IZMIR Y KSEK TEKNOLOJI ENSTIT S MIMARLIK FAK LTESI - PowerPoint PPT Presentation

zm r y ksek teknoloj enst t s m marlik fak ltes l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IZMIR Y KSEK TEKNOLOJI ENSTIT S MIMARLIK FAK LTESI PowerPoint Presentation
IZMIR Y KSEK TEKNOLOJI ENSTIT S MIMARLIK FAK LTESI

play fullscreen
1 / 53
Download Presentation
xanthus-mcmillan
Views
Download Presentation

IZMIR Y KSEK TEKNOLOJI ENSTIT S MIMARLIK FAK LTESI

Presentation Transcript

 1. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ Bu sunum Prof.Dr. Başak İpekoğlu yönetiminde Elif Uğurlu ve Kerem Şerifaki tarafından hazırlanmıştır.

 2. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

 3. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İYTE Merkezi Kütüphane Mimarlık Fakültesi

 4. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İYTE Merkezi Kütüphane Mimarlık Fakültesi

 5. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Yurtlar Mimarlık Fakültesi

 6. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Spor Salonu Mimarlık Fakültesi

 7. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sağlık Hizmetleri Mimarlık Fakültesi

 8. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Etkinlikler Mimarlık Fakültesi

 9. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Etkinlikler Mimarlık Fakültesi

 10. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Etkinlikler Mimarlık Fakültesi

 11. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Etkinlikler Mimarlık Fakültesi

 12. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Etkinlikler - Mezuniyet Töreni Mimarlık Fakültesi

 13. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Fakültesi

 14. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ A, B, C Bloklar C, D, E Bloklar Mimarlık Fakültesi

 15. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ A Blok B Blok Mimarlık Fakültesi

 16. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ C Blok E Blok Mimarlık Fakültesi

 17. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ A Blok – Seminer Salonu Mimarlık Fakültesi

 18. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ Bilgisayar Laboratuarları Mimarlık Fakültesi

 19. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ Yapı Fiziği Laboratuarı Malzeme Koruma Laboratuarı Mimarlık Fakültesi

 20. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ A Blok – Giriş holü B Blok – Giriş holü Mimarlık Fakültesi

 21. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ Tasarım stüdyoları Mimarlık Fakültesi

 22. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ Tasarım stüdyoları Mimarlık Fakültesi

 23. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ Dersliklerden görünüşler Mimarlık Fakültesi

 24. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri proje jürileri Mimarlık Fakültesi

 25. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ Stajlar Mimarlık Fakültesi

 26. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ Teknik geziler Mimarlık Fakültesi

 27. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ Teknik geziler Mimarlık Fakültesi

 28. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMİMARLIK FAKÜLTESİ Öğrenci sergileri Mimarlık Fakültesi

 29. 2008 ve 2009 yıllarında İYTE Mimarlık Fakültesi’ne Yerleşen Adayların Bulundukları Yüzdelik Dilim ve Genel Sıralamaları Kaynak: www.osym.gov.tr Mimarlık Fakültesi ÖSYS Sonuçları

 30. 2008 ve 2009 yıllarında İYTE Mimarlık Fakültesi’ne Yerleşen Adayların Bulundukları Yüzdelik Dilim ve Genel Sıralamaları İYTE Mimarlık Fakültesi • Mimarlık Bölümü’nü en yüksek puan ile kazanan öğrencinin puanı 2008 yılında %3.82, 2009 yılında %4,77; Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü en yüksek puan ile kazanan öğrencinin puanı 2008 yılında %6.93, 2009 yılında %11,96’lık dilim içerisinde bulunmaktadır. • Mimarlık Bölümü’nü en düşük puan ile kazanan öğrencinin puanı 2008 yılında %4.5, 2009 yılında %6.14; Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü en düşük puan ile kazanan öğrencinin puanı 2008 yılında %10.97, 2009 yılında %15.65’lik dilim içerisinde bulunmaktadır. Mimarlık Fakültesi ÖSYS Sonuçları

