"Lupaus to Respect Human Dignity and Promote Good Life: A Declaration by the Students of Health and Social Care Program at Kokkola"

paly

In this article, the Kokkola Social and Health Care Institute presents

About "Lupaus to Respect Human Dignity and Promote Good Life: A Declaration by the Students of Health and Social Care Program at Kokkola"

PowerPoint presentation about '"Lupaus to Respect Human Dignity and Promote Good Life: A Declaration by the Students of Health and Social Care Program at Kokkola"'. This presentation describes the topic on In this article, the Kokkola Social and Health Care Institute presents. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSALANOPISTO Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Lähihoitajan lupaus Lupaan lähihoitajana tehdä työtäni asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen ja hyvää elämää edistäen. Lupaan tukea ihmisen kasvua ja kehitystä, toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä edistää terveyttä, ja hoitaa sairaita. Lupaan pitää huolta apua tarvitsevista, ehkäistä syrjäytymistä, lievittää inhimillistä kärsimystä, elämän alusta kuolemaan saakka. Lupaan noudattaa ammattieettisiä periaatteita ja salassapitovelvollisuutta, kehittää ammattitaitoani sekä edistää omaa ja työyhteisöni hyvinvointia. Sitoudun työyhteisöni sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen.

Slide2Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja 120  ov

Slide3Ryhmät Sotella• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja   pk 120 ov/ 3 v (11B, 22 opiskelijaa, 11C, 23 opiskelijaa) • Syksyllä 2012 alkaa kolme pk ryhmää!

Slide4Grundexamen inom social- och hälsovård: Närvårdare Kaksikielinen   gr   120 ov/ 3 v    ( 11D, 12 opiskelijaa)

Slide5Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, ammattilukio     80 ov/ min. 48 kurssia/ 4 v    (11E, 24 opiskelijaa)

Slide6Ammattilukiossa opiskelukestää 4 vuotta LUKIO- OPINTOJEN JAKSOJA 2 jaksoa 2 jaksoa 2 jaksoa 3 jaksoa + 1 yo kirjoitus AMMATILLISTEN OPINTOJEN JAKSOJA 3 jaksoa 3 jaksoa 3 jaksoa 1 jaksoa 1. vuosi: 2. vuosi: 3. vuosi: 4. vuosi: AMMATILLISET OPINNOT min. 80 ov Ammattilukio-opintojen jaksotus LUKIO- OPINNOT min. 48 ov Opintoja muista oppilaitoksista/ koulutusohjelmista AMMATTILUKIO: • ammatillinen perustutkinto • lukion päättötodistus • ylioppilastutkinto Haetaan yhteishaussa. YHDISTELMÄOPINNOT: • ammatillinen perustutkinto • ylioppilastutkinto Hakeudutaan opintojen jo alettua.

Slide7Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,  Lähihoitaja yo  80 ov/noin 2v.  ( 11A yo, 24 opiskelijaa)

Slide8Koulutusohjelmat• Hakeudutaan 2. lukuvuotena, ammatillisten yhteisten opintojen jälkeen • Koulutusohjelmaan on hakeutumispäivä • Koulutusohjelmista toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita

Slide9Ensihoidon koulutusohjelma – 18 vuoden ikä, B- ajokortti • Kuntoutuksen ko • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko • Mielenterveys- ja päihdetyön ko • Sairaanhoidon ja huolenpidon ko • Vammaistyön ko • Vanhustyön ko

Slide10Ei ala Kokkolassa• Suun terveydenhoidon ko (Vaasa, Oulu, Tampere) • Asiakaspalvelun ja tietohallinan ko ( Oulu, Tampere)

Slide11TerveydentilavaatimuksetSosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon , että •  opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa •  tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä •  ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille •  mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista

Slide12Opiskeluoikeuden peruuttaminen• 1.1.2012 voimaan tuleva ns. Sora-laki (ratkaisuja soveltumattomuuteen) mahdollistaa opiskeluoikeuden peruuttamisen, jos opiskelija todetaan soveltumattomaksi alalle  (vakava tai toistuva potilasturvallisuuden vaarantaminen, seksuaalirikos, vakava päihderikos)    edistetään  potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta

Slide13Yhteishaku 2012• Yhteishaku 2011  ensisijaisia  hakijoita oli 1,8 kertaa aloituspaikkojen määrä • Soveltuvuuskoepäivät 3.5, 4.5, 7.5 ja 8.5. Kutsu tulee kotiin huhtikuussa • Tulokset tulevat aikaisintaan 14.6 • Syksyllä 2012 Sotella aloituspaikkoja 20 enemmän kuin 2011 = yksi ryhmä lisää

Slide14Opiskelijoilta kuultua…• ”…Koulu on tosi kiva. Paljon tehtäviä ja oppimista, mutta sen arvoinen se kyllä on. Opettajat ja muut opiskelijat ovat tosi mukavia ja kaikki tekee töitä yhdessä.”  10- ryhmän opiskelija • ”Jag har studerat nu 2 år på den tvåspråkiga linjen i Sote. Jag har trivats bra. Det är väldigt bra fördel att kunna båda inhemska språken i Finland…Mitt eget modersmål är svenska, men nu pratar jag nästan flytande finska också…”  31D-ryhmän opiskelija