Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR
paly

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR to przedsięwzięcie realizowane wspólnie

  • Uploaded on | 0 Views
  • yves yves

About Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR

PowerPoint presentation about 'Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR'. This presentation describes the topic on Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR to przedsięwzięcie realizowane wspólnie. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR ” Śniadanie prasowe 30.06.2014 r. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

Slide22

Slide3Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez trzy miasta Gdynię, Sopot i Gdańsk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 8.3.   Projekt TRISTAR  został zakwalifikowany w wyniku konkursu i uzyskał dofinansowanie w wysokości 85%.   Wymagane efekty :   Skrócenie czasu podróży pojazdów indywidualnych o 5,5 %   Skrócenie czasu podróży środkami transportu zbiorowego  o 6,5 %   Całkowity koszt inwestycji wynosi 160,8 mln zł      w zakresie Gdańska  – 85,5 mln zł      wkład własny miasta – 12,7 mln zł  Termin zgłoszenia gotowości do odbioru 31.07.2014 r.  Zakończono roboty budowlane i instalacyjne.   Rozpoczęto fazę regulacji systemu sterowania ruchem – planowane zakończenie do końca 2014 roku. 3

Slide44Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR służy do zarządzania ruchem drogowym i transportem zbiorowym w obszarze Trójmiasta i umożliwia:     zbieranie,  gromadzenie i przetwarzanie danych o ruchu   monitorowanie ruchu i identyfikacja miejsc zagrożonych   wykrywanie zdarzeń drogowych (automatyczne, zgłoszenia),   sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej  (optymalizacja parametrów sterowania dla obszarów)   zarządzanie strategiczne ruchem  (kierowanie na trasy alternatywne, zarządzanie prędkością)   informowanie uczestników ruchu o warunkach ruchu i zaleceniach   przekazywanie, rozsyłanie i udostępnianie informacji o ruchu i funkcjonowaniu sieci ulic i sieci transportu zbiorowego   planowanie ruchu (modelowanie i prognozowanie ruchu, tworzenie optymalnych tras przejazdu)

Slide5System jest obsługiwany przez dwa obszarowe centrazarządzania:    Centrum w Gdyni obejmujące Gdynię –  6 stanowisk operatorskich  Centrum w Gdańsku obejmujące Sopot i Gdańsk – 8 stanowisk operatorskich  Zarządzanie ruchem na obszarze Trójmiasta z każdego centrum zależnie od kompetencji operatora  Oba centra są połączone szybkim łączem światłowodowym  Dane o ruchu dotyczące całego Trójmiasta są gromadzone w centralnej bazie danych tzw. hurtowni danych 5

Slide66SALA OPERATORSKA

Slide7W skład systemu TRISTAR wchodzą:  system sterowania ruchem drogowym  system monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów  system nadzoru wizyjnego  system informacji parkingowej  system zarządzania bezpieczeństwem  system informacji dla pasażerów transportu zbiorowego  system zarządzania ruchem transportu zbiorowego  system informacji dla kierowców  system informacji medialnej 7

Slide88

Slide99

Slide10  Sygnalizacje - 60 •  Rejestratory wykroczeń - 22 •  Kamery nadzoru wideo - 19 •  Stacje meteo -   5 •  Znaki informacji parkingowej -  9 •  Znaki i tablice zmiennej treści - 13 •  Połączenia światłowodowe  - 40 km •   Sygnalizacje - 14 •  Rejestratory wykroczeń  -   6 •  Kamery nadzoru wideo -   6 •  Stacje meteo -   1 •  Znaki informacji parkingowej -   9 •  Połączenia światłowodowe  - 10 km •   Sygnalizacje - 75 •  Rejestratory wykroczeń  - 31 •  Kamery nadzoru wideo - 36 •  Stacje meteo -   7 •  Znaki informacji parkingowej - 18 •  Znaki i tablice zmiennej treści - 13 •  Połączenia światłowodowe  - 65 km TRISTAR  -  PODSUMOWANIE 10

Slide11Obsługa systemu:  Zarząd Dróg i Zieleni -  w zakresie transportu      indywidualnego  Zarząd Transportu Miejskiego - w zakresie transportu            zbiorowego 11