 31. 2009 Yılında Fakültemizi Kazanan Öğrencilerin Tercih Sıralamaları Kaynak: www.osym.gov.tr Mimarlık Fakültesi ÖSYS Sonuçları

 32. 2009 Yılında Fakültemizi Kazanan Öğrencilerin Tercih Sıralamaları • Mimarlık Bölümü’nü kazanan adayların ortalama tercih sıraları 7.64, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü kazanan adayların ortalama tercih sıraları10.87’dir. Mimarlık Fakültesi ÖSYS Sonuçları

 33. 2009 Yılında Fakültemizi Tercih Eden Adayların Tercih Sıralamalarına Göre Dağılımı Kaynak: www.osym.gov.tr Mimarlık Fakültesi ÖSYS Sonuçları

 34. 2009 Yılında Fakültemizi Tercih Eden Adayların Tercih Sıralamalarına Göre Dağılımı • Tüm Türkiye genelinde toplam 944 öğrenci Fakültemiz Mimarlık Bölümü’nü, 419 öğrenci ise Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü tercih etmiştir. • Mimarlık Bölümü’nü tercih etmiş adayların ortalama tercih sıraları 8.33, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü tercih etmiş adayların ortalama tercih sıraları 10.60’dır. Mimarlık Fakültesi ÖSYS Sonuçları

 35. Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim Durumu Kayıtlı Lisans Öğrenci Sayısı Mimarlık Fakültesi Kayıtlı Öğrenci Sayıları

 36. Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Durumu Kayıtlı Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

 37. Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Durumu Kayıtlı Doktora Öğrenci Sayısı

 38. Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim Durumu Lisans Mezun Sayısı Mimarlık Fakültesi Mezun Sayıları

 39. Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Durumu Yüksek Lisans Mezun Sayısı Mimarlık Fakültesi Mezun Sayıları

 40. Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Durumu Doktora Mezun Sayısı Mimarlık Fakültesi Mezun Sayıları

 41. Mimarlık Fakültesi Eğitim Durumu Toplam Mezun Sayısı • Mimarlık Fakültesi’nden toplam*; • 339 lisans, • 173 yüksek lisans, • 39 doktora öğrencisi mezun olmuştur. *2009-2010 Eğitim yılı sonundaki toplam mezun sayılarıdır. Mimarlık Fakültesi Mezun Sayıları

 42. Lisans Eğitimi Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri Çift Ana Dal Programı • Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Çift Ana Dal Programları diğer bölümlerde kayıtlı ve mimarlık ve şehir ve bölge planlamaya ilgi duyan öğrencilerin, kayıtlı oldukları programa ek olarak Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Lisans eğitimini de tamamlamaları için oluşturulmuştur. • Çift ana dal programlarına kabul edilen öğrencilerin eğitim programına uygun ders yüklerini başarıyla tamamlamaları beklenmektedir. Mimarlık Fakültesi Eğitim

 43. Lisans Eğitimi Mimarlık Bölümü Yapı Teknolojisi Yan Dal Programı • Yapı Teknolojisi Yan Dal Programı, “Mimarlık” lisans programında, Enstitümüzün diğer programlarında okumakta olan ve “Yapı Teknolojisi” konularına ilgi duyan lisans öğrencilerinin katılabileceği bir yan dal programıdır. • Programı tamamlayan öğrencilere “Yapı Teknolojisi Yan Dal” sertifikası verilir. Mimarlık Fakültesi Eğitim

 44. Lisans Eğitimi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yan Dal Programı • “Şehir ve Bölge Planlama” lisans programında, Enstitümüzün diğer lisans programlarında okumakta olan ve kentleşme süreci, kentsel sorunlar, kentsel fiziki çevre, kent ve kentleşme tarihi, kent ekonomisi ve sosyolojisi ve kent yönetimi vb. konulara ilgi duyan diğer lisans öğrencilerinin katılabileceği bir yan dal programıdır. • Programı tamamlayan öğrencilere “Şehir Planlama Yan Dal”Sertifikası verilir. Mimarlık Fakültesi Eğitim

