Hvordan v re kosmiske stores sken n kommer hjem til sin fattige famile fattige i nden - PowerPoint PPT Presentation

hvordan v re kosmiske stores sken n kommer hjem til sin fattige famile fattige i nden l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan v re kosmiske stores sken n kommer hjem til sin fattige famile fattige i nden PowerPoint Presentation
Hvordan v re kosmiske stores sken n kommer hjem til sin fattige famile fattige i nden

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
teegan-tran
Views
Download Presentation

Hvordan v re kosmiske stores sken n kommer hjem til sin fattige famile fattige i nden

Presentation Transcript

 1. Hvordan våre kosmiske ”storesøsken” nå kommer hjem til sin ”fattige famile” (fattige i ånden)

 2. FØRST LITT ÅNDELIG TEORI : *Vi – og ALT LIV - er multidimensjonelle vesener – altså lever vi på mange plan/nivåer *er ”åndelige” vesener som sanser VIA /eller gjennom fysiske/grovstoffelige kropper *Når vi sover og når vi ”dør” sanser vi gjennom vår overfysiske kropp *Mange har kontakter til utenomjordiske gjennom denne åndelige kroppen *Noen relativt få FYSISKE utenomjordiske kontakter har skjedd/skjer

 3. JORDEN GRADVIS INN I NY KOSMISK SYKLUS (1844-2028) - dette har medført: -intelligensen har vokst- derav også kriger -dette har skapt økende lidelser som igjen åpner for intusjonens vekst, men hukommelsens svekkelse En voldsom opprensing fra ALT AV DET GAMLE, NEGATIVE – er nå i full gang – både på indre og ytre plan

 4. En kosmisk ”fødsel” er i gang på jorden nå – oppvåkning…

 5. De utenomjordiske: -har ”sådd” jorden i fjern fortid • overvåker og ”pleier” sine ”frø og planter” – men mest • i det skjulte for at ”plantene” skal lære av egen erfaring -de sender underbeviste impulser og tanker/inspirasjoner og skaper div. mysterier for at de modne skal forstå -Noen er her som ”kosmiske turister” for KUN ”å følge med” -andre raser er kroppslig degenererte (ofte fra kloning) og er her for å låne jordmenneskelig DNA – ”zetarasen”

 6. Militæret legger lokket på *Mange ufo-s ble observert under/ rett etter 2.vkrig *noen fartøyer ”falt ned” fra 1947 (radar) *dette ble straks militære hemmligheter *kalde krigen og ideer til nye våpen

 7. Militæret vet ”alt” om dette på de topphemmlige nivåer SÅ LA DET VÆRE KLART AT INFORMASJONEN OM DETTE IKKE ER BASERT PÅ NOEN FÅ USIKRE ELLER "KANLISERTE" INFORMASJONER- DE SOM HAR SATT SEG INN I DETTE, VET AT DETTE MED TILDEKKING AV INFORMASJON OM DE HØYERE UTVIKLEDE KLODERS NÆRVÆR HER, ER TIDENES STØRSTE BEDRAG - SOM DENNE VERDENS MAKTHAVERE BEVISST HAR BEDREVET DE SISTE 60 ÅR ELLER MER!! denne gruppen på forrige bilde var tilfeldigvis av menn, men det er verd å merke seg at de de aller fleste fysiske kontaktberetninger jeg har studert, så har kontaktpersonene "der ute fra" vært kvinner! Dean kommer også med den intr.oppl.at generalene i Nato ble dypt rystet da de oppdaget at noen grupper av de utenomjordiske lignet nøyaktig på vanlige "skandinaver" og de forsto at de ikke hadde noen mulighet å adskille dem fra de vanlige jordmennesker. Takket være internett har informasjon om dette nå kommet gradvis fram; Bildet er av Bob Dean som på 60tallet arbeidet ved Nato's daværende hovedkvarter i Paris og hadde de nødvendige sikkerhetsklareringer.Han bekrefter hele dette militære -maktpolitiskeCoverup’et - hør online-intervjuene på projectCamelot.org

