1 . N I T E BIR KAHRAMAN DOGUYOR - PowerPoint PPT Presentation

1 n t e b r kahraman do uyor l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1 . N I T E BIR KAHRAMAN DOGUYOR PowerPoint Presentation
1 . N I T E BIR KAHRAMAN DOGUYOR

play fullscreen
1 / 90
Download Presentation
maite-jimenez
Views
Download Presentation

1 . N I T E BIR KAHRAMAN DOGUYOR

Presentation Transcript

 1. ÖZGÜR GÜVERCİN 8.Sınıf İNKILAP TARİHİ Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak lazımdır. 1 . Ü N İ T EBİR KAHRAMAN DOĞUYOR

 2. “Her yüzyılda bir dahi yetişir, bu yüzyılda maalesef bu, Türklere nasip oldu.” Winston Churchil (İngiliz Başbakanı)

 3. Selanik şehrini bulunuz.

 4. OSMANLI MİLLETLERİ TÜRK ERMENİ BULGAR ARAP YAHUDİ ARNAVUT RUM SIRP MACAR

 5. SELANİK MİLLETLERİ ERMENİ BULGAR YAHUDİ TÜRK RUM SIRP

 6. SELANİK RUMELİ’DE BİR LİMAN KENTİ AVRUPA-OSMANLI TİCARETİ DEMİRYOLU VAR. (ÜSKÜP, MANASTIR, İSTANBUL)

 7. Etkinlik çalışması a. Osmanlı şehri olan Selanik’e hangi yollarla ulaşılabilir? b. Ulaşım kolaylığının bu şehre ne gibi faydaları olabilir?

 8. SELANİK • Rumeli’dedir. • Çok milletlidir. • Çok dinlidir. • Liman şehridir. • Ticaretle uğraşılır. • Avrupa’ya açılan kapıdır. • Yeni fikirlere açıktır. • KONYA • Anadolu’dadır. • Müslüman Türkler var. • Tarım şehridir. • Verimli ovaları vardır. • Gelenekçidir.

 9. KONYA SELANİK

 10. ALİRIZA EFENDİ & ZÜBEYDE HANIM ÇOCUKLARI MUSTAFA MAKBULE AHMET FATMA ÖMER NACİYE

 11. Bunları biliyor musunuz? • Mustafa Kemal’in doğum günü tam olarak belli değildir fakat kendisi “doğum dünüm 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkış günümdür” demiştir. • Kardeşleri ölmeseydi 6 çocuklu bir aile olacaktı. • M. Kemal’in şahsi kütüphanesinde 3500 civarı kitap vardır. • Öğrenciyken okuduğu kitaplarda cumhuriyet kelimesinin altını çizmiştir. • Harp Okulundaki apolet numarası 1283 tür.

 12. Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur. ALİRIZA EFENDİ

 13. Mahalle mektebine gitsin, hoca-molla olsun. Şemsi Efendi Okuluna gitsin, batı tarzı modern eğitim görsün, bürokrat ya da asker olsun.

 14. ATATÜRK’ÜN EĞİTİM HAYATI MAHALLE MEKTEBİNDEN ŞEMSİ EFENDİ OKULUNA *1873’te açıldı. *Batı tarzı eğitim veren çağdaş bir okuldur.

 15. MAHALLE MEKTEBİ

 16. Mustafa Kemal’in Okuduğu Okullar Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Okulu Selanik Askeri Rüştiyesi Manastır Askeri İdadisi(1896-1899) İstanbul Harp Okulu (1899-1902) İstanbul Harp Akademisi(1902-1905)

 17. İstanbul Harp Okulu Manastır Askeri İdadisi İstanbul Harp Akademisi Selanik Askeri Rüştiyesi Şemsi Efendi Okulu Mahalle Mektebi 1881 1900 1905

 18. HARBİYELİ M.KEMALAPOLET NO: 1283

 19. Mustafa Kemal’i En Çok Etkileyen Düşünür ve Yazarlar: Ziya Gökalp – Türkçülük akımı temsilcisidir. Tevfik Fikret – Hürriyet ve Bağımsızlığa önem veren bir şairdir. Namık Kemal – Vatanperver ve Hürriyete önem verir. Mehmet Akif Ersoy – Hürriyet ve Bağımsızlık konusunda etkili bir vatanperverdir. Jan Jak Russo – Fransız Düşünür.

