Ratibor Dżet – Amonet – ius – anach  - egipska mumia w Raciborzu

Slide5Silesian VenusSchlesische Venus  - das Figürchen zählt 6 tausend Jahre, sie stammt aus der Steinzeit (IV Jahrtausend vor Christus) Śląska Wenus

Slide6A traditional silesian dish. Schlesisches Mittagsgericht Tradycyjne śląskie danie.

Slide7Gingerbread fromRacibórz Ratiborer Lebkuchen. Raciborskie pierniki

Slide8Gingerbread and dilicious cakes. Ratiborer Lebkuchen Raciborskie pierniki

Slide9EuropeE uropa U K P O L A N D

Slide10Poland – Racibórz                   Polen - Ratibor

Slide11The townhall Rathaus Urząd miasta Racibórz

Slide12bilingual signszweisprachigen Ortstafeln Dwujęzyczne nazwy miejscowości

Slide13The national census 2011.Nationales Generales Verzeichnis 2011 Narodowy Spis Powszechny 2011 Grupa Liczba osób  Anzahl der Personen Ogółem Jako pierwsza identyfikacja (w tym jedyna) Jako jedyna identyfikacja Jako druga identyfikacja Wraz z identyfikacją polską Ślązacy 846719 435750 375635 410969 430798 Kaszubi 232547 17746 16377 214801 215784 Niemcy 147814 74464 44549 73350 63847

Slide14Our schoolbuilding before the renovation Das  Schulgebäude vor der Renovierung. Budynek szkolny przed remontem

Slide15Our schoolbuilding after the renovation Das  Schulgebäude nach der Renovierung. Budynek szkolny po termomodernizacji.

Slide16Modern multimedia devices.Moderne Multimediagerät Nowoczesny sprzęt multimedialny

Slide17The education in lower grades.Prim ӓ rstufe Nauczanie wczesnoszkolne

Slide18I.T. classroomInformatik Pracownia informatyczna

Slide19nauczanie dwujęzyczne realizowane jest w naszej szkole poprzez:•  Dwujęzyczne zajęcia, •  Dwujęzyczne uroczystości szkolne • „Dzień niemiecki” The bilingual teaching in our school is realized through: - bilingual subject teaching - bilingual ceremonies - „ The german day” Bilingualer Unterricht in unserer Schule unter der Leitung von: -  bilingualer Unterricht -  bilingualer Schulfeiern - ”Deutschtag” in der Schule

Slide20The pupils use websites in german.Schüler verwenden deutschsprachige webseiten Uczniowie korzystają z niemieckojęzycznych stron internetowych

Slide21The pupils use websites in german.Schüler verwenden deutschsprachige webseiten

Slide22UROCZYSTOŚCI  SZKOLNESzkoła stwarza warunki do prezentacji osiągnięć uczniów, na różnego rodzaju uroczystościach w formie dwujęzycznej, gdzie zapraszani są rodzice, przedstawiciele DFK, goście z Niemiec, za wyjątkiem: Dnia Odzyskania Niepodległości,  Rocznicy Konstytucji 3 Maja. Placówka organizuje i realizuje: 1.    uroczystości szkolne : Dzień kultury niemieckiej, Dzień polsko-       niemiecki, palenie bałwana 2.    uroczystości środowiskowe , np.: Sommerfest, dożynki,       Dzień Św. Marcina, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, 3.    projekty międzyprzedmiotowe , np.: „Joseph von Eichendorff-       przyjaciel młodzieży” 4.   projekty zewnętrzne dofinansowywane ze środków UE,

Slide23St. Martin's day at 11th  November Dzień Świętego Marcina,  11 listopada Martinstag, jedes Jahr den 11 November

Slide24Mother's dayMuttertag Dzień Matki

Slide25The ChristmaspartyWeihnachtsfeier Jasełka

Slide26The ceremonial 'knighting' of first-graders Einschulung Pasowanie na ucznia

Slide27School patron's dayPatrontag Dzień Patrona

Slide28Dzień polsko - niemieckiThe polish-german day Polnisch-deutsch Tag

Slide29Witamy wiosnę –palenie bałwana We welcome spring – snowman burning Frühlingsanfang

Slide30 Open door day Tag der offenen Tür  Dni Otwarte

Slide31German culture day.Tag der Deutschen Kultur Dzień Kultury Niemieckiej

Slide32Uczniowie recytują wiersze Josephavon Eichendorffa The pupils are reciting Joseph von Eichendorff's poems Schüler rezitieren Gedichte von Joseph von Eichendorff

Slide33akademia podsumowująca projekt „joseph von eichendorff –przyjaciel młodzieży” The summary ceremony of  the Joseph von Eichendorff project Akademie der Zusammenfassung des Projekts: "Joseph von Eichendorff - Freund der Jugend "

Slide34Our bilingualwebsite Zweisprachige webseite Dwujęzyczna strona internetowa

Slide35The Hermann-Niermann foundationchairman is visiting our school. Viele Auslandsgäste, die durch die Minderheit eingeladen  werden besuchen unsere Schüler. Szkoła odwiedzana jest  przez zagranicznych gości  Fundacji – wizyta przewodniczącego Fundacji Hermanna-Niermanna Tag der offenen Tür

Slide36Assumption of the BlessedVirgin Mary church Kirche der Himmelfahrt der Jungfrau Maria Kościół Wniebowzięcia NMP OUR CITY RACIBÓRZ

Slide37Racibórz in the old daysRatibor früher… Racibórz dawniej… RATIBOR RACIBÓRZ

Slide38The Mariancolumn. Mariensäule kolumna maryjna

Slide39OUR CITY RACIBÓRZSt. Jacob's and Paul's church St.-Jakobs- Kirche Kościół Jakuba i Pawła

Slide40OUR CITY RACIBÓRZ  –   Piast Castle Piastenschloss zamek piastowski

Slide41The prison tower inRacibórz Käfigturm Baszta więzienna XVI wieku. OUR CITY RACIBÓRZ

Slide42OUR CITY RACIBÓRZMoravian gate Arboretum Mährischen Pforte arborertum Arboretum Bramy Morawskiej

Slide43You will find our city on thewebsite: www.raciborz.com.pl www.naszraciborz.pl www.nowiny.pl www.raciborz.pl