 8. Ca. 1954: President Eisenhowers møte med utenomjordiske *20.-21. February, 1954 Edwards Air Force Base -disse krevde at USA måtte avskaffe sine A-våpen som betingelse for tekn.hjelp -en annen rase kontaktet dem også samtidig – kun med krav om å bytte tekn med DNA (egg/frø fra folk)

 9. Ufo-coverup’et – har blitt et gigantisk dilemma -Usa ville ha ufoteknikken for seg selv (”den kaldekrigen") ”De” har nå løyet så lenge at de nå ikke vet hvordan de skal få fortalt sannheten uten å miste all troverdighet -var redd for reaksjonen fra Kirken/religiøse og at den jordiske vitenskap ville miste prestisje og ”ansikt” Enkelte i CIA etc. har siden ca. 1990 blitt anmodet om lekke ut oppl.gjennom bøker - uten FOR klare beviser (+www)

 10. Dr.Michael Wolf’s avsløringer (kvinnen er journalisten Paola Harris) *Var ansatt ved National Security Council (NSC) *statlig vitenskapsmann med klarering ABOVE TOP SECRET ( MJ-12’s panel av vitenskapsmenn) *Fikk ordre om å lage kontrollerte lekkasjer av hemmelige informasjoner om ufo’s/Et’s Fra -72 til –77:engasjert i hemmelige stats etterforskning av utenomjordisk teknologi "Jeg møtte utenomjordiske hver dag i mitt arbeide og delte boliger med dem - mens jeg arbeidet med forskning i ekstremt hemmelige underjordiske laboratorier” "Zetaer (utenomjordiske) arbeider i underjordiske anlegg for den amr.stat….”

 11. Wolf sier ellers: • amr.miltære bryter nå avtalen med dem ved at de • mishandles – det skytes på deres skip, samt at • noen holdes fanget mot deres vilje i magnetfelt • "noen i "the government" ønsker bedre diplomatiske forbindelser til ET ene - mens andre i militæret ønsker å skyte dem ned". Wolf observerte at generalene han arbeidet med følte seg avmektige ovenfor den overveldende utenomjordiske teknologi og deres mentale evner. Pga disse følelser av avmektighet, av underdanighet, satte generalene i gang en omfattende desinformasjonskampanje for å ta motet fra ethvert forsøk fra sivile på å skaffe seg selv den mest begrensede forståelse av de utenomjordiske - som generalene selv hadde klart å oppnå.

 12. Mer fra Wolf’s bok: Wolf avslører en tildragelse som skjedde på Puerto Rico under Bush Administrasjonen (gml.Bush) En ufo styrt av utenomjordiske med F16jager-eskorte landet i en by der i 1990. Hensikten var å teste den offentlige reaksjon på en utvalgt gruppe av de amr.folk. (Puerto Rico is U.S. territory.) Wolf avslører også at han kjenner til forskningsprogrammer der statlige forskere -skapte jordmenneske- utenomjordiske hybrider i forsøk på at kopiere utenomjordisk genetisk "engineering." Dr. Strecker’s publiserte forskningsrapport som viser at HIV-AIDS er forårsaket av et menneskeskapt virus er korrekt jf DrWolf. "Goverment" har videre lært at virus er krystallinske i struktur, og at en korrekt frekvens kan ødelegge dem. Wolf sier at kornsirklene var oppfunnet av utenomjordiske og senere også dårlig kopiert av militære som brukte Strategic Defense Initiative våpner som strålte laserpulserte stråler. Vedrørende U.S. Government’s sakte tempo i avsløringen av ufo-virkeligheten så kommenterer Wolf: "regjeringen gjør en balanseakt fordi: dersom fri energi og all den utenomjordiske teknologien kom ut samtidig, ville det skade aksjonærene i foreldede industrier. De multinasjonale selskapene vil ikke miste sin makt".

