STAZ PODYPLOMOWY I NIE TYLKO - PowerPoint PPT Presentation

sta podyplomowy i nie tylko l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STAZ PODYPLOMOWY I NIE TYLKO PowerPoint Presentation
STAZ PODYPLOMOWY I NIE TYLKO

play fullscreen
1 / 78
Download
Download Presentation

STAZ PODYPLOMOWY I NIE TYLKO

Presentation Transcript

 1. STAŻ PODYPLOMOWYI NIE TYLKO Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego 2010.06.08

 2. STAŻ PODYPLOMOWY

 3. Staż podyplomowy • Ministerstwo planuje w perspektywie kilku lat znieść staż, ale nie nastąpi to jeszcze w tym roku (???)

 4. Podstawa prawna • Zawód regulowany • Ustawa z 05.12.1996o zawodzie lekarza(z późniejszymi zmianami) • Ograniczone Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza lub Lekarza Dentysty

 5. Podstawa prawna Artykuł 15, ustęp 3b Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu. Pod nadzorem opiekuna.

 6. Podstawa prawna Artykuł 15, ustęp 3b (…) Stażysta jest uprawniony w szczególności do: 1) przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich po konsultacji z opiekunem, 2) wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich, 3) wydawania, po konsultacji z opiekunem, skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, 4) samodzielnego stosowania, na zlecenie opiekuna, metod diagnostycznych i leczniczych, których praktyczna umiejętność została potwierdzona przez opiekuna, (…)

 7. Podstawa prawna Artykuł 15, ustęp 3b (…) Stażysta jest uprawniony w szczególności do: (…) 5) wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów operacyjnych oraz wspólnie stosowania metod leczniczych i diagnostycznych objętych programem stażu, 6) prowadzenia, pod nadzorem opiekuna, historii choroby i innej dokumentacji medycznej, 7) udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, po skonsultowaniu z opiekunem treści tych informacji, 8) zlecania czynności pielęgnacyjnych, 9) w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę możliwości, opinii jednego lekarza.

 8. Podstawa prawna Artykuł 3c Lekarz odbywający staż nie jest uprawniony do wystawiania recept oraz wydania opinii i orzeczeń lekarskich.

 9. Podstawa prawna • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.03.2004 w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (z późniejszymi zmianami – ostanie modyfikacje 7 maja 2008 i 27 marca 2009)

 10. Przed stażem podyplomowym • Najważniejsze informacje umieszczone są na stronie WIL oraz w dziekanacie UM: www.wil.org.pl -> BIP -> staże podyplomowehttp://wil.poznan.bip-i.pl/public/?id=38201 • Informacje dotyczące stażu podyplomowego • Wykaz placówek uprawnionych do zatrudniania lekarzy stażystów (szpitale macierzyste – podpisanie umowy) • Wykaz placówek uprawnionych do zatrudniania lekarzy dentystów stażystów • Wzór podania na staż podyplomowy • Wykaz dokumentów wymaganych do przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty wraz z załącznikami

 11. Przed stażem podyplomowym • Staż jest przydzielany przez okręgową izbę lekarską działającą na terenie, gdzie będzie się wykonywać zawód lekarza (odbywać staż podyplomowy) • WIL obejmuje obszar woj. wielkopolskiego • Podanie o przyznanie miejsca stażowego należy złożyć na adres: Wielkopolska Izba LekarskaAleja Niepodległości 37 61-734 Poznań pokój nr 2/3, 1 piętro, pani Monika Gumna, pani Magdalena Walkowiak tel. 61 852 58 60 wewn.220; kom.601-799-706 ksztalcenie@wil.org.pl

 12. Przed stażem podyplomowym • Przyjmowanie podań od początku czerwca • Nieprzekraczalny termin złożenia podania o staż:30 czerwca • Aby złożyć podanie nie trzeba mieć zdanych wszystkich egzaminów

 13. Przed stażem podyplomowym WZÓR PODANIA O STAŻ NA STRONIE WIL WWW.WIL.ORG.PL

 14. Przed stażem podyplomowym • W podaniu należy podać: • dane osobowe i PESEL • miejsce zamieszkania – jeśli chce się odbywać staż w ramach Wielkopolskiej Izby Lekarskiej należy podać wielkopolski adres i podawać go już na wszystkich innych dokumentach do końca stażu • sugerowane miejsce odbywania stażu - wybrane przez siebie dwa szpitale (z listy, która wisi w dziekanacie UM i jest dostępna na stronie internetowej WIL) – ważna kolejność!

