L'AVALUACI - PowerPoint PPT Presentation

l avaluaci de centres per a la millora de l educaci l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L'AVALUACI PowerPoint Presentation
L'AVALUACI

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
armando-jacobs
Views
Download Presentation

L'AVALUACI

Presentation Transcript

 1. L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓ novembre de 2008

 2. L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓÍndex 1. El Pla d’avaluació del Departament d’Educació i la planificació pel curs 2008-09 2. Les eines per avaluar els centres 3. El cicle avaluatiu i la millora continua 4. Els contingut de l’avaluació 5. Els Indicadors de centre

 3. Finalitats del pla d’avaluació del Departament d’Educació • Incidir en la qualitat de l’educació que reben els alumnes • Informar els centres, a la Administració i a la societat sobre els processos i els resultats de l’acció educativa • Rendir comptes a la societat • Facilitar estudis d’investigació • Promoure la millora de la competència professional i incentivar els professionals de l’educació

 4. RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008 per la qual s’aproven les instruccions per al’organització i el funcionament dels centres 2008-2009 • L’avaluació ha de contribuir a obtenir una visió global del funcionament i dels resultats queaconsegueix el centre, identificant les bones pràctiques i els aspectes susceptibles de millora. • L’avaluació de centres, en el marc del Pla d’Avaluació del Departament d’Educació, preveuincorporar progressivament l’avaluació global diagnòstica i el sistema d’indicadors de centre. • El pla d’avaluació del centre ha d’emmarcar-se en el projecteeducatiu i ha de prendre en consideració la valoració del pla d’avaluació anterior.

 5. RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008 per la qual s’aproven les instruccions per al’organització i el funcionament dels centres 2008-2009 • L’avaluació global diagnòstica serveix per avaluar el centre en el seu conjunt, tot i que noimplica l’avaluació detallada de tots els aspectes. Aquesta avaluació proporciona una visiópanoràmica del centre. • L’avaluació global diagnòstica s’aplicarà en els centres que en el curs 2008-2009 iniciïn un plaestratègic de centre i en els centres que iniciïn un projecte de qualitat i millora contínua, demanera que la informació obtinguda serveixi de punt de partida per a l’elaboració del pla. • També es podrà aplicar en els centres que així ho sol·licitin o bé en aquells que l’Administraciódetermini.

 6. RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008 per la qual s’aproven les instruccions per al’organització i el funcionament dels centres 2008-2009 • El sistema d’indicadors de centre permet obtenir informació mesurable d’un conjunt acotat devariables avaluatives que ofereixen una perspectiva del funcionament i dels resultats del centre. • Lainformació referida a aquest conjunt de variables s’actualitzarà cada curs escolar i servirà tantper analitzar l’evolució del centre com per comparar la seva situació amb la de la resta decentres queels hagin aplicat. • En aquesta anàlisi cal relacionar els resultats obtinguts en les proves i avaluacions que s’apliquin en el centre, amb els criteris adoptats per a la gestió del currículum i el desenvolupament dels processos d’ensenyament i aprenentatge. • Durant el curs 2008-2009 s’iniciarà l’aplicació als centres del sistema d’indicadors de centre.

 7. AGD (Avaluació Global Diagnòstica) Auditories externes (centres amb dos o més cicles formatius) Avaluació focalitzada de nivell 1: àrees curriculars Avaluació focalitzada de nivell 2: temes concrets de l’organització del centre o del currículum Proves de competències bàsiques i de rendiment (ESO 2006 …) Sistema d’indicadors de centre Avaluació de plans, programes i projectes Eines per avaluar els centres educatius BDRQ (Base de Dades de Referents de Qualitat) - Indicadors - Descriptors Sistema per gestionar la informació Estratègies

 8. Obj. 1 Obj. 2 Obj. n El cicle avaluatiu i la millora contínua (Integració de perspectives) 4 cursos AV. GLOBAL DIAGNÒSTICA INF. ADMINIST. INF. CENTRE CURS 1 CURS 2 CURS 3 PLA DE MILLORA UNITATS DEL DEPARTAMENT - presa de decisions - Avaluació de sistema - Avaluació . … Av. localitzada 1 Av. focalitzada 2 Sistema d’Indicadors de centre Indicadors de plans, programes i projectes

 9. Situació global del centre per iniciar un pla de de millora AGD informació Control de resultats i processos per fer ajustaments Indicadors informació Dues estratègies d’avaluació

 10. Tipologia de continguts 1.Context 5.Recursos 2.Resultats 4.Processos: centre 3.Processos: aula

 11. Centres Pla - Estratègic o a demanda ST AGD Indicadors N3 (SI) Indicadors N2 Aplicació selectiva Tots els centres Aplicació selectiva Els continguts dels indicadors són un subconjunt dels continguts de l’ AGD Indicadors N1

 12. Conjunt reduït Informacions documentals: - Bases de Dades DeE - Documentació centre 1.- S’aplicarà a tots els centres 2.- S’actualitzarà cada curs Nivell I Conjunt indicadors de nivell I+ indicador de satisfacció de la comunitat educativa 1.- S’aplicarà selectivament 2.- S’actualitzarà cada curs Nivell II 1.-S’aplicarà selectivament 2.- S’actualitzarà periòdicament Nivell II + Indicadors processos (aula, acció tutorial, convivència, i coordinació) Nivell III Els indicadors de centre s'organitzen segons diferents nivells d’aplicació

 13. INDICADORS DE CENTRE AGD

 14. 1 Dimensió CONTEXT INDICADORS 2 DE CENTRE Dimensió RESULTATS BLOCS Dimensió RECURSOS 4 BLOCS DESCRIPTORS BLOCS DESCRIPTORS DESCRIPTORS 3

