Aglomeracja Wroc?awska - PowerPoint PPT Presentation

aglomeracja wroc awska perspektywy rozwoju l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aglomeracja Wroc?awska PowerPoint Presentation
Aglomeracja Wroc?awska

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
lancelot
Views
Download Presentation

Aglomeracja Wroc?awska

Presentation Transcript

 1. Wrocław, 3 czerwca 2009 Aglomeracja Wrocławska –perspektywy rozwoju

 2. Kryzys jako szansa „nowe rozdanie” • Stawiając na rozwój badań i innowacyjności, wykorzystując naszą stosunkowo dobrą sytuacje gospodarczą i określając odpowiednio priorytety nasza gospodarka ma szansę znaleźć się w pokryzysowym świecie w „wyższej” lidze światowego podziału obowiązków.

 3. Obszary Rozwoju • Biznes • Nauka i Edukacja • Jakość życia

 4. Dynamiczne centrum biznesu • Stabilizacja działalności firm we Wrocławiu nastąpi jedynie w przypadku dalszego zakorzenienia ich w gospodarce aglomeracji, m.in. poprzez rozwój działów badawczo-rozwojowych, marketingu i współpracy z uczelniami oraz przyspieszenie powstawania i rozwoju • O konkurencyjności firm regionu coraz bardziej będzie decydowała innowacyjność, a coraz mniej niższe koszty pracy. • Rozwój regionu będzie możliwy jedynie przy zapewnieniu stabilizacji i zwiększeniu innowacyjności gospodarki. • Stabilizacja i zwiększanie innowacyjności możliwe jest nie tylko poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury ale i zwiększenie ilości kontaktów gospodarczych, wzrostu zaufania , zmniejszenie ryzyka i stworzenie kultury podejmowania odpowiednio skalkulowanego ryzyka.

 5. Biznes – projekty • Parki technologiczne i inkubatory z nimi związane (np.T-Park, Wrocławski Park Technologiczny, ChemiPark) • Inkubatory innowacji i przedsiębiorczości • Program zachęcania inwestorów zagranicznych z regionu do lokowania coraz bardziej zaawansowanych projektów (np. NSN, HP, Toyota) • Akcelerator Designu – platforma komunikacji i promowania wzornictwa • Wrocławskie Centrum Matematyki Stosowanej

 6. Kluczowym czynnikiem sukcesu będzie utrzymanie talentów we Wrocławiu. Cel ten wiąże się bezpośrednio z wysoką jakością życia Tworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi wiedzy i innowacji Regiony w Europie, które odniosły sukces w kreowaniu silnego ośrodka akademickiego i naukowego, bardzo mocno postawiły na koordynację działań lokalnego samorządu, uczelni i środowiska naukowego Naturalnym następstwem koordynacji działań powinna być integracja środowiska naukowego i akademickiego Celem bezpośrednio wynikającym ze strategii Wrocławia, a kluczowym dla pewnej unikalności regionu, jest wdrożenie programów promujących kulturę eksperymentu Prężny ośrodek naukowy i akademicki

 7. Wrocławskie Centrum Akademickie Program „Visiting professors” Pomoc mieszkaniowa dla młodych naukowców Wrocławska informatyka: promocja + warsztaty dla młodych Rynek 13: Przestrzeń spotkań świata akademickiego – od rektorów po wybitnych młodych naukowców Wrocław Akademicki – projekty

 8. Kampus Pracze Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (140 mln EUR) IBM Research Projects Centrum Matematyki Stosowanej Laboratoria firm Generator spin-offów i start-upów Klaster ICT Celem projektu jest stworzenie platformy współpracy polskich i europejskich innowacyjnych firm, działających w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), instytucji korzystających z technologii informatycznych, wyższych uczelni, specjalistycznych szkół teleinformatycznych i władz regionalnych Nauka – projekty

 9. Jakość życia jest niezbędna z kilku względów: Pozwala przyciągnąć utalentowane osoby Pozwala utrzymać talenty, które już są w regionie Wysoka jakość życia tworzy przestrzeń dla kultury eksperymentu Atrakcyjna jakość życia

 10. Mieszkania Ponad 40% terenu miasta pokryte planami zagospodarowania. Ogromna ilość terenów jest w procesie przygotowania.

 11. Komunikacja drogowa i szynowa

 12. Lotnisko – nowy terminal

 13. Stadion

 14. Kultura, rozrywka, rekreacja W budowie lub przygotowaniu do budowy znajdują się:Narodowe Forum MuzykiParki i ogrody Fontanna multimedialnaTeatr CapitolAfrikarium-Oceanarium

 15. Wrocław, 3 czerwca 2009 Dziekuję za uwagę