 45. 2008-2009 Akademik Yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı ile Yurtdışına Giden Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Mimarlık Fakültesi Erasmus

 46. 2008-2009 Akademik Yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı ile Yurtdışına Giden Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Mimarlık Fakültesi Erasmus

 47. Öğrenci Ödülleri – Mimarlık Bölümü • M. Ziya İmren (İYTE), Onat Öktem (ODTÜ), Gazipaşa Belediyesi Cebeli Tepesi Simgesel Yapı Mimarisi Proje Yarışması (İkincilik Ödülü)- 2010 • Gizem Bayhan, Dinçer Savaşkan, İzocam 10. Üniversitelerarası Yalıtım Yarışması (Üçüncülük Ödülü) - 2010 • Can Kaya, TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü-2009: Datça Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi Projesi (Birincilik Ödülü)- 2009 • Gizem Bayhan, Dinçer Savaşkan, Kent Düşleri - 4, Kızılay Meydanı Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Fikir Proje Yarışması (Üçüncülük Ödülü) - 2009 Mimarlık Fakültesi Öğrenci Ödülleri

 48. Öğrenci Ödülleri – Mimarlık Bölümü • Gizem Bayhan, Dinçer Savaşkan, Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması (Satın Alma Ödülü) - 2009 • Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu, Rabia Bolposta, Arzu Uçal, Selçuk Balkan, Özenç Özdere, Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi Yarışması (Satın Alma Ödülü) - 2009 • Doç.Dr. Türkan Göksal Özbalta (Danışman), Nevra Kars, İlknur Erlalelitepe, Hasan Gül, İZOCAM 9. Üniversitelerarası Yalıtım Yarışması(Birincilik Ödülü)- 2009 • Can Kaya, ArkiPARC Ödülleri - İşveren Ödülü Kamu Kategorisi: Datça Belediyesi Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi (Birincilik Ödülü)- 2008 Mimarlık Fakültesi Öğrenci Ödülleri

 49. Öğrenci Ödülleri – Mimarlık Bölümü • Ziya İmren, Fethiye Belediyesi Alışveriş ve Yaşam Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması (İkinci Mansiyon) - 2008 • Kadir Öztürk, Beton Tasarım Yarışması (Birincilik Ödülü)- 2008 • Burak Sarı, 2010 İstanbul Taksisi Canlı Proje Yarışması (İstanbul Tasarım Haftası kapsamında) (Birincilik Ödülü)- 2007 • Tuğçe Şık, MimED (Jüri Özel Ödülü, 3. Sınıf Kategorisi) - 2007 • Recep Esengil, Zeynep Esengil; Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması (İkincilik ödülü) - 2006 • Reşat Yılmaz, Beton Tasarım Yarışması (Mansiyon, Öğrenci Kategorisi) - 2006 Mimarlık Fakültesi Öğrenci Ödülleri

 50. Öğrenci Ödülleri – Mimarlık Bölümü • Cem Tütüncüoğlu, Keremcan Kırılmaz, Beton Tasarım Yarışması (Mansiyon, Öğrenci Kategorisi) - 2006 • Bilgen Boyacıoğlu, Cem Muyan, Yenal Akgün, İzmir Konak Belediyesi Uzundere Rekreasyon Vadisi Proje Yarışması (Üçüncülük Ödülü) - 2006 • Işın Can, S. Bahar Durmaz, Can Kaya, İzmir Konak Belediyesi Uzundere Rekreasyon Vadisi Proje Yarışması (4. Mansiyon) - 2006 • Seçkin Kutucu, Yonca T. Kutucu, Ebru Yılmaz, Uğur Bozkurt, Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Tasarım Yarışma Projesi (Birincilik Ödülü) - 2005 Mimarlık Fakültesi Öğrenci Ödülleri