 15. Szpitale macierzyste • Te które mają oddziały wymienione w Rozporządzeniu (interna, chirurgia ogólna i intensywna terapia), na pozostałe staże cząstkowe jest się oddelegowanym do innych szpitali • Szwajcarska ok. 20 stażystów • Juraszów ok. 20 stażystów • Mickiewicza ok. 15 stażystów

 16. WYKAZ SZPITALI UPRAWNIONYCH DO ZATRUDNIANIA LEKARZY STAŻYSTÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM – 43 rok 2006 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 AM Przemienienia Pańskiego ul. Długa 1/2 w Poznaniu Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 AM im. Heliodora Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49w Poznaniu ZOZ Poznań – Jeżyce Szpital im. Fr. Raszei ul. Mickiewicza 2 ZOZ Poznań – Stare Miasto Szpital im. J. Strusia ul. Szkolna 8/12 i ul. Szwajcarska 3 NZOZ Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194 w Poznaniu ZZOZ Zarządu Służby Zdrowia MSWiA ul. Dojazd 34 w Poznaniu Szpital Wojewódzki ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu 111 Szpital Wojskowy z Przychodnia SP ZOZ ul. Grunwaldzka 16/18 w Poznaniu NZOZ Zespół Klinik Specjalistycznych „Szpital w Puszczykowie” ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo Zespół Opieki Zdrowotnej w Chodzieży ul. Żeromskiego 29 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ul. Kościuszki 91 Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie ul. św. Jana 9 Samodzielny Publiczny ZOZ w Gostyniu pl. K. Marcinkowskiego 8/9 Samodzielny Publiczny ZOZ w Grodzisku Wlkp. ul. Mossego 17 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie ul. Szpitalna 1 Szpitale Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79 Samodzielny Publiczny ZOZ w Kępnie ul. Szpitalna 7 Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole ul. Poniatowskiego 25 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45

 17. WYKAZ SZPITALI UPRAWNIONYCH DO ZATRUDNIANIA LEKARZY STAŻYSTÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM rok 2006 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45 Samodzielny Publiczny ZOZ w Kościanie ul. Szpitalna 7 Samodzielny Publiczny ZOZ w Krotoszynie ul. dr Wł. Bolewskiego 8 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Jana Kiepury 45 Samodzielny Publiczny ZOZ w Międzychodzie ul. Szpitalna 10 Samodzielny Publiczny ZOZ w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30 Samodzielny Publiczny ZOZ w Obornikach ul. Szpitalna 2 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. ul. Limanowskiego 20/22 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie al. Wolności 4 Szpital Specjalistyczny w Pile ul. Rydygiera 1 Samodzielny Publiczny ZOZ w Pleszewie ul. Poznańska 125 a Samodzielny Publiczny ZOZ Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 6 Samodzielny Publiczny ZOZ w Słupcy ul. Traugutta 7 Samodzielny Publiczny ZOZ w Szamotułach ul. Sukiennicza 13 Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie ul. Chełmońskiego 1 Samodzielny Publiczny ZOZ w Środzie Wlkp. ul. Czerwonego Krzyża 2 Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzciance ul. Sikorskiego 9 SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ul. Kościuszki 74 Samodzielny Publiczny ZOZ w Wolsztynie ul. Wschowska 3 Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrześni ul. Warszawska 20 Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku ul. 22-go Stycznia 41 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotowie ul. Szpitalna 24

