BELANG VAN HET MULTIDISCIPLINAIR WERKEN - PowerPoint PPT Presentation

belang van het multidisciplinair werken l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BELANG VAN HET MULTIDISCIPLINAIR WERKEN PowerPoint Presentation
BELANG VAN HET MULTIDISCIPLINAIR WERKEN

play fullscreen
1 / 46
Download
Download Presentation

BELANG VAN HET MULTIDISCIPLINAIR WERKEN

Presentation Transcript

 1. BELANG VAN HET MULTIDISCIPLINAIR WERKEN

 2. INHOUD

 3. INHOUD • Wat is multidisciplinair werken?

 4. INHOUD • Wat is multidisciplinair werken? • Waarom multidisciplinair werken?

 5. INHOUD • Wat is multidisciplinair werken? • Waarom multidisciplinair werken? • Hoe multidisciplinair werken?

 6. INHOUD • Wat is multidisciplinair werken? • Waarom multidisciplinair werken? • Hoe multidisciplinair werken? • Taak van de kinesitherapeut binnen het multidisciplinair team.

 7. WAT IS MULTIDISCIPLINAIR WERKEN?

 8. WAT IS MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? Medewerkers van verschillende disciplines die gaan samenwerken en zodoende instaan voor een kwaliteitsvolle zorgverlening.

 9. ……. Sociale dienst Verpleging / verzorging Logistiek Onderhoud Keuken Administratie BEWONER Directie Animatie Huisarts Ergotherapie Logopedie Familie Kinesitherapie

 10. ……. Sociale dienst Verpleging / verzorging Logistiek Onderhoud Keuken Administratie BEWONER Directie Animatie Huisarts Ergotherapie Logopedie Familie Kinesitherapie

 11. WAT IS MULTIDISCIPLINAIR WERKEN?

 12. WAT IS MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? • Het multidisciplinair team bepaalt aan welke doelen er wordt gewerkt, hoe en wanneer hieraan wordt gewerkt.

 13. WAT IS MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? • Het multidisciplinair team bepaalt aan welke doelen er wordt gewerkt, hoe en wanneer hieraan wordt gewerkt. • Het multidisciplinair opgesteld zorgplan is richtinggevend voor het handelen van alle afzonderlijke disciplines.

 14. WAT IS MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? • Het multidisciplinair team bepaalt aan welke doelen er wordt gewerkt, hoe en wanneer hieraan wordt gewerkt. • Het multidisciplinair opgesteld zorgplan is richtinggevend voor het handelen van alle afzonderlijke disciplines. • Werken met verschillende mensen geeft ook verschillende meningen dwz veel overleg en onderhandelen waarbij het belang van de bewoner centraal staat.

 15. WAAROM MULTIDISCIPLINAIR WERKEN?

 16. WAAROM MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? • Alleen het samenvoegen van ALLE informatie geeft een totaal beeld.

 17. WAAROM MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? • Alleen het samenvoegen van ALLE informatie geeft een totaal beeld. • Er wordt verder gekeken dan alleen het eigen vakgebied.

 18. WAAROM MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? • Alleen het samenvoegen van ALLE informatie geeft een totaal beeld. • Er wordt verder gekeken dan alleen het eigen vakgebied. • Verschillende disciplines vullen mekaar optimaal aan.

 19. WAAROM MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? • Alleen het samenvoegen van ALLE informatie geeft een totaal beeld. • Er wordt verder gekeken dan alleen het eigen vakgebied. • Verschillende disciplines vullen mekaar optimaal aan. • Gemeenschappelijk iets bereiken waartoe je alleen niet in staat bent.

 20. 10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN

 21. 10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN • Wederzijds respect voor elkaars kennis en bekwaamheid

 22. 10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN • Wederzijds respect voor elkaars kennis en bekwaamheid • Goed kunnen communiceren in groep

 23. 10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN • Wederzijds respect voor elkaars kennis en bekwaamheid • Goed kunnen communiceren in groep • Anderen kunnen betrekken in een discussie

 24. 10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN • Wederzijds respect voor elkaars kennis en bekwaamheid • Goed kunnen communiceren in groep • Anderen kunnen betrekken in een discussie • Helder formuleren van de problematiek

 25. 10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN • Wederzijds respect voor elkaars kennis en bekwaamheid • Goed kunnen communiceren in groep • Anderen kunnen betrekken in een discussie • Helder formuleren van de problematiek • Boodschap afstemmen op niveau van deelnemende disciplines

 26. 10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN • Wederzijds respect voor elkaars kennis en bekwaamheid • Goed kunnen communiceren in groep • Anderen kunnen betrekken in een discussie • Helder formuleren van de problematiek • Boodschap afstemmen op niveau van deelnemende disciplines • Adviserende en/of coordinerende rol kunnen vervullen

 27. 10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN • Wederzijds respect voor elkaars kennis en bekwaamheid • Goed kunnen communiceren in groep • Anderen kunnen betrekken in een discussie • Helder formuleren van de problematiek • Boodschap afstemmen op niveau van deelnemende disciplines • Adviserende en/of coordinerende rol kunnen vervullen • Geen competitie; wel coöperatie