 13. ”Disclosure Project”/ Dr.Steven Greer • Har siden begynnelsen av 90-tallet intevjuet og fått • redegjørelser fra hundrevis av militære- og forskere • som i hemmelighet har obs/hatt nær kontakt til ETs • I likhet med Dr.Wolf har de forsøkt å stoppe ham – ta • livet av ham – slik de gjorde med deres ektefeller

 14. Bevitnelsen av Mr. James Kopf, US Navy/  National Security Agency ”alt av det elektriske falt ut på H-skipet JFK da en glødenede ufo hang over skipet – juni-89 Radarskjermene glødet og falt så ut. Alle fikk taleforbud

 15. Bevitnelsen av Dan Morris, fra flyvåpnet, NRO-(hemmelig org.) Operatør • Han forteller om bergingen av div. styrtede • og nedskutte fartøyer som ble re-enginert • Også han advarer om opprustning i rommet, og farene ved at ”vi” skyter på ufo’s - og han snakker om de drap som er skjedd for å hindre at dette kommer frem i lyset (bl.a.drapet på pres. Kennedy) • han snakker om vår nuværende energikrise- og det faktum at vi ikke hadde trengt fossilt brensel siden -40tallet da fri-energi-teknologien ble utv.via ET-hjelp - men at denne tekn. har blitt holdt borte, for at noen få skulle bli rike på oljen først. DETTE ER DEN VIRKELIGE ÅRSAKEN TIL HEMMELIGHOLDELSEN AV UFO-SAKEN

 16. Testimony of Captain Bill Uhouse, USMC (ret.) • Bevitner, i likhet med oberst Corso, at Roswell-crashen skjedde – en utenomjordisk overlevde i 3 år • han bevitner at det 1.fartøyet han selv var med på å prøvefly, teste, var fra et krasjet skip fra Kingman, Arizona i 1958. • Arb.i 30år med treningssimulator • for å lære folk å fly div.typer UFOs • med direkte hjelp fra ET’er

 17. Professor Robert Jacobs, Lt. US Air Force - filmet atomrakettforsøk og fikk ufo’s med …. “his job was to film ballistic missile tests launched from Vandenberg Air Force base in California – i 1964…

 18. Milton William Cooper sine avsløringer *født inn i en "militær familie" *var i Air Force,"the StrategicAir Command” - senere i "Navy". bilde av den pensjonerte Cooper(1943-2001) med sin hund - tatt like før han ble DREPT i 2001 fordi han FORTALTE FOR MYE -allerede på 80tallet gikk han ut med dette. *Møtte der mennesker som hadde vært med "å berge" styrtede UFOs *i marinen så han flere kjempeufos komme opp av havet og senere dykke tilbake - forsto at "historiene" var virkelige nok *i militæret fikk han innblikk i den hemmelige rapport ”Project Grudge” - denne dekket bl.a. hvordan tyskerne i -36, hadde fått tak i en krasjet UFO og forsøkte å gjenskape teknikken

 19. Mer av Cooper sine avsløringer… • Project Grudge rapporten hadde også bilder av de styrtede • fartøyer fra -47, og deres mennesker ombord. • CIA organiserte drapet på pres.Kennedy fordi han ville • fortelle verden om deres samarbeide med de utenomjordiske. Marylin Monroe ble drept av samme CIA- fordi DE viste at hun hadde fått vite for mye som K's nære bekjent. • en av de overlevende ble kalt EBE - og levde fram til 2.juni-52 • han forteller om 'ProjectRedlight ved "Tonopah test range i • Nevada": • forsøk på å prøvefly/reeenginere styrtede UFOs - anlegget • senere flyttet til 'Area-51, code navn 'Dreamland, -begge • anl. bygget etter ordre fra pres.Eisenhower • mange ulykker skjedde der inntil de fikk hjelp fra utenomjordiske raser

 20. I morgen kl 12- sal A4: Om hvordan jorden er blitt kolonisert fra Kosmos i flere perioder- fra fysiske kontaktpersoners opplysninger