 20. İstikbal göklerdedir. Tayyareler gün gelecek savaşlarda önemli roller oynayacaktır.

 21. 1905-1907: Şam – 5.Ordu 1907: Manastır 3.Ordu (Kolağası-Kd.Yüzbaşı) 1909: Hareket Ordusu Kurmay Başkanı 1910: Fransa-Picardie Manevralarına katıldı. 1911: İstanbul’da Genel Kurmayda görevlendirildi. 1911: Trablusgarp’ta (Derne ve Tobruk) 1912: Gelibolu (Balkan Savaşları sırasında) 1915: Çanakkale cephesi (I.Dünya Savaşı) 1916: Tümgeneral oldu. Muş ve Bitlisi Ruslardan aldı. 1917: İstanbul’a geldi. Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya gitti. 1918: Halep’e 7.Ordu’ya komutan olarak atandı. 1918: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atandı.

 22. 1909 1911 1912 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1922 I.Dünya Savaşı Milli Mücadele 31 Mart İsyanı Trablusgarp Savaşı Balkan Savaşları

 23. 31 MART İSYANI (1909)

 24. Trablusgarp Savaşı Trablusgarp OSMANLI MISIR

 25. ENVER PAŞA

 26. BALKAN SAVAŞLARI SONUCU

 27. Osmanlı toprağı olan Balkanlarda ilk isyan 1804 SIRP isyanıdır. Daha sonra Rumlar isyan etmiş ve 1829’da YUNAN devletini kurmuşlardır. Osmanlı’dan ayrılarak ilk devlet kuran millet RUM lardır. Bu milliyetçi isyanların nedenleri: - Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı. - Rusların, Balkan milletlerini kışkırtması.

 28. Mustafa Kemal’in gençlik yıllarında Balkanlarda en yaygın olan fikir akımı milliyetçilikti. Bu akım Osmanlı Devletine çok zarar vermiş ve devletin parçalanmasına neden olmuştur. Mustafa Kemal’de bu fikir akımından etkilenmiş ve Türk Milliyetçiliğini savunmuştur. Bu sayede ileride bağımsız bir Türk devleti kurabilmiştir.

 29. I.DÜNYA SAVAŞI KAFKAS CEPHESİ IRAK CEPHESİ SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ KANAL CEPHESİ HİCAZ-YEMEN CEPHESİ

 30. I.DÜNYA SAVAŞIÇANAKKALECEPHESİ

 31. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde etmiştir? A. II.Balkan Savaşı B. Çanakkale Cephesi C. Trablusgarp D. Büyük Taarruz

 32. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde etmiştir? A. II.Balkan Savaşı B. Çanakkale Cephesi C. Trablusgarp D. Büyük Taarruz

 33. I. Mahalle Mektebi II. Manastır Askeri İdadisi III. Deniz Harp Okulu IV. Harp Akademisi Mustafa Kemal, yukarıdaki okullardan hangilerinde okumuştur? A. I ve II B. I, II ve III C. II ve III D. I, II ve IV

 34. I. Mahalle Mektebi II. Manastır Askeri İdadisi III. Deniz Harp Okulu IV. Harp Akademisi Mustafa Kemal, yukarıdaki okullardan hangilerinde okumuştur? A. I ve II B. I, II ve III C. II ve III D. I, II ve IV

 35. “Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi yönünü belli etmiştir? A. İleri görüşlülüğü B. Vatan severliği C. Barış severliği D. Hoşgörülülüğü

 36. “Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi yönünü belli etmiştir? A. İleri görüşlülüğü B. Vatan severliği C. Barış severliği D. Hoşgörülülüğü

 37. Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk devletinin kuruluşunu belgelerle anlattığı eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kumandan ile Hasbihal B. Medeni Bilgiler C. Milli Mücadele D. Nutuk

 38. Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk devletinin kuruluşunu belgelerle anlattığı eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kumandan ile Hasbihal B. Medeni Bilgiler C. Milli Mücadele D. Nutuk

 39. I. Trablusgarp Savaşı II. I.Dünya Savaşı III. Milli Mücadele Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak veren seçenek hangisidir? A. I-II-III B. II-I-III C. III-I-II D. II-III-I