Promoting Innovation and Economic Growth in Bergen

Promoting Innovation and Economic Growth in Bergen
paly

The CEO of BergenTO emphasizes the importance of investing in new technologies and fostering innovation to create future job opportunities and economic growth in Bergen.

About Promoting Innovation and Economic Growth in Bergen

PowerPoint presentation about 'Promoting Innovation and Economic Growth in Bergen'. This presentation describes the topic on The CEO of BergenTO emphasizes the importance of investing in new technologies and fostering innovation to create future job opportunities and economic growth in Bergen.. The key topics included in this slideshow are Bergen, innovation, economic growth, new technologies, job opportunities, productivity,. Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. w w w . b e r g e n t o . n o FORNY VEST Bergen 13.09.05 Johan C. Haveland adm. dir

2. w w w . b e r g e n t o . n o Intet nytt under solen En betydelig andel av fremtidige arbeidsplasser vil komme i virksomheter enn ikke finnes, og enda flere vil vre knyttet til produkter som ikke er utviklet New technology (advancement in the arts) is the engine for the creation of new wealth. Without the economic productivity that results from invention, a nation can increase its wealth only by mercantilism or conquest.

3. w w w . b e r g e n t o . n o 1990 Frste byggetrinn av Hyteknologisenteret 2001 Frste kapitalisering av Sarsia 2003 - Lrerunntaket oppheves Lov om arbeidsgivers rett til oppfinnelser 2003 - UiB-TTO etableres Januar 2005 - BTO etableres Ny arbeidsdeling BTO infrastruktur Forinnova prosjektutvikling August 2005 Forinnova fusjoneres med Sarsia Innovation Strukturendringer i Bergen

4. w w w . b e r g e n t o . n o Den forskningsbaserte verdikjede Prosjekt- utvikling Selskaps- etablering Invest i vekstselskap IPO/Salg BTO AS Tjeneste- leverandr Sarsia Innovation/ InnoVest Skorn- kapital Sarsia Seed Venture- Kapital Sarsia Life Science UIB HB HI HiB CMR NIFES Unifob Forskningsresultater BTO Idfangst Id- utvikling

5. w w w . b e r g e n t o . n o Aktrer i Forny Vest-systemet Forskning fra: 7 forskningsinstitusjoner Fornyaktrer BTO - Infrastrukturmidler Sarsia Innovation - Prosjektmidler Tidlige investorer Melzerfondet Stifteslsen Unifob Sarsia Seed (333 MNOK fra 010106) Innovest Innomed programmet Venture Sarsia Life Science (200 MNOK n, 400 MNOK innen rskiftet)

6. w w w . b e r g e n t o . n o Bergen Teknologioverfring AS Bergen Techtrans Office Etablert 22.12.2004 National Institute of Nutrition and Seafood Research Helse Bergen Haukeland University Hospital Christian Michelsen Research Institute of Marine Research Bergen University College University of Bergen Unifob AS

7. w w w . b e r g e n t o . n o Ml for BTO AS Kommersialiseringskultur Godt nettverk blant regionens forskere for sikre at de mest potente forskningsresultatene kan utvikles til gode investeringsobjekter Ideseleksjon og Ideutvikling Private/finansielle aktrer skal i fremtiden investere i bedre utviklede ideer fra forskningsmiljer i regionen Profesjonell og motivert IPR-management Private/finansielle aktrer skal kunne forholde seg til forskningsinstitusjoner som er profesjonelle til hndtere IPR, og som prioriterer kommersialisering av forskningsresultater.

8. w w w . b e r g e n t o . n o Sale of technology/new or improved products and processes Start-up of new firms Competence transfer and paid research Politics BTO measured by External investment in Spin-out companies license agreements Dealflow employment as a result from UiB research more research at UiB Research Industry interaction

9. w w w . b e r g e n t o . n o Main Challenges for Utfordringer I Bergen Ideas Project Develop. Seed Capital Venture Capital Sales/IPO Pre-Seed funding Seed Capital Venture- capital Early selection citerias Market Evaluation Proven technology Companies ready for VC Develop internal skills Attract capital

10. w w w . b e r g e n t o . n o w w w . b e r g e n t o . n o

11. w w w . b e r g e n t o . n o

12. w w w . b e r g e n t o . n o penhetspolicy Alle miljer med prosjektutviklingskompetanse og/eller kapital kan: F fullt innsyn i BTOs porteflje nr det er utarbeidet ideskisse basert p Frste Mte Hvis de: Deltar p minst mnedlige mter i den tidlige fasen med konstruktive innspill og kritiske merknader

13. w w w . b e r g e n t o . n o BTO legger vekt p Prosjektutviklingskompetanse Prosjektledelse Markedskompetanse Teknologikompetanse Patenteringskompetanse Industrielt netttverk Kapitalnettverk

14. w w w . b e r g e n t o . n o FoU TTO Teknologi- Utvikling Prosjekt- Utvikling Selskaps- Utvikling Produkt Proto- type B C D Salg Markeds- Utvikling Sarsia Seed VC E ------- - F Unik teknologi Forny-P Forny-I Op.Ansvar Finans Selskap Teknologi Unik FTO->IP Beskyttet Produkt Konsept Virker Salg Marked Mulig Definert Dokumentert Ressurs(er) FoU FoU/Komm. Kommersiell Finans NFR Kommitert Aktiv Eierskap Plan Forskning Komm.Plan Forr.Plan Ml [IP] Internasjonalt marked FTO BTO identifiserer mulige kommers. case i samarbeid med Forskn.inst. BTO bearbeider prosjekt mot kommers. krav alene Sarsia og BTO samarbeider om legge til rette for investering Sarsia bearbeider selskap mot finansiering fra VC/private . . . . . . . . . . . . Sarsia LS Fond Investerer i enkelte selskaper innen life sciences

15. w w w . b e r g e n t o . n o Om kapitalbehov i verdikjeden Uten Pre-Seed overleverer BTO AS for drlige ideer til privat kapital inkl. skorn. Skornordningen i statsbudsjettet er bra, forutsatt at subsidieringen i ordningen blir attraktiv nok for privat kapital Uten venture kapital stopper ideutviklingen og mulighetene til lage nye strre industriselskaper

16. w w w . b e r g e n t o . n o Project develop Start-up Growth Company IPO/Sale BTO AS Sevice Provider ForInnova InnoVest CMR Seed Capital Sarsia Innovation/ Seed Venture- Capital Sarsia Life Sciende Idea- development Jeg trenger en labassistent for vise at teknologien virker Har dere ikke prosjekter med teknologier som virker

17. w w w . b e r g e n t o . n o FOR AT SKORNFONDENE RLIG SKAL F 8-10 PROSJEKTER FRA BTO, TRENGS CA. 5 - 7 MNOK RLIG I PREESEED