Microsoft Business Solutions: An Integrated Platform for Your Company

Microsoft Business Solutions: An Integrated Platform for Your Company
paly

Microsoft Business Solutions is one of the seven product divisions of Microsoft, offering an integrated platform for managing and optimizing various aspects of a company's operations. With over 20 years of

  • Uploaded on | 2 Views
  • yolanda yolanda

About Microsoft Business Solutions: An Integrated Platform for Your Company

PowerPoint presentation about 'Microsoft Business Solutions: An Integrated Platform for Your Company'. This presentation describes the topic on Microsoft Business Solutions is one of the seven product divisions of Microsoft, offering an integrated platform for managing and optimizing various aspects of a company's operations. With over 20 years of. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Microsoft Business SolutionsPodniková řešení Microsoft – integrační platforma pro řízení vaší firmy Milan  Cvrkal - Product Solution Marketing Manager Petr Hampejs - Product Solution Marketing Manager Pavel Šlesingr – Partner Technology Specialist Roman Mikluš - Partner Technology Specialist

Slide2jedna  ze  sedmi produktových  divizí  MS • jedna  ze  sedmi produktových  divizí  MS • 20  let  historie  v  ERP • 20  let  historie  v  ERP • více  jak  330  000 zákazníků • více  jak  330  000 zákazníků • více  jak  4500  partnerů • více  jak  4500  partnerů • více  jak  700  zákazníků v  ČR  A  SK • více  jak  700  zákazníků v  ČR  A  SK • 60  partnerů  v  ČR  a  SK • 60  partnerů  v  ČR  a  SK Microsoft Business Solutions

Slide3Inovativní   i ntegr ovaná   podniková řešení Kategorie  řešení   : Kategorie  řešení   : Prodej,  Marketing,  Servis Prodej,  Marketing,  Servis Kategorie  řešení   : Kategorie  řešení   : Anal ýzy  a  výkaznictví , Prognózy ,  Rozpočty , Konsolidace Anal ýzy  a  výkaznictví , Prognózy ,  Rozpočty , Konsolidace Kategorie  řešení   : Kategorie  řešení   : Řízení  zásob / skladů , Prodejní  objednávky , Nákup ,  E-commerce , Maloobchod ,  Výroba Řízení  zásob / skladů , Prodejní  objednávky , Nákup ,  E-commerce , Maloobchod ,  Výroba Kategorie  řešení : Kategorie  řešení : Finance ,  Lidské  zdroje ,  Mzdy, Řízení  projektů Finance ,  Lidské  zdroje ,  Mzdy, Řízení  projektů Enterprise Enterprise Resource Resource Management Management Analytic ké Analytic ké nástroje nástroje Customer Customer Relationship Relationship Management Management Supply  Chain Management Supply  Chain Management

Slide4Pozice značky

Slide5Microsoft Business Solutions, ISV a partneři = široké rozpětí na trhu Strategičtí  Microsoft ISV  partneři Strategičtí  Microsoft ISV  partneři Small Business C$107M Business Applications Revenue* 930, 000   Entities** Midmarket C$607M Business Applications Revenue* 28,250 Entities** Corporate C$241M Business Applications Revenue* 1,107 Entities** Enterprise C$890M Business Applications Revenue* 205 Entities** *  Zdroj :  interní odhady  Microsoft,  Únor  2003 **  Zdroj :  interní výpočty  Microsoft  založené na  IDC, Gartner, McKinsey ISV ISV Partne ři Partne ři Cílový     trh Cílový     trh Málo  pokryto Vysoké  TCO Málo  pokryto Vysoké  TCO Málo  pokryto Slabý  dopad Málo  pokryto Slabý  dopad Fragment ováno N ejasný glob ální   leader Fragment ováno N ejasný glob ální   leader Satur ováno Satur ováno

Slide6Microsoft Business Solutions– Navision Nákladově  efektivní ,  integrované  podnikové  řešení,  které  je  možno rychle  naimplementovat,  přizpůsobit ,  spravovat  a  používat .  Je specificky  vytvořeno   pro  střední  společnosti   hledající  jedno integrované  řešení . Nákladově  efektivní ,  integrované  podnikové  řešení,  které  je  možno rychle  naimplementovat,  přizpůsobit ,  spravovat  a  používat .  Je specificky  vytvořeno   pro  střední  společnosti   hledající  jedno integrované  řešení . Silné stránky Technolog ie • Možnosti správy skladu • Flexibilní struktura modulů produktu • Dostupnost partnerských řešení pro různé segmenty • Jednoduché použití a integrace s MS Office • Pokrytí mnoha legislativ   a jazykových mutací • OS  klienta  – Windows XP, 2000 nebo  NT • OS s erver u  – W2 003  Server nebo  Advanced Server,  W2000 Server • Datab áze  – MS SQL 2000  nebo nativní Navision db. • Integrace s  MS Office , MS Exchange  a  MS  Outlook • Podpora  BizTalk Server

