Prioritizing Health in the Age of Diamonds and Youth

Prioritizing Health in the Age of Diamonds and Youth
paly

Possessing diamonds and youth may be desirable, but prioritizing health is crucial. Let's make it our priority to take care of our bodies.

  • Uploaded on | 6 Views
  • ramona ramona

About Prioritizing Health in the Age of Diamonds and Youth

PowerPoint presentation about 'Prioritizing Health in the Age of Diamonds and Youth'. This presentation describes the topic on Possessing diamonds and youth may be desirable, but prioritizing health is crucial. Let's make it our priority to take care of our bodies.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1„Bo dobre mienie, perły, kamienietakże wiek młody i dar urody są dobre, ale gdy zdrowie wcale...” Cel priorytetowy: Dbamy o prawidłowe i zdrowe odżywianie oraz aktywność społeczną.

Slide2Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. promocji zdrowia działań promujących zdrowe odżywianie, wśród uczniów i rodziców.  Informowanie rodziców na temat działań podejmowanych w szkole i zachęcanie do współpracy (spotkania z rodzicami, festyn, lekcje przyrody, biologii, wychowania fizycznego i godziny wychowawcze).  Opracowanie przez nauczycieli scenariusza zajęć z rodzicami, w ramach spotkania „Wywiadówka inaczej”.  Zaangażowanie rodziców w zmiany żywieniowe (uroczystości szkolne, klasowe, biwaki, wycieczki).  Prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji propagujących zdrowe odżywianie, zaangażowanie się w programy zewnętrzne.  Przygotowanie prze uczniów każdej klasy  lub poziomu edukacyjnego, jednego wydarzenia dla całej społeczności z zakresu promocji zdrowego odżywiania.

Slide3Przeprowadzono cykl zajęćdotyczących prawidłowego odżywiania się, w ramach których uczniowie tworzyli piramidę zdrowego żywienia oraz układali kompozycję „zdrowych kanapek”.

Slide4 Gazetki: „Racjonalne żywienie, czyli o 5 posiłkach dziennie”, „Dyscypliny sportu a zdrowie”, „Trzymaj formę”.   W szkole działa Drużyna Harcerska i Gromada Zuchowa. Zuchy i harcerze w swoich działaniach również dbają o zdrowy styl życia. Podczas biwaków, a także zbiórek uczą się jak zdrowo się odżywiać. Zuchy również dbają o zdrowie i uczą się robić pożywne kanapki

Slide5zuchy na biwaku gotują pyszną i zdrową zupę jarzynową, a na deser jabłko!Przedszkolaki przygotowują zdrowe i smaczne kanapki

Slide6  Sprzątamy świat   Ponadto dzieci uczestniczyły w inscenizacji wiersza “Galaretka owocowa” , nauczyły się piosenki „Niedźwiadki Niejadki”, przy której wykonywały zabawy ruchowe, a także układały historyjkę obrazkową „Na grządkach”, po czym założyły w swojej sali Zielony ogródek i zasadziły nowalijki. W warzywach moc witamin się skrywa! – konkurs plastyczny

Slide7festyn rodzinny „zachowaj trzeźwy umysł” – degustacja zdrowej żywności

Slide9DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓWNIEPEDAGOGICZNYCH  szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej  cykl prelekcji na temat zdrowego żywienia DLA UCZNIÓW  szkolenie z obliczania wskaźnika BMI  wykłady: „Poprawa relacji w klasie”, „Jak sobie radzić ze stresem”  pogadanki na temat higieny oraz pielęgnacji ciała organizowane przez pielęgniarkę szkolną

Slide10ZADANIA KOORDYNATORA: ukończenie szkolenia na temat tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie,  przekazanie informacji na temat realizacji programu nauczycielom,  zgłoszenie placówki do wojewódzkiej sieci SZPZ,  stworzenie zespołu do spraw promocji zdrowia,  kierowanie pracą szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia,  inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole,  współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia,  rozwijanie własnych umiejętności, współdziałanie z całą społecznością szkolną,  przedstawienie radzie pedagogicznej prezentacji z działalności zespołu oraz realizacji programu w okresie.

Slide11     Z przeprowadzonych badań wynika, że szkoła stwarza korzystną i dobrą atmosferę oraz troszczy się o dobre samopoczucie wszystkich podmiotów. Wysoki stopień satysfakcji z uczestnictwa w życiu szkoły dowodzi, że panuje tu klimat sprzyjający nauce i pracy.

Slide12    Dzięki pracy pielęgniarki cała społeczność szkolna może korzystać z fachowej opieki i pomocy oraz uczestniczyć w pogadankach i prelekcjach z zakresu profilaktyki zdrowia.      Do podstawowych zadań pielęgniarki szkolnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia należało koordynowanie następujących programów profilaktycznych:  Program badań przesiewowych słuchu,  Program profilaktyki w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej;  Program profilaktyki i korekcji wad postawy;  Fluoryzacja;  Testy przesiewowe w oddziałach przedszkolnych.