Maximo Asset Management Solutions Supported by IBM

Maximo Asset Management Solutions Supported by IBM
paly

This presentation titled "Maximo Asset Management Solutions Supported by IBM" provides an overview of how the Maximo Asset Management system can be used to manage various types of assets, such as real

  • Uploaded on | 1 Views
  • muzaffer muzaffer

About Maximo Asset Management Solutions Supported by IBM

PowerPoint presentation about 'Maximo Asset Management Solutions Supported by IBM'. This presentation describes the topic on This presentation titled "Maximo Asset Management Solutions Supported by IBM" provides an overview of how the Maximo Asset Management system can be used to manage various types of assets, such as real. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008 Real Estate and Facilities Plant and Production Mobile Assets Infrastructure Information Technology Asset Management Solutions Supported By Maximo  användarmöte  2010-10-05 Maximo  användarmöte  2010-10-05

Slide2Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008 IBM Internal Use     | Slide: 2 Agendan Agendan  Konsultorganisationen Helena Sevedag  Nya kunder och projekt Peter Hargne  Nyheter i Maximo Staffan Olsson

Slide3Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008 Nya medarbetare  Oyvind Prytz tillträder som SWG Maximo ansvarig i Norge  Eivind Eliassen tillträder som GBS Maximo ansvarig i Norge  Helena Sevedag tillträder som GBS Maximo Delivery Manager  Ulla Francke tillträder som GBS Maximo Säljare  Fyra nya konsulter

Slide4Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008 IBMs Maximo konsult organisation Ulf Lundgren   Mikael Simonsson Claes Redin Olof Hermansson Erik Hartikainen David Holm Jonas Lindeqvist Helena Gustafsson Martin Bergendal Pentti Vaarala Anna Nordberg Peter Bergström Jan Carlstedt Magnus Eriksson Per  Gumbel Linus Koszinowski Björn  Sobry Louise Skordby Anders Nilsson Stockholm Göteborg Malmö Kumla Elin Pegreus Håkan  Nordstedt Jonas Back Britt-Marie Wiklund Bo Storm Sundsvall Birgitta Meijer Bert Östedt   Thomas Karlsson Jukka Tuominen Lars Lövstad Ulla  Francke Helena Sevedag Olso Eivind Eliassen Helsinki Roope Hyöky

Slide5Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008 IBMs Nordisk Maximo team Louise Skordby Maximo Service Area Leader Peter Hargne Maximo SWG Sales Sweden Bengt Brander Maximo Business Solution Manager Magnus Törronen Maximo SWG Sales Mads Rasmussen Maximo SWG Sales Oyvind Prytz Maximo SWG Sales Norway Staffan Olsson Maximo SWG Presales Finland Denmark Roope Hyöky Maximo GBS Norway Sweden Christian Moes Maximo GBS Focal Point Eivind Eliassen Maximo GBS Focal Point

Slide6Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008 Våra prioriteringar  Etablera en Nordisk verksamhet  Höga certifieringsgrader i IBMs produkter och även IBMs metoder  Satsningar inom Intellektuellt Kapital (Maximize, beprövade metoder)  Utveckla en framgångsrik förvaltnings- organisation med spetskompetens

Slide7Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008 IBM har sett en positiv utveckling av sin verksamhet inom förvaltning av Maximo Pricing model Service area Service elements Fixed price Minor enhancements Incident & Problem Management Information request/User help Support Request Management Information Updates Enhancements Repetitive work Support Services Base Services Service Management Projects Time & material Per ticket Application Development Application administration

Slide8Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008  Preem har valt IBM GBS som partner för förvaltning av Maximo  Bas tjänst med monitorering och produkt bevaktning  Ticket service med garanterade lösningstider  Användar stöd/ förbättringar  Avrop av projekt/ förstudier

Slide9Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008  Befintlig Maximo kund i Mariestad och Småland  Uppgradering till version 7  Utrullning till ytterligare 8 siter under  2011-2014  AMS avtal med IBM  Valde Maximo trots uttalad SAP strategi  i moderbolag och systerbolag  Integration till SAP och till Basware

Slide10Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008  Maximo valt som övergripande underhållssystem för Trafikverket - Väg - Bana - Fastighet  Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen

Slide11Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008  Jernbaneverket has valt IBM GBS och Path för förvaltning av Maximo  IBM bidrar med förvaltingsmetoder och processer, samt projektmetodik och arkitektur kompetens  Path bidrar med applikationskonsulter, teknikstöd och bra kunskap om Jernbaneverkets miljö

Slide12Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008  KAMP B projektet  Går vidare med en solution design fas för införande av ett koncerngemensamt stöd för underhåll  Beslut om införande i slutet av november

Slide13Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008  Pilot för underhåll och fastighetsskötsel i IKEAS samtliga varuhus och shoppingcenters  Pilot startad med 5 länder initialt

Slide14Global Business Services© Copyright IBM Corporation 2008 Pulse 2011, Las Vegas, February 27th – March 2nd

Related