Just in Time Production: Principles and Importance

Just in Time Production: Principles and Importance
paly

This article discusses the principles and importance of Just in Time (JIT) production. It begins by explaining the concept of value-added activities versus wasteful activities that do not add value to

About Just in Time Production: Principles and Importance

PowerPoint presentation about 'Just in Time Production: Principles and Importance'. This presentation describes the topic on This article discusses the principles and importance of Just in Time (JIT) production. It begins by explaining the concept of value-added activities versus wasteful activities that do not add value to. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide11• Just In Time • Pull Production Inhoud college

Slide22Lean production • ‘Value added activities’  (activiteiten die iets toevoegen aan het product)     versus • ‘Waste’  (activiteiten die niet iets toevoegen aan het product)

Slide33Principes van Just In Time

Slide44

Slide55Principes van Just In Time • Belangrijkste doel: vermijden verspilling • Van methode tot filosofie • Bereiken door: – Vereenvoudiging – Netheid / overzichtelijkheid – Zichtbaarheid / duidelijkheid – Cycli – Agility / flexibiliteit – Variatiereductie – Meten van verbetering

Slide66

Slide77

Slide88

Slide99

Slide1010Seven Zeros • Zero defects • Zero (excess) lot size • Zero setups • Zero breakdowns • Zero handling • Zero lead time • Zero surging

Slide1111Toyota

Slide1212JIT en Supply Chain

Slide1313Wanneer JIT?

Slide1414Pull Productie • Pull production – Goede doorstroming – Obstructies identificeren en verwijderen • Voorraad onderhanden werk is gelimiteerd (en eenvoudig beheersbaar) • Push productiie  plant  het werk op basis van de vraag • Pull productie  autoriseert  het werk op basis van de toestand van het productiesysteem

Slide1515

Slide1616

Slide1717Push production / scheduling • Job 1 – 5 minuten boren – 10 minuten zagen – 5 minuten frezen • Job 2 – 10 minuten zagen – 20 minuten boren – 5 minuten frezen • Job 3 – 8 minuten frezen – 8 minuten zagen

Slide1818Pull Productie: Kanban • Rules of Pull Production (table 8.2 Nicholas) • Alleen benodigde hoeveelheid upstream pakken • Hoeveelheid produceren die op de kaart staat • Geen defecte producten door laten gaan • Balanceren van de productie • Kaarten langzaam verminderen om bottlenecks te ontdekken

Slide1919Kanban • Bestelmoment (reorder point) • ROP = D x LT + SS • D = Demand • LT = Lead time • SS = Safety stock

Slide2020Kanban • K = D x (P+C) / Q • K = kanban kaarten • P en C: wachten+bewegen+queuing+instellen+produceren • Q = hoeveelheid in mandje

Slide2121

Slide2222Single-card Kanban 2 2

Slide2323Single-card Kanban 1 1 2 2

Slide2424Two-card Kanban 2 2

Slide2525Two-card Kanban 1 1 2 2