 28. 10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN • Wederzijds respect voor elkaars kennis en bekwaamheid • Goed kunnen communiceren in groep • Anderen kunnen betrekken in een discussie • Helder formuleren van de problematiek • Boodschap afstemmen op niveau van deelnemende disciplines • Adviserende en/of coordinerende rol kunnen vervullen • Geen competitie; wel coöperatie • Correcte en relevante verslaggeving

 29. 10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN • Wederzijds respect voor elkaars kennis en bekwaamheid • Goed kunnen communiceren in groep • Anderen kunnen betrekken in een discussie • Helder formuleren van de problematiek • Boodschap afstemmen op niveau van deelnemende disciplines • Adviserende en/of coordinerende rol kunnen vervullen • Geen competitie; wel coöperatie • Correcte en relevante verslaggeving • Evaluatie en bijsturing

 30. 10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN • Wederzijds respect voor elkaars kennis en bekwaamheid • Goed kunnen communiceren in groep • Anderen kunnen betrekken in een discussie • Helder formuleren van de problematiek • Boodschap afstemmen op niveau van deelnemende disciplines • Adviserende en/of coordinerende rol kunnen vervullen • Geen competitie; wel coöperatie • Correcte en relevante verslaggeving • Evaluatie en bijsturing • Willen luisteren naar elkaar en bereidheid tot het sluiten van een compromis in bepaalde gevallen

 31. Taak kine binnen het multidisciplinair team

 32. Taak kine binnen het multidisciplinair team • Meewerken aan het opstellen, uitvoeren en opvolgen van het zorgplan van de individuele bewoner

 33. Taak kine binnen het multidisciplinair team • Meewerken aan het opstellen, uitvoeren en opvolgen van het zorgplan van de individuele bewoner • Meedenken over de kwaliteit van de zorg binnen de instelling en deze mee bewaken

 34. Taak kine binnen het multidisciplinair team • Meewerken aan het opstellen, uitvoeren en opvolgen van het zorgplan van de individuele bewoner • Meedenken over de kwaliteit van de zorg binnen de instelling en deze mee bewaken • Deelnemen aan de multidisciplinaire bewonersbesprekingen en teamvergaderingen

 35. Taak kine binnen het multidisciplinair team • Meewerken aan het opstellen, uitvoeren en opvolgen van het zorgplan van de individuele bewoner • Meedenken over de kwaliteit van de zorg binnen de instelling en deze mee bewaken • Deelnemen aan de multidisciplinaire bewonersbesprekingen en teamvergaderingen • Adviserende en/of coordinerende functie betreffende: - valpreventie – fixatie – tilbeleid - zit- en ligcomfort - decubitusbeleid - ergonomie - loophulpen – rolstoelen ….

 36. DE WIJZE WAAROP DIT MULTIDISCIPLINAIR WERKEN GEBEURT IS AFHANKELIJK VAN INSTELLING TOT INSTELLING.

 37. DE WIJZE WAAROP DIT MULTIDISCIPLINAIR WERKEN GEBEURT IS AFHANKELIJK VAN INSTELLING TOT INSTELLING. MAATWERK IS BELANGRIJK!

 38. Voorbeeld • RVT met 98 bewoners • 75 tot 80 % zwaar zorgbehoevend • 3 afdelingen • Kinesitherapeuten zijn niet afdelingsgebonden • Aantal kinesitherapeuten: 3

 39. Voorbeeld • Wekelijkse briefing per afdeling • RVT vergadering • Kine – ergo – diensthoofdenvergadering • Palliatief supportteam • Ethisch comité

 40. Wekelijkse briefing per afdeling • Deelnemers: - hoofdverpleegkundige - verpleging/verzorging - ergo/animatie - kine - sociale dienst • Duurtijd: +/- 30 min per week • Doel: bewonersbespreking

 41. RVT vergadering • Deelnemers: - directie - CRA - hoofdverpleegkundigen - kine - ergo/animatie - sociale dienst • Duurtijd: +/- 2u per maand • Doel: bespreking van alle RVT bewoners

 42. Kine – Ergo - Diensthoofden -vergadering • Deelnemers: - directie - hoofdverpleegkundigen - kine - ergo/animatie • Duurtijd: +/- 1u30 per maand • Doel: algemene werking en procedures binnen de instelling

 43. Palliatief supportteam • Deelnemers: - directie - CRA - hoofdverpleegkundigen - kine - sociale dienst • Duurtijd: +/-2u per 3 maanden • Doel: palliatieve werking van de instelling bespreking palliatieve bewoners

 44. Ethisch comité • Deelnemers: - directie - CRA - kine - Hoofdverpleegkundige • Duurtijd: +/- 2u per 3 maanden • Doel: bespreking ethische aspecten o.a. privacy, fixatie;euthanasie

 45. Multidisciplinairwerken vraagt: INZET ENGAGEMENT SAMENWERKING …… MAAR IS EEN MUST !!!