Various Topics in Literature and Beauty Tips

Various Topics in Literature and Beauty Tips
paly

Explore different literary classifications and learn how to look tip-top with fashion, makeup, and style advice. Find love, dance, and connect with empathy. Also, check out classifieds for great offers.

  • Uploaded on | 0 Views
  • yunnuel yunnuel

About Various Topics in Literature and Beauty Tips

PowerPoint presentation about 'Various Topics in Literature and Beauty Tips'. This presentation describes the topic on Explore different literary classifications and learn how to look tip-top with fashion, makeup, and style advice. Find love, dance, and connect with empathy. Also, check out classifieds for great offers.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Literatura i jej klasyfikacje

2. Wszystko na tip top , Szpilki , makija , Wszystko na tip , top , i dzie jest nasz . Ale nie mj . Kady dzie jest twj kiedy always masz . zobacz sama wszystko wchania stylowa ochrona zapewniona sprawdmy to super o jeste teraz pikna bo .. tip top , tip top jeste pewna siebie tip top , tip top kadego dnia . Drobne Ogoszenia (fragm.) Ktokolwiek wie, gdzie si podziewa Wspczucie (wyobrania serca) - niech daje zna! Niech daje zna! Na cay gos niech o tym piewa I taczy jakby straci rozum Weselc si pod wt brzoz, Ktrej wci zbiera si na pacz. Ucz milczenia We wszystkich jzykach Metoda wpatrywania si W gwiedziste niebo, W uchwy sinantropusa, W skok pasikonika, W paznokcie noworodek, W plankton, W patek niegu. Przywracam do mioci. Uwaga! Uwaga! Na zeszorocznej trawie W socu a po garda Leycie, a wiatr taczy (zeszoroczny ten wodzirej waszych wosw). Oferty pod: sen .

3. Wyznaczniki literatury Funkcja estetyczna Fikcyjno Obrazowo Specjalne uksztatowanie jzyka

4. Klasyfikacja utworw literackich liryka Podmiot mwi we wasnej osobie PODMIOT LIRYCZNY epika Autor posuguje si porednictwem wprowadzonej osoby NARRATOR dramat Postaci dziaaj bezporednio OSOBY DRAMATU Platon 427-347 p.n.e. 1.KTO MWI W UTWORZE?

5. RODZAJE LITERACKIE Kryteria klasyfikacyjne EPIKA LIRYKA DRAMAT Sposb przedstawienia wiata Opowiadanie Opis Opis przey i uczu Dziaanie postaci Konstrukcja wypowiedzi Narracja (monolog) z moliwym dialogiem Monolog (rzadko dialog) liryczny Dialog Polilog Funkcje wypowiedzi Przedstawienie wiata Wyraanie przey i uczu Przedstawianie zdarze Subiektywno obiektywno Obiektywizacja przedstawienia Subiektywno podmiotu Subiektywno osb dramatu Zdarzeniowo Akcja Brak akcji Akcja Czas przedstawienia Przeszo (to, co ju si zdarzyo) Teraniejszo (ywe w wiadomoci mwicego) Przeszo

6. SYNKRETYZM RODZAJOWY polega na poczeniu elementw liryki (pisanie wierszem), epiki (fabua, narracja, wiat przedstawiony) oraz dramatu (bohaterowie w dziaaniu i sytuacji)

7. Klasyfikacja utworw literackich tragedia komedia epopeja Arystoteles 384-322 p.n.e. 2. JAKI TO GATUNEK LITERACKI? Szczegowe cechy utworw literackich pozwalajce grupowa je w zbiory podobnych tekstw.

8. GATUNKI LITERACKIE EPIKA LIRYKA DRAMAT NOWELA ELEGIA TRAGEDIA POWIE PIE DRAMAT WACIWY OPOWIADANIE FRASZKA KOMEDIA EPOPEJA PSALM OPERA SZKIC POWIECIOWY SONET TREN

9. SYNKRETYZM GATUNKOWY poczenie kilku gatunkw literackich w jednym utworze np. hymnu, ballady, pieni i powieci (np. w jednym utworze moe by zawarta ballada, w formie wypowiedzi jednego z bohaterw).

10. Klasyfikacja utworw literackich LITERATURA Zachwyca czytelnika/suchacza RETORYKA Poucza / przekonywa czytelnika/suchacza Nicolas Boileau (1636-1711) Podzia stosowany od koca XVIII w. 3. W JAKIM CELU POWSTA UTWR?