 15. 4 Altres 1 Diversitat significativa 3 2 Alumnes amb necessitats ED. Especials: motrius, físics,psiquics, sensorials Alumnes amb necessitats ED. Específiques: Situació socio-econòmica desfavorida Tipologia socio/econòmica Alta.. A Mitja...B Baixa...C Mobilitat alumnat Mobilitat professorat Absències alumnat Absències professorat ALTA MITJA BAIXA CONTEXT Alumnes de nova incorporació al sistema. (menys de 2 anys) RECURSOS NIVELL DE COMPLEXITAT

 16. 2 1 PLANS ESTRATÈGICS PMQCE RECURSOS HUMANS Ratio Alumnes/professors ALTRES... PLA D’AUTONOMIA PLA DE MILLORA DEL CENTRE PROJECTES D’INNOVACIÓ CONTEXT RECURSOS

 17. 1 ALUMNES QUE PROGRESSEN ADEQUADAMENT En les àrees en acabar cada cicle En finalitzar cada cicle ALUMNES que superen cada COMPETÈNCIA BÀSICA RECURSOS 2 RESULTATS

 18. Indicadors: estratègia avaluativa • Seqüència: • Introducció de la informació • Bases de dades del Departament d’Educació • Documentació del centre • Aplicació dels instruments, si és el cas. • Validació de la informació • Anàlisi de la informació De manera selectiva: • Sessió d’avaluació • Redacció de l’informe • Propostes de millora

 19. Informació del CENTRE Informació de la SDGI Verificació de la INSPECCIÓ FORMULARI INDICADORS DE CENTRE

 20. Eines informàtiques Formulari dels INDICADORS DE CENTRE Processament

 21. La informació relativa als indicadors rellevants de centre normalment es presenta en una taula i amb un gràfic associat (vegeu el següent exemple). Tant la taula com la gràfica mostren dos tipus d’informació, una relativa a cada descriptor i l’altra referida als percentatges globals: a) En la barra relativa als descriptors, per tal de facilitar criteris de referència que permetin analitzar la situació del centre i comparar la seva situació en relació amb el conjunt de centres de la mostra, s’estableixen tres franges de valoració: baixa, mitja i alta.Les franges s’estableixen a partir d’un estudi estadístic del conjunt de centres de la mostra. El criteri estadístic és el següent: Franja mitja = [mitjana +/– una desviació típica]. Les altres franges se situen a cada costat de la franja mitja. La mitjana per al total de centres de la mostra està representada per la marca de color groc. En aquest exemple, per al primer descriptor (L9) el centre se situa per sota de la mitjana dels centres de la mostra. b) En la barra relativa als percentatges globals, quan el conjunt de descriptors d’un indicador són quantitatius i agregables (ex: Cb10 àmbit lingüístic), es calculen els tres quartils que distribueixen la barra en quatre franges: baixa, mitja-baixa, mitja-alta, alta. El segon quartil (mediana) esta representat per la marca negra que sobrepassa els límits de la barra. En aquest exemple fictici el centre se situa entre els 25% dels centres que obtenen millors resultats.) INDICADORS DE CENTRE Processament.

 22. INDICADORS Anàlisi de resultats. DE CENTRE

 23. Anàlisi de resultats. INDICADORS DE CENTRE

 24. INDICADORS RELLEVANTS DE CENTRE. PRIMÀRIA. ESTUDI DE SISTEMA PREINFORME CENTRE POBLACIÓ AVALUADORS: DATA: ÍNDEX 1. Presentació 2. Valoracions 2.1 Valoracions per dimensions 2.1.1 Valoració del context 2.1.2 Valoració dels resultats 2.1.3 Valoració dels recursos 2.2 Valoració global 2.2.1 Relació entre el context i els recursos 2.2.2 Relació entre els recursos i els resultats 2.2.3 Relació entre els recursos i els resultats considerant el context Aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaa a aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa Aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaa a aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa Aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaa a aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa PREINFORME

 25. INDICADORS DE CENTRE Preinforme NOVETAT

 26. INDICADORS RELLEVANTS DE CENTRE. PRIMÀRIA. ESTUDI DE SISTEMA PREINFORME CENTRE POBLACIÓ AVALUADORS: DATA: ÍNDEX 1. Presentació 2. Valoracions 2.1 Valoracions per dimensions 2.1.1 Valoració del context 2.1.2 Valoració dels resultats 2.1.3 Valoració dels recursos 2.2 Valoració global 2.2.1 Relació entre el context i els recursos 2.2.2 Relació entre els recursos i els resultats 2.2.3 Relació entre els recursos i els resultats considerant el context Aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaa a aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa Preinforme Aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaa a aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

 27. QUINA SEQÜÈNCIA SEGUIR... 1.- Presentació i concreció de calendari amb l’equip directiu. 2.- Aportació d’informació. (C) Comprovació de les dades. (I) 3.- Processament. Tractament de la informació. (Annex I) 4.- Anàlisi i interpretació (I). 5.- Preinforme. Lliurar l’annex I. 6.- Sessió d’avaluació amb l’equip directiu 7.- Informe. INDICADORS DE CENTRE

 28. L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓÍndex 1. El Pla d’avaluació del D. d’Educació i planificació pel curs 2008-09 2. Les eines per avaluar els centres 3. El cicle avaluatiu i la millora continua 4. Els contingut de l’avaluació 5. Indicadors de centre

 29. L’AVALUACIÓ DE CENTRES PER A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓ novembre de 2008 Moltes gràcies