Слобода да се фокусирате на вашиот бизнис со Microsoft Progress Nav (Navision) - PowerPoint PPT Presentation

microsoft dynamics nav navision l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Слобода да се фокусирате на вашиот бизнис со Microsoft Progress Nav (Navision) PowerPoint Presentation
Слобода да се фокусирате на вашиот бизнис со Microsoft Progress Nav (Navision)

play fullscreen
1 / 32
Download
Download Presentation

Слобода да се фокусирате на вашиот бизнис со Microsoft Progress Nav (Navision)

Presentation Transcript

 1. Слобода да се фокусирате на вашиот бизниссо Microsoft Dynamics Nav(Navision) Татјана Бошевска оперативен директор Логин Системи

 2. Агенда • Вовед во Microsoft Navision • Ваши и наши бизнис цели • Зголемување на продуктивноста • Зголемување на конкурентноста на вашата фирма • Раст на вашиот бизнис • Поврзување во глобалниот пазар • Архитектура и технологија на Microsoft Navision • Демо

 3. За нас • Презентер • Формално образование • ExecMBAstudies, Sheffield University, дипл. електротехнички инженер • Професионално за Microsoft • Microsoft Certified Professional, Microsoft Sales Specialist • MBS Navision Overview Certified, MBS Navision Essentials Certified • Тим • обучени и дедицирани консултанти и инженери • Обуки • Navision Overview & Essentials, Greece 2002, MK 2005 • Navision Partner Methodology, Denmark, 2002 • Navision Implementation Methodology, Denmark, 2003 • Navision Financial Management, Romania, 2003, MK, 2005 • Navision Programming & Development, Greece, 2003 • Navision Trade, 2006

 4. Microsoft Business Solutions–Navision • Microsoft Navision e интегирано бизнис менаџмент решение наменето за мали и средни фирмикои ги надминале основните софтверски пакети. • Идеално е за компании кои бараат решение кое: • брзо се имплементира • едноставно се користи и одржува • подготвено е за понатамошниот раст на компанијата

 5. За кого е наменет Големина Копорации Средни бизниси Мали бизниси Комплексност на деловните процеси

 6. Cyprus Denmark Eire Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland India Indonesia Ireland Israel Italy Latvia Lithuania Macedonia Malta Malaysia Mexico Middle East North Africa Netherlands New Zealand Norway Philippines Poland Portugal Romania Russia Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland Thailand Turkey United Kingdom USA Argentina Australia Austria Belgium Brazil Bulgaria Canada China Croatia Czech Microsoft Navision е достапен во следните локални верзии Големината на Microsoft Navision • Повеќе од 48,000 клиенти • Повеќе од 1,600 сертифицирани партнери • Повеќе од 40 локализирани верзии на производот • Продаден во повеќе од 130 земји • Повеќе од 1000 дополнителни решенија

 7. Барања на денешницата • Зголемување на продуктивноста на вработените • Насочување на операциите и зголемување на ефикасноста • Подобар пристап до информациите и извештаи • Консолидирање на разделените системи и одделенија • Го надраснавме постоечкиот систем Неудобност од промена • Дали одлуката е вистинскта? • Дали е сигурно и доверливо решението • Дали решението може да ги задоволи потребите на долг рок? Бизнис Притисоци Решете ги проблемите со исправена глава! Внатрешна реалност • Постоечкиот софтвер е застарен и нефлексибилен • Не обезбедува јасна слика за финансиите • Клиентите и добавувачите бараат нов систем • Вработените прават се што можат со постоечките системи • Не смее да се наруши бизнисот Инвестирајте во доверлива технологија која ќе помогне во зголемувањето на продуктивноста и ќе го поврзе вашиот бизнис

 8. Финансии и книговодство Набавки Продажба Услуги и сервис Состојба пред – засебни острови

 9. Имплементација на интегрирано решение – MBS Navision Се подобруват деловните операции и ефикасноста Се овозможува пристапот и управувањето со информации Високо продуктивна работна околина

 10. Основни компоненти на Navision

 11. Зголемување на продуктивноста Поврзување на вработените, партнерите, добавувачите Зголемување на конкурентноста Раст на Бизнисот Придобивки од Microsoft Navision

 12. Проблеми со продуктивноста? • “Трошевме многу време за двојно внесување на информации … ова не отргнуваше од она што навистина е важно во бизнисот.” • “Сакавме секој вработен да има пристап до релевантни информации за да може подобро да ги услужи корисниците и да соработува со добавувачите.” • “Навистина не знаевме која зделка е профитабилна.”