Slide12Podczas realizacji w Gdańsku zmodernizowano 65 sygnalizacji świetlnych, w tym: • Wymieniono 565 masztów sygnalizacyjnych • Wymieniono 1280 latarni sygnalizacji • Zastosowano energooszczędne i trwałe źródła światła LED • Wykonano  1750 detektorów pojazdów ( pętli indukcyjnych) • Zainstalowano sterowniki sygnalizacji przeznaczone do pracy systemowej • Zainstalowano odbiorniki radiowe sygnału priorytetów pojazdów transportu zbiorowego  Włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem 75 sygnalizacji  Uruchomiono obszarowy system sterowania ruchem Balance z priorytetami dla transportu zbiorowego 12 TRISTAR  -  SYGNALIZACJE

Slide13W zakresie transportu zbiorowego wykonano: uzupełnienie istniejącego Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) o 35 tablic LED.  we wszystkich (ok. 450) pojazdach transportu zbiorowego zainstalowano komputery pokładowe wyposażone w nadajnik radiowy żądania priorytetu sygnalizacji świetlnej. 13 TRISTAR  -  TRANSPORT ZBIOROWY

Slide1414al. Grunwaldzka – Czyżewskiego al. Grunwaldzka – Bitwy Oliwskiej I al. Grunwaldzka – Bitwy Oliwskiej II al. Grunwaldzka – Pomorska al.. Grunwaldzka – Piastowska – Rybińskiego al. Grunwaldzka – Derdowskiego al. Grunwaldzka – Kołobrzeska al. Grunwaldzka – Abrahama al. Grunwaldzka – Chopina al. Grunwaldzka -  Wojska Polskiego al. Grunwaldzka – Słowackiego al. Grunwaldzka – Gen. de Gaulle’a al. Grunwaldzka – Klonowa al. Grunwaldzka – Jaśkowa Dolina al. Grunwaldzka – Miszewskiego al. Grunwaldzka – Narutowicza al. Zwycięstwa   –  Hallera al. Zwycięstwa   –  Traugutta al. Zwycięstwa   –  Orzeszkowej al. Zwycięstwa   –  Chodowieckiego Węzeł Brama Oliwska Węzeł Piastowski Węzeł Hucisko Węzeł Unii Europejskiej Węzeł Toruński Trakt św. Wojciecha – Zaroślak Trakt św. Wojciecha – ZREMB Trakt św. Wojciecha – Sandomierska. Podmiejska – Zamiejska Małomiejska – Ptasia al. Gen J. Hallera – Wyspiańskiego al. Gen. J. Hallera – Mikołaja Reja al. Gen. J. Hallera – Adama Mickiewicza al. Gen. J. Hallera – Tadeusza Kościuszki al. Gen. J. Hallera – Bolesława Chrobrego al. Gen. J. Hallera – Czarny Dwór Nowa Kościuszki – Hynka Nowa Kościuszki – Legionów Słowackiego – Chrzanowskiego Słowackiego – Srebrniki Sygnalizacje świetlne objęte systemem TRISTAR (75) TRISTAR  -  PODSUMOWANIE

Slide1515Słowackiego –Trawki Słowackiego – Potokowa Słowackiego – Złota Karczma Siennicka – Głęboka Elbląska – Siennicka Elbląska – Głęboka Elbląska – Opłotki Elbląska – Miałki Szlak Elbląska – Sztutowska Elbląska – Tama Pędzichowska 3 Maja – Dąbrowskiego 3 Maja – Hucisko – Nowe Ogrody 3 Maja – Rogaczewskiego 3 maja – Armii Krajowej Powstańców Warszawskich – Nowe Ogrody Armii Krajowej – Łostowicka – Warszawska Opata Rybińskiego pp. przy parku Opata Rybińskiego – Polanki Stary Rynek Oliwski – Leśna Spacerowa – Opacka Spacerowa – Karwieńska Wyspiańskiego – Biała Wyspiańskiego – Danusi – Leczkowa Plac Komorowskiego al. Legionów – Plac Wybickiego al. Legionów – Kościuszki Jaśkowa Dolina – Partyzantów Jaśkowa Dolina – Matejki Jaśkowa Dolina – Batorego Do Studzienki-Matejki Marynarki Polskiej – Reja Marynarki Polskiej – Uczniowska Marynarki Polskiej – Wolnosci Sucharskiego – Elbląska Sucharskiego - Wosia Budzysza Sygnalizacje świetlne TRISTAR cd.   TRISTAR  -  PODSUMOWANIE

