National System for Quality Services in Tourism

National System for Quality Services in Tourism
paly

Improving the quality of tourism services through the creation of a national system, supported by the EU Structural Funds. Emphasis on creating products and promoting Czech Republic as a destination. Total allocation of approx 2 billion CZK.

  • Uploaded on | 0 Views
  • lilija lilija

About National System for Quality Services in Tourism

PowerPoint presentation about 'National System for Quality Services in Tourism'. This presentation describes the topic on Improving the quality of tourism services through the creation of a national system, supported by the EU Structural Funds. Emphasis on creating products and promoting Czech Republic as a destination. Total allocation of approx 2 billion CZK.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Zvyovn kvality v cestovnm ruchu prostednictvm IOP: Vytvoen nrodnho systmu kvality slueb v cestovnm ruchu Zvyovn kvality v cestovnm ruchu prostednictvm IOP: Vytvoen nrodnho systmu kvality slueb v cestovnm ruchu lensk frum ATIC Polika

2. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Prioritn osa 4a, 4b Nrodn podpora cestovnho ruchu Prioritn osa 4a, 4b Nrodn podpora cestovnho ruchu Oblast intervence 4.1a Nrodn podpora cestovnho ruchu (Cl Konvergence) Oblast intervence 4.1a Nrodn podpora cestovnho ruchu (Cl Konvergence) 4.1b - Nrodn podpora cestovnho ruchu (Cl RKaZ) 4.1b - Nrodn podpora cestovnho ruchu (Cl RKaZ) VCECLOVOST VCECLOVOST Globln cl priority: Globln cl priority: Zvit vyuit potencilu zem prostednictvm nrodnch, systmovch intervenc v oblasti CR Zvit vyuit potencilu zem prostednictvm nrodnch, systmovch intervenc v oblasti CR Specifick cle priority: Specifick cle priority: Podpora tvorby produkt CR na nrodn a nadnrodn rovni Podpora tvorby produkt CR na nrodn a nadnrodn rovni Zajitn zven kvality poskytovanch slueb CR, jejich jednotnou certifikac a standardizac Zajitn zven kvality poskytovanch slueb CR, jejich jednotnou certifikac a standardizac Zkvalitnn statistik a informac o cestovnm ruchu Zkvalitnn statistik a informac o cestovnm ruchu Zkvalitnn marketingov podpory esk republiky jako destinace CR Zkvalitnn marketingov podpory esk republiky jako destinace CR Celkov alokace in 76,73 mil. Euro (cca 2,0 mld. K) Celkov alokace in 76,73 mil. Euro (cca 2,0 mld. K) Kov financovn z ESF - financovn vzdlvacch aktivit ve vi 9 % Kov financovn z ESF - financovn vzdlvacch aktivit ve vi 9 % alokace prioritn osy alokace prioritn osy

3. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Aktivity Priority 4a/4b Aktivity Priority 4a/4b a) Zaveden nrodnho informanho a rezervanho systmu a) Zaveden nrodnho informanho a rezervanho systmu b) Zavdn a informan podpora nrodnch a mezinrodnch standard ve slubch cestovnho ruchu b) Zavdn a informan podpora nrodnch a mezinrodnch standard ve slubch cestovnho ruchu c) Podpora marketingu na nrodn rovni a tvorby zdrojovch databz c) Podpora marketingu na nrodn rovni a tvorby zdrojovch databz d) Prezentace a propagace kulturnho a prodnho ddictv, kulturnho prmyslu a slueb s vyuitm pro cestovn ruch na nrodn rovni d) Prezentace a propagace kulturnho a prodnho ddictv, kulturnho prmyslu a slueb s vyuitm pro cestovn ruch na nrodn rovni e) Podpora prezentace R jako destinace CR e) Podpora prezentace R jako destinace CR Navren aktivity Navren aktivity vychzej z Koncepce sttn politiky cestovnho ruchu v R na obdob 2007 2013 schvlen usnesenm vldy . 1239/2007 ze dne 7. listopadu 2007 vychzej z Koncepce sttn politiky cestovnho ruchu v R na obdob 2007 2013 schvlen usnesenm vldy . 1239/2007 ze dne 7. listopadu 2007 mus mt nrodn (nadnrodn) a systmov charakter mus mt nrodn (nadnrodn) a systmov charakter navazuj na aktivity v oblasti cestovnho ruchu v ROP navazuj na aktivity v oblasti cestovnho ruchu v ROP

4. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll b) Zavdn a informan podpora nrodnch a mezinrodnch standard ve slubch cestovnho ruchu b) Zavdn a informan podpora nrodnch a mezinrodnch standard ve slubch cestovnho ruchu Ministerstvo pro mstn rozvoj (odbor cestovnho ruchu) je konenm pjemcem oprvnnm adatelem v rmci tto aktivity Ministerstvo pro mstn rozvoj (odbor cestovnho ruchu) je konenm pjemcem oprvnnm adatelem v rmci tto aktivity Odborem cestovnho ruchu MMR R budou pipraveno celkem 6 nrodnch a systmovch projekt, jejich clem je zaveden jednotn nrodn standardizace a certifikace kvality slueb v cestovnm ruchu. Odborem cestovnho ruchu MMR R budou pipraveno celkem 6 nrodnch a systmovch projekt, jejich clem je zaveden jednotn nrodn standardizace a certifikace kvality slueb v cestovnm ruchu. Vstupem bude sttem garantovan nrodn systm standardizace a certifikace slueb ve vybranch oblastech cestovnho ruchu . Vstupem bude sttem garantovan nrodn systm standardizace a certifikace slueb ve vybranch oblastech cestovnho ruchu . Jednotliv standardy budou vytveny v koordinaci se vemi projekty tvorby standard v cestovnm ruchu tak, aby mohly bt nsledn implementovny do Nrodnho systmu kvality slueb , kter do budoucna pod jednou znakou kvality cestovnho ruchu zatt cel systm. Jednotliv standardy budou vytveny v koordinaci se vemi projekty tvorby standard v cestovnm ruchu tak, aby mohly bt nsledn implementovny do Nrodnho systmu kvality slueb , kter do budoucna pod jednou znakou kvality cestovnho ruchu zatt cel systm. Projekty v tto aktivit budou realizovny ve dvou vzvch Projekty v tto aktivit budou realizovny ve dvou vzvch Celkov alokace na aktivitu je 14,5 mil Euro Celkov alokace na aktivitu je 14,5 mil Euro

5. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Projekty realizovan v rmci prvn vzvy Projekty realizovan v rmci prvn vzvy 1) Zavdn nrodnch standard kvality ve vybranch sektorech cestovnho ruchu 1) Zavdn nrodnch standard kvality ve vybranch sektorech cestovnho ruchu Clem projektu je pedevm zaveden jednotnch nrodnch standard kvality poskytovanch slueb v sektorech hotelnictv, gastronomie, cateringu, wellness, prvodc, cestovnch kancel a cestovnch agentur a jejich nsledn certifikace. Clem projektu je pedevm zaveden jednotnch nrodnch standard kvality poskytovanch slueb v sektorech hotelnictv, gastronomie, cateringu, wellness, prvodc, cestovnch kancel a cestovnch agentur a jejich nsledn certifikace. Doba realizace: 1.7.2009 30.6.2015 Doba realizace: 1.7.2009 30.6.2015 Alokace projektu: 78 500 tis. K Alokace projektu: 78 500 tis. K zen projektu: zen projektu: Bude vytvoen dc tm projektu , jeho leny budou krom pracovnk odboru cestovnho ruchu i zstupce CzechTourism, Komise pro cestovn ruch Rady asociace kraj, subjekt zastupujc zjmy spotebitel a dodavatel. Bude vytvoen dc tm projektu , jeho leny budou krom pracovnk odboru cestovnho ruchu i zstupce CzechTourism, Komise pro cestovn ruch Rady asociace kraj, subjekt zastupujc zjmy spotebitel a dodavatel.

6. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Projekty realizovan v rmci prvn vzvy Projekty realizovan v rmci prvn vzvy 1) Zavdn nrodnch standard kvality ve vybranch sektorech cestovnho ruchu 1) Zavdn nrodnch standard kvality ve vybranch sektorech cestovnho ruchu Aktivity projektu: Aktivity projektu: 1) Analza standard kvality slueb v sektorech hotelnictv, gastronomie, cateringu, wellness, cestovnch kancel, cestovnch agentur a prvodc 1) Analza standard kvality slueb v sektorech hotelnictv, gastronomie, cateringu, wellness, cestovnch kancel, cestovnch agentur a prvodc 2 ) Vytvoen nrodnch standard kvality slueb pro sektory hotelnictv, gastronomie a cateringovch slueb a jejich certifikaci 2 ) Vytvoen nrodnch standard kvality slueb pro sektory hotelnictv, gastronomie a cateringovch slueb a jejich certifikaci 3 ) Vytvoen nrodnho standardu kvality slueb pro sektor wellness a jejich certifikace 3 ) Vytvoen nrodnho standardu kvality slueb pro sektor wellness a jejich certifikace 4 ) Vytvoen nrodnch standard kvality slueb pro sektor cestovnch kancel a cestovnch agentur a jejich certifikace 4 ) Vytvoen nrodnch standard kvality slueb pro sektor cestovnch kancel a cestovnch agentur a jejich certifikace 5 ) Vytvoen nrodnho standardu kvality slueb pro sektor prvodc v oblasti cestovnho ruchu a jejich certifikace 5 ) Vytvoen nrodnho standardu kvality slueb pro sektor prvodc v oblasti cestovnho ruchu a jejich certifikace 6 ) Vzdlvn subjekt cestovnho ruchu pro sektory hotelnictv, gastronomie, catering, wellness, cestovnch kancel, cestovnch agentur a prvodc 6 ) Vzdlvn subjekt cestovnho ruchu pro sektory hotelnictv, gastronomie, catering, wellness, cestovnch kancel, cestovnch agentur a prvodc 7) Zajitn zen projektu 7) Zajitn zen projektu 8) Publicita a informovanost o projektu 8) Publicita a informovanost o projektu

7. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Projekty realizovan v rmci prvn vzvy Projekty realizovan v rmci prvn vzvy 2) Kvalita slueb v segmentu venkovskho cestovnho ruchu 2) Kvalita slueb v segmentu venkovskho cestovnho ruchu Clem projektu je vytvoen nrodnch standard pro jednotliv segmenty venkovskho cestovnho ruchu (ubytovn v soukrom, kempy a chatov osady, turistick znaen cesty, stanice a jezdeck stezky pro turistiku na koni) a jejich nsledn certifikace . Clem projektu je vytvoen nrodnch standard pro jednotliv segmenty venkovskho cestovnho ruchu (ubytovn v soukrom, kempy a chatov osady, turistick znaen cesty, stanice a jezdeck stezky pro turistiku na koni) a jejich nsledn certifikace . Doba realizace: 1.7.2009 30.6.2012 Doba realizace: 1.7.2009 30.6.2012 Alokace projektu: 37 780 tis. K Alokace projektu: 37 780 tis. K zen projektu: zen projektu: Bude vytvoen dc tm projektu , jeho leny budou krom pracovnk odboru cestovnho ruchu i zstupce CzechTourism, Ministerstva zemdlstv, Komise pro cestovn ruch Rady asociace kraj, subjekt zastupujc zjmy spotebitel a dodavatel. Bude vytvoen dc tm projektu , jeho leny budou krom pracovnk odboru cestovnho ruchu i zstupce CzechTourism, Ministerstva zemdlstv, Komise pro cestovn ruch Rady asociace kraj, subjekt zastupujc zjmy spotebitel a dodavatel.

8. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Projekty realizovan v rmci prvn vzvy Projekty realizovan v rmci prvn vzvy 2) Kvalita slueb v segmentu venkovskho cestovnho ruchu 2) Kvalita slueb v segmentu venkovskho cestovnho ruchu Aktivity projektu: Aktivity projektu: 1 ) Analza slueb v segmentu venkovskho cestovnho ruchu 1 ) Analza slueb v segmentu venkovskho cestovnho ruchu 2) Standardizace a nsledn certifikace ubytovn v soukrom ve venkovskm cestovnm ruchu 2) Standardizace a nsledn certifikace ubytovn v soukrom ve venkovskm cestovnm ruchu 3 ) Standardizace a nsledn certifikace kemp a chatovch osad 3 ) Standardizace a nsledn certifikace kemp a chatovch osad 4 ) Standardizace a nsledn certifikace turistickch znaench cest 4 ) Standardizace a nsledn certifikace turistickch znaench cest 5 ) Standardizace a nsledn certifikace stanic a jezdeckch stezek pro turistiku na koni 5 ) Standardizace a nsledn certifikace stanic a jezdeckch stezek pro turistiku na koni 6 ) Vzdlvn subjekt cestovnho ruchu v segmentech venkovskho cestovnho ruchu 6 ) Vzdlvn subjekt cestovnho ruchu v segmentech venkovskho cestovnho ruchu 7 ) Zajitn zen projektu 7 ) Zajitn zen projektu 8 ) Publicita a informovanost o projektu 8 ) Publicita a informovanost o projektu

9. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Projekty realizovan v rmci prvn vzvy Projekty realizovan v rmci prvn vzvy 3) Systm udritelnch model cestovnho ruchu 3) Systm udritelnch model cestovnho ruchu Clem projektu je systmov podpora udritelnch model cestovnho ruchu, kter by postihovala komplexnji vechny aspekty udritelnosti v rmci udlen ekoznaek, udritelnosti produkt, slueb a destinac v R . Clem projektu je systmov podpora udritelnch model cestovnho ruchu, kter by postihovala komplexnji vechny aspekty udritelnosti v rmci udlen ekoznaek, udritelnosti produkt, slueb a destinac v R . Doba realizace: 1.7.2009 31.12.2013 Doba realizace: 1.7.2009 31.12.2013 Alokace projektu: 49 560 tis. K Alokace projektu: 49 560 tis. K zen projektu: zen projektu: Bude vytvoen dc tm projektu , jeho leny budou krom pracovnk odboru cestovnho ruchu i zstupce CzechTourism, Ministerstva ivotnho prosted, orgnu ochrany ivotnho prosted Komise pro cestovn ruch Rady asociace kraj, subjekt zastupujc zjmy spotebitel a dodavatel. Bude vytvoen dc tm projektu , jeho leny budou krom pracovnk odboru cestovnho ruchu i zstupce CzechTourism, Ministerstva ivotnho prosted, orgnu ochrany ivotnho prosted Komise pro cestovn ruch Rady asociace kraj, subjekt zastupujc zjmy spotebitel a dodavatel.

10. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Projekty realizovan v rmci prvn vzvy Projekty realizovan v rmci prvn vzvy 3) Systm udritelnch model cestovnho ruchu 3) Systm udritelnch model cestovnho ruchu Aktivity projektu: Aktivity projektu: 1 ) Analza souasnho stavu udritelnch model cestovnho ruchu 1 ) Analza souasnho stavu udritelnch model cestovnho ruchu 2 ) Systmov podpora udritelnch model cestovnho ruchu 2 ) Systmov podpora udritelnch model cestovnho ruchu 3 ) Vzdlvn v oblasti udritelnch model cestovnho ruchu 3 ) Vzdlvn v oblasti udritelnch model cestovnho ruchu 4 ) Zajitn zen projektu 4 ) Zajitn zen projektu 5 ) Publicita a informovanost o projektu 5 ) Publicita a informovanost o projektu

11. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Projekty realizovan v rmci prvn vzvy Projekty realizovan v rmci prvn vzvy 4) Zlepen kvality slueb turistickch informanch center 4) Zlepen kvality slueb turistickch informanch center Clem projektu je pedevm zaveden jednotnho standardu poskytovanch slueb turistickch informanch center (TIC) a jejich nsledn certifikace. V rmci projektu bude rovn provedena optimalizace st jednotlivch TIC a navren optimln model jejich fungovn, a to jak z pohledu organizanho tak i ekonomickho. Realizovno bude rovn komunikan propojen TIC, je umon na zklad spolehliv dokumentace racionln zpracovn informac. Clem projektu je pedevm zaveden jednotnho standardu poskytovanch slueb turistickch informanch center (TIC) a jejich nsledn certifikace. V rmci projektu bude rovn provedena optimalizace st jednotlivch TIC a navren optimln model jejich fungovn, a to jak z pohledu organizanho tak i ekonomickho. Realizovno bude rovn komunikan propojen TIC, je umon na zklad spolehliv dokumentace racionln zpracovn informac. Doba realizace: 1.1.2010 31.3.2013 Doba realizace: 1.1.2010 31.3.2013 Alokace projektu: 25 500 tis. K Alokace projektu: 25 500 tis. K zen projektu: zen projektu: Bude vytvoen dc tm projektu , jeho leny budou krom pracovnk odboru cestovnho ruchu i zstupce CzechTourism, Svazu mst a obc, Komise pro cestovn ruch Rady asociace kraj, subjekt zastupujc zjmy spotebitel a dodavatel. Bude vytvoen dc tm projektu , jeho leny budou krom pracovnk odboru cestovnho ruchu i zstupce CzechTourism, Svazu mst a obc, Komise pro cestovn ruch Rady asociace kraj, subjekt zastupujc zjmy spotebitel a dodavatel.

12. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Projekty realizovan v rmci prvn vzvy Projekty realizovan v rmci prvn vzvy 4) Zlepen kvality slueb turistickch informanch center 4) Zlepen kvality slueb turistickch informanch center Aktivity projektu: Aktivity projektu: 1 ) Analza innosti a poteb turistickch informanch center v R 1 ) Analza innosti a poteb turistickch informanch center v R 2 ) Optimalizace st TIC 2 ) Optimalizace st TIC 3 ) Standardizace a nsledn certifikace innost TIC 3 ) Standardizace a nsledn certifikace innost TIC 4 ) Vzdlvn pracovnk TIC 4 ) Vzdlvn pracovnk TIC 5 ) Zajitn zen projektu 5 ) Zajitn zen projektu 6 ) Publicita a informovanost o projektu 6 ) Publicita a informovanost o projektu

13. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Realizan tm projekt Projekt Odborn gestor Hlavn projektov manaer Projektov manaer Projektov manaer Manaer pro vzdlvn Manaer pro zadvac zen Manaer pro publicitu Finann manaer Administra tivn pracovnk Zaveden nrodnch standard ve vybranch sektorech CR X X X X X X X X X Kvalita slueb ve venkovskm cestovnm ruchu X X X X X X X X Systm udritelnch model CR X X X X X X X X Zlepen kvality turistickch informanch center X X X X X X X

14. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll dc vbor projekt Ke kadmu projektu bude zzen dc vbor projektu. Ke kadmu projektu bude zzen dc vbor projektu. Tento tm bude vykonvat lohu odbornho a metodickho garanta za realizaci a kontrolu projektu. Tento tm bude vykonvat lohu odbornho a metodickho garanta za realizaci a kontrolu projektu. Svoj innost tak bude pispvat ke zkvalitnn vstup realizovanho projektu. Svoj innost tak bude pispvat ke zkvalitnn vstup realizovanho projektu. dc tm se bude setkvat vdy v souvislosti s prezentac vsledk jednotlivch etap pslunho projektu v pedpokldan frekvenci dvou setkn ron. dc tm se bude setkvat vdy v souvislosti s prezentac vsledk jednotlivch etap pslunho projektu v pedpokldan frekvenci dvou setkn ron. Sloen bude ze zstupc MMR, CzechTourism, dalch resort dle typu projektu, organizac zastupujc spotebitele, profesn a odborn veejnosti a dodavatel. Sloen bude ze zstupc MMR, CzechTourism, dalch resort dle typu projektu, organizac zastupujc spotebitele, profesn a odborn veejnosti a dodavatel.

15. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Pipravovan projekty v rmci druh vzvy 1) Projekt na zaveden standard kongresovho a incentivnho turismu 1) Projekt na zaveden standard kongresovho a incentivnho turismu Zahjen realizace projektu 2010 Zahjen realizace projektu 2010 2) Projekt na zaveden systmu zen kvality 2) Projekt na zaveden systmu zen kvality realizace Nrodnho systmu kvality slueb v oblasti cestovnho ruchu realizace Nrodnho systmu kvality slueb v oblasti cestovnho ruchu Zahjen realizace projektu 2010 Zahjen realizace projektu 2010

16. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Efekty plynouc z realizace projekt Zajitn vnman kvality poskytovanch slueb jako nstroje ke zven konkurenceschopnosti subjekt cestovnho ruchu Zajitn vnman kvality poskytovanch slueb jako nstroje ke zven konkurenceschopnosti subjekt cestovnho ruchu Zven konkurenceschopnosti esk republiky jako destinace cestovnho ruchu Zven konkurenceschopnosti esk republiky jako destinace cestovnho ruchu Komplexn ochrana klienta v cestovnm ruchu transparentnost trhu cestovnho ruchu v celm spektru nabzench slueb, kter zajist jednotlivm spotebitelm snadnou orientaci. Komplexn ochrana klienta v cestovnm ruchu transparentnost trhu cestovnho ruchu v celm spektru nabzench slueb, kter zajist jednotlivm spotebitelm snadnou orientaci. Poslen vznamu profesnch sdruen v cestovnm ruchu realizace projektu vrazn pispje k poslen vznamu jednotlivch profesnch sdruen, kter se stanou odpovdnmi subjekty za realizovan standardy. Poslen vznamu profesnch sdruen v cestovnm ruchu realizace projektu vrazn pispje k poslen vznamu jednotlivch profesnch sdruen, kter se stanou odpovdnmi subjekty za realizovan standardy. Realizace trvalho partnerstv mezi sttem (MMR R) a profesnmi sdruenmi psobcmi v cestovnm ruchu Realizace trvalho partnerstv mezi sttem (MMR R) a profesnmi sdruenmi psobcmi v cestovnm ruchu

17. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Hodnocen projekt 1. Kriteria pijatelnosti projekt: a) Obecn kriteria pijatelnosti b) Specifick kriteria pijatelnosti 2. Kriteria pro kontrolu formlnch nleitost 3. Hodnocen kvality projekt Kad projekt bude hodnocen minimln 2 nezvislmi hodnotiteli Projekt mus zskat nejmn 75 % bod ze 100 % projekty, kter doshnou 75% bod postoupeny ke schvlen dcmu orgnu

18. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Hodnocen kvality individulnch projekt Hodnotc kritria 1. Schopnost a zkuenost adatele 10 bod 2. Poteba a relevance projektu 15 bod 3. Finann a ekonomick hodnocen projektu 5 bod 4. Kvalita projektu 35 bod 5. Horizontln kritria 10 bod 6. Specifick kriteria 25 bod li se pro aktivity a) e) oblasti intervence Celkem 100 bod

19. Ministerstvo pro mstn rozvoj R, Staromstsk nmst 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Dkuji za pozornost vce informac na www.strukturalni-fondy.cz/iop Ing. Radek Chaloupka Odbor cestovnho ruchu Staromstsk nm. 6 110 15 Praha 1 Pracovit: Na Pkop 3 Dkuji za pozornost vce informac na www.strukturalni-fondy.cz/iop Ing. Radek Chaloupka Odbor cestovnho ruchu Staromstsk nm. 6 110 15 Praha 1 Pracovit: Na Pkop 3

Related