Akademia do Spraw Edukacji Ustawicznej Rozwoju Nauczycieli Bawarii

Akademia do Spraw Edukacji Ustawicznej Rozwoju Nauczycieli Bawarii
paly

Koordynuje wszystkie działania w zakresie edukacji i rozwoju nauczycieli wszystkich typów szkół i przedmiotów na terenie Bawarii. Oferuje kursy doszkalające, specjalne studia oraz wiele innych działań, uzupełniane poprzez różnorodne ćwiczenia wykorzystujące Internet.

  • Uploaded on | 0 Views
  • phyllis phyllis

About Akademia do Spraw Edukacji Ustawicznej Rozwoju Nauczycieli Bawarii

PowerPoint presentation about 'Akademia do Spraw Edukacji Ustawicznej Rozwoju Nauczycieli Bawarii'. This presentation describes the topic on Koordynuje wszystkie działania w zakresie edukacji i rozwoju nauczycieli wszystkich typów szkół i przedmiotów na terenie Bawarii. Oferuje kursy doszkalające, specjalne studia oraz wiele innych działań, uzupełniane poprzez różnorodne ćwiczenia wykorzystujące Internet.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Akademia do Spraw Edukacjii Ustawicznego Rozwoju Nauczycieli Bawarii   •  W imieniu Bawarskiego Ministerstwa Edukacji podejmuje i koordynuje wszystkie działania w zakresie edukacji i  rozwoju ustawicznego nauczycieli skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół i uczących wszystkich przedmiotów na terenie Bawarii; •  Oferuje szeroki wybór 3- lub 5-dniowych kursów doszkalających, specjalne studia dające dodatkowe kwalifikacje w dziedzinach takich, jak: doradztwo, multimedia w nauczaniu, język niemiecki jako drugi język  i wiele innych; •  Kursy uzupełniane są coraz częściej poprzez różnorodne ćwiczenia  z wykorzystaniem Internetu, np.: e-sesje, seminaria prowadzone poprzez Internet oraz kursy  z wykorzystaniem technik blended-learning.

Slide2Projekt „Krajobrazów Uczenia się LOGO”w Liceum Ottobrunn - innowacyjna koncepcja przestrzeni  - szkoła bez ścian, otwarte przestrzenie do samodzielnej pracy, otwarty dostęp do materiałów dydaktycznych; - nowe ukierunkowanie szkoły pod kątem pedagogicznym - odpowiedzialnej i samodzielnej pracy w tak zwanych strefach komunikacyjnych; - stopniowe wprowadzanie nowej koncepcji nauczania - już od roku szkolnego 2012/13 podejmowane są próby prowadzenia poszczególnych etapów lekcji niemieckiego, matematyki, angielskiego i łaciny w specjalnie do tego celu wyposażonych „krajobrazach uczenia się”. Uczniowie są stopniowo zapoznawani z zasadami pracy we własnym zakresie, prawidłowym zastosowaniem materiałów przygotowanych przez nauczycieli do pracy samodzielnej  i odpowiedzialną organizacją  pracy.

Slide3Fundacja Pakt Kształcenia Bawaria"Fundacja jest fabryką myśli: przemyślenia, pomysły, wizje." (Bernd Sibler, Sekretarz stanu ds. Nauki i Kultury, Przewodniczący Zarządu) • Fundacja Pakt Kształcenia Bawaria została  utworzona 12 października 2000 r. • Zadaniem Fundacji jest prowadzenie intensywnego dialogu z gospodarką, przedsiębiorcami  i stowarzyszeniami, a tym sposobem wspomaganie szkół. • Sukcesy Fundacji  Pakt Kształcenia jako Public-Private-Partnership potwierdzają, że gospodarka  i państwo powinny wybrać jeden kierunek, wspólnie ponosić odpowiedzialność za przyszłe zadania społeczeństwa. • W ramach prekursorskiej współpracy Republika Bawarska i aktualnie 143 przedsiębiorstwa gospodarcze działają w celu wspierania postępowych modeli nauczania i uczenia się, jak i zapewnienia i ulepszania jakości kształcenia. • Fundacja stale rozbudowuje swoje możliwości wsparcia. Łącznie pozyskano darowizny  w wysokości 13,5 miliona Euro i udzielono wsparcia 194 projektom. • W licznych, innowacyjnych projektach Fundacja wkracza na nowe, również nieznane drogi i przyczynia się do wewnętrznego rozwoju szkoły oraz polepszenia jakości bawarskiej edukacji. Fundacja rozwija, próbuje i ewaluuje innowacyjne teorie w szkolnej codzienności, a jej wyniki systematycznie  wprowadza do bawarskich szkół. • Umożliwienie lepszego przygotowania młodych ludzi  do przyszłych wyzwań społeczeństwa informacyjnego, jest sprawą, którą można zrealizować tylko w partnerskiej współpracy państwa z gospodarką.

Related


No related presentations.