Slide7Microsoft Business Solutions– Axapta S ilné stránky Technolog ie • Výrobní procesy • Složité skladové scénáře • Distribuční firmy s náročnými požadavky • Projekty a zakázky • Velcí zákazníci • Více   podniků, lokací,   jazyků, zemí • Extrémní adaptabilita • OS  klienta  – Windows  XP, 2000 nebo  NT, IE  5   nebo vyšší • Server OS – W2k Server  nebo Advanced Server, NT 4.0  nebo  NT 4.0 Enterprise • Datab áze  – MS SQL  nebo Oracle • Integrace s  MS Office a  MS Outlook • podporuje  BizTalk Server Komplexní  a  robustní  software  pro  střední  a  velké  či  mezinárodní společnosti .   Přináší  rozsáhlou  výrobní  funkčnost,  je  škálovatelný pro  velké  počty  uživatelů  a  vhodný  pro  distribuovaná  nasazení. Komplexní  a  robustní  software  pro  střední  a  velké  či  mezinárodní společnosti .   Přináší  rozsáhlou  výrobní  funkčnost,  je  škálovatelný pro  velké  počty  uživatelů  a  vhodný  pro  distribuovaná  nasazení.

Slide8Prodej přes Volume Licensing Microsoft CRM je systém pro efektivní řízení vztahů s vašimi zákazníky.  Hlavními výhodami je snadné   používání, jednoduché přizpůsobení i následná údržba. Microsoft CRM lze integrovat s jinými podnikovými systémy a přizpůsobit jej potřebám koncových uživatelů. Silné stránky Technolog ie • Efektivní sdílení klíčových informací mezi jednotlivými pracovníky • Kvalifikovaná a rychlá rozhodnutí na základě kvalitních strukturovaných informací • Rychlé a snadné zaškolení uživatelů • Dostupnost ISV řešení pro různé segmenty • Jednoduché použití a integrace s MS Office • Pokrytí mnoha jazykových mutací • OS  klienta  – Windows  2000 , XP, 200 3 , IE  6 .0  či vyšší • OS s erver u  – W2 000  Server,  W2003 Server nebo SBS • Datab áz e – MS SQL 2000 • Exchange server 2000/2003 • Integrace pro práci s informacemi  – MS Office a Outlook

Slide9Den v moderní firmě...

Slide10Neintegrovanost = problémy• Nejednotnost databází, nejednotnost platforem = složitá administrace • Integrace různých aplikací • Různá úroveň podpory nových technologií • Zákaznické úpravy = složité a drahé • Konzistence dat v různých systémech • Podpora a kontrola obchodních procesů různými systémy

Slide11Zákaznické úpravy• Zdlouhavý proces • Narůstání ceny implementace • Složité procesy na jednoduché změny • Externí nástroje na řešení požadavků = > vzrůstání složitosti a roztříštěnosti celého řešení

Slide12Demo – přidání pole

Slide13Demo – zákaznický formulář

Slide14Demo – zákaznická sestava

Slide15Podpora procesů, workflow• Kvůli sledování procesů je třeba sledovat (otevírat) různé aplikace • Je třeba termíny a jiné události hlídat

Slide16Demo – Business Notifications

Slide17Integrace aplikací• Předávání dat mezi aplikacemi • Integrace speciálních partnerských řešení • Podpora nových technologií

Slide18Demo – COM+ ro zhraní v Excelu

Slide19Integrace aplikací, BizTalkHub & Spoke Centrála společnosti Navision CRM Axapta

Slide20E - commerce Portály = aplikace bez hranic

Slide21Integrovaná platforma

Slide22Kontakt v případě zájmuE-mail MBSCZSales@microsoft.com Web www.microsoft.com/cze/BusinessSolutions www.microsoft.com/cze/BusinessSolutions/Axapta www.microsoft.com/cze/BusinessSolutions/Navision www.microsoft.com/cze/BusinessSolutions/CRM http://members.microsoft.com/partner/solutions/business/cr m http://www.microsoft.com/crm

Related