MEF 1000; Materialer og energi - Kap. 9 Fysikalske egenskaper og funksjonelle materialer - PowerPoint PPT Presentation

mef 1000 materialer og energi kap 9 fysikalske egenskaper og funksjonelle materialer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MEF 1000; Materialer og energi - Kap. 9 Fysikalske egenskaper og funksjonelle materialer PowerPoint Presentation
MEF 1000; Materialer og energi - Kap. 9 Fysikalske egenskaper og funksjonelle materialer

play fullscreen
1 / 70
Download
Download Presentation

MEF 1000; Materialer og energi - Kap. 9 Fysikalske egenskaper og funksjonelle materialer

Presentation Transcript