Różnorodność kształtów

Różnorodność kształtów
paly

W artykule poruszamy temat różnorodności kształtów, takich jak kule, planety, piki czy bańki mydlane. Nie ma na myśli bardziej banalnych kształtów, np. jak koła czy obrcze.

  • Uploaded on | 1 Views
  • ruslana ruslana

About Różnorodność kształtów

PowerPoint presentation about 'Różnorodność kształtów'. This presentation describes the topic on W artykule poruszamy temat różnorodności kształtów, takich jak kule, planety, piki czy bańki mydlane. Nie ma na myśli bardziej banalnych kształtów, np. jak koła czy obrcze.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Dookoa koa

2. Fortuna koem si toczy 1.Nie, mamy na myli np. kule, okrgi, koa, obrcze, sfery itd.

3. Ksztaty kuli : planety ,piki ,baka mydlana, klosz do lampy, gwiazdy, lupa, globus.

4. Ksztaty koa: bben, zegar, moneta, krek do hokeja, zakrtki od butelek, membrany od suchawek i gonikw, podkadka pod doniczk.

5. Ksztaty okrgu: hula-hop, kolczyki, piercionek, bransoletka, gumka do wosw,

6. Okrg - o rodku w punkcie O i promieniu r (r > 0 ) to zbir wszystkich punktw paszczyzny, ktrych odlego od punktu O jest rwna r. Rysunki okrgu:

7. Koo - z bir wszystkich punktw paszczyzny, ktrych odlego od ustalonego punktu na tej paszczynie, nazywanego rodkiem koa, jest mniejsza lub rwna dugoci p romienia koa. Zdjcia koa:

8. Kul o danym rodku S i danym promieniu R nazywamy zbir wszystkich punktw przestrzeni, ktrych odlego od punktu S jest nie wiksza od promienia R . Pamitajmy, e kula jest bry obrotow powsta przez obrt pkola wok prostej zawartej w jego rednicy. Zdjcia kuli:

9. Sfer o danym rodku i danym promieniu nazywamy zbir wszystkich punktw przestrzeni, ktrych odlego od jego rodka rwna jest jego promieniowi. Pamitajmy, e sfera powstaje z obrotu pokrgu wok prostej zawierajcej jego rednic. Zdjcia sfery:

10. Piercie koowy jest to zbir punktw paszczyzny, ktrych odlego od punktu A jest niemniejsza ni a i niewiksza ni b , przy czym 0

11. Torus dwuwymiarowa powierzchnia obrotowa zanurzalna w przestrzeni trjwymiarowej, powstaa przez obrt okrgu wok prostej lecej w tej samej paszczynie i nieprzecinajcej go (czyli nie majcej z nim wsplnych punktw). Czsto oznacza si go symbolem lub . Zdjcia torusu:

12. Nazwy czci k, okrgw: ciciwa, rednica, uk, rodek.

13. Mwic koo nie zawsze mamy na myli koo Mwimy np. koo od roweru, kko matematyczne, koo drewniane, koo ratunkowe, koo ciebie.

14. 7 Koo zostao wynalezione w poowie IV tysiclecia p.n.e. w Mezopotamii nie wiadomo dokadnie przez kogo. Prawie rwnoczenie dotaro do Europy, aby uatwi transport cikich przedmiotw (np. blokw kamiennych) podkadano pod nie okrge belki. Najstarsze wykopaliska udowadniaj, e ju staroytni Egipcjanie uywali tej metody do budowy piramid.