 13. 1. Интеграција на бизнисот Понуда:Корисникот сака понуда за одреден производ… Понуда:Немате доволна количина од производот на залиха. Но можете да го информирате корисникот дека производите може да му ги испорачате за 14 дена (врз основа на информацијата на картичката на проиводот). Понудата може да ја сочувате… Порачка: Корисникот ја разгледал вашата понуда и ја прифатил. Сега можете да ја искористите веќе внесената понуда за да направите порачка без повторно да ги внесувате информациите. Набавка:Бидејќи немате доволна количина, мора да порачате – со набавна порачка. Повторно ги користите веќе внесените податоци и правите набавна порачка од продажната порачка… Испорака:Уште еднаш може да ја искористите продажната порачка за да креирате фактура… Залиха:Залихата се ажурира и при приемот на производите и при испораката… Анализи:Можни се различни анализи – финансиски, за корисници, за залихи. Со едноставен експорт во Excel, може да се прават дополнителни анализи. Приемници:Врз основа на фактурата од добавувачот, а користејќи ја набавната порачка можете да направите приемница за производите… Залихи Банка Вие Добавувач Корисник

 14. 7. Раст на број на фактури по години

 15. 7. Раст на број на вработени по години

 16. 2. Пристап до информации • Дефинирани улоги • Доделувањена корисници

 17. 3. Следење на профитабилноста • На секоја зделка/проект • На ниво на производ • Биланс на успех на месечна/недела основа • account schedules • анализа по димензии

 18. Дополнителна можност за зголемување на продуктивноста • Интеграција на Microsoft Navision со апликациите од пакетот Microsoft Office • Кастомизација на комуникациите со Microsoft Word • Анализирање на податоците со Microsoft Excel • Управување на контактите и електронските пораки со Microsoft Outlook

 19. Проблеми со корисниците и конкуренцијата? • “На нашиот пазар секогаш имало многу конкуренција, но овие денови таа конкуренција е навистина голема.” • “Корисници тешко се наоѓаат а лесно се губат. Ако не можеме да им го дадеме тоа што им е потребно, тие ќе отидат кај конкуренцијата.” • “Најверојатно има многу можности на пазарот, но ние изгледа не сме во можност да реализираме најголем дел од нив.”

 20. 4. Предности пред конкуренцијата • Ефикасно работење • брз одговор на барањата (понуди, порачки) • намалени оперативни трошоци -> конкурентни цени на производите и услугите • големо производно портфолио • бизнис-то-бизнис релации со добавувачите

 21. 5. CRM – Управување со кориснички односи • Корисници • Податоци кои се важни за вашиот бизнис • Сегментирање, за директен маректинг

 22. 6.CRM – Следење на можности • Евиденција на можности - период - вредност - веројатност - статистика

 23. Кои се можните идни проблеми ако не користите добар систем? • “Сакаме фирмата да расте во решението —а не надвор од него.” • “Сакаме еден систем кој е проширлив и скалабилен и кој може да го надградуваме без да се грижиме дека додавањето на нова функционалност ќе предизвика проблем.” • “Немаме време за долги имплементации и тренинзи за вработените — нашиот бизнис неможе да чека на тоа.”

 24. Работење на глобалниот пазар без бариери • Повеќејазични можности • Можност за работа со повеќе валути • Едноставна размена на податоци со други системи преку стандарди (XML) Борете се ефикасно на светскиот пазар

 25. Database Microsoft Microsoft Navision DatabaseServer Worldwide Generic Objects Country-specific Objects Microsoft SQLServer 2000 Vertical Solutions Objects Customer-specific Objects Отворена архитектура Integrated Development Environment GUI (Windows) Вработени Клиентии бизниспартнери CommercePortal ApplicationServer Commerce Gateway (B2B) Екстерни апликации

 26. Технолошка рамка Вработени Ефикасност WIN32 ApplicationServer Соработка Бизнис партнери Commerce Gateway BizTalk Server Oтвореност Commerce Portal Microsoft Navision DatabaseServer / SQL Server Commerce Server Клиенти Доверливост Бизнис логика Датабаза Адаптибилност Dataport XMLPort Table Report Form Code Unit

 27. 9. Методологија за имплементација ANALYSIS DESIGN DEVELOPMENT & TESTING DEPLOYMENT ON-GOING OPERATIONS Training & support delivery Project planning & management Communications /change management Од продажба Нов проект

 28. Клучни фактори за успех • Поддршка од топ менаџментот на фирмата (вклученост) • Вработените • Организациската култура • Способноста на организацијата за промени

 29. Инвестирајте во иднината • Почнете со тоа што ви треба и додавајте функционалности • Достапност на надградби и нови верзии • Изградено на докажана Microsoft технологија

 30. Повеќе информации • http://www.microsoft.com/BusinessSolutions/Navision • tanjab@loginsystems.biz

 31. Демо