 18. WYKAZ PLACÓWEK UPRAWNIONYCH DO ZATRUDNIANIA LEKARZY STAŻYSTÓW – DENTYSTÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM – 54 rok 2006 SP ZOZ Centrum Klinik Stomatologicznych AM w Poznaniu ul. Bukowska 70  Wildecka Przychodnia Stomatologiczna „Wildecka” s.c. w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149 NZOZ Klinika Specjalistyczna „GOS-MED” ul. Sieradzka 8B w Poznaniu NZOZ „WILDENT” Przychodnia Stomatologiczna ul. Wierzbięcice 58/2 w Poznaniu NZOZ „TERAPIA-DENS” w Poznaniu ul. Sporna 16 NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „EXPERTUS” w Poznaniu ul Kwiatowa 8 Stomatologiczny Niepubliczny ZOZ „CENTRO-DENT”, ul. Słowackiego 8 w Poznaniu NZOZ Centrum Usług Dentystycznych, ul. Słowackiego 8 w Poznaniu NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „SANUS” ul. Roosevelta 10/1 w Poznaniu NZOZ „POL-STOM” ul. Dojazd 34 w Poznaniu Przychodnia Stomatologiczna 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Poznaniu ul. Grunwaldzka 16/18 Piątkowskie Centrum Usług Medycznych DAGMET os. Bol. Chrobrego 108 A w Poznaniu NZOZ Poradnia Stomatologiczna „BaKaJa” w Poznaniu ul. Przemysłowa 49 Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna w Poznaniu ul. Na Stoku 5 NZOZ Ośrodek Usług Stomatologicznych „NA PODWALU” ul. Małachowskiego 1 w Poznaniu Gabinet Stomatologiczny lek.stom. Marek Młodyszewski ul. Głogowska 125/3 w Poznaniu Przychodnia Stomatologiczna przy ZOZ Poznań Nowe Miasto Ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDISANA” Ul. Piłsudskiego 102, 61-246 Poznań

 19. WYKAZ PLACÓWEK UPRAWNIONYCH DO ZATRUDNIANIA LEKARZY STAŻYSTÓW – DENTYSTÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM rok 2006 Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDISANA” Ul. Piłsudskiego 102, 61-246 Poznań NZOZ Przychodnia Stomatologiczna Perfekt-Dent s.c. ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu Praktyka Stomatologiczna lek.stom. Marcin Gról ul. Ksyckiego 4c/2 64-800 Chodzież NZOZ „DENTYSTA” lek.stom. Maria Dudzińska Ul. Śremskie Przedmiescie 32, 63-140 Dolsk Prywatny Gabinet Stomatologiczny „STO-MA”– lek,stom. Liliana Stojanowska ul. Szkolna 8a Grabów n/Prosną Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej „SALUS” s.c. I.M. Marzyńscy ul. K. Libelta 4 w Gołańczy NZOZ Poradnia Stomatologiczna M-DENT ul. Gen. Hallera 9 w Jarocinie NZOZ „CHIRURG” Poradnia Stomatologiczna ul. Hallera 9 w Jarocinie Przychodnia Stomatologiczna ZOZ Antoniego Jopka ul. Asnyka 44a w Kaliszu NZOZ Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne „CHIRANTJUS” Ul. Śródmiejska 34 w Kaliszu „RENOMA” Gabinety Stomatologiczno-Lekarskie lek.stom. Magdalena Wiśniewska-Hotewicz ul. Młynarska 99, 62-800 Kalisz ZOZ „DENTIX” s.c. Przychodnia Stomatologiczna i Protezowania ul. Lipowa 18, 62-800 Kalisz NZOZ „Centrum Usług Stomatologicznych” s.c. ul. Polna 29, 62-800 Kalisz Przychodnia Stomatologiczna „SUPER-DENT: s.c. ul. 11 Listopada 26 w Koninie NZOZ Przychodnia Stomatologiczna ul. Kleczewska 16, 62-510 Konin NZOZ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna – Ewadent, Ul. Kosmonautów 10, w Koninie NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „Primus” ul. Margaretkowa 1/6-S Konin-Chorzen Centrum Stomatologii „PLUS” – NZOZ ul. Noskowskiego 1A 62-510 Konin NZOZ – Centrum Stomatologiczno-Lekarskie ul. Toruńska 5 w Kole