11. LITERATURA A RETORYKA KRYTERIA KLASYFIKACYJNE LITERATURA RETORYKA Dominujca funkcja wypowiedzi Estetyczna Perswazyjna Dominujcy cel wypowiedzi Zachwyca Przekona Pouczy Podmiot mwicy Narrator, podmiot liryczny, osoby dramatu Mwca Przykadowe gatunki Epos, pie, hymn, tragedia Satyra, traktat, kazanie

12. RETORYKA Retoryk moemy traktowa jak czwarty rodzaj literacki , wypowiadany w monologu, ktrego podmiot nie jest ani narratorem, ani podmiotem lirycznym. Nazywamy go MWC .

13. Klasyfikacja utworw literackich POEZJA Tekst pisany wierszem (podzielony na wersy) PROZA Tekst pisany w sposb cigy Homer (VIII p.n.e.) Od Staroytnoci . 4. FORMA ZAPISU Zwykle proz kojarzymy z epik a liryk z wierszem. Wiersz jest to jednak tylko technika zapisu najwiksze dziea staroytnej epiki pisane byy wierszem.

14. TYPY WIERSZA Relacja wers-skadnia Wiersz skadniowy Wiersz askadniowy Wystpowanie miary wierszowej Wiersz metryczny Wiersz wolny Wystpowanie rymw Wiersz rymowy Wiersz biay Podzia na strofy Wiersz stroficzny Wiersz stychiczny

15. TEKST 1 Homer Odyseja. Odyseusz i syreny (Pie XII, fragmenty) [1] Na koniec w te sowa odezwaa si czcigodna Kirke: - Tak wic odbyo si to wszystko. Teraz posuchaj, co ci powiem, i niech sam bg za ciebie spamita. Najpierw spotkasz Syreny, ktre czaruj wszystkich, co do nich przychodz. Kto niewiadom zbliy si i posucha gosu Syren, temu ju nie wrci do domu i nie zobaczy ony i dziatek, idcych naprzeciw z radoci, bo go Syreny uwiod sw dzwonn pieni. Siedz na ce, a na wybrzeu peno jest koci tych, co suchali ich gosu, peno butwiejcych skr. Trzeba ci je min.[] [2] A wanie nasz dzielny statek, gnany wiatrem, szybko zblia si do wyspy Syren. Nagle wiatr usta, wygadzia si cisza bez powiewu, jakie bstwo upio fale. Towarzysze skoczyli zwija agle i skada je na dnie okrtu, po czym wrcili do wiose i bili piany biae gadzon sonin . [3] A ja wielki krg wosku pociem spiem na drobne kawaki i zgniotem w krzepkiej doni. Wosk szybko zmik pod nakazem jej siy i od blasku Heliosa, wadcy, syna Hyperiona. Wszystkim po kolei towarzyszom zalepiem uszy. Oni za zwizali mi rce i nogi i przymocowali do masztu, sami za siedzc przy wiosach bili siwe morze. Jechalimy wawo i posunlimy si, ile gos doniesie. Ju nie uszed Syrenom nasz chyy okrt, ktry coraz si zblia, i wtedy podniosy dzwonny piew: [4] - Chod do nas, sawiony Odyssie, wielka chwao Achajw , zatrzymaj statek, by mg sucha naszego gosu. Nikt bowiem tu nie przepynie na czarnym okrcie, pki z naszych ust nie posyszy sodkiej pieni. A kto si ni nacieszy, odjeda mdrzejszy, bo wszystko wiemy - i co z woli bogw wycierpieli Argiwi na rwninie trojaskiej, i co si dzieje na caej ziemi ywicej rzesze. [5] Tak mwiy lc przecudny piew, a moje serce pragno sucha. Ruchem brwi nakazywaem towarzyszom, by mnie odwizali, lecz oni, pochyleni caym ciaem, wiosowali. Wsta tylko Perimides i Euryloch i w gstsze pta jeszcze mnie mocniej ujli. A kiedy okrt przepyn i ju nie byo sycha piewu Syren ani gosu, moi wierni towarzysze wydobyli wosk, ktrym zalepiem im uszy, a mnie uwolnili z wizw. (tum. Jan Parandowski)

16. TEKST 2 Safona [Wierz mi, e chciaabym umrze] (fragmenty) "wierz mi chciaabym umrze", Mwia alc si przy poegnaniu, a potem jeszcze te sowa: "Zy los nam przypad w udziale, e ciebie, Safo, rzucam wbrew mej woli". Odpowiedziaam jej na to: "Odejd szczliwa i zdrowa, pamitaj wszystkie dni spdzone z nami! Lecz gdyby miaa zapomnie, sama ci jeszcze opowiem, ile chwil piknych przeyymy razem. (tum. Janina Brzostowska)