CIOS Apeldoorn D school voor sport en bewegen - PowerPoint PPT Presentation

cios apeldoorn d school voor sport en bewegen l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CIOS Apeldoorn D school voor sport en bewegen PowerPoint Presentation
CIOS Apeldoorn D school voor sport en bewegen

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
audra-chambers
Views
Download Presentation

CIOS Apeldoorn D school voor sport en bewegen

Presentation Transcript

 1. CIOS Apeldoorn Dé school voor sport en bewegen Apeldoorn Arnhem

 2. Cios Apeldoorn Dé school voor Sport & Bewegen Onderdeel van Roc Aventus Molendwarsstraat 40 7311 MX Apeldoorn Tel: 0882836960 www.cios-apeldoorn.nlinfo@cios-apeldoorn.nl

 3. Centraal Instituut Opleidingvoor Sportleiders Opleiding voor sport en bewegen

 4. CIOS’en in Nederland: Arnhem Haarlem Sittard Heerenveen Goes/Breda

 5. CIOS OPLEIDINGEN Sport en Bewegingscoördinator niveau 4(4 jaar) Sport en Bewegingsleider niveau 3(3 jaar) Sport en Bewegingsbegeleider niveau 2 (2 jaar)

 6. BASISPROGRAMMACompetentie gericht onderwijs Eerste jaar: Gezamenlijk basisjaar niveau 3/(4) Vervolg: afhankelijk van de studieresultaten volg je: Doe je 1 of 2 jaar over niveau 3 en stroom je drempelloos door naar niveau 4 Mogelijkheden Niveau 3: opleiding tot Sportleider3 keuzevakken Niveau 4: opleiding tot Sportcoördinator1 hoofdvak (= Stream) +3 keuzevakken

 7. Onderdelen Basisprogramma‘de eerste 2 schooljaren’ • Aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten • Organiseren van wedstrijden, Voert werkzaamheden uit ten behoeve van de SB-organisatie • toernooien of evenementen

 8. Aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten • Bereidt SB-activiteiten voor • Voert SB-activiteiten uit • Coacht en begeleidt sb-deelnemers • Beoordeelt het vaardigheidsniveau van de SB-deelnemers • Evalueert SB-activiteiten

 9. Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen • Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement • Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor • Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit • Evalueert de organisatie van wedstrijden, toernooien of evenementen

 10. Voert werkzaamheden uit ten behoeve van de SB-organisatie • Organiseert nevenactiviteiten • Past EHBSO en reanimatie toe • Stuurt vrijwilligers, stagiaires en medewerkers aan • Verricht beheer- en onderhoudswerkzaamheden • Informeert en adviseert (potentiële) SB-deelnemers en/of ouders/begeleiders • Voert frontoffice-werkzaamheden uit • Werkt samen met diverse partijen

 11. De beroepstaken van een Sportleider • Gaan niet alleen over zelf sporten… • Maar vooral over: • leren lesgeven • mensen stimuleren • samenwerken • plannen • jezelf willen verbeteren

 12. In ons competentie gericht onderwijs werken we aan die beroepstaken d.m.v.: • - Projectopdrachten • Leren lesgeven • Sportvaardigheden • Kennis opdrachten • Colleges • BPV • Studieloopbaanbegeleiding • Belangrijk: • Werken aan opdrachten en zelfstudie!

 13. In ons competentie gericht onderwijs werken we aan die beroepstaken en dat betekent: • De docenten onderwijzen en coachen… • Leren moet je zelf doen !! • Het beroep vraagt bepaalde competenties: • dus je beroeps houding en • je beroeps kennis en • je beroeps vaardigheden • daar werk jij aan in de opleiding.

 14. In ons competentie gericht onderwijs werken we aan die beroepstaken en dat betekent: • Voorbeeld: • Individueel of in kleine groepjes werk je aan een opdracht: • Zoek een adoptieloper en loop samen met deze de midwinter marathon (accressloop 8 km of mini 18,6 km) • Hiervoor moet je een trainingsplan opstellen, samen trainen, coachen en begeleiden, praktijklessen volgen. • Kennisbronnen: • Workshops, deskundigen, boeken, internet, lessen, hoorcolleges etc.

 15. KEUZEVAKKEN - Turnleider B-/C-licentie - Zwemonderwijzer/zwemleider B - Fitness Health Instructor - Fitness Instructor - Voetbal trainer/coach III jeugd + senioren - Basketbaltrainer A/B - Hockeytrainer A - Judoleraar A/B - Squash Verenigingsleider/leraar - Instructeur Zelfverdediging - Instructeur ‘Bewegen op Muziek’ - Instructeur Aerobics - Instructeur Life-Time (Buitensport) - Instructeur Persluchtduiken/ Zwemleider A - Loop/Conditietrainer A/B - Volleybaltrainer A/B • Instructeur Rolski/Skeeler/Langlauf/Skaten • Snowsport • Instructeur Preventie Agressie en Geweld • Korfbaltrainer A/B • Tennisleraar A • Sportleider Aangepaste Sporten • Sportleider Spel • Seniorensport • Golf