Slide1616al. Grunwaldzka - Czyżewskiego al. Grunwaldzka - Pomorska al. Grunwaldzka - Piastowska al. Grunwaldzka - Opata Rybińskiego al. Grunwaldzka - Kołobrzeska al. Grunwaldzka - Wojska Polskiego al. Grunwaldzka - Słowackiego al. Grunwaldzka - J. Dolina al. Grunwaldzka - Miszewskiego al. Zwycięstwa – Hallera  ( 2 ) Węzeł Brama Oliwska Węzeł Piastowski Węzeł Hucisko Węzeł Toruński Trakt św. Wojciecha - Sandomierska Trakt św. Wojciecha - Gościnna Wyspiańskiego -Kliniczna al. Gen Hallera - Kościuszki Kamery nadzoru wizyjnego TRISTAR (36) al. Gen Hallera - Uczniowska Marynarki Polskiej - Reja Marynarki Polskiej - Uczniowska Marynarki Polskiej - Twarda Podwale Przedmiejskie - Chmielna Kościuszki - Legionów Słowackiego - Potokowa Słowackiego - Złota Karczma Słowackiego - Obwodnica Trójmiejska Słowackiego - Budowlanych Armii Krajowej - Okopowa, 3 Maja Elbląska - Głęboka Elbląska - Sucharskiego Elbląska - Sztutowska Armii Krajowej - Sikorskiego, Pn. Armii Krajowej - Łostowicka Armii Krajowej - Sikorskiego, Pd. TRISTAR  -  PODSUMOWANIE

Slide1717al. Zwycięstwa     - AL. Gen Hallera al. Grunwaldzka  -  Bitwy Oliwskiej I Słowackiego        - Potokowa Sucharskiego      -  Wosia Budzysza Armii Krajowej    -  Łostowicka Armii Krajowej    - Sikorskiego Trakt św. Wojciecha (ZREMB) Stacje meteo TRISTAR  (7) TRISTAR  -  PODSUMOWANIE

Slide1818al. Grunwaldzka – Pomorska al. Grunwaldzka – Kołobrzeska al. Grunwaldzka – Wojska Polskiego al. Grunwaldzka – Słowackiego al. Grunwaldzka – Miszewskiego (2) al. Zwycięstwa – Hallera al. Zwycięstwa – Traugutta Węzeł Brama Oliwska Węzeł Hucisko Trakt Św. Wojciecha - Zaroślak Węzeł Brama Oliwska Słowackiego -  Budowlanych 3 Maja  -  Nowe Ogrody (2) Elbląska – Głęboka Rejestratory wykroczeń al. Grunwaldzka – Bitwy Oliwskiej al. Grunwaldzka – Abrahama al. Zwycięstwa – Traugutta Trakt Św. Wojciecha – LIPCE Trakt Św. Wojciecha – Gościnna Marynarki Polskiej – Reja Podwale Przedmiejskie – Łąkowa (2) Trakt Św. Wojciecha ZREMB (2) Odcinkowy pomiar prędkości: Słowackiego   (Potokowa – Złota Karczma) Przejazdu na czerwonym świetle Przekroczenia prędkości TRISTAR  -  PODSUMOWANIE Informacja o wykroczeniach będzie przesyłana do upoważnionych organów.

Slide1919Armii Krajowej – Sikorskiego / wlot zachodni Armii Krajowej – Sikorskiego / wlot wschodni Armii Krajowej   (odc. Łostowicka – Jabłoniowa) Armii Krajowej   (odc. 3 Maja – Pohulanka) al. Grunwaldzka (odc. Kołobrzeska – Derdowskiego) al. Grunwaldzka (odc. Klonowa – Lendziona) Słowackiego       (odc. Grunwaldzka – Chrzanowskiego) Słowackiego       (odc. Budowlanych – Radarowa) Słowackiego       (odc. Potokowa – Złota Karczma) Marynarki Polskiej  - Twarda Podwale Przedmiejskie  –  Zbytki Trakt św. Wojciech  (Węzeł „LIPCE” ) Elbląska  -  Sztutowska Tablice i znaki zmiennej treści TRISTAR    (13) TRISTAR  -  PODSUMOWANIE

Slide20Dziękujemy za uwagę20

Related