 20. WYKAZ PLACÓWEK UPRAWNIONYCH DO ZATRUDNIANIA LEKARZY STAŻYSTÓW – DENTYSTÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM rok 2006 NZOZ Medyk Centrum Lekarsko-Stomatologiczne M.I. Sikorscy ul. B.Prusa 5, Koło NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „FIDENT” Sp.c. Dobrochna Fiebich, Witold Fiebich, ul. Puławskiego 8 w Lesznie Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna - lek.stom. Magdalena Brylińska-Nagel ul. Nowa 9, w Nowych Skalmierzycach Obwód Lecznictwa Kompleksowego Spółka z o.o. ul. Wrocławska 81 w Ostrowie Wlkp. NZOZ s.c. Praktyka Stomatologiczna D.A. Piechota ul. Dalbora 34 w Ostrowie Wlkp.. Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Halina Marczewska ul. Kolejowa 35 w Ostrowie Wlkp.. NSZOZ “WAMED” ul. Ks. Kompałły 3, 63-400 Ostrów Wlkp. Gabinet Stomatologiczny M.Ł Hausmann s.c. ul. Królowej Jadwigi 56, 63-400 Ostrów Wlkp. Prywatny Gabinet Stomatologiczny ul. Zamkowa 17 w Ostrzeszowie Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek.stom. Elżbieta Bielecka-Stefańska ul. Sportowa 2 A 63-500 Ostrzeszów NZOZ „POLDENTAL” STOMATOLOGIA ORTODONCJA Wtórek, ul.Ostrowska 62 64-400 Ostrów Wlkp. Gabinet Stomatologiczny Dorota Klawa ul. Śniadeckich 56 w Pile NZOZ Centrum Usług Medycznych Krystyna i Edward Horoszkiewicz ul. Wyspiańskiego 5, 63-300 Pleszew NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „ORIS-DENT” ul. Garncarska 11 w Szamotułach NZOZ Poradnia Stomatologiczna „Stomatologia Średzka” s.c. ul. Czerwonego Krzyża 2, 63-000 Środa Wlkp. Gabinet Stomatologiczny Jadwiga Romańska-Malczak , ul. Świerkowa 1, 62-700 Turek NZOZ Zespół Praktyk Stomatologicznych E.J. Kulesza s.c. Osiedle Górne 7 w Ujściu Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna PRIMADENT ul. Sądowa 6 we Wrześni

 21. Przed stażem podyplomowym • Po ostatnim egzaminie należy w Dziale Rejestracji Lekarzy (pokój nr 2/4) złożyć: • wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu (wniosek W-1) • zaświadczenie o średniej wydawane przez dziekanat UM (średnia decyduje o pierwszeństwie przyznania miejsca stażowego)

 22. Przed stażem podyplomowym • Do tego podania należy załączyć: • arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty • dyplom ukończenia studiów (odpis dyplomu - 1 z 3, które otrzymuje się w Dziekanacie) • zaświadczenie o stanie zdrowia na druku z izby lekarskiej wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do badań profilaktycznych • 2 zdjęcia legitymacyjne • ksero dowodu osobistego • ksero decyzji o nadaniu NIP-u – wyrabia się go w urzędzie skarbowym w miejscu zameldowania (można donieść lub dosłać później)

 23. Przed stażem podyplomowym • Termin złożenia podania o Ograniczone PWZ: 13 SIERPNIA • Z tego względu należy rozważyć termin ostatniego egzaminu, bo wyrobienie dyplomu trwa ok. 2-3 tygodni (zależy od natłoku zajęć w dziekanacie)

 24. Przed stażem podyplomowym • Termin przyznawanie miejsc stażowych 6-13 września • Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłoszone będą i dostępne w WIL oraz na www.wil.org.pl -> BIP niedługo później • Podania o staż nie będą rozpatrywane jeśli nie będzie się miało OPWZ

 25. Przed stażem podyplomowym • UWAGA dla spóźnialskich i w przypadkach losowych • niezłożenie podania do 20. sierpnia nie zamyka jeszcze szansy na planowe rozpoczęcie stażu • po 15. września planowane jest drugie posiedzenie Komisji przyznającej miejsca stażowe

 26. Przed stażem podyplomowym • Po przyznaniu miejsca stażowego, ale nie wcześniej niż pod koniec września należy zgłosić się do WIL po: • uchwałę o przydzielonym miejscu • „Kartę stażu podyplomowego” – potrzebną do wpisywania zaliczeń szkoleń i staży • anonimową ankietę oceny stażu

