1. "Metody badawcze w obrębie przyrody - Mój udział w zajęciach na Mokrzeszach 2014"

1.
paly

Podczas pobytu na Mokrzesz

  • Uploaded on | 0 Views
  • kurt kurt

About 1. "Metody badawcze w obrębie przyrody - Mój udział w zajęciach na Mokrzeszach 2014"

PowerPoint presentation about '1. "Metody badawcze w obrębie przyrody - Mój udział w zajęciach na Mokrzeszach 2014"'. This presentation describes the topic on Podczas pobytu na Mokrzesz. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1                              MOJA  S ZKOŁA . Z AJĘCIA :   Metody badawcze w obrębie przyrody  To my, uczestnicy zajęć. Mokrzeszów 2014

Slide2 MOJA  S ZKOŁA .    Kierunki Świata na wesoło   Mokrzeszów 2014

Slide3    C zy magnes  przyciąga przez papier, jak oddziaływuje w wodzie ?    M OJA  S ZKOŁA .   Mokrzeszów 2014

Slide4Mokrzeszów 2014M OJA  S ZKOŁA .   Wyznaczamy kierunki na mapie.

Slide5Mokrzeszów 2014M OJA  S ZKOŁA . Dlaczego balony odpychają się?

Slide6MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014 Budujemy proste obwody elektryczne

Slide7MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014 Kiedy grzebień a kiedy balon  odchyli strumień  wody?

Slide8MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014 Kropla wody?

Slide9MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014 Kropla wody pod mikroskopem?

Slide10MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014 Dlaczego kropla wody jest kulista?

Slide11MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014 W jaki sposób drobne przedmioty utrzymują się na powierzchni wody?

Slide12MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014 Zależność ciśnienia od cząsteczek.

Slide13MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014 Dlaczego detergenty i ciepła woda pomagają usunąć brud?

Slide14MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014 Jak powstają chmury?

Slide15MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014 Kolorowy wir w mleku.

Slide16MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014 Zakończenie zajęć.

Slide17MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014

Slide18MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014

Slide19MOJA  S ZKOŁA   Mokrzeszów 2014

Slide20          MOJA  S ZKOŁA Mokrzeszów 2014

Slide21          MOJA  S ZKOŁA Mokrzeszów 2014

Slide22          MOJA  S ZKOŁA Mokrzeszów 2014

Slide23          MOJA  S ZKOŁA Mokrzeszów 2014

Slide24          MOJA  S ZKOŁA Mokrzeszów 2014

Slide25          MOJA  S ZKOŁA Mokrzeszów 2014

Slide26          MOJA  S ZKOŁA Mokrzeszów 2014

Slide27          MOJA  S ZKOŁA Mokrzeszów 2014

Slide28          MOJA  S ZKOŁA Mokrzeszów 2014

Slide29          MOJA  S ZKOŁA Mokrzeszów 2014

Slide30          MOJA  S ZKOŁA Mokrzeszów 2014

Related