Fakta o očkování Praha

Fakta o očkování Praha
paly

MUDr. Daniel Drašan z Jindřichova Hradce upozorňuje na důležitost očkování proti hepatitidě. Potřebují ho jak dospělí, tak děti, aby se minimalizoval počet případů a úmrtí na toto onemocnění.

About Fakta o očkování Praha

PowerPoint presentation about 'Fakta o očkování Praha'. This presentation describes the topic on MUDr. Daniel Drašan z Jindřichova Hradce upozorňuje na důležitost očkování proti hepatitidě. Potřebují ho jak dospělí, tak děti, aby se minimalizoval počet případů a úmrtí na toto onemocnění.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Mty a fakta o okovn Praha, 4. bezna 2014 MUDr. Daniel Draan Jindichv Hradec

2. Poty ppad a mrt Onemocnn Dospl Dti Ppady mrt Ppady mrt Hepatitida B stovky 0,5% populace chronicky destky ? bez pznak - Karcinom dlonho pku (HPV) 800 400 - - Chipka 1-2 miliony stovky a vce ne 1000 nejmn 200 000 ojedinl Pertuse (ern kael) ? - stovky hlench ppad ojedinl Meningokok destky ojedinl destky 10% (nkolik) Pneumokok stovky destky destky ojedinl Rotavirus (prjmy) ? ? tisce hospitalizac ojedinl Varicella (plan netovice) ? ? a 100 000 ojedinl Klov encefalitida a 1000 nkolik a stovky -

3. Pro k tmto ppadm a mrtm dochz ? Ani optimln vakcinan strategie nezabrn vem ppadm ani vem mrtm Nedostaten financovn Nedostaten podpora sttu a instituc veejnho zdrav Nedostaten podpora zdravotnk Antivakcinan aktivismus (mty)

4. Mtus ? Wikipedia: V soudob hovorov etin se slovo mtus pod vlivem anglitiny pouv t pro veobecn rozenou nepravdu, vymylen tvrzen bez dostatench dkaz. V anglicky psan literatue asto jako misconception (falen dojem, myln pedstava)

5. Mty v okovn: globln problm Six common misconceptions about immunization (6 bnch mt o okovn) Zpochybuj: innost vakcinace Bezpenost vakcinace http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/detection/immunization_misconceptions/ en/

6. Mty v okovn: historick problm

7. 6 bnch mt v okovn 1) "Nemoci zaaly mizet ji ped zahjenm okovn zlepenm hygienickch podmnek ". 2) "Vtina lid, kte onemocn, byla proti tto nemoci okovna ". 3) "Existuj "hork are" vakcn s vtm mnostvm nedoucch ink a mrt. Rodie by mli tyto are najt a nedovolit, aby jimi byli jejich dti okovny. 4) "Vakcny maj mnoho kodlivch nedoucch ink, zpsobuj nemoci a dokonce mrt nehled na dlouhodob inky, o kterch jet ani nevme ". 5) "Nemoci, proti kterm se d okovnm chrnit byly z m zem vymceny a proto nen nutn, aby moje dt bylo proti nim okovno. 6) "Souasn okovn dtte proti rznm nemocm zvyuje riziko nedoucch ink a me petit imunn systm

8. Pmm dkazem innosti vakcny randomizovan kontrolovan studie podmnkou registrace Spalniky V eskoslovensku destky tisc ppad ron Plon vakcinace od roku 1969 Dnes ojedinl ppady (i pes rozshl epidemie v Evrop s nzkou prookovanost) 1) "Nemoci zaaly mizet ji ped zahjenm okovn zlepenm hygienickch podmnek ".

9. Inva zivn Hib infekce v esk republice 1987-2004 Kriz P, Lebedova V, Bene C. Large decrease in incidence of invasive Haemophilus influenzae b disease following introduction of routine vaccination in the Czech Republic. Euro Surveill. 2005;10(30):pii=2760.

10. Pklady epidemi v dsledku poklesu prookovanosti Pertuse (ern kael) Velk Britnie 1974 pozastaveno okovn 1978 vce ne 100 000 ppad, 38 mrt Japonsko Pokles prookovanosti ze 70% na 20-40% V roce 1974 393 ppad a dn mrt, v roce 1979 13 000 ppad, 41 mrt Diftrie (zkrt) v postsovtskch republikch Rok 1989 839 ppad, rok 1994 50 000 ppad, 1700 mrt Spalniky v cel Evrop, zardnky (Polsko, Japonsko)

11. Petuj i oslabuj vakcny imunitn systm ? Doba Poet preventabilnch nemoc Nemoci Poet imunologickch komponent Zatek 20. stolet 1 Prav netovice 200 50. lta 6 Tbc, zkrt, tetanus, ern kael, dtsk obrna, prav netovice tisce 80. lta 8 Tbc, zardnky, spalniky, punice, zkrt, tetanus, ern kael, dtsk obrna tisce Dnes Asi 15 160

12. Petuj i oslabuj vakcny imunitn systm ? Plod ije ve sterilnm prosted Pi porodu a po narozen expozice trilionm bakteri Lidsk tlo je hostitelem 10x vtho mnostv bakteri ne m vlastnch bunk (10 14 x 10 13 ) 100 000 000 000 000 bakteri 1 bakterie = 2 000 a 6 000 imunologickch komponent (schopnost bakteri pronikat do krevnho obhu a vyvoln nemoci) Imunitn systm produkuje gramy protiltek denn Teoreticky me imunitn systm reagovat na 100 000 vakcn najednou

13. Obsahuj vakcny toxick ltky ? Ano, vechny sloky vakcn jsou toxick Obviovny Hg, Al Toxicita zvisl na dvce Bn denn spoteba vody kolem 3 l, mnostv kolem 30 l me bt ivot-ohroujc 10-nsobn dvka vakcny pravdpodobn nezpsob dn vn nedouc inky Pro dnou ltku v mnostv obsaenm ve vakcnch nebyla prokzna toxicita

14. Rtu Konzervan ltka thimerosal Ve vakcnch balench po vce dvkch v lahvice Brn kontaminaci bakteriemi a houbami (kter je nebezpen) Pro mnostv Hg v minulosti obsaen ve vakcnch nebyly prokzny toxick inky V dnes pouvanch vakcnch nen thimerosal obsaen WHO dovoluje pouvn thimerosalu

15. Hlink Al soli jako adjuvancia Zvyuj imunitn odpov Men dvka vakcny, mn dvek Mnostv Al ve vakcnch ni ne bn denn pjem kojence Vakcny: 4 mg / 6 msc Nezvyuj hladinu Al v krvi (1-5 ng/ml) Kojen: 10 mg / 6 msc Formule: 30 mg / 6 msc Dospl: 5-10 mg / den Antacida: 350 mg / 1 lika

16. Co vakcny prokazateln nezpsobuj Autismus (poruchy autistickho spektra) Syndrom nhlho mrt kojence Cukrovku Roztrouenou sklerosu Alergick onemocnn Epilepsii Ndory

17. Fakta Vakcny maj nedouc inky Jako vechny ostatn inn lky ast, pechodn, nezvan Vn nedouc inky velmi vzcn dn vakcna nen 100% inn Jako nen 100% inn dn jin livo Nkter vakcny se 100% innosti velmi pibliuj

18. Zvr Tvrzen, e vakcny nejsou inn petuj i oslabuj imunitn systm zpsobuj autismus, cukrovku, roztrouenou sklerosu, epilepsii, ndory, alergie apod. je stejn, jako bychom tvrdili, e vakcny zpsobuj rst kravskch roh

19. Dkuji za pozornost