 27. Przed stażem podyplomowym • Należy zgłosić się do przyznanego szpitala, aby: • uzgodnić kolejność staży z koordynatorem stażu • zrobić badanie lekarskie u lekarza zakładowego • donieść książeczkę sanepidowską z wynikiem badania kału (warto zrobić to ostatnie badanie już wcześniej – na wyniki się czeka ok. 2 tyg.) ??? • dowiedzieć się o terminie szkoleń BHP – niektóre szpitale robią je już we wrześniu • podać nr konta, na które ma być wpłacana pensja

 28. Przed stażem podyplomowym • Należy zawsze zabrać ze sobą: • dowód osobisty • ograniczone prawo wykonywania zawodu • dyplom ukończenia studiów • zdjęcie • i ewentualnie uchwałę o przyznaniu miejsca stażowego

 29. Przed stażem podyplomowym • Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu można wyrobić sobie pieczątkę: • OBOWIĄZKOWO muszą być zamieszczone tylko: • imię i nazwisko • tytuł zawodowy taki jak w ustawie, na dyplomie i PWZ: • lekarz (lek.), nie lekarz medycyny (lek.med.) • lekarz dentysta (lek.dent.) • nr (ograniczonego) prawa wykonywania zawodu • MOŻNA ALE NIE TRZEBA coś jeszcze: • np. telefon komórkowy • umieszczanie adresu jest bez sensu • Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu nie zmienia się po stażu i jest identyczny z normalnym „pełnym” prawem wykonywania zawodu – nie trzeba zmieniać pieczątki po stażu

 30. Przed stażem podyplomowym • Początek 1 październik – i ta data ma być na umowie o pracę • Następny termin rozpoczęcia stażu: 1 marca

 31. Staż podyplomowy • Lekarze – 13 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu) • Lekarze dentyści – 12 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu) • Początek 1. października i 1. marca (inna data tylko za zgodą Ministra Zdrowia) • Umowa o pracę na czas określony • uprawnienia m.in. dla kobiet w ciąży • „chorobowe” • Szpitale macierzyste – podpisanie umowy

 32. Staż podyplomowy • Otwarty fundusz emerytalny (OFE) – w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy • 2007 zł brutto, • 1 dyżur w tygodniu, płatny 125%stawki godzinowej lekarza stażysty • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (bony na Święta, wczasy pod gruszą – wnioski trzeba złożyć dużo wcześniej) – każdy szpital ma swój regulamin funduszu

 33. Staż podyplomowy • Staż podyplomowy lekarza obejmuje dziedziny: • choroby wewnętrzne 10+1 tygodni • pediatria w tym neonatologia 6+2 • chirurgia ogólna, w tym chirurgia urazowa 6+2 • położnictwo i ginekologia 7 • psychiatria 4 • intensywna terapia, medycyna ratunkowa 2+1+3 • medycyna rodzinna w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej 6

 34. Staż podyplomowy • Staż podyplomowy lekarza dentysty obejmuje dziedziny: • stomatologia ogólna, z uwzględnieniem • stomatologii zachowawczej 11 tygodni • stomatologii dziecięcej 10 • chirurgii stomatologicznej 8 • periodontologii 4 • ortodoncji 6 • protetyki stomatologicznej 8 • medycyna ratunkowa 2

 35. Staż podyplomowy • Staż lekarza, w ramach stażu cząstkowego obejmuje także: • z dziedziny chorób wewnętrznych, obejmuje również • szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej • oraz w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS • a w dziedzinie medycyny ratunkowej również • kurs ratownictwa medycznego

 36. Staż podyplomowy • Staż lekarza dentysty, w ramach stażu cząstkowego obejmuje także: • z dziedziny stomatologii ogólnej, obejmuje również • szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS • a w dziedzinie medycyny ratunkowej • kurs ratownictwa medycznego

 37. Staż podyplomowy • Staż lekarza, lekarza dentysty obejmuje również: • szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego 16 godzin • bioetyki 20 • prawa medycznego 30

 38. Staż podyplomowy • Uznanie stażu podyplomowego za granicą • Paragraf 15 rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego • Nie wiemy czy to się już komuś udało