 16. STREAMS NIVEAU 4 • Trainer/coach • Leraar ondersteuner bewegingsonderwijs en sport (BOS-medewerker) - Bewegingsagoog - Sport- en bewegingsmanager

 17. STREAM TRAINER/COACHNIVEAU 4 - manager fitness - voetbal trainer/coach II/I • tennisleraar A en B • sportleider buitensport • sportleider sportieve recreatie & toerisme • sport coördinator geüniformeerde beroepen (SCUB)

 18. Stream Leraar Ondersteuner Bewegingsonderwijs en Sport (LOBOS) / BOS-medewerker “Instructeur” bewegingsonderwijs en sport werkzaam in BOS driehoek (buurt onderwijs en sport)

 19. BEWEGINGSAGOOG • Mensen met beperking (lichamelijk/verstandelijk/ psychosociale) - Ouderenzorg - Jeugdhulpverlening - Revalidatiecentra - Gevangenissen - Sportbuurtcoördinator

 20. SPORT- EN BEWEGINGSMANAGER Management en coördinatie van: - buitensportondernemingen - sportverenigingen - fitnesscentra - recreatiebedrijven

 21. Beroeps Praktijk Vorming(BPV) MINIMAAL 40% VAN DE OPLEIDING

 22. STUDIE NA HET CIOS - Academie Lichamelijke Opvoeding (Hogeschool Arnhem Nijmegen; instroom 2e leerjaar) • Academie voor Fysiotherapie (Hogeschool Arnhem-Nijmegen; instroom 2e leerjaar) • HBO SGM (Sport Gezondheid en Management) - HBO Speco (Sport, Economie en Communicatie) • Kort-HBO Sport Management - Leraren Opleidingen / PABO • Opleiding SPH (Sociaal Pedagogisch Hulpverlening) - HBO Vrijetijdskunde (Breda & Leeuwarden; instroom 2e leerjaar) - Hogeschool voor Toerisme en Verkeer - HBO Personeel en Organisatie Diploma CIOS

 23. TE VERWACHTEN KOSTEN OPLEIDING EERSTE STUDIEJAAR: - sportkleding (A-pakket) € 250,- - boeken € 150,- (stelpost) - werkweken/kampen € 200,- - overige onderwijskosten € 150,-(zwemvliezen, readers, rugzak, e.d.) - studentenbijdrage € 150,- (o.a. verzekering) Totaal ± € 775,00 TWEEDE/DERDE/VIERDE STUDIEJAAR: Studentenbijdrage en bedragen voor sportkleding en boeken aanmerkelijk lager Bovenstaande bedragen zijn exclusief lesgeld ± € 960,- (voor studenten van 18 jaar en ouder)

 24. TOELATINGSEISEN - VMBO diploma: Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg + extra intredetoets (theorie) - MAVO diploma - Overgangsbewijs HAVO 3 - HAVO 4 • Overgangsbewijs VWO 3 - VWO 4

 25. INTAKEPROCEDURE: - Algemene sportvaardigheidstest met o.a.:• Fysieke vaardigheden (bv. uithoudingsvermogen);• Sporttechnische vaardigheden (bv. spel/turnen/zwemmen/bom);• Sociale vaardigheden. - Medische keuring • Intake gesprek, (indien gewenst) Motivatie/leervraag/portfolio toekomstperspectief Open dag: 6 feb 2009

 26. TOELATINGSTEST •algemene bewegingsvaardigheid (inclusief intake) vanaf januari 2009 • portfolio meenemen Medische keuring (SMA)op eigen gelegenheid bij sport medisch centrumDeventer / Apeldoorn / Papendal Start opleiding half augustus 2009 indien:• geplaatst n.a.v. CIOS Test• medisch goedgekeurd• diploma vereiste vooropleiding behaald

 27. AFWIJKENDE TOELATINGS PROCEDURE: - kandidaten met een functiestoornis/beperking - topsporters

 28. Gezien de toelatingstest: aanmelden voor 1 april 2009 Eerder aanmelden is beter, de eerste testdag is al in januari.

 29. OPEN DAGEN Vrijdag 6 februari 2009 14.00 - 18.00 Zaterdag 7 februari 2009 09.00 - 13.00 tel: 0882836960 Informatieavonden Woensdag 13 mei 2009 18.00 - 20.30 uur Info op de site van Cios-apeldoorn.nl

 30. ANDERE OPLEIDINGEN • Sport en bewegingsbegeleider niveau 2 Voor deze opleidingen zijn aparte brochures beschikbaar.

 31. SPORT EN BEWEGINGSBEGELEIDER NIVEAU 2 Sport en Bewegingsbegeleider Toekomstperspectief: • Sport- en bewegingsleider niveau 2, gericht op doorstroom naar CIOS niveau 3 • Sport- en bewegingsleider niveau 2 / niet gericht op doorstroom naar CIOS niveau 3 • Toelatingseisen:• Diploma VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg;• Beheersing Nederlandse taal, minimaal NT2 niveau 3.