15. Koodziej: rzemielnik zajmujc y si wyrobem drewnianych woz w, sa i czci do nich.

16. Rysowanie okrgw

17. * Jak mona narysowa koo bez cyrkla . Potrzebujemy: - Kartk papieru - Szpilk - tama papierow - Owek 1. Wyznaczamy dany promie koa 2.Odrywamy (odcinamy) kawaek tamy papierowej, duszy od promienia koa. 3. Szpilk przebijamy tam w jednym z jej kocw 4. Razem z tam mocujemy szpilk w rodku koa. 5. Zaostrzonym owkiem przebijamy delikatnie tam z drugiej strony ( tak, aby tylko zaostrzony gryfel przebi papier), w miejscu w ktrym mamy zaznaczony promie koa. Przesuwamy owek wraz z tam, jednoczenie rysujc lini koa.

19. Koo moemy odrysowa od innych przedmiotw takich jak np. - szklanki - pienidzy - talerzy

21. Wzory zwizane z koem. r- promie koa, = 3,1415... Pole koa P = r Dugo okrgu L = 2r

22. rodki i rednice - Czy nadmuchany basenik zmieci si w drzwiach balkonowych? Jak to sprawdzi? Musisz wiedzie jak rednic ma basenik i jak wysoko maj drzwi balkonowe. Jeli rednica jest wiksza to si nie zmieci a jeli jest mniejsza to basenik si zmieci.

23. Przedmiotem ktrym mierzymy rednice np.: rub i otworw nazywamy suwmiark: Pomiary:

24. Ciciwy i uki

25. Wyznaczanie rodka okrgu. Przykad

26. Konstrukcja. uk o rodku w dowolnym punkcie

27. Proste i okrgi na paszczynie Przez jeden punkt moe przechodzi nieskoczenie wiele prostych i okrgw.

28. Przez dwa rne punkty moe przechodzi tylko jedna prosta oraz jeden okrg.

29. Przez trzy punkty moe przechodzi tylko jedna prosta, ale musz by idealnie uoone na wprost siebie. Rwnie w okrgu te tak jest, ale punkty musz by oddalone od siebie w danej odlegoci.

30. Prosta i okrg mog wzgldem siebie by pooone na trzy rne sposoby.

31. Pierwsza z moliwoci jest taka, e prosta przechodzi obok okrgu i si z nim nie przecina w adnym punkcie (nie ma punktw wsplnych).

32. Kolejny przypadek zachodzi wwczas gdy prosta ma dokadnie jeden punkt wsplny z okrgiem, mwimy wwczas, e jest ona styczna do okrgu. Styczna- prosta, ktra ma z okrgiem tylko jeden punkt wsplny, nazywamy styczn. Styczna do okrgu, jest prostopada do promienia, czcego punkt stycznoci ze rodkiem okrgu.

33. G dy prosta przecina okrg w dwch punktach, to tak prost nazywamy sieczn. Sieczna - prosta, ktra ma z okrgiem dwa punkty wsplne nazywamy sieczn.

34. G dy prosta przecina okrg w dwch punktach, to tak prost nazywamy sieczn. Sieczna - prosta, ktra ma z okrgiem dwa punkty wsplne nazywamy sieczn.

35. KOA OLIMPIJSKIE

36. DALSZE PROBLEMY BADAWCZE

38. OKRGI BOROMEUSZY OKRGI BOROMEUSZY Znany jest do zaskakujcy przykad splotu, nazywanego splotem Boromeuszw, gdy wystpuje w herbie tego rodu. Splot Boromeuszw ma niezwyk cech: wszystkie trzy ogniwa s splecione, ale dowolne dwa nie. Oznacza to, e gdy rozetniemy dowolne ogniwo, pozostae dwa bd niezaplecione. Pojawia si naturalne pytanie: czy mona w podobny sposb zaple 4, 5, 6 lub wicej ogniw (np. wykonanych wanie ze sznurka)? W podobny sposb, czyli tak, e rozcicie dowolnego ogniwa spowoduje rozpad caego splotu.

39. Przygotowali : Micha Figura, Mariusz Biegun, Jakub Juraszek, Micha Trond z klasy 2b oraz Damian Piecuch, Krzysztof Zeman z klasy 2c. DZIKUJEMY !

Related


No related presentations.