 39. Staż podyplomowy § 15. 1. Uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek lekarza, lekarza dentysty, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu ekspertów. 2. W skład zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 1, wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny objętych ramowym programem, będący przedstawicielami: 1) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej "Centrum"; 2) konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii i ginekologii i położnictwa; 3) Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych; 4) Naczelnej Rady Lekarskiej. 3. Obsługę organizacyjno-techniczną związaną z działalnością zespołu ekspertów zapewnia Centrum (CMKP). (…)

 40. Staż podyplomowy § 15. (…) 4. Z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej może wystąpić lekarz bądź lekarz stomatolog posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Lekarz, lekarz stomatolog, o którym mowa w ust. 1, do wniosku dołącza kserokopię dokumentu "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa" oraz potwierdzone przez właściwe organy kraju, w którym odbył staż podyplomowy lub wykonywał zawód, dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące: 1) trybu odbywania stażu podyplomowego; 2) przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego; 3) potwierdzenia uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa w krajach, w których dotychczas wykonywał zawód; 4) programu i czasu realizacji stażu podyplomowego i miejsc jego odbywania; 5) organów lub instytucji, które dokonały końcowego zaliczenia stażu podyplomowego; 6) potwierdzenia dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierającego informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych; 7) dyplomów bądź zaświadczeń o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych; 8) opinii zawodowej wystawionej przez uprawnioną osobę z ostatniego miejsca pracy. (…)

 41. Staż podyplomowy § 15. (…) 6. Uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić po stwierdzeniu, że czas trwania stażu podyplomowego nie był krótszy niż określony w art. 15 ust. 2 ustawy i w § 2 ust. 1 i 2 oraz że program odbytego stażu podyplomowego lub jego części był zgodny w istotnych elementach formalnych i merytorycznych z ramowym programem, bądź po stwierdzeniu, że dotychczasowe wykonywanie zawodu za granicą odbywało się w okresie i na zasadach, które mogą być uznane za równoważne w całości lub w części z odbyciem stażu lekarza lub lekarza stomatologa, określonego rozporządzeniem. 7. Lekarz lub lekarz stomatolog, któremu minister właściwy do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zrealizować ramowy program w części nieuznanej na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 42. Staż podyplomowy • Potrzebne jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie z miejsca odbywania stażu zagranicznego określające • czas trwania • miejsce – jaki oddział • zajmowane stanowisko – lekarza stażysty • obowiązki • 3-4 zebrania zespołu ekspertów w roku • Decyzje otrzymuje się po 2 tygodniach od zebrania Komisji • CMKP tel. 022 56 93 755

 43. Staż podyplomowy lekarza Staż cząstkowy w dziedzinach intensywnej terapii i medycyny ratunkowej – 6 tygodni, w tym: intensywna terapia – 2 tygodnie – Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii kurs z ratownictwa medycznego – 1 tydzień pomoc doraźna – 3 tygodnie – Szpitalny Oddział Ratunkowy Medycyna ratunkowa

 44. Zachęcamy do wyboru specjalizacji MEDYCYNA RATUNKOWA W TRYBIE REZYDENTURY i do pracy w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia (połączone szpitale przy ul. Szwajcarskiej i Szkolnej) www.szpital-strusia.poznan.pl SOR przy ulicy Szwajcarskiej: jest dużym, bardzo nowoczesnym oddziałem, świetnie wyposażonym posiada młody zespół lekarski zapewnia szkolenie w systemie see one – do one – teach one (za pierwszym razem patrzysz – za drugim robisz – za trzecim szkolisz następnego) gwarancja dużej samodzielności i nabycia praktycznego doświadczenia Medycyna ratunkowa

 45. Medycyna ratunkowa jest specjalizacją priorytetową co oznacza, że wynagrodzenie brutto w pierwszych 2 latach specjalizacji wynosi 3.602 zł a później 3.890 zł brutto Przeważnie nie ma trudności z dostaniem się na rezydenturę z medycyny ratunkowej Kursy specjalizacyjne są dofinansowywane przez Unię Europejską Od roku 2020 tylko specjalizujący się w medycynie ratunkowej i specjaliści w medycynie ratunkowej będą mieli prawo pracować w SORach i karetkach S (skończy się wówczas okres przejściowy) co gwarantuje znalezienie atrakcyjnej finansowo pracy